Atıl arazisini üretime açan çiftçilere 169 milyon lira hibe

Atıl arazisini üretime açan çiftçilere 169 milyon lira hibe
Vahit Kirişci’nin Tarım ve Orman Bakanı olarak atanmasının ardından tarım sektörüne yönelik ilk mevzuat değişikliği, atıl arazilerin üretime kazandırılmasına hibe desteği verilmesi yönündeki Cumhurbaşkanı Kararı oldu.

Projelere yüzde 75’ine kadar verilecek hibenin finansmanı, 2022 Yatırım Programı’nın Bitkisel Üretimi Geliştirme başlıklı kaleminden karşılanacak. Söz konusu bütçe kalemi için yatırım programında 169 milyon 15 bin lira bütçe ayrılmıştı.

Ekim sürecinin önemli bölümü tamamlandı
Pandeminin etkileri devam ederken patlak veren Rusya Ukrayna savaşı, tarım ürünlerinde arz sıkıntısı oluşmasına yol açarken, Türkiye’deki gıda fiyatları dünya ortalamasının üzerinde artış gösterdi. Hem hububat hem de ham yağda, hammadde olarak ciddi anlamda dışa bağımlı olan Türkiye, uzun yıllar üretimini artırmak yerine ithalatı tercih ettiği ürünlere ulaşımda güçlük çekmeye başlayınca, bu ürünlerin içerde üretimini artırmayı sağlamaya çalışıyor. Bununla ilgili olarak ise Tarım ve Orman Bakanlığı’nın yatırım bütçesinde yer alan Bitkisel Üretimi Geliştirme kalemi kullanılacak. Bu kalem için 2021 yılı Yatırım Programında 116 milyon 115 bin lira ayrılmıştı. Ancak karar kapsamında üretimi geliştirilmesi öngörülen ürünlerin önemli bir bölümünün, Türkiye genelindeki ekim süreci tamamlanmış durumda.

Karara uyarınca yapılacak ödemeler, 2022 Yılı Yatırım Programı kapsamında Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretimi Geliştirme Projesi’nin alt projesi olan Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Alt Projesi için tahsis edilen ödenekten karşılanacak. Eğer bu alt proje kapsamında, başka herhangi bir destek projesi açıklanmazsa, hibe desteğinin tutarı 169 milyon 15 bin lira olacak.

Karar kapsamında, toplam 5 ayrı proje çeşidi altında hibe desteği sağlanacak. Buna göre hibe desteği kapsamındaki yatırım konuları şunlar; Boş bırakılan atıl durumda bulunan veya nadasa (dinlenme) bırakılan arazileri uygun münavebe(ekim nöbeti) planı ve ekim yöntemleri kullanarak tarımsal üretime kazandırılması. İklim değişikliğini dikkate alarak uygun çeşitlerde hububat, baklagil ve yağlı tohumlu bitkilerin üretimi gerçekleştirmek, işlemeli tarıma uygun olmayan arazilerde, katma değir yüksek bitki türlerinin üretimini artırmak, hasat sonrası kayıpları azaltmak ve katma değeri artırmak amacıyla birincil üretim sonrası kurutma ve işleme tesisleri kurmak, doğal ekolojilerinde var olan bitki türlerinin aşılama, çeşit değişimi ve benzeri teknik uygulamalarla birim alandan verimliliği artırmak.

Hibe oranları proje bedelinin en fazla yüzde 75’i kadar olabilecek. Diğer kamu kuruluşlarından ayın konuda destek alan yatırımlar, bu destekten yararlanamayacak. Haksız yere yapılan ödemeler, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanun uyarınca geri alınacak.


Ekonomi,Borsa ve Finans piyasalarını bizden izleyin,bir adım önde olun.

BORSASEANS.COM

Hafta içinde güncel yorumlarımız için bizi Sosyal Medya üzerinden takip edebilirsiniz.

Instagram'da; BORSA SEANS ( https://www.instagram.com/borsaseanscom )

Facebook'ta; BORSA TREND ( https://www.facebook.com/groups/borsatrend.1 )
BORSA SEANS ( https://www.facebook.com/groups/1286784951478515 )

Twitter'da; BORSA SEANS ( https://twitter.com/seans_borsa )
BORSA TREND (https://twitter.com/borsatrend_onur)

0 Yorum

YORUM EKLE