Günün önemli şirket haberleri (01-02-2023)

Günün önemli şirket haberleri (01-02-2023)
Borsa İstanbul'a kote şirketlerin, sermaye artırımları, iş anlaşmaları, ortaklık yapılarındaki değişimler, öne çıkan projeleri neler?Piyasalar açılmadan okunması gereken şirket haberleri...Okuyun,bir adım önde olun.

#AEFES -5 milyar TL’ye kadar borçlanma aracı ihracı kapsamında SPK’ya başvuru yapıldığı açıklandı. 25 milyon dolar limitli Yönetici Sorumluluk Sigortasının yenilendiği açıklandı.

#AKBNK - Banka tarafından 2023 beklentileri aşağıdaki gibi açıklandı.
2023 Beklentileri
TL Kredi Büyümesi ~ 40%
YP Kredi Büyümesi (USD) Düşük tek haneli seviye
Net Faiz Marjı 4-5%
Net Ücret ve Komisyon Artışı ~ 60%
Operasyonel Giderler Artışı İyileşme
Operasyonel Giderler/ Gelirler Düşük 30%’lu seviye
Takipteki Krediler Oranı <>
Net Kredi Maliyeti (kur etkisi hariç) ~ 100 baz puan
Özsermaye Karlılığı ~ 30%

#AHGAZ - Şirketin %99,7 oranında bağlı Enerya Enerji’nin halka arzı kapsamında kayıtlı sermaye sistemi ve esas sözleşme değişikliği için SPK’ya başvuru yapıldığı açıklandı.

#ASTOR - Şirket ile Ministry Of Electrıcity State Company arasında yapılan sözleşme kapsamında, 3,7 milyon dolar bedelli Güç Transformatörlerinin üretimlerinin tamamlanarak teslimatların gerçekleştirildiği açıklandı.

#ARDYZ - Argedor Bilişim’in paylarının %60’ının 1,8 milyon dolar bedelle satın alındığı açıklandı.

#BANVT - Şirketin toplam 129,7 milyon TL değerinde varlıkları içinde %2,4'lük paya sahip olan bir kısım taşınmaz varlığın satılmasına karar verildiği açıklandı.

#BASGZ - Şirket portföyünde bulunan varlıklar için 2023’te Reel Gayrimenkul Değerleme firmasından değerleme hizmeti alınmasına karar verildiği açıklandı.

#BRSAN - Şirket bağlı ortaklığı Borusan Tube Products SA’nın yatırım bedeli 15 milyon euro olan Romanya'da seri üretime geçecek bir tesis kuracağı açıklandı.

#CCOLA - 2 milyar TL’ye kadar borçlanma aracı ihracı kapsamında SPK’ya başvuru yapıldığı açıklandı.

#DENGE #GESAN #SKTAS #TEKTU - VBTS kapsamında şirket paylarına 28 Şubat’a kadar açığa satış ve kredili işlem yasağı getirildi.

#DURDO - Şirketin Kınık Kaymakamlığı tarafından düzenlenen, Yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı lisanssız elektrik üretim tesisi yapılması amacıyla düzenlenen sürekli nitelikte olmayan irtifak hakkı ihalesinde 97.334 m2’lik taşınmazın 29 yıllığına irtifak hakkını kazandığı açıklandı.

#DGGYO - Şirket portföyünde bulunan varlıklar için 2023’te Reel Gayrimenkul Değerleme ve Net Kurumsal Değerleme firmalarından değerleme hizmeti alınmasına karar verildiği açıklandı.

#EUYO - VBTS kapsamında şirket paylarına 28 Şubat’a kadar emir paketi tedbiri getirildi.

#ETILR - Şirketin Bodrum Franchise Şube'sinin sözleşmesinin işletmeci ile karşılıklı feshettiği açıklandı.

#EKGYO - Şirket portföyünde bulunan varlıklar için 2023’te Net Gayrimenkul Değerleme ve Form Gayrimenkul Değerleme firmalarından değerleme hizmeti alınmasına karar verildiği açıklandı.

