Günün önemli şirket haberleri (02-01-2023)

Günün önemli şirket haberleri (02-01-2023)
Borsa İstanbul'a kote şirketlerin, sermaye artırımları, iş anlaşmaları, ortaklık yapılarındaki değişimler, öne çıkan projeleri neler? Piyasalar açılmadan okunması gereken şirket haberleri...Okuyun,bir adım önde olun.

#AKBNK – Pay geri alım programının sonlandırıldığı açıklandı.

#A1CAP – 91 gün vadeli 100 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.

#AKGFY – Şirketin %100 bağlı ortaklığı Akfen Gayrimenkul Ticareti’in MERIT’e satışının KKTC Bakanlar Kurulu tarafından onaylandığı açıklandı.

#AKFGY – Ece Demirpençe'nin vekaleten Genel Müdür olmasına karar verildiği açıklandı.

#ALCTL – Şirketin TCELL ve Superonline’dan 15,8 milyon dolarlık sipariş aldığı açıklandı.

#ATATP – 7,5 milyon dolara kadar Yönetici Sorumluluk Sigortası’nın yapıldığı açıklandı.

#ATAKP – 15 milyon dolara kadar Yönetici Sorumluluk Sigortası’nın yapıldığı açıklandı.

#ASELS – Şirket ile bir müşterisi arasında 65,9 milyon dolar bedelli sözleşme imzalandığı açıklandı.

#ARDYZ – İstanbul Yıldız Teknik Üniversitesi Yıldız Teknopark'ta İstanbul Ar – Ge şubesinin kurulmasına karar verildiği açıklandı.

#ARDYZ – ARD Grup'un TÜRKSAT Uydu Haberleşme Kablo TV ile 26,8 milyon TL bedelle ihale sözleşmesi imzaladığı açıklanadı.

#BRFEN – 2023’te tamamlanan üretim hattı kapsamında ilk siparişlerin FROTO’ya sevk edildiği, 2024 yılı içerisinde FROTO planına uyumlu olarak ürünlerin seri üretimine devam edileceği açıklandı.

#BTCIM – Şirket ve şirket bağlı ortaklığı BSOKE’nin 15,5 milyon dolar tutarında refinansman kredisi geri ödemesinin gerçekleştirildiği açıklandı.

#CATES – INFO’nun likidite sağlayıcılık faaliyetinde bulunacağı açıklandı.

#CONSE – Kobirate ile Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme sözleşmesinin yenilendiği açıklandı.

#CWENE – Şirket ile Samsun Makina arasında güneş enerjisi paneli satışı konusunda 1,8 milyon dolar tutarında sözleşme imzalandığı açıklandı.

#CVKMD – Pay geri alım programının başlatılmasına, 250.000 adet paya karşılık 75 milyon TL kaynak ayrılmasına karar verildiği açıklandı.

#DARDL – Şirket bağlı ortaklığı Ton Radyo TV’nin sermayesinin 64.000 TL’den 20 milyon TL’ye çıkarılmasına, şirketin sermaye artırımına karılmasına karar verildiği açıklandı.

#DGNMO – D'Afric Senegal’in %100’ünün Doğanlar Yatırım Holding tarafından devralındığı açıklandı.

#EKGYO – Şirket projelerinden Merkez Ankara’nın bazı blokları için Kısmi Geçici Kabul Tutanağı’nın onaylandığı açıklandı.

#ERCB – Şirket ve iş ortakları toplamda 164,8 milyon euro tutarında Avrupa’dan yeni sipariş aldığı açıklandı. (ERCB payı %22,5)

#ESCOM – Şirket bağlı ortaklığı Alesta’nın %2,5 oranında iştirak ettiği Bugamed Biyoteknoloj’nin 185 milyon TL şirket değerlemesi üzerinden yeni yatırım aldığı açıklandı.

