Anel Elektrik Proje Taahhüt ve Ticaret A.Ş. (ANELE)'den Bedelli Sermaye Artırımı Başvurusu

Anel Elektrik Proje Taahhüt ve Ticaret A.Ş. (ANELE)'den Bedelli Sermaye Artırımı Başvurusu

Anel Elektrik Proje Taahhüt ve Ticaret A.Ş. (ANELE) %32,5 Bedelli Sermaye Artırımı için SPK'ya başvuruda bulundu.

Kuruluş Tarafından Yapılan KAP Yayını Şu Şekildedir:

Şirketimiz 400.000.000 TL kayıtlı sermaye

tavanı içinde kalmak üzere 200.000.000 TL ödenmiş sermayesini 65.000.000 TL

(%32,5 Bedelli) arttırılarak 265.000.000 TL'ye yükseltilmesi için hazırlanmış

olan izahnamenin onaylanması talebiyle Sermaye Piyasası Kurulu'na 23.06.2021

tarihinde başvuruda bulunmuştur.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun onayına

sunulmuş olan taslak izahnamenin üçüncü bölümü ekte yer almaktadır. Taslak

izahname Kurul tarafından henüz onaylanmamıştır. Kurul'un incelemesi sonucu

izahnamenin onaylanması durumunda SPK onaylı izahname ayrıca Kamuyu Aydınlatma

Platformu'nda ilan edilecektir.

Kamuoyu ve

yatırımcılarımıza saygılarımızla bildiririz.




0 Yorum

YORUM EKLE