“Enerji fiyatlarındaki indirimler, ihracata olumlu yansıyacak”

“Enerji fiyatlarındaki indirimler, ihracata olumlu yansıyacak”
Nisan ayından itibaren sanayide kullanılan doğalgaza uygulanan yüzde 20’lik ve elektriğe uygulanan yüzde 15’lik indirimler sanayicileri memnun etti. İhracatçı birlikleri bu durumun ihracata olumlu yansıyacağını belirtti.

Özel Telegram Yatırım Grubumuz Borsa DEHA'ya katılımlarınız için linkimiz;

Mart ayı ihracat ra­kamlarını değerlen­diren Akdeniz Kim­yevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Sa­adettin Çağan, 2022 yılında ar­tan yüksek girdi maliyetlerinin üretimde sürdürülebilirliği zor­laştırdığını söyleyerek şunları belirtti: “Girdi maliyetleri için­de en büyük payı elektrik ve do­ğal gaz tüketimleri alıyor. Bu iki kalemde yapılan indirim özel­likle Uzak Doğu ülkelerine kar­şı küresel pazarlardaki rekabet­çiliğimize destek verecektir. En büyük beklentimiz bu sürecin devam etmesi ve enerji fiyatları­nın makul seviyelere gerileme­sidir.

Diğer yandan düşük kur se­viyesi uluslararası alanda reka­betçiliğimizi olumsuz etkiliyor. Krediye ulaşımda da sıkıntılar yaşıyoruz. Bu sorunların orta­dan kaldırılması halinde ihracat rakamlarımızın daha da artaca­ğını belirtmek isterim” diye ko­nuştu.

Aynı konuya dikkat çeken Ak­deniz Demir ve Demir Dışı Me­taller İhracatçıları Birliği (AD­MİB) Başkanı Fuat Tosyalı ise “Geçen yılın mart ayından iti­baren artan enerji fiyatlarından dolayı rakiplerimize göre pahalı kaldık.

Ancak nisan ayından iti­baren sanayide kullanılan doğal gaza uygulanan yüzde 20’lik ve elektriğe uygulanan yüzde 15’lik indirimler etkisini gösterecek. Haziran ayı itibariyle ülkemiz sanayicileri olarak enerji mali­yetlerinde daha rekabetçi ola­bileceğiz. Yılın ikinci yarısında hem miktar hem de değerde da­ha başarılı performans sergile­yeceğimizi düşünüyorum” dedi.

AKMİB’den 384,2 milyon dolar ihracat
Mart ayında 384,2 milyon do­lar dış satım gerçekleştiren AK­MİB, 2023 yılının ilk çeyreğin­de 925,5 milyon dolarlık ihracat değerine ulaştı. Üç aylık ihraca­tının yüzde 74’ü üç ürün grubun­da kümelenen AKMİB, en yük­sek dış satım değerlerini Hollan­da, İspanya ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) pazarla­rında elde etti.

2023 yılı Ocak- Mart döneminde Türkiye’nin 7,42 milyar dolarlık kimyevi maddeler ve mamulleri ihraca­tına yüzde 12,1 oranında destek veren AKMİB, Akdeniz İhracatçı Birlikleri’ne (AKİB) bağlı 8 birlik arasında yine ilk sırada yer alma­yı başardı.

Avrupa, Afrika, Orta Doğu, Amerika ve Uzak Doğu pa­zarlarında etkin olan AKMİB’in 2023 yılı ilk çeyreğinde en fazla ihracat yaptığı ülkeler değerlen­dirildiğinde 109,1 milyon dolar değer ile Hollanda birinci sıra­da yer aldı. Bu ülkeyi 74,5 milyon dolar değer ile İspanya ikinci sı­rada, 67,5 milyon dolar değer ile KKTC üçüncü sırada takip etti. Söz konusu dönemde AKMİB’in ihracat hacmini en fazla artırdı­ğı ülkeler incelendiğinde ilk üç sırada Togo, Gürcistan ve Rus­ya pazarları yer aldı.

AKMİB, To­go’ya yüzde 26 bin 674 artış ile 15,2 milyon dolarlık, Gürcistan’a yüzde 329 artışla 19,5 milyon do­larlık, Rusya’ya yüzde 209 artışla 19,8 milyon dolarlık ihracat ger­çekleştirdi. AKMİB bu dönemde Malta ve Yunanistan pazarların­da da anlamlı ihracat artışlarına imza attı.

Demir-çelik Türkiye ihracatının % 11,1’ini karşıladı
Demir-çelik sektörleri de mart ayında küresel talepteki daralma ve yüksek enerji fiyatla­rı nedeniyle geçen yılın aynı ayı­na göre düşüş gösterdi. İki sek­tör yaşanan düşüşlere rağmen 2,6 milyar doları aşkın ihraca­tıyla Türkiye ihracatının yüzde 11,1’ini karşıladı. Türkiye demir ve demir dışı metaller sektörü mart ayında yüzde 15,1’lik dü­şüşle 1,2 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirirken, çelik sektörü yüzde 37,9’luk azalışla 1,4 mil­yar dolarlık ihracat yaptı. Demir ve demir dışı metaller ihracatı Türkiye’nin toplam ihracatın­dan yüzde 5,2 pay alırken, çelik ise yüzde 5,9 paya sahip oldu.

Akdeniz Demir ve Demir Dı­şı Metaller İhracatçıları Birliği (ADMİB) ise mart ayında demir ve demir dışı metaller sektörün­de geçen yılın aynı dönemine gö­re yüzde 17,7’lik azalış göstere­rek 77,4 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Bu ayda çelik ih­racatı ise yüzde 39,2’lik düşüşle 146,7 milyon dolar oldu.


 Ekonomi,Borsa ve Finans piyasalarını bizden izleyin,bir adım önde olun.

BORSASEANS.COM

Hafta içinde güncel yorumlarımız için bizi Sosyal Medya üzerinden takip edebilirsiniz.

Instagram'da; BORSA SEANS ( https://www.instagram.com/borsaseanscom )

Facebook'ta; BORSA TREND ( https://www.facebook.com/groups/borsatrend.1 )
BORSA SEANS ( https://www.facebook.com/groups/1286784951478515 )

Twitter'da; BORSA SEANS ( https://twitter.com/seans_borsa )
BORSA TREND (https://twitter.com/borsatrend_onur)

0 Yorum

YORUM EKLE