Ata GYO % 321 oranında bedelli bölünme kararı aldı

Ata GYO % 321 oranında bedelli bölünme kararı aldı
Ata GYO, yüzde 321 oranında bedelli sermaye artırımına giderek, sermayesini 100 milyon liraya çıkarma kararı alındığını duyurdu

Halka açık Ata Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (#ATAGY) bedelli sermaye artırımına gitme kararı aldı.

Ata GYO tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) gönderilen açıklamada, mevcut sermayesi 23.750.000 TL olan şirketin, sermayesini yüzde 321 oranında tamamı nakden karşılanmak suretiyle 76.250.000 TL artırarak, 100.000.000 TL'ye yükseltme kararı alındığı kaydedildi.

Bundan sonraki süreçte, sermaye artırımıyla ilgili SPK'nın kararı beklenecek.

Ata GYO'nun kayıtlı sermaye tavanı ise 135.000.000 TL seviyesinde bulunuyor.

Şirket tarafından KAP'a gönderilen açıklamanın tamamı şu şekilde:

Şirketimizin 18 Mart 2022 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısında,

Şirket Esas Sözleşmesi'nin 8. Maddesinin vermiş olduğu yetkiye istinaden, 135.000.000 (Yüzotuzbeşmilyon) Türk Lirası kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 23.750.000 (Yirmiüçmilyonyediyüzellibin) Türk Lirası olan çıkarılmış sermayenin, tamamı nakden karşılanmak suretiyle 76.250.000 (Yetmişaltımilyonikiyüzellibin) Türk Lirası arttırılarak 100.000.000 ( Yüzmilyon) Türk Lirası'na çıkarılmasına;

Pay sahiplerimizin yeni pay alma haklarının kısıtlanmamasına ve yeni pay alma haklarının nominal bedel üzerinden kullandırılmasına;
Nakden artırılan 76.250.000 (Yetmişaltımilyonikiyüzellibin) Türk Lirası tutarındaki sermayeyi temsil eden, her biri 1 (bir) Türk Lirası nominal değerli 1 adet (=1 lot) 76.250.000  (Yetmişaltımilyonikiyüzellibin) adet payın, Esas Sözleşme'de A Grubu paylara tanınan imtiyazlara sahip olacak şekilde, 2.810.955,67 adedinin A grubu nama yazılı, 73.439.044,33 adedinin B grubu hamiline yazılı olarak ihraç edilmesine;Pay sahiplerimizin bedelli sermaye artırımına katılmaları için, yeni pay alma hakkı kullanım süresinin 15 (onbeş) gün olarak belirlenmesine, bu sürenin son gününün resmî tatile rastlaması halinde, yeni pay alma hakkı kullanım süresinin, izleyen iş günü mesai saati sonunda sona ermesine;

Mevcut pay sahiplerinin rüçhan hakları karşılığında A grubu nama yazılı paylar için A Grubu nama yazılı pay, B grubu hamiline yazılı paylar için B grubu hamiline yazılı pay verilmesine;

Nakit olarak artırılan sermayeyi temsil eden paylara ilişkin yeni pay alma haklarının kullandırılmasından sonra kalan payların 2 (iki) iş günü süreyle nominal değerden düşük olmamak üzere Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasası'nda oluşacak fiyattan halka arz edilmesine;
Sermaye artırımı dolayısıyla ihraç edilecek payların Şirketimiz pay sahiplerine Sermaye Piyasası Kurulu ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin kaydileştirme ile ilgili düzenlemeleri çerçevesinde kaydi pay olarak dağıtılmasına ve yeni pay alma haklarının kaydileştirme sistemi esasları çerçevesinde kullandırılmasına;

Sermaye artırımı işlemleri kapsamında Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'nin aracı kurum olarak belirlenmesine;

Sermaye artırımı işlemlerinin gerçekleştirilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş., Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş., İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş., ticaret sicil müdürlüğü, noterler ve diğer tüm kurum ve kuruluşlar nezdinde gerekli başvuru, bildirim ve diğer tüm iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesi ve bu karar kapsamında yürütülecek her türlü iş ve işlemin yapılması konusunda Genel Müdürlüğe yetki verilmesine karar verilmiştir.


Hafta içinde güncel yorumlarımız için bizi;

Facebook'ta;  BORSA TREND  ( https://www.facebook.com/groups/borsatrend.1 )
              BORSA SEANS  (https://www.facebook.com/groups/1286784951478515/?multi_permalinks=2199358036887864)
Twitter'da     ; BORSA TREND EXTRA  ( https://twitter.com/BorsaTrendExtra )

Gruplarımızdan da takip edebilirsiniz.

Hafta içinde güncel yorumlarımız için bizi Sosyal Medya üzerinden takip edebilirsiniz.

Instagram'da; BORSA SEANS ( https://www.instagram.com/borsaseanscom )

Facebook'ta; BORSA TREND ( https://www.facebook.com/groups/borsatrend.1 )
BORSA SEANS ( https://www.facebook.com/groups/1286784951478515 )

Twitter'da; BORSA SEANS ( https://twitter.com/seans_borsa )
BORSA TREND (https://twitter.com/borsatrend_onur)

0 Yorum

YORUM EKLE