Euro yatırım holding yüzde 400 bedelli bölünme kararı aldı

Euro yatırım holding yüzde 400 bedelli bölünme kararı aldı
Euro Yatırım Holding, yüzde 400 oranında bedelli sermaye artırımına giderek, sermayesini 300 milyon liraya çıkarma kararı aldı
Halka açık Euro Yatırım Holding (#EUHOL) bedelli sermaye artırımına gitme kararı aldı.

Euro Yatırım Holding tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) gönderilen açıklamada, mevcut sermayesi 60.000.000 TL olan şirketin, sermayesini yüzde 400 oranında tamamı nakden karşılanmak suretiyle 240.000.000 TL artırarak, 300.000.000 TL'ye yükseltme kararı alındığı kaydedildi.

Bundan sonraki süreçte, sermaye artırımıyla ilgili SPK'nın kararı beklenecek.

Şirket tarafından KAP'a gönderilen açıklamanın tamamı şu şekilde:

Yönetim Kurulu Üyelerinin bugün yapmış olduğu toplantıda;

1- Şirketimizin 300.000.000- TL Kayıtlı Sermaye Tavanı içerisinde, 60.000.000-TL olan çıkarılmış sermayesinin, tamamı nakden karşılanmak suretiyle 240.000.000-TL nakit (bedelli) olarak %400 oranında artırılarak 300.000.000 -TL 'ye çıkarılmasına, (Kayıtlı Sermaye Tavanı süresi 31.12.2021 tarihinde sona ermiştir. Süresinin 2022-2026 yılları arasında geçerli olacak şekilde uzatılması için 19.04.2022 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmıştır.)

2- Mevcut ortakların yeni pay alma haklarının kullandırılmasına ve ortaklardan her birinin artan sermayeye paralel olarak sahip oldukları payları oranında (%400) yeni pay alabilmelerine,

3- Mevcut pay sahiplerinin rüçhan hakları karşılığında; A grubu nama yazılı paylar için A grubu nama yazılı pay verilmesine, B grubu nama yazılı paylar için B grubu nama yazılı pay verilmesine,

4- Nakden arttırılan 240.000.000 Türk Liralık sermayeyi temsil eden payların 2.400.000 Türk Liralık kısmı A grubu nama yazılı ve 237.600.000 Türk Liralık kısmı B grubu nama yazılı olarak ihraç edilmesine,

5- Ortaklarımızın nakit olarak artırılan 240.000.000 Türk Liralık sermayeyi temsil eden paylarına ilişkin yeni pay alma haklarının 1 adet (=1 lot) payın nominal değeri olan 1,00 TL'den 15 gün süreyle kullandırılmasına, bu sürenin son günü resmi tatile rastlaması halinde, yeni pay alma hakkı kullanım süresinin, izleyen iş günü akşamı sona ermesine,

6- Şirket'in mevcut 600.000 TL nominal değerli (A) grubu imtiyazlı paylarına sahip olan Mustafa Şahin'den yeni pay alma haklarının kullanım süresi içinde sahip olduğu (A) grubu paylara ilişkin yeni pay alma haklarının tamamını kullanacağına ilişkin taahhüt alınmasına,

7- Nakit olarak artırılan sermayeyi temsil eden paylara ilişkin yeni pay alma haklarının kullandırılmasından sonra kalan payların; nominal değerden düşük olmamak üzere Borsa İstanbul A.Ş. İkincil Piyasası'nda oluşacak fiyat üzerinden iki (2) işgünü süreyle satılmasına,

8- Sermaye artırımı nedeniyle çıkarılacak payların SPK ve MKK'nın kaydileştirme ile ilgili düzenlemeleri çerçevesinde şirket ortaklarına kaydi pay olarak dağıtılmasına ve yeni pay alma haklarının kaydileştirme sistemi esasları çerçevesinde kullandırılmasına,

9- Halka arz işlemlerinde Metro Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 'den aracılık hizmeti alınmasına ve bu amaçla gerekli sözleşmenin akdedilmesine,

10- Sermaye artırımı işlemlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla gerekli başvuruların yapılması, izinlerinin alınması ve işlemlerin ifa ve ikmali için T.C Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş, T.C Ticaret Bakanlığı ve ilgili diğer tüm resmi kurum ve kuruluşlar nezdinde gerekli her türlü işlemlerin yapılması hususunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesine,

Mevcudun oybirliği ile karar vermiştir.Hafta içinde güncel yorumlarımız için bizi;

Facebook'ta;  BORSA TREND  ( https://www.facebook.com/groups/borsatrend.1 )
              BORSA SEANS  (https://www.facebook.com/groups/1286784951478515/?multi_permalinks=2199358036887864)
Twitter'da     ; BORSA TREND EXTRA  ( https://twitter.com/BorsaTrendExtra )
Gruplarımızdan da takip edebilirsiniz.

Hafta içinde güncel yorumlarımız için bizi Sosyal Medya üzerinden takip edebilirsiniz.

Instagram'da; BORSA SEANS ( https://www.instagram.com/borsaseanscom )

Facebook'ta; BORSA TREND ( https://www.facebook.com/groups/borsatrend.1 )
BORSA SEANS ( https://www.facebook.com/groups/1286784951478515 )

Twitter'da; BORSA SEANS ( https://twitter.com/seans_borsa )
BORSA TREND (https://twitter.com/borsatrend_onur)

0 Yorum

YORUM EKLE