Aracı kurumların gelirleri, 2020'de iki katına çıktı

Aracı kurumların gelirleri, 2020'de iki katına çıktı

TSPB raporundan: "Müşteri ile yapılan pay senedi ve vadeli işlem hacminin önceki yıla kıyasla dikkat çekici şekilde artarken, bu iki işlemden elde edilen gelirler yüzde 185 artarak 4,4 milyar liraya ulaştı ve 2020'de toplam aracılık gelirlerinin yüzde 82’sini oluşturdu" "Pay senedi işlem hacmi 2020'de, 2019 yılına kıyasla neredeyse 3 katına çıkarak 13 trilyon liraya ulaşmıştır" "Aracı kurumların müşterilerine kullandırdığı kredi bakiyesi, 1,5 kat artarak 6,8 milyar lira olmuştur"

Yerli ve yabancıların 2020'de Türkiye sermaye piyasalarına artan ilgisi sektörde oldukça verimli bir dönemin geride bırakılmasına neden olurken, söz konusu dönemde yatırım kuruluşlarının gelirleri yıllık bazda yaklaşık iki katına çıkarak 8,5 milyar liraya yükseldi.

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) 2020 yılı sermaye piyasalarındaki gelişmeleri derlediği "Gösterge Bahar 2021" raporunu yayınladı.

Rapora göre yatırım kuruluşlarının gelirleri, 2020'de yıllık bazda yüzde 99,2 artışla 4 milyar 264 milyon liradan 8 milyar 494 liraya çıkarken, en yüksek artışın yüzde 167,2 ile aracılık gelirleri kaleminde gerçekleşti.

Toplam gelirlerin büyümesinde, işlem hacimlerindeki artışa bağlı olarak hızla büyüyen aracılık gelirlerinin etkili olduğuna dikkati çekilen raporda, kurumların kendi portföylerine yapmış olduğu işlemlerden elde etmiş olduğu gelirler ve müşteri faiz gelirlerinin de arttığı ifade edildi.

0 Yorum

YORUM EKLE