Günün önemli şirket haberleri (04-02-2023)

Günün önemli şirket haberleri (04-02-2023)
Borsa İstanbul'a kote şirketlerin, sermaye artırımları, iş anlaşmaları, ortaklık yapılarındaki değişimler, öne çıkan projeleri neler?Piyasalar açılmadan okunması gereken şirket haberleri...Okuyun,bir adım önde olun.

#Göknur Gıda’nın 78.250.000 adet payının pay başına 11,00 TL fiyattan halka arzına SPK tarafından onay verildi.

#ADEL #GMTAS - VBTS kapsamında şirket paylarına 2 Mart’a kadar emir paketi tedbiri getirildi.

#ATEKS #MACKO - VBTS kapsamında şirket paylarına 2 Mart’a kadar açığa satış ve kredili işlem yasağı getirildi.

#AKSUE - Isparta’da 2 MW kurulu güce Sahip GES’in 31,8 milyon TL’ye satılmasına karar verildiği açıklandı.

#ALBRK - 150 milyon dolara kadar sermaye benzeri kira sertifikası ihraç edilmesi kapsamında yapılan başvurunun BDDK tarafından onaylandığı açıklandı.

#ARASE - Şirketin %100 bağlı ortaklığı Aras Elektik Dağıtım Sorumluluk bölgesi olan 7 ilde 2022 yılı şebeke tesis işlerine ait, ekonomik ömrünü dolduran şebekelerin yenilenmesi, yeni enerji taleplerinin karşılanması, tedarik ve teknik kalitenin düzeltilmesi, müşterilerin enerji kesintilerinden daha az etkilenmeleri teknoloji ve diğer yatırımlar kapsamında 1,9 milyar TL’lik yatırımın tamamlandığı açıklandı.

#BVSAN - Şirket payları Borsa'da 6 Şubat'ta işlem görmeye başlayacak.

#BJKAS - Futbolcu Amir Hadziahmetovic'in 3,2 milyon euro bonservis transfer edildiği, futbolcuyla 4,5 yıllık sözleşme imzalandığı açıklandı.

#DNISI - Şirket kayıtlı sermaye tavanının 80 milyon TL’den 700 milyon TL’ye yükseltilmesi kapsamında yapılan başvuru Bakanlık tarafından onaylandı.

#EGSER - Şirket ile Çimse - İş Sendikası arasındaki Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlanamayan maddeleri için tekrar görüşüleceği açıklandı.

#FORMT - Şirket arsasının Pazar değerinin değerleme sonrasında 88,5 milyon TL’den 277,3 milyon TL’ye yükseldiği açıklandı.

#GEDIK - Şirket kayıtlı sermaye tavanının 600 milyon TL’den 1,5 milyar TL’ye yükseltilmesi kapsamında yapılan başvuru SPK tarafından onaylandı.

#HEKTS - Ferbis Tarım’ın halka arzı kapsamında esas sözleşme tadilinin Ticacet Sicil Gazetesi’nde yayımlandığı açıklandı.

#HALKB - 112 gün vadeli 1,2 milyar TL tutarında bono ihraç edildi.

#ISFIN - 7 milyar TL’ye kadar borçlanma aracı ihraç edilmesi kapsamında Genel Müdürlüğe yetki verildiği açıklandı.

#KATMR - Sermaye artırımından elde edilmesi beklenen fonun 190 milyon TL’sinin borç ödemelerinde, 175 milyon TL’lik kısmının proje finansmanında, 57,1 milyon TL’sinin sermaye ihtiyacında kullanılmasının planlandığı açıklandı.

#KONYA - Şirket tarafından yapılması planlanan GES projesi ile ilgili hazırlanan ÇED raporunun görüşe açıldığı medyada yer aldı.

#KFEIN - Şirketin bir Telekom firması tarafından düzenlenen Mobil Geliştirme İhalesinin %80’lik kısmını (16 milyon TL) kazandığı açıklandı.

#OSMEN - 91 gün vadeli 200 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.

#PAGYO - Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından Ankara Çankaya’daki 24.171 m2’lik taşınmazın satış yöntemiyle özelleştirilmesi kapsamında açılan ihaleye şirketin teklif verdiği açıklanması sonrasında, 7 Şubat’ta ihale kapsamındaki pazarlık görüşmelerine katılım sağlanacağı açıklandı.

#TCELL - KKTC’de 500.000 TL sermayeli Turkcell Dijital Teknolojileri şirketinin kuruluş işlemlerinin tamamlandığı açıklandı.

#TOASO - Şirketin 2023 yılı beklentileri aşağıdaki gibi açıklandı.
2023 Beklentileri
2022 Gerçekleşen 2023 Beklenti
Yurtiçi Hafif Araç Pazarı (PC+LCV) (adet) 783.000 775.000 - 825.000
Tofaş Yurtiçi Pazar Satışları (adet) 150.000 155.000 - 165.000
İhracat adetleri 121.000 70.000 - 80.000
Toplam Üretim Adetleri 264.000 215.000 - 235.000
Yatırımlar 46 Milyon Euro 100 Milyon Euro
Vergi Öncesi Kar Marjı >%10 >%12

#SARKY - Kastamonu’da şirkete ait IV. Grup Arama Ruhsatı'na ilişkin maden sahasında arama izin talebinin reddine dair ret kararının iptali ve yürütmenin durdurulması talepli açılan davanın şirket lehine sonuçlandığı açıklandı.

