Uyarı: 19.05.2022 tarihinde premium üyelik sistemine geçiyoruz. Bu tarihten itibaren teknik analizlere yalnızca premium üyelerimiz erişebileceklerdir!

Cumhurbaşkanı Erdoğan İmzaladı! 'Yeşil Mutabakat Eylem Planı' Genelgesi Resmi Gazete'de Yayımlandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan İmzaladı! 'Yeşil Mutabakat Eylem Planı' Genelgesi Resmi Gazete'de Yayımlandı
Son dakika haberine göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzası ile yeni genelge Resmi Gazete'de yayımlandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ticaret Bakanlığı tarafınca hazırlanmış olan ''Yeşil Mutabakat Eylem Planı"na ilişkin genelge yayımlayarak, eylem planının uygulanmasını takip etmek ve gerekli koordinasyonu sağlamak üzere ''Yeşil Mutabakat Çalışma Grubu'' oluşturulduğunu bildirdi.

Son dakika olarak, Resmi Gazete'de yer alan Cumhurbaşkanlığı genelgesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler çatısı altında Türkiye'nin de dahil olduğu 193 üye ülkenin oy birliği ile yürürlüğe giren ''2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi''nin, yoksulluğa son verilerek refahın artırılmasının yanı sıra iklim değişikliği ile küresel mücadeleyi ekonomik ve sosyal açıdan kapsayıcı bir kalkınma modelinin ayrılmaz parçası haline getirmeyi öngördüğünü ifade edildi.

Yayımlanan genelgeye göre, dünyada iklim değişikliği ile mücadele politikalarının hız kazandığını belirten Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sürdürülebilir ekonomik büyümenin sağlanması hedefinin, iklim değişikliğini uluslararası ekonomi ve ticaret politikalarının da merkezine taşıdığına dikkat çekti.

Avrupa Birliği'nin (AB) 11 Aralık 2019 senesinde ''Avrupa Yeşil Mutabakatı'' ile ekonomisinin dönüşümünü sağlayacak yeni bir büyüme stratejisi benimseyeceğini açıkladığını anımsatarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, takip eden süreçte uluslararası ekonominin önde gelen diğer aktörlerinin de ekonomilerinin yeşil dönüşümüne yönelik hedefler belirlediğine dikkat ederek, şu ifadelere yer verdi: 

''Bu itibarla; Avrupa Yeşil Mutabakatı ile AB politikalarında öngörülen değişiklikler, uluslararası ticaret ve ekonomide meydana gelen dönüşüm ile 2023 ve kalkınma hedeflerimiz doğrultusunda; ekonomimizin lokomotifi olan ihracatımızda rekabetçiliğimizin korunması ve geliştirilmesi, AB ile Gümrük Birliği kapsamında tesis edilen ileri ekonomik bütünleşme ile ülkemizin küresel ekonomiye ve tedarik zincirlerine sağladığı entegrasyonun güçlendirilmesi bakımından büyük önem arz etmektedir.''

0 Yorum