Galata Wind, ilk çeyrekte net kâr'ını %380 arttırdı

Galata Wind, ilk çeyrekte net kâr'ını %380 arttırdı

Galata Wind’in 2024 yılında dönem vergi gideri ve ertelenmiş vergi giderleri toplamının geçen senenin aynı dönemine kıyasla 126,79 milyon TL daha az gerçekleşmesi ile net dönem kârı %380,49 artarak 208,65 milyon TL olarak sonuçlandı.

Şirket'in Yatırımcı Sunumu'nda yer alan bilgilere göre, 31 Mart 2024 tarihi itibarıyla dönen varlıklar %38 artarak 516 milyon TL seviyesine geldi. Nakit ve nakit benzeri varlıklar 245 milyon TL artarken, yatırım amaçlı kısa
vadeli likit fonlarda değerlendirilen finansal yatırımlar 63 milyon TL ve ticari alacaklar 31 milyon TL azaldı. 

Galata Wind’in (#GWIND) konsolide gelirleri 2024 yılının ilk çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla %16,62 azalarak 485,04 milyon TL seviyesinde gerçekleşti.

Sunumda şu bilgiler verildi:

"Toplam üretimlerimizin %8, ortama USD/TL paritesinin %64 artmasına rağmen, PTF’nin %24 artması sonucunda gelirlerimizin endeksleme oranı (%68) altında kalmasına sebep olmuştur. Buna ek olarak, 2023 Mart döneminde, karbon kredisi satışlarından 44 milyon TL gelir elde edilirken, 2024 Mart döneminde uygun fiyatların oluşmaması sebebi ile karbon kredisi satışı gerçekleşmemiştir.

Satışların maliyeti 2024 yılının ilk çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla %7,06 azalarak 190,41 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Satışların maliyetindeki azalmanın en önemli sebebi, 2024 satınalım paritesine göre endekslenmiş dağıtım ve sistem kullanım bedellerinin %34,93 azalarak 30,41 milyon TL olarak gerçekleşmesidir. Satış gelirlerinde meydana gelen %16,62 azalmaya paralel olarak brüt kâr geçen senenin aynı dönemine kıyasla %21,82 azalarak 294,62 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. 

Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler: Geçen senenin aynı dönemine kıyasla, yapılan yatırımların özkaynaklardan karşılanması sonucunda mevduatlarımızda azalma olmuştur. Geçen sene aynı dönemde özellikle TL mevduatlarımızın yüksek olması nedeni ile faiz gelirlerimizde düşüş meydana gelmiştir (31 Mart 2024: 3,5 milyon TL ve 31 Mart 2023: 46,7 milyon TL). Yabancı para mevduatlarımızın azalmasına karşın USD/TL ve EUR/TL paritesinin geçen senenin aynı dönemine göre daha fazla artış göstermesi sonucu kur farkı gelirimizde 2,8 milyon TL artış meydana gelmiştir (31 Mart 2024: 17,2 milyon TL ve 31 Mart 2023: 14,4 milyon TL). Esas faaliyetlerden diğer giderlerimizin de %70 azalması sonrası (31 Mart 2024: 1milyon TL ve 31 Mart 2024: 3,6 milyon TL), diğer operasyonel net gelirlerimiz %66 azalarak 19,7 milyon TL olmuştur.

Finansman Gelirleri/(Giderleri): Finansman gelirlerimizin 179 milyon TL artmasının temel nedeni parasal kazancımızda geçen seneye kıyasla meydana gelen 191,7 milyon TL’lik artıştır (31 Mart 2024: 97,1 milyon TL ve 31 Mart 2023: -94,6 milyon TL). Buradaki artışın temel nedeni 2023 senesi ilk çeyreğinde parasal varlıklarımız yükümlülüklerimize göre yüksek iken özellikle 2023 senesinin son çeyreğinde yapmış olduğumuz yatırımlar neticesinde parasal varlıklarımız azalmış bunun neticesinde 2024 senesinin ilk çeyreğinde parasal kazancımız oluşmuştur. 2024 senesi ilk çeyreğinde EUR/TL kuru geçen senenin aynı dönemine göre daha fazla artış göstermiş, kredi anapara bakiyesinin daha az olmasına rağmen krediler kaynaklı kur farkı zararı artarak 48,7 milyon TL (31 Mart 2023: 38,1 milyon TL) olarak gerçekleşmiştir.

Net Dönem Kârı: Galata Wind’in 2023 yılının ilk çeyreğinde elde etmiş olduğu vergi öncesi kâr, net parasal pozisyon karı sebebi ile %13,76 artarak 317,65 milyon TL olarak gerçekleşmiştir (31 Mart 2023: 279,21 milyon TL). 2024 yılında dönem vergi gideri ve ertelenmiş vergi giderleri toplamının geçen senenin aynı dönemine kıyasla 126,79 milyon TL daha az gerçekleşmesi ile net dönem kârı %380,49 artarak 208,65 milyon TL olarak sonuçlanmıştır. "


Hafta içinde güncel yorumlarımız için bizi Sosyal Medya üzerinden takip edebilirsiniz.

Instagram'da; BORSA SEANS ( https://www.instagram.com/borsaseanscom )

Facebook'ta; BORSA TREND ( https://www.facebook.com/groups/borsatrend.1 )
BORSA SEANS ( https://www.facebook.com/groups/1286784951478515 )

Twitter'da; BORSA SEANS ( https://twitter.com/seans_borsa )
BORSA TREND (https://twitter.com/borsatrend_onur)

0 Yorum

YORUM EKLE