A1 Capital halka arz oluyor

A1 Capital halka arz oluyor
Güler Yatırım Holding, bağlı ortaklığı A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin halka arzı için karar alındığını, bu çerçevede yetkili kurumlara gerekli başvuruların yapıldığını duyurdu. Gelişme KAP’a yollanan açıklamada yer aldı.

Güler Yatırım Holding (#GLRYH), A1 Capital Yatırım Menkul Değerler'in halka arzı için ilgili kurumlara başvuruların yapılmasına karar verdi.

Şirket'ten KAP'a yapılan açıklamada şöyle denildi:

Şirketimiz bağlı ortaklıklarından A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin 24.01.2022 tarihli yönetim kurulu kararında özetle;

1) Şirket'in 1.000.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalmak üzere, 100.000.000 TL tutarındaki çıkarılmış sermayesinin, mevcut ortakların yeni pay alma haklarının tamamen kısıtlanması suretiyle, 25.000.000 TL tutarında artırılarak 125.000.000 TL'ye çıkartılmasına,

2) İhraç edilecek 25.000.000 TL nominal değerli (B) Grubu payların, sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde halka arz edilmesine,
3) Yukarıdaki maddeler kapsamında 25.000.000 TL nominal değerli (B) Grubu payların halka arzı için Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş., Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş., İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. ve ilgili diğer kurumlar nezdinde gerekli başvuruların yapılmasına karar verilmiş olup, söz konusu karar kapsamında gerekli başvurular yapılmıştır.


 Hafta içinde güncel yorumlarımız için bizi

Facebook'ta;  BORSA TREND ( https://www.facebook.com/groups/borsatrend.1 )
              BORSA SEANS ( https://www.facebook.com/groups/1286784951478515 )
Twitter'da;   BORSA SEANS ( https://twitter.com/seans_borsa )

Gruplarımızdan da takip edebilirsiniz.

0 Yorum