Günün önemli şirket haberleri (03-03-2022)

Günün önemli şirket haberleri  (03-03-2022)
 Borsa İstanbul'a kote şirketlerin, sermaye artırımları, iş anlaşmaları, ortaklık yapılarındaki değişimler, öne çıkan projeleri neler? Piyasalar açılmadan okunması gereken şirket haberleri...Okuyun,bir adım önde olun.

#GZNMI - Şirket paylarının halka arzı kapsamında halka arzda toplam 5.391 yatırımcıdan halka arz edilen 10.000.000 adet payın 11 katına denk gelen 110.807.780 adet filtrelenmemiş pay talebi geldiği, yurt içi bireysel yatırımcılara tahsis edilen payların 26,1 katı, yurt içi kurumsal yatırımcılara tahsis edilen payların 7,5 katı, yurt dışı kurumsal yatırımcılara tahsis edilen payların 2,0 katı talep geldiği açıklandı.

#GRSEL - Şirket paylarının halka arzı talepler Borsa’da Satış yöntemi ile bugün ve yarın toplanacak.

#AKSA - 330 bin ton/yıl olan üretim kapasitesine ek olarak 2 üretim hattı ilave edilerek 365 bin ton/yıla çıkarılmasına karar verildiği, 24 milyon dolar bütçeli projenin 15 ay içerisinde devreye alınmasının planlandığı, devlet teşvikleri için gerekli çalışmaların başlatıldığı açıklandı.

#ANELE - İki yatırımcı tarafından Şirket ve Yönetim Kurulu Üyeleri aleyhine açılan davanın istinaf yolu açık olmak üzere davanın reddine karar verildiği açıklandı.

#ANSGR - Fitch tarafından şirketin Uluslararası Finansal Güçlülük notunun "BB-" olarak revize edildiği, not görünümünün korunduğu açıklandı.

#BANVT - JCR Eurasia tarafından şirketin Uzun Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme Notunun ‘AA-' olarak, Kısa Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme Notunun "J1+(tr)", not görünümlerinin "Stabil" olarak belirlendiği açıklandı.

#BIMAS - Şirket 2022 yılı beklentileri aşağıdaki gibi açıklandı.

2022 Beklentileri
Satış Artışı %55 (+-5)
FVAÖK Marjı %8,5 (+-0,5)
Yatırım Harcaması/Satışlar 3,20%

#BASCM - Geçici Kaydi Payların Kaydi Paya Dönüşüm Tarihinin 4 Mart olduğu açıklandı.

#DAPGM - Aracı kurumu ile fiyat istikrarı sürecinin sona erdiği, 16.229.000 adet paya 18,42 - 18,49 TL fiyat aralığından fiyat istikrarı uygulandığı açıklandı.

#DIRIT # DOBUR - VBTS kapsamında şirket paylarına 1 Nisan’a kadar emir paketi tedbiri getirildi.

#DOKTA - Şirket tarafından yapılacak olan bedelli sermaye artırımı nedeniyle Çelik Holding, hisse payına isabet eden tutar olan 43,6 milyon TL’nin sermaye avansı olarak şirkete ödenmesine karar verdiğini açıkladı.

#ESCAR - İkinci El Araç Satış Şubesi açılışı tescil işlemlerinin tamamlandığı açıklandı.

#GARFA -Fitch tarafından şirketin uzun vadeli YP ve TL derecelendirme notlarının B'ye ve B+'ya revize edildiği, not görünümünün korunduğu açıklandı. 90 gün vadeli 231,7 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.

#GEREL - Ankara İrtibat Bürosunun kapatıldığı açıklandı.

#HTTBT - Şirket payları bugün Borsa’da işlem görmeye başlayacak.

#IDGYO - Şirket kayıtlı sermaye tavanının 50 milyon TL’den 250 milyon TL’ye yükseltilmesi kapsamında yapılan başvurunun Bakanlık tarafından onaylandığı açıklandı.

#INFO - 70 gün vadeli 25,5 milyon TL ve 70 gün vadeli 137,3 milyon TL tutarlarında bono ihraç edildi.

#KARYE # KONKA - VBTS kapsamında şirket paylarına 1 Nisan’a kadar açığa satış ve kredili işlem yasağı getirildi.

#KLSYN - Şirket payları yarın Borsa’da işlem görmeye başlayacak.

#KLNMA - TVF Piyasa İstikrar ve Denge Alt Fonu'ndan 1,5 milyar TL tutarında sermaye benzeri kredi sağlaması kapsamında BDDK’ya başvuru yapıldığı açıklandı.

#KAREL - SSB ile TSK’nın IP Tabanlı Sayısal Askeri Sahra Santrali ihtiyacını karşılamak üzere 4,5 milyon dolarlık sözleşme imzalandığı açıklandı.

#LUKSK - Şirket tarafından makine parkı yatırımları kapsamında 8 Adet Dokuma Makinesi alınmasına karar verildiği açıklandı.

#POLTK - VBTS kapsamında şirket paylarına 1 Nisan’a kadar brüt takas tedbiri getirilirken, açığa satış ve kredili işlem yasağı da 1 Nisan’a kadar uzatıldı.