#ESCOM – Şirket bağlı ortaklığı Alesta’nın %5 oranında iştirak ettiği Konsorsiyum Bilişim’in 60 milyon TL değerleme üzerinden yeni yatırım aldığı açıklandı.

#EKOS – Ekos Mobilite'nin şarj istasyonu yatırımları kapsamında Balıkesir’de Balpark'a ait otoparklarda 5 bölgede 11 adet şarj istasyonunun devreye alınacağı açıklandı.

#ESCAR – Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Efrayim Kebudi’nin şirket sermayesinin %23,9’una karşılık gelen 2.084.114 adet A, 10.905.886 B Grubu payları Daryo Kebudi, Azra Kebudi ve Betina Halyo’ya devrettiği açıklandı.

#FORTE – Şirketin Havelsan ile 1,1 milyon dolarlık Milli Savunma Bakanlığı Bilgi Sistemi Modernizasyonu Projesi Yazılım Geliştirme ve Danışmanlık Hizmeti Alımı çerçeve sözleşmesi imzaladığı açıklandı.

#FONET – Dr Abdurahman Yurtaslan Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile 36 ay süreli HBYS Hizmet Alımı sözleşmesinin 20,9 milyon TL bedelle imzalandığı açıklandı.

#FONET – Düzce İl Sağlık Müdürlüğü ile 36 ay süreli HBYS Hizmet Alımı sözleşmesinin 32,7 milyon TL bedelle imzalandığı açıklandı.

#GSDHO – Şirketin %100 bağlı ortaklığı olacak şekilde 100 milyon TL sermayeli GSD Varlık Yönetim unvanlı şirketin kurulmasına karar verildiği açıklandı.

#GRTRK – Şirketin %100 bağlı ortaklığı Özova Hububat mülkiyetinde bulunan Grain Tarım Ürünleri’nin 56.500 ton lisanslı depo kapasitesinin 120.000 tona çıkarılması yapılan başvurunun Bakanlık tarafından onaylandığı açıklandı.

#HUNER #KARYE – Şirketlerin internet sitelerinde yer alan sayaçların bakım onarım çalışmalarının tamamlanarak devreye alındığı açıklandı.

#HEKTS – Şirket tarafından kiralanan Balıkesir’deki 40.336 m2 alan içinde 10.375 m2 kapalı alana sahip taşınmaza ait kiralama hakkının devri ve tesis içerisinde yer alan makine ve ekipmanlarının 20 milyon euro bedelle, şirketin %100 bağlı ortaklığı Arma İlaç’a satılmasına karar verildiği açıklandı.

#HEKTS – Arma İlaç’ın 456,1 milyon TL’ye OYAK Gıda’ya satılmasına karar verildiği açıklandı.

#ICUGS – Erih Enerji’nin sermayesinde sahip olunan %25’lik payların 10,2 milyon TL’ye satıldığı açıklandı.

#IDGYO – Şirket portföyünde yer alan İzmir’deki proje kapsamında İnşaat Yapı Ruhsatı’nın alındığı açıklandı.

#IDGYO – Sermaye artırımından elde edilmesi beklenen fonun İzmir Aliağa Lojistik Depolama Projesinin finansmanı amacıyla kullanılacağı açıklandı.

#ISCTR – 95 gün vadeli 500 milyon TL tutarında bono ihracı kapsamında SPK’ya başvuru yapıldığı açıklandı.

#ISCTR – 50 milyar TL’ye kadar borçlanma aracı ihracı kapsamında SPK’ya başvuru yapıldığı açıklandı.

#ISCTR – Yurt dışında 187 gün vadeli 25 milyon dolar tutarında borçlanma aracı ihraç edildi.

#ISCTR – Yurt dışında 378 gün vadeli 20,2 milyon sterlin tutarında borçlanma aracı ihraç edildi.

#ISCTR – Yurt dışında 740 gün vadeli 30,2 milyon sterlin tutarında borçlanma aracı ihraç edildi.