#EYGYO - Şirket portföyünde bulunan varlıklar için 2023’te İnvest Gayrimenkul Değerleme ve Reel Gayrimenkul Değerleme firmalarından değerleme hizmeti alınmasına karar verildiği açıklandı.

#FROTO - Şirketin Bluedot, Deepenai, Delivers.AI. girişimlerine yatırım yaptığı medyada yer aldı.

#GSRAY - Futbolcusu Haris Seferovic’in sözleşmesinin karşılıklı feshedildiği açıklandı. Futbolcusu Patrick John Minguel Van Aanholt'un sezon sonuna kadar PSV’ye kiralandığı açıklandı.

#HDFGS - Şirketin girişim sermayesi yatırım portföyü kapsamında Startup Burada Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'na 2 milyon TL ek girişim yatırımı yapılmasına karar verildiği açıklandı.

#ISSEN - Şirketin 2022 yılında Balıkesir Ege İhracatçılar Birliği üzerinden en fazla ihracat yapan firma olarak birincilik ödülü aldığı açıklandı.

#IZMDC - Çelikhane ve Çubuk Haddehanesi bölümlerinde vardiyaların tekrar üçe çıkarıldığı açıklandı.

#MIATK - Halka arzdan elde edilen fonun %30’luk kısmının Ar - Ge çalışmalarında, %4,70’lik kısmının reorganizasyon, satış ve karlılık artışı odaklı süreçlerin artırılmasında, %10’luk kısmının banka borç kapamalarında, %1,1’nin yurt dışı ofisinde, %22,4’ünün ise işletme sermayesinde kullanıldığı açıklandı.

#MSGYO - Şirket portföyünde bulunan varlıklar için 2023’te Mavi Gayrimenkul Değerleme ve Reel Gayrimenkul Değerleme firmalarından değerleme hizmeti alınmasına karar verildiği açıklandı.

#QNBFB - Yurt dışında 92 gün vadeli 11,2 milyon sterlin tutarında borçlanma aracı ihraç edildi.

#PETUN - JCR Eurasia tarafından şirketin Uzun Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme Notunun AA- (tr), Kısa Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme Notunun J1+ (tr), not görünümünün Stabil olarak belirlendiği açıklandı.

#PGSUS - Şirket tarafından 2012 Airbus Siparişi kapsamında 2023 yıl içerisinde teslime konu 11 adet Airbus A321neo uçağın finansmanının finansal kiralama yöntemiyle sağlanmasına karar verildiği açıklandı.

#PNSUT - JCR Eurasia tarafından şirket Uzun Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme Notunun, ve not görünümünün teyit edildiği açıklandı.

#RYGYO - Şirket portföyünde bulunan varlıklar için 2023’te Emek Taşınmaz ve Reel Gayrimenkul Değerleme firmalarından değerleme hizmeti alınmasına karar verildiği açıklandı.

#SRVGY -Şirket portföyünde bulunan varlıklar için 2023’te Reel Gayrimenkul Değerleme ve Varlık Gayrimenkul Değerleme firmalarından değerleme hizmeti alınmasına karar verildiği açıklandı. Güney İstanbul ile kolaylaştırılmış usulde birleşme kararı alındığı açıklandı.

#SUWEN - Şirket ile Bosna Hersek'te yerleşik bir firma arasında bayilik sözleşmesi imzalandığı, 2023 - 2027 yılları arasında 7 mağaza açılmasının planlandığı açıklandı. Şirket kayıtlı sermaye tavanının 100 milyon TL’den 300 milyon TL’ye yükseltilmesi kapsamında yapılan başvurunun SPK tarafından onaylandığı açıklandı.

#TTKOM - 380 gün vadeli 1,8 milyar TL tutarında tahvil ihraç edildi.

