Asrın Projesi,Kanal İstanbul'un proje ve hedef aşamaları neler?

Asrın Projesi,Kanal İstanbul'un proje ve hedef aşamaları neler?
Türkiye tarihinin en önemli yatırımlarından ve çevre korumaya yönelik en büyük adımlarından biri olan 'Asrın Projesi' Kanal İstanbul'un temelleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla atıldı.

İstanbul Boğazı'ndaki gemi tonajlarının artması, gemi boyutlarının büyümesi, riskli keskin dönüşler, kuvvetli boğaz akıntısı, kent içi deniz trafiğiyle kesişen gemi trafiği ve akaryakıt gibi riskli maddelerin tehlike saçması, Kanal İstanbul Projesi'nin temellerini oluşturdu.Kentte giderek büyüyen sorunlara karşı Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın uzmanların destekleriyle hazırladığı projede, depreme karşı dayanıklı, yatay mimarinin baz alındığı yeni yerleşim yerleri planlandı.

KANAL İSTANBUL PROJESİNİN DETAYLARI

Asrın Projesi olarak tarihe geçecek olan ve yaklaşık 7 yılda tamamlanması beklenen Kanal İstanbul'un her detayı merak konusu oldu.

İSTANBUL BOĞAZI'NDAKİ GEMİ TRAFİĞİ

Gelişen teknolojiye ve dünya ticaret ağına bağlı olarak yılda 50 binden fazla geminin geçtiği İstanbul Boğazı'nın mevcut trafiği kaldıramaması, Kanal İstanbul'un ışığını yakan en büyük problem olarak ortaya çıkıyor.

GEÇİŞ GÜZERGAHINDA ZORUNLU PLANLAMA

Gemi geçişine yönelik Montrö Sözleşmesi'nin imzalandıǧı 1930’lu yıllarda Türk Boǧazlarından yılda geçen gemi sayısı 3 bin civarındayken günümüzde dünya mirası kent üzerinde büyük baskı ve tehdit oluşturan etkenler, Istanbul Boǧazı’na alternatif bir geçiş güzergahının planlanmasını zorunlu hale getirmektedir.

2070'LERDE 86 BİNE ULAŞACAK

İstanbul Boǧazı’nın günümüzde yaklaşık 50 bin mertebelerinde olan trafik yükünün dünya ve bölge ülkelerindeki gelişmeler dikkate alındıǧında 2070'li yıllarda 86 bin mertebelerine ulaşacaǧı tahmin edilmektedir.nda teknik özelliklerinden ekonomik getirilerine kadar her ayrıntı belirtildi.

CAN, MAL VE ÇEVRE GÜVENLİĞİ

Kanal İstanbul Projesi’nin hayata geçirilmesiyle; Istanbul Boǧazı’ndaki aşırı baskının azaltılması, muhtemel bir deniz kazası sonrasında yaşanabilecek olayların önlenmesi ve dolayısıyla İstanbul Boǧazı’nın seyir, can, mal ve çevre güvenliǧinin saǧlanması Türkiye için olduǧu kadar Türk Boǧazlarını kullanan tüm ülkeler için de büyük önem arz etmektedir.

KANAL İSTANBUL'UN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Kanal İstanbul projesi, İstanbul Baoğazı'na alternatif olarak Küçükçekmece-Durusu koridorunda planlanmıştır.

Minimum taban genişliği 275 metre olarak planlanan Kanal İstanbul 20.75 metre derinliğinde ve 45 kilometre uzunluğunda inşa edilecek.

Projenin esas amacı başlıklar altında incelendiğinde 8 önemli amaç ortaya çıkıyor.

1- İstanbul Boǧazı ve çevresindeki insanların can ve mal güvenliǧinin saǧlanması,

2- Boǧazın tarihsel ve kültürel dokusunun güvenliǧinin saǧlanması,

3- İstanbul Boǧazı’nın trafik yükünün hafifletilmesi,

4- Boǧaz giriş ve çıkışındaki beklemelerin azaltılması,5- İstanbul Boǧazı’ndaki  keskin gemi dönüşleri, sert akıntılar, şehir içi deniz trafiği gibi seyir zorlukları,

6- Türkiye’nin küresel ticarette daha etkin rol oynaması,

7- Uluslararası ulaştırma ve lojistik koridorlarından daha fazla pay alınması,

8- Türkiye’nin denizyolu taşımacılıǧındaki rolünün güçlendirilmesi.

MÜHENDİSLİK ÇALIŞMALARI

Projenin mühendislik çalışmaları kapsamında etüt, proje ve danışmanlık hizmetleri işinde, dünyanın önde gelen laboratuvarlarında, ulusal ve uluslararası firmalarla çalışmalar yürütülmüştür.

Türkiye'nin önde gelen üniversitelerinden alanında uzman akademisyenleriyle gemi navigasyonu, su modelleri, hidrolojik modeller, dalga modelleri, iklim çalışmaları ve zemin çalışmaları yapılmış, mühendislik çalışmaları 9 madde altında toplanmıştır.

1- Mevcut Durum Tespiti

2- Kanal Güzergâhı ile Ilgili Çalışmalar

3- Belirlenen Koridorun Saha Incelemesinin/Deǧerlendirmesinin Yapılması
4- Seçilen Koridorun Detaylı Saha Etütlerinin ve Çalışmalarının Yapılması

5- Işletme Senaryolarının Oluşturulması ve Uygulanacak Kanal Genişliǧinin Belirlenmesi

6- Çevresel Etki Deǧerlendirme Modellerinin Hazırlanması

7- Kanal Ön Projeleri ve Diǧer Yapılara Ait Kavramsal Projelerin Hazırlanması

8- Altyapı Deplasman Önerileri ve Kavramsal Projelerin Hazırlanması

9- Çevresel Etki Deǧerlendirme (ÇED) Raporu Hazırlanması

Özetle başta CHP olmak üzere,muhalefet partilerinin eleştirmesi ve karalama kampanyalarına rağmen,Asrın Projesi olarak lanse edilen Kanal İstanbul Projesi,ülkemiz için sürekliliği olan bir gelir kaynağı olacaktır.

0 Yorum

YORUM EKLE