BİST iki yeni endeks hesaplanmasına başlayacak

BİST iki yeni endeks hesaplanmasına başlayacak
Borsa İstanbul, "BIST Geri Alım Endeksi" ve "BIST Temettü 25 Ağırlık Sınırlamalı 10" adlı iki yeni endeksin 15 Ağustos itibarıyla hesaplanmaya başlanacağını bildirdi.

Borsa İstanbul'dan yapılan açıklamaya göre, Payları Borsada işlem gören şirketlerin KAP'ta "Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim" adlı şablonla yaptıkları bildirimlerdeki verilerden; halihazırda devam eden bir geri alım programı olan, Programın kapsamında sermayesinin en az %0,1'ini temsil eden sayıda payı geri almış olan, Değerleme Gününden geriye doğru son 12 ayda fiilen pay geri alımı gerçekleştirmiş olan şirketlerin paylarından "BIST Geri Alım Endeksi" oluşturulmasına, piyasa ihtiyaçları gözetilerek BIST Temettü 25 Endeksinin %10 ağırlık sınırlamalı versiyonu olan "BIST Temettü 25 Ağırlık Sınırlamalı 10" Endeksinin hesaplanmaya başlamasına, karar verildi.

Açıklamada şu bilgiler verildi:

BIST Temettü 25 Endeksinin yayım sıklığının saniyede 1 olarak değiştirilmesine,
BIST Pay endekslerinin, şu anda sadece gün sonunda bir kez hesaplanıp yayımlanmakta olan Getiri versiyonlarının, gün içinde Fiyat versiyonlarıyla aynı sıklıkta hesaplanıp yayımlanmasına,

BIST Sürdürülebilirlik ve BIST Sürdürülebilirlik 25 endekslerinde, dönemsel değerlemelerde gerekli kriterleri sağlayamayan şirketlere kriterleri sağlamaları için bir endeks dönemi daha süre tanınmasına ilişkin mevcut hükümlerin, daha kolay anlaşılmasını sağlamak amacıyla yeniden düzenlenmesine,

Daha kolay anlaşılmasını sağlamak amacıyla 5.2.f.iii ve 7.2 maddelerinde değişiklik yapılmasına,

BIST Temettü endeksleri dönemsel değerlemelerinde, mali dönemini değiştiren bazı şirketlerin ortaya çıkan kısa süreli kıst hesap dönemleri için temettü ödemediği, ancak bunun şirketin uzun dönemli temettü ödeme alışkanlıklarını değiştirmediği görülebildiğinden, bu tür şirketlerin endeks dışında kalmasını önlemek amacıyla, 6.11.b maddesine, "Mali dönemini değiştiren şirketlerde ortaya çıkan 6 ay veya daha kısa süreli kısa hesap dönemleri, söz konusu "son 3 mali yıl" kriteri açısından "mali yıl" olarak dikkate alınmayabilir." cümlesinin eklenmesine,

6.15 maddesinde adı geçen yönetmeliğin adının, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine uygun olarak değiştirilmesine,
Güncelleme Sıklığı" başlıklı 12'nci maddenin eklenmesine,

Sayılan değişikliklerin tümü için Finansal Ölçütler Yönetim Prosedürü'nün "Esaslı Olmayan Değişiklikler" başlıklı 7.6 ncı maddesinde belirlenen usul ve esasların izlenmesine,

BIST Piyasa Değeri Ağırlıklı Pay Endeksleri Kural Seti'nin, Ek 1'de değişiklikler izlenebilir formatta sunulan değişiklikler yapılarak Ek 2'de sunulan son halinin kabulüne,

Yeni hesaplanmaya başlayacak "BIST Geri Alım" ve "BIST Temettü 25 Ağırlık Sınırlamalı 10" endekslerinin aşağıda gösterilen kodlarla 15/08/2023 tarihinden itibaren eşanlı verilerden hesaplanmaya başlamasına ve başlangıç değerlerinin sırasıyla "BIST 100" ve "BIST Temettü 25" endekslerinin (TL – Fiyat) 14/08/2023 tarihli kapanış değerleri olmasına, BIST Geri Alım Endeksi kapsamının 31/07/2023 tarihi itibarıyla KAP bildirimleri dikkate alınarak belirlenmesine ve en geç 11/08/2023 tarihinde ilan edilmesine karar verildi.


 Ekonomi,Borsa ve Finans piyasalarını bizden izleyin,bir adım önde olun.

 BORSASEANS.COM

Hafta içinde güncel yorumlarımız için bizi Sosyal Medya üzerinden takip edebilirsiniz.

Instagram'da; BORSA SEANS ( https://www.instagram.com/borsaseanscom )

Facebook'ta; BORSA TREND ( https://www.facebook.com/groups/borsatrend.1 )
BORSA SEANS ( https://www.facebook.com/groups/1286784951478515 )

Twitter'da; BORSA SEANS ( https://twitter.com/seans_borsa )
BORSA TREND (https://twitter.com/borsatrend_onur)

0 Yorum

YORUM EKLE