#RYGYO - İstanbul Tuzla’daki 18.576 m 2 ’lik deponun 16.150 m 2 ’lik depolama alanının 1 yıllığına kiraya verildiği, 1 yıllık kiradan 9 milyon TL gelir elde edileceği açıklandı.
İstanbul Tuzla’daki 33.425 m 2 ’lik deponun 17.655 m 2 ’lik depolama alanının 3 yıllığına kiraya verildiği, 3 yıllık kiradan 45 milyon TL gelir elde edileceği açıklandı.

#RALYH - Şirketin bağlı ortaklığı Hera Teknik’in ve TOKİ tarafından düzenlenen Malatya’daki 541 Adet Konut ve 22 Adet Dükkan İnşaatları İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi ihalesine 369 milyon TL ile en düşük 7. teklifin verildiği açıklandı.

#SELGD - Aydın’daki gayrimenkulün inşaat projesinin konut + ticari olmak üzere toplamda 5.573 m 2’ lik inşaat projesi ile ilgili olarak Yapı Ruhsatının alındığı açıklandı.

#TTKOM - Şirketi, ZTE ve Netaş arasında iyi niyet sözleşmesi imzalandığı medyada yer aldı. 

PAY ALIM / SATIM

#ATEKS - Akın Holding tarafından 6.431.796 adet satılırken, şirket sermayesindeki payı sıfırlandı. A Capital tarafından 6.431.796 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %25,52’ye yükseldi.

#ARCLK - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 400.000 adet pay 54,80 - 55,00 TL fiyat aralığından geri alındı.

#AVGYO - Metro Avrasya Investment Georgia tarafından 2,47 - 2,71 TL fiyat aralığından 605.305 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %29,01’e yükseldi.

#CRFSA - Carrefour Nederland tarafından 33,00 - 34,06 TL fiyat aralığından 83.310 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %37,34’e geriledi.

#DOBUR - Burda GmbH tarafından 64,55 TL fiyattan 9.000 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %39,70’e geriledi.

#ECILC # ECZYT - ECZYT tarafından 7,55 - 7,76 TL fiyat aralığından 141.420 adet ECILC payı alınırken, ECZYT’nin ECILC’deki payı %30,41’e yükseldi.

#GENIL - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 100.000 adet pay 13,09 - 13,44 TL fiyattan geri alındı.

#HDFGS - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 600.000 adet pay 2,22 TL fiyattan geri alındı.

#INDES - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 495.000 adet pay 8,31 - 8,64 TL fiyat aralığından geri alındı.

#INVEO - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 25.000 adet pay 28,00 TL fiyattan geri alındı.

#KUYAS - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 100.000 adet pay 5,70 - 5,71 TL fiyat aralığından geri alındı.

#TAVHL -Vehbi Serkan Kaptan tarafından 32,46 TL fiyattan 18.000 adet pay aşınırken, şirket sermayesindeki payı %0,005’e yükseldi. Mustafa Sani Şener tarafından 32,56 TL fiyattan 12.297 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %0,01’e yükseldi.

#SAHOL - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 502.451 adet pay 15,53 - 15,65 TL fiyat aralığından geri alındı.

#UTPYA - Nejat Recai Dursun tarafından 1.200.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %8,00’e yükseldi.

#ULUUN - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 80.000 adet pay 6,77 - 6,85 TL fiyat aralığından geri alındı.

SERMAYE ARTIRIM

#AVOD - Şirket sermayesinin 90 milyon TL’den %200 oranında bedelli olarak 180 milyon TL nakden artışla 270 milyon TL’ye yükseltilmesi kapsamında rüçhan haklarının kullandırılmasının ardından kalan 1.831.340 adet pay Cuma ve Pazartesi günü Borsa Birincil Piyasa’da satılacak.

#BUCIM - Şirket sermayesinin 500 milyon TL’den %200 oranında bedelli olarak 1,0 milyar TL nakden artışla 1,5 milyar TL’ye yükseltilmesi kapsamında rüçhan haklarının kullandırılmasının ardından kalan 3.370.015 adet pay bugün ve yarın Borsa Birincil Piyasa’da satılacak.

#DMSAS - Şirket sermayesinin 52,5 milyon TL’den %90,48 oranında kar payından bedelsiz olarak 47,5 milyon TL kar payından artışla 100 milyon TL’ye yükseltilmesi kararı Genel Kurul’un onayına sunulacak.

#DOKTA - Şirket sermayesinin 116 milyon TL’den %39,65 oranında bedelli olarak 46 milyon TL nakden artışla 162 milyon TL’ye yükseltilmesine karar verildi.


Hafta içinde güncel yorumlarımız için bizi;

Facebook'ta;  BORSA TREND  ( https://www.facebook.com/groups/borsatrend.1 )
               BORSA TREND EXTRA ( https://www.facebook.com/groups/1286784951478515 )
Twitter'da     ; BORSA TREND EXTRA  ( https://twitter.com/BorsaTrendExtra )

Gruplarımızdan da takip edebilirsiniz.

Hafta içinde güncel yorumlarımız için bizi Sosyal Medya üzerinden takip edebilirsiniz.

Facebook'ta; BORSA TREND ( https://www.facebook.com/groups/borsatrend.1 )
BORSA SEANS ( https://www.facebook.com/groups/1286784951478515 )

Twitter'da; BORSA SEANS ( https://twitter.com/seans_borsa )
BORSA TREND (https://twitter.com/borsatrend_onur)

0 Yorum

YORUM EKLE