Alarko Holding temettü avansı vereceğini açıkladı

Alarko Holding temettü avansı vereceğini açıkladı
Alarko Holding A.Ş. (ALARK) tarafından 18 Ağustos 2023 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na yapılan bildirimde kâr payı avansı ödenmesi kararına ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamaya göre 25 Ağustos'tan itibaren hisse başına brüt 0,35 TL, net 0,315 TL kar payı avansı dağıtılmasına karar verildi.

Alarko Holding A.Ş. (ALARK) tarafından 18 Ağustos 2023 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan bildirimde kâr payı avansı ödenmesi kararına ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamaya göre 25 Ağustos'tan itibaren hisse başına brüt 0,35 TL, net 0,315 TL kar payı avansı dağıtılmasına karar verildi.

Şirketin KAP'a yaptığı açıklama şu şekilde:
Şirketimizin Esas Sözleşmesi, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun Kar Payı Rehberi’nin ilgili hükümleri kapsamında, Şirketimizin 29.05.2023 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda pay sahipleri tarafından Yönetim Kurulumuza verilen yetkiye istinaden;

01.01.2023 – 30.06.2023 tarihli ara dönem finansal tablolara göre oluşan net dönem karından TTK’ya ve esas sözleşmeye göre ayrılması gereken yedek akçeler düşüldükten sonra kalan tutardan 152.250.000,-TL’sinin (“brüt”), 435.000.000,-TL sermayeyi temsil eden hisse senedi sahiplerine dağıtılmak üzere 25.08.2023 tarihinden itibaren hisse başına brüt %35, net %31,5 oranında ‘Kar Payı Avansı’ dağıtılmasına, karar verilmiştir.

3.Satırdaki Net Dönem Karı: Ortaklığın net dönem karı 5.086.695.048,-TL olup, bu tutara dahil olan 161.819.789,-TL kontrol gücü olmayan paylara ait dönem karı dikkate alındığında, 4.924.875.259,-TL tutarındaki ana ortaklığa ait net dönem karı esas alınmıştır.


 Hafta içinde güncel yorumlarımız için bizi

Facebook'ta;  BORSA TREND ( https://www.facebook.com/groups/borsatrend.1 )
              BORSA SEANS ( https://www.facebook.com/groups/1286784951478515 )
Twitter'da;   BORSA SEANS ( https://twitter.com/seans_borsa )
              BORSA TREND (https://twitter.com/borsatrend_onur)
Gruplarımızdan da takip edebilirsiniz.

Hafta içinde güncel yorumlarımız için bizi Sosyal Medya üzerinden takip edebilirsiniz.

Facebook'ta; BORSA TREND ( https://www.facebook.com/groups/borsatrend.1 )
BORSA SEANS ( https://www.facebook.com/groups/1286784951478515 )

Twitter'da; BORSA SEANS ( https://twitter.com/seans_borsa )
BORSA TREND (https://twitter.com/borsatrend_onur)

0 Yorum

YORUM EKLE