#ISCTR – Yurt dışında 368 gün vadeli 19 milyon sterlin tutarında borçlanma aracı ihraç edildi.

#IZFAS – İzmir Aliağa Kimya İhtisas OSB’de bulunan arsanın varlık ve yükümlülükleri ile yeni kurulan İzsan Plastik’e kısmi bölünme yoluyla devredilmesi ve devredilen şirketin kuruluş işlemlerinin tamamlandığı açıklandı.

#KAYSE – Halka arzdan elde edilen fonun 10,8 milyon TL’sinin Ar – Ge faaliyetlerinde, 929,7 milyon TL’sinin işletme sermayesinde, 291,7 milyon TL’sinin entegrasyon ve modernizasyon yatırımlarında kullanıldığı açıklandı.

#KUVVA – Beşiktaş’ta bulunan gayrimenkullerin 19 milyon TL’ye satıldığı açıklandı.

#KBORU – Şirket ile DSİ arasında imzalanan Mardin Depolaması Cazibe Sulaması Malzeme Temini 4.Kısım HDPE işine ait sözleşmenin ilk hakkedişi olarak 39,2 milyon TL’nin tahsil edildiği açıklandı.

#KOZAL – Şirket ile Türkiye Maden İş Sendikası arasında, Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinin başlanılmasına karar verildiği açıklandı.

#KRGYO – Şirket kayıtlı sermaye tavanının 330 milyon TL’den 1 milyar TL’ye yükseltilmesi kapsamında SPK’ya başvuru yapıldığı açıklandı.

#KRDMD – Yeşil çelik üretiminde adım atılmak istendiği tekerlek seti olarak satış işlemine geçileceği medyada yer aldı.

#KIMMR – Pay geri alım programının sonlandırıldığı açıklandı.

#MARTI – Şirketin sahip olduğu sermayesinin %5,33’üne karşılık gelen 32.000.000 adet payın pay başına 4,50 TL fiyattan Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedür kapsamında Pakize Oya Narin, Nurullah Emre Narin ve Mine Narin’e bugün satılacağı açıklandı.

#MSGYO – İzmir’deki proje kapsamında Yapı Ruhsatı alındığı açıklandı.

#ORGE – Şirket ile yurt içi yerleşik bir şirket arasında 2,5 milyon dolarlık kablo satış sözleşmesi imzalandığı açıklandı.

#PEKGY – Şirketin %60 pay sahibi olduğu Nordstern Düsseldorf’un sermayesini temsil eden payların %9'una karşılık gelen payların 4,5 milyon euroya Peker Holding GMBH’e satıldığı açıklandı.

#PCILT – Yönetici Sorumluluk Sigortası’nın yenilendiği açıklandı.

#PLTUR - Şirketin İBB Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından yapılan 12 Aylık Personel Taşıması ihalesi işi 519,3 milyon TL teklifin en avantajlı teklif olması sonrasında sözleşme imzalandığı açıklandı.

#PLTUR – Beyoğlu Belediyesi tarafından ihale edilen 12 aylık gezi ihalesini şirketin 5,9 milyon TL bedelle kazanması sonrasında sözleşme imzalandığı açıklandı.

#PLTUR – İBB tarafından ihale edilen 12 Gezi, Kültürel Aktivite, Cenaze vb. Etkinlikler İçin Kilometre Bazlı Ulaşım Hizmeti Alımı ihalesi işi kapsamında şirketin 32,6 milyon TL ile en avantajlı teklifi verdiği açıklandı.

#RALYH – Şirketin Gayrimenkul Yatırım Ortaklığına dönüşümü amacıyla SPK’ya başvuru yapıldığı açıklandı.

#RUBNS – 16 Kasım – 29 Aralık arasında 85,4 milyon TL’lik ürün satış sözleşmesi imzalandığı açıklandı.

#RTALB – Şirket ile Devlet Malzeme Ofisi arasında imzalanan Sağlık Market Tıbbi Malzeme Çerçeve Anlaşması’nın Aralık 2024’e kadar uzatıldığı açıklandı.

