Batısöke Çimento hisselerinde öngördüğümüz vurgun ifşa oldu

Batısöke Çimento hisselerinde öngördüğümüz vurgun ifşa oldu
Mali yapısında yaşanan önemli sorunlara rağmen iki ay gibi kısa sürede hisseler yüzde 200 oranında prim yaptı! Bazı grupların hissede operasyon yaptığı iddiaları borsa çevrelerinde konuşulmaya başlandı.

Batısöke Çimento (#BSOKE) hisselerinde dikkat çeken fiyat hareketleri yaşanıyor. Şirketin mali tablosuyla tamamen ters orantılı yükselen hisseler nedeniyle yatırımcılara “dikkatli olun” uyarısı yapılıyor. 400 milyon lira ödenmiş sermayesi bulunan şirketin son dönem bilanço zararı 912 milyon lira. Özsermayesi 970 milyon lira eksiye geçen şirketin piyasa değeri 5 milyar! 10’uncu ayın başında yani yaklaşık iki ay önce 5 lira olan hisseler 15 liranın üzerine çıktı. Bu kadar kısa sürede hisseler yüzde 200 prim yaptı.

TEKNİK İFLAS AÇIKLAMASI

Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan TTK 376 borca batıklık (teknik iflas) açıklaması ise şöyle:

"Grup’un 30 Eylül 2023 tarihi itibarıyla kısa vadeli yükümlülükleri, dönen varlıklarını 357.089 Bin TL tutarında aşmış olup, aynı tarihte sona eren ara dönem ait (559.141) Bin TL tutarında net dönem zararı dahil toplam özkaynakları 726.867 Bin TL olarak gerçekleşmiştir.

Bununla birlikte Grup’un bağlı ortaklığı olan Batısöke’nin ise kısa vadeli yükümlülükleri dönen varlıklarını 877.654 Bin TL aşmış ve aynı tarihte sona eren dokuz aylık ara hesap dönemine ait 912.620 Bin TL tutarındaki net dönem zararı dahil toplam özkaynaklar negatif 970.842 Bin TL olarak gerçekleşmiştir.

TTK’nın 376. Maddesinde yer alan, sermaye ile kanuni yedek akçeler toplamının birikmiş zararlar sebebiyle karşılıksız kalmış olması düzenlemesinin kapsamında, 26 Aralık 2020 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanan 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununun 376. Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ’inde yer alan Madde 6 uyarınca, sermaye kaybı veya borca batık olma durumuna ilişkin yapılan hesaplamalarda, henüz ödenmemiş yabancı para cinsi yükümlülüklerden doğan kur farkı zararlarının tamamı dikkate alınmadığı takdirde Grup’un ve Batısöke’nin toplam özkaynakları sırasıyla 2.366.985 Bin TL ve 257.197 Bin TL’dir.”

OTORİTELERİN ALDIĞI TEDBİRLER BİLE ETKİLİ OLMADI

Olağandışı fiyat hareketlerine sahne olan hisselerle ilgili otoriteler üst üste tedbir kararları aldı. 4 Aralık tarihinde hisse brüt takasa alındı ve 3 Ocak 2024 tarihine kadar kredili işlemlere kapatıldı. Bazı grupların hissede operasyon yaptığı iddialarını doğrular nitelikteki dalgalanmaların önüne geçilemeyince. Borsa İstanbul yeni bir tedbir kararı daha aldı.

Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında BSOKE paylarında 12/12/2023 tarihli işlemlerden (seans başından) 11/01/2024 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar brüt takas kararı alındı. Halihazırda uygulanmakta olan ve VBTS kapsamında önceki aşamalarda tanımlanan tedbirler de (kredili işlem yasağı tedbiri) brüt takas tedbirinin uygulandığı süre boyunca devam edeceği duyuruldu.

10 lira sınırına kadar gerileyen hisseler son tedbir karalarının ardından yükselişe geçerek 14 liraya ulaştı.

Mali yapısı bu denli sıkıntılı olan bir şirketin hisselerinde yaşanan olağandışı fiyat ve miktar hareketlerinin küçük yatırımcılar için büyük risk taşıdığı belirtiliyor. Hissede operasyon yapan grubun ise  büyük bir vurgun hazırlığında olduğu iddia ediliyor.

Bu haber ilk olarak borsagündem.com'da yayınlanmıştır.

 Hafta içinde güncel yorumlarımız için bizi

Facebook'ta;  BORSA TREND ( https://www.facebook.com/groups/borsatrend.1 )
              BORSA SEANS ( https://www.facebook.com/groups/1286784951478515 )
Twitter'da;   BORSA SEANS ( https://twitter.com/seans_borsa )
              BORSA TREND (https://twitter.com/borsatrend_onur) Gruplarımızdan da takip edebilirsiniz.

Hafta içinde güncel yorumlarımız için bizi Sosyal Medya üzerinden takip edebilirsiniz.

Instagram'da; BORSA SEANS ( https://www.instagram.com/borsaseanscom )

Facebook'ta; BORSA TREND ( https://www.facebook.com/groups/borsatrend.1 )
BORSA SEANS ( https://www.facebook.com/groups/1286784951478515 )

Twitter'da; BORSA SEANS ( https://twitter.com/seans_borsa )
BORSA TREND (https://twitter.com/borsatrend_onur)

0 Yorum

YORUM EKLE