Arçelik Temettü dağıtım çalışmalarına başladı

Arçelik Temettü dağıtım çalışmalarına başladı
Arçelik 2022 kârından 1.8 milyar TL kâr payı dağıtımını genel kurulun onayına sunacak. Pay sahiplerine ödenecek birinci ve ikinci temettü toplamı olan 1.8 milyar TL'nin tamamı nakden ödenecek.

Arçelik (#ARCLK) 2022 kârından 1.8 milyar TL pay sahiplerine birinci kâr payı, 176.6 milyon TL de genel kanuni yedek akçe ayrılması kararını genel kurulun onayına sunacak.

Şirketten dün akşam Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamaya göre, ilk taksitte hisse başı net 1.3319 TL, ikinci taksitte 1.0655 TL olmak üzere toplamda 2.3974 TL ödeme yapılacak.

Açıklamaya göre pay sahiplerine ödenecek birinci ve ikinci temettü toplamı olan 1.8 milyar TL'nin tamamı nakden ödenecek.

İki taksit halinde yapılacak kâr payı ödemelerinde 1 milyar TL tutarındaki ilk taksit için 20 Mart, ve 800 milyon TL tutarındaki ikinci taksit için 25 Eylül tarihleri belirlendi.

Şirketten KAP'a yapılan açıklamanın detayları şöyle:
Sermaye Piyasası mevzuatı ile Şirket Esas Sözleşmesinin kar dağıtımı ile ilgili maddesine ve 27.03.2014 tarihli Genel Kurul'da pay sahipleri tarafından onaylanan Şirketimiz Kar Dağıtım Politikası'na uygun olarak; piyasa beklentileri, Şirketimizin uzun vadeli stratejileri, yatırım ve finansman politikaları, kârlılık ve nakit durumu da dikkate alınarak kar payı dağıtımının;

1.800.000.000,00 TL pay sahiplerine birinci kar payı,

176.621.358,98 TL genel kanuni yedek akçe ayrılması şeklinde gerçekleştirilmesi,

c) Pay sahiplerine ödenecek birinci ve ikinci temettü toplamı olan 1.800.000.000,00 TL'nin tamamının nakden ödenmesinin;
d) Yukarıdaki kar dağıtım teklifinin Genel Kurulca kabulü halinde VUK'na göre hazırlanan kayıtlarımız esas alınarak, ortaklara ödenecek toplam 1.800.000.000,00 TL kar payının, 1.309.942.585,19 TL'sının cari yıl diğer kazançlardan, 391.545.929,45 TL'sının Diğer Sermaye Yedeklerinden, 98.511.485,36 TL'sının Olağanüstü Yedeklerden karşılanarak ödenmesinin ve II.Tertip genel kanuni yedek akçe tutarı olan 176.621.358,98 TL'sının 127.615.617,49 TL'sının cari yıl diğer kazançlardan, 39.154.592,94 TL'sının Diğer Sermaye Yedeklerinden, 9.851.148,54 TL'sının Olağanüstü Yedeklerden karşılanması;

e) Tam mükellef kurumlar ile Türkiye'de bir işyeri veya daimi temsilci aracılığı ile kar payı elde eden dar mükellef kurum ortaklarımıza; 1,00 TL nominal değerli pay için %266,37928 oranında ve 2,6637928 TL brüt=net nakit kar payı; diğer hissedarlarımıza ise 1,00 TL nominal değerli hisse %266,37928 oranında ve 2,6637928 TL brüt; %239,74135 oranında ve 2,3974135 TL net nakit kar payı ödenmesi;

f) Kar payı hak kullanım tarihinin 1.000.000.000,00 TL tutarındaki ilk taksit için 20.03.2023 ve 800.000.000,00 TL tutarındaki ikinci taksit için 25.09.2023 olarak belirlenmesi;

hususların 16.03.2023 tarihinde yapılacak Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerimizin onayına sunulmasına karar verilmiştir.


 Ekonomi,Borsa ve Finans piyasalarını bizden izleyin,bir adım önde olun.

BORSASEANS.COM

Hafta içinde güncel yorumlarımız için bizi Sosyal Medya üzerinden takip edebilirsiniz.

Instagram'da; BORSA SEANS ( https://www.instagram.com/borsaseanscom )

Facebook'ta; BORSA TREND ( https://www.facebook.com/groups/borsatrend.1 )
BORSA SEANS ( https://www.facebook.com/groups/1286784951478515 )

Twitter'da; BORSA SEANS ( https://twitter.com/seans_borsa )
BORSA TREND (https://twitter.com/borsatrend_onur)

0 Yorum

YORUM EKLE