BANVİT Hisselerinde Yeni Ortak Marfrig Global Foods S.A.

BANVİT Hisselerinde Yeni Ortak Marfrig Global Foods S.A.

BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş. (BANVT) hakim ortağı BRF S.A.'nın %31.66 oranındaki payını satın alan Marfrig Global Foods'a şirketin %17,42 oranındaki payı ile ortak olmuştur.

Konu ile İlgili KAP Yayını Şu Şekildedir:

Marfrig Global Foods S.A. Şirketimizin dolaylı hakim ortağı BRF S.A.'nın %31.66'sını temsil eden paylarını satın alarak ortak olmuştur. Söz konusu satın alma işlemi neticesinde, Marfrig Global Foods S.A. %17,42 oranındaki dolaylı iştirakiyle Şirketimizin dolaylı pay sahibi olmuştur. Şirketimiz Yönetim Kurulu, Şirketimizin Türk Ticaret Kanunu ilgili maddeleri uyarınca bir şirketler topluluğu üyesi olması ve Şirketimiz ortaklık yapısında gerçekleşen söz konusu değişiklik neticesinde Türk Ticaret Kanunu'nun madde 198/1'de yer alan ortaklık yapısındaki değişiklik eşiklerinin aşılmasına istinaden söz konusu ortaklık yapısındaki değişikliğe ilişkin bildirimin Bandırma Ticaret Sicili Müdürlüğü nezdinde tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmesine karar vermiştir.

Marfrig Global Foods Hakkında Bazı Bilgiler

Marfrig, JBS'den sonra Brezilya'nın en büyük ikinci gıda işleme şirketidir. Şirketin merkezi São Paulo'dadır. Şirket, 22 ülkede 100'den fazla ülkeye ihracat yapan operasyonel bir tabana sahiptir ve dünyanın en büyük ikinci sığır eti üreticisidir. 


0 Yorum

YORUM EKLE