#TCELL - Şirket bağlı ortaklığı Kıbrıs Telekom’un 62,1 millyon TL’lik sermayesinin 92,1 milyon TL’ye yükseltildiği, şirketin sermaye artırımına ait yeni pay alma hakkının tamamının ödendiği açıklandı. Demirören Dağıtım tarafından şirkete 2012’de açılan dava sonucunda TCELL’e 215,6 milyon TL ceza verildiğini açıklanması sonrasında, şirketin istinaf başvurusu üzerine başvurunun kabulü ile ilk derece mahkemesi kararının kaldırılmasına, kaldırma kararı doğrultusunda yapılacak yargılamanın ardından yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın ilk derece mahkemesine iadesine karar verildiği açıklandı.

#TRGYO - Şirket portföyünde bulunan varlıklar için 2023’te Lotus Gayrimenkul Değerleme ve Reel Gayrimenkul Değerleme firmalarından değerleme hizmeti alınmasına karar verildiği açıklandı.

#ULAS - Cüneyt Ulaş tarafından 285.000 adet C Grubu payın Tevfik Meftun Ulaş’a 180.000 adet C Grubu payın Tevfik Mutlu Ulaş’a devredildiği açıklandı.

#ULUUN - Şirketin Samsun 50.Yıl ve Merkez ile Çorlu üretim tesislerinin elektrik tüketimlerinin yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlanabilmesi amacıyla Manisa ve İzmir’de toplamda 22.360 kWe gücünde RES tesis edebilmek için başvuru yapıldığı açıklandı.

#VERTU - Şirketin %50 pay sahibi olduğu Core Engage Yazılım’ın 10 milyon TL sermayesinin 12,5 milyon TL’ye çıkarılması tescil edildi.

PAY ALIM / SATIM

#BOBET - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 200.000 adet pay 12,98 TL fiyattan geri alındı.

#DOHOL - Aydın Doğan Vakfı tarafından 8,61 - 8,68 TL fiyat aralığından 1.100.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %0,08’e yükseldi.

#ESEN - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 1.518 adet pay 65,50 - 66,95 fiyat aralığından geri alındı.

#INDES - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 50.000 adet pay 17,65 - 17,70 TL fiyat aralığından geri alındı.

#INFO - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 90.000 adet 9,63 - 9,80 TL fiyat aralığından geri alındı.

#KUYAS - Muhammed Nedim Özdemir tarafından 28,66 - 29,40 TL fiyat aralığından 135.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %2,50’ye yükseldi.

#LKMNH - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 13.863 adet pay 25,42 - 25,70 TL fiyat aralığından geri alındı.

#LIDER - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 1.500 adet pay 108,50 - 109,50 TL fiyat aralığından geri alındı.

#MPARK - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 29.500 adet pay 77,95 - 79,95 TL fiyat aralığından geri alındı.

#MEDTR - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 49.542 adet pay 33,90 - 35,64 TL fiyat aralığından geri alındı.

#MTRYO - Hamit Gürbüz tarafından 790.679 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %6,46’ya yükseldi.

#SISE - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 1.500.000 adet pay 39,48 - 40,26 TL fiyat aralığından geri alındı.

SERMAYE ARTIRIM

#CANTE - Şirket sermayesinin 320 milyon TL’den %150 oranında bedelsiz olarak 480 milyon TL artışla 800 milyon TL’ye yükseltilmesi kapsamında SPK’ya başvuru yapıldığı açıklandı.

#ZOREN - %140 olarak planlanan bedelli sermaye artırım kararının %100’e revize edildiği açıklandı.


 Ekonomi,Borsa ve Finans piyasalarını bizden izleyin,bir adım önde olun.

BORSASEANS.COM

Hafta içinde güncel yorumlarımız için bizi Sosyal Medya üzerinden takip edebilirsiniz.

Facebook'ta; BORSA TREND ( https://www.facebook.com/groups/borsatrend.1 )
BORSA SEANS ( https://www.facebook.com/groups/1286784951478515 )

Twitter'da; BORSA SEANS ( https://twitter.com/seans_borsa )
BORSA TREND (https://twitter.com/borsatrend_onur)

0 Yorum

YORUM EKLE