#SAFKR – Şirketin İstanbul Metro hatlarında kullanılacak raylı sistem kliması satışı için Bozankaya Otomotiv ile 5,3 milyon euroluk niyet mektubu imzalandığı açıklandı.

#SRVGY – Oswe’nin sermayesinin %20'sine karşılık gelen 400.000 adet Oswe payının pay başına 1.365 TL’den 546 milyon TL bedelle KZGYO’ya devredilmesine karar verilmesi sonrasında, geri alım bedelinin pay başına 100,70 euro olarak belirlendiği ve 115.196 adet payın geri alınarak 2,3 milyon euro ödenmesine karar verildiği açıklandı.

#SNICA – Şirketin 31 milyon TL tutarında ürün satış sözleşmesi imzaladığı açıklandı.

#SNICA – Şirketin tarımsal sulama tesisi yatırımı kapsamında teknolojik damlama sulama hatlarının montaj ve kurulumunun tamamlanarak sistemin devreye alındığı açıklandı.

#THYAO – Şirket mülkiyetinde bulunan 5 adet Boeing B737-800 tipi uçağının ayni sermaye olarak AJet’e devredildiği açıklandı.

#THYAO – Melbourne’e tarifeli sefer başlatılmasına karar verildiği açıklandı.

#TABGD – 15 milyon dolara kadar Yönetici Sorumluluk Sigortası’nın yapıldığı açıklandı.

#TCELL – Şirket bağlı ortaklığı Lifecell LLC, LLC Global Bilgi ve LLC Ukrtower paylarının tamamının NJJ Capital'e devri için pay devir sözleşmesinin imzalandığı açıklandı.

#TKFEN – Tekfen İnşaat'ın rusya projesi kapsamında işveren OOO Kharampurneftegaz'a karşı Tekfen İnşaat ve Tesisat ile OOO Rusfen Konsorsiyumu adına yaklaşık 111,5 milyon dolar değerindeki hak talepleri için yargı yoluna başvurulmasına karar verildiği açıklandı.

#UNLU – Ünlü Portföy’ün sermayesinin 40 milyon TL’den 44 milyon TL’ye çıkarılmasına ve şirketin sermaye artırımına katılmasına karar verildiği açıklandı.

#ULUFA – 400 milyon TL’ye kadar borçlanma aracı ihraç edilmesine karar verildiği açıklandı.

#ULAS – Tahsisli sermaye artırımından elde edilmesi beklenen fonun tamamı ile atık yönetimi alanında faaliyet gösteren bir firmaya ortak olunacağı açıklandı.

#VRGYO – Şirketin Ankara Gölbaşı’ndaki taşınmaz üzerinde gerçekleştirilecek olan proje çalışmaları kapsamında müteahhit firma ile sözleşme imzalandığı açıklandı.


 Hafta içinde güncel yorumlarımız için bizi

Facebook'ta;  BORSA TREND ( https://www.facebook.com/groups/borsatrend.1 )
              BORSA SEANS ( https://www.facebook.com/groups/1286784951478515 )
Twitter'da;   BORSA SEANS ( https://twitter.com/seans_borsa )
              BORSA TREND (https://twitter.com/borsatrend_onur) Gruplarımızdan da takip edebilirsiniz.

Hafta içinde güncel yorumlarımız için bizi Sosyal Medya üzerinden takip edebilirsiniz.

Instagram'da; BORSA SEANS ( https://www.instagram.com/borsaseanscom )

Facebook'ta; BORSA TREND ( https://www.facebook.com/groups/borsatrend.1 )
BORSA SEANS ( https://www.facebook.com/groups/1286784951478515 )

Twitter'da; BORSA SEANS ( https://twitter.com/seans_borsa )
BORSA TREND (https://twitter.com/borsatrend_onur)

0 Yorum

YORUM EKLE