Döktaş, yüzde 39,6 oranında bedelli sermaye artırım kararı aldı

Döktaş, yüzde 39,6 oranında bedelli sermaye artırım kararı aldı
Döktaş, yüzde 39,6 oranında bedelli sermaye artırımına giderek, sermayesini 162 milyon liraya çıkarma kararı alındığını duyurdu

Döktaş tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) gönderilen açıklamada, mevcut sermayesi 116.000.000 TL olan şirketin, sermayesini yüzde 39,6 oranında tamamı nakden karşılanmak suretiyle 46.000.000 TL artırarak, 162.000.000 TL'ye yükseltme kararı alındığı kaydedildi.

Bundan sonraki süreçte, sermaye artırımıyla ilgili SPK'nın kararı beklenecek.

Döktaş'ın kayıtlı sermaye tavanı ise 250.000.000 TL seviyesinde bulunuyor.

Şirket tarafından KAP'a gönderilen açıklamanın tamamı şu şekilde:

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 02.03.2022 tarihli bedelli nakit sermaye artırımı hakkında kararı ile;
1- Ana sözleşmemizin 6. Maddesinin (Ek-1) Yönetim Kurulumuza verdiği yetkiye istinaden; 250.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 116.000.000 TL tutarındaki çıkarılmış sermayemizin tamamı nakden (bedelli) karşılanmak suretiyle yaklaşık %40 oranında (46.000.000 TL) artırılarak 162.000.000 TL'ye çıkarılmasına,

2- Mevcut ortakların yeni pay alma haklarının (rüçhan hakkının) kısıtlanmamasına ve mevcut ortakların yeni pay alma haklarının 1 Kuruş (0,01 Türk Lirası) nominal değerli her bir pay için 0,01 Türk Lirası fiyattan (1 Türk Lirası nominal değerli pay için 1 Türk Lirası üzerinden) kullandırılmasına,

3- Yeni pay alma hakkı kullanım süresinin 15 (onbeş) gün olarak belirlenmesine, bu sürenin son gününün resmi tatile rastlaması halinde, yeni pay alma hakkı kullanım süresinin, izleyen iş günü akşamı sona ermesine,

4- Yeni pay alma haklarının kullandırılmasından sonra kalan paylar var ise, 2 (iki) iş günü süreyle nominal değerden düşük olmamak üzere Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasasında oluşacak fiyattan halka arz edilmesine,
5- Kalan payların Borsa İstanbul A.Ş. birincil piyasada satılmasını takiben kalan paylar olması halinde, bu payların iptaline ve sermayenin bu şekilde tescil edilmesine,

6- Söz konusu bedelli sermaye artırımı nedeniyle ihraç edilecek payların pay sahiplerine Sermaye Piyasası Kurulu'nun ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin kaydileştirme ile ilgili düzenlemeleri kapsamında Kaydi Pay olarak dağıtılmasına ve yeni pay alma haklarının kaydileştirme sistemi esasları çerçevesinde kullandırılmasına,

7- Bu karar kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş., Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. ve İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. (Takasbank) ile diğer merciler nezdinde gerekli başvuruların yapılmasına ve bunun için gerekli tüm dokümanların hazırlanmasına,

8- Söz konusu bedelli sermaye artırımı ile bağlantılı olarak alınacak hizmetler için aracı kuruluş ve danışmanların belirlenmesi için Sibel Binici ve Meryem Cindoruk'un yetkili kılınmasına, oybirliği ile karar verilmiştir.


Hafta içinde güncel yorumlarımız için bizi;

Facebook'ta;  BORSA TREND  ( https://www.facebook.com/groups/borsatrend.1 )
               BORSA TREND EXTRA ( https://www.facebook.com/groups/1286784951478515 )
Twitter'da     ; BORSA TREND EXTRA  ( https://twitter.com/BorsaTrendExtra )

Gruplarımızdan da takip edebilirsiniz.

Hafta içinde güncel yorumlarımız için bizi Sosyal Medya üzerinden takip edebilirsiniz.

Instagram'da; BORSA SEANS ( https://www.instagram.com/borsaseanscom )

Facebook'ta; BORSA TREND ( https://www.facebook.com/groups/borsatrend.1 )
BORSA SEANS ( https://www.facebook.com/groups/1286784951478515 )

Twitter'da; BORSA SEANS ( https://twitter.com/seans_borsa )
BORSA TREND (https://twitter.com/borsatrend_onur)

0 Yorum

YORUM EKLE