DARDANEL BEDELLİ İÇİN SPK'YA BAŞVURUDA BULUNDU

DARDANEL BEDELLİ İÇİN SPK'YA BAŞVURUDA BULUNDU
DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş. 01.06.2021 tarhinde KAP'ta yayınlamış olduğu bildiriye göre 595.000.000.- Türk Lirası kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 53.281.753.-Türk Lirası olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden (bedelli) karşılanmak suretiyle 532.817.530 Türk Lirası tutarında artırılarak 586.099.283 Türk Lirasına yükseltilmesine karar verilmişti.

Bugün yayınlanan KAP haberine göre DARDANEL bedelli başvurusu için gerekli evraklar ile SPK ya başvuruda bulunduğunu açıklamıştır.

Konu ile alakalı KAP yayını şu şekildedir:
Şirketimizin 1 Haziran 2021 tarih ve 2021/11 sayılı yönetim kurulu kararında şirketimizin Esas sözleşmesinin Kayıtlı Sermaye başlıklı 8.maddesi kapsamında 595.000.000.- Türk Lirası kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 53.281.753.-Türk Lirası olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden (bedelli) karşılanmak suretiyle 532.817.530 Türk Lirası tutarında artırılarak 586.099.283 Türk Lirasına yükseltilmesine karar verilmişti.
Bu kapsamda ilgili Sermaye Artırımına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na 14.06.2021 tarihinde (bugün) başvuru yapılmıştır.Sermaye Piyasası Kurulu'nun onayına sunulmuş olan taslak izahname ekte yer almaktadır. Taslak izahname Kurul tarafından henüz onaylanmamıştır. Kurul'un incelemesi sonucu izahnamenin onaylanması durumunda SPK onaylı izahname ayrıca Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ilan edilecektir.
Kamuoyumuza saygı ile duyurulur.

0 Yorum

YORUM EKLE