#SISE - Şişecam Resources ve Şişecam Chemicals’ni Şişecam Resources’nin halka açık paylarının tamamının pay başına 25 dolar bedelle satın alınması ve şirketin halka kapatılması konusunda anlaşma sağladığı açıklandı.

#UZERB - Denizli’de şube açılmasına karar verildiği açıklandı.

#YKBNK - Bankanın 2023 beklentileri aşağıdaki gibi açıklandı.
2023 Beklentileri
Hacimler TL Kredi Büyümesi <>
YP Kredi Büyümesi Daralma
Gelirler Net Faiz Marjı > 5%
Komisyon Büyümesi > 60%
Giderler Gider Büyümesi <>
Aktif Kalitesi Toplam Kredi Riski Maliyeti ~ 100bp

#YGYO - JCR Eurasia tarafından şirketin Uzun Vadeli Ulusal Kurum Kredi Rating Notunun B+(tr), Kısa Vadeli Ulusal Kurum Kredi Rating Notunun J4(TR), not görünümlerinin stabil olarak değerlendirildiği açıklandı.

#YYAPI - Şirket kayıtlı sermaye tavanının500 milyon TL’den 2,2 milyar TL’ye yükseltilmesi kapsamında yapılan başvurunun SPK tarafından onaylandığı açıklandı.

#ZOREN -Sermaye artırımından elde edilmesi beklenen fonun 474,2 milyon TL’sinin EPİAŞ ve ikili anlaşma elektrik alım ödemelerinde, 958,2 milyon TL’sinin finansal borç ödemelerinde, 47,6 milyon TL’sinin doğalgaz ve kömür ödemelerinde, 6,7 milyon TL’sinin diğer satıcı ödemelerinde kullanılmasının planlandığı açıklandı. 175 gün vadeli 162,8 milyon TL tutarında bono ve 399 gün vadeli 118,8 milyon TL tutarında tahvil ihraç edildi.

PAY ALIM / SATIM

#ALARK - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 42.500 adet pay 61,95 - 62,45 TL fiyat aralığından geri alındı.

#DOHOL - Aydın Doğan Vakfı tarafından 8,22 - 8,26 TL fiyat aralığından 1.100.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %0,13’e yükseldi.

#DGNMO - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 150.000 adet pay 6,31 - 6,40 TL fiyat aralığından geri alındı.

#ESEN - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 134.627 adet pay 60,70 - 65,20 TL fiyat aralığından geri alındı.

#HALKB - Banka paylarının geri alınması kapsamında 5.000.000 adet pay 9,08 - 9,60 TL fiyat aralığından geri alındı.

#INDES - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 60.000 adet A grubu pay 16,02 - 16,89 TL fiyat aralığından geri alındı.

#IHEVA - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 500.000 adet pay 1,50 TL fiyattan geri alındı.

#INFO - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 100.000 adet 8,54 TL fiyattan geri alındı.

#KONTR - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 16.622 adet pay 130,00 - 138,90 TL fiyat aralığından geri alındı.

#LKMNH - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 30.500 adet pay 23,76 - 24,36 TL fiyat aralığından geri alındı.

#LIDER - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 10.000 adet pay 110,00 - 113,00 TL fiyat aralığından geri alındı.

#MPARK - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 74.000 adet pay 76,35 - 80,90 TL fiyat aralığından geri alındı.

#MEDTR - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 44.517 adet pay 30,76 - 32,22 TL fiyat aralığından geri alındı.

#MRGYO - Burak Sözübir tarafından 5,15 TL fiyattan 581.616 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %1,55’e yükseldi

#ORGE - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 100.000 adet pay 18,39 - 329,72 - 20,00 TL fiyat aralığından geri alındı.

#PAPIL - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 10.611 adet pay 15,79 - 16,24 TL fiyat aralığından geri alındı.

#SAHOL - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 720.000 adet pay 36,32 - 37,10 TL fiyat aralığından geri alındı.

#SISE - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 450.984 adet pay 37,80 - 38,48 TL fiyat aralığından geri alındı.

#TCELL - Silchester International Investors tarafından 37,33 TL fiyattan 4.455.100 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %4,80’e geriledi.

SERMAYE ARTIRIM

#KOZAL - Şirket sermayesinin 152,5 milyon TL’den %2.000 oranında bedelsiz olarak 3,0 milyar TL artışla 3,2 milyar TL’ye yükseltilmesi kapsamında yapılan başvuru SPK tarafından onaylandı.

#LUKSK - Şirket sermayesinin 10 milyon TL’den %180 oranında bedelsiz olarak 18 milyon artışla 28 milyon TL’ye yükseltilmesine karar verildi.


Hafta içinde güncel yorumlarımız için bizi

Facebook'ta;  BORSA TREND ( https://www.facebook.com/groups/borsatrend.1 )
              BORSA SEANS ( https://www.facebook.com/groups/1286784951478515 )
Twitter'da;   BORSA SEANS ( https://twitter.com/seans_borsa )

Gruplarımızdan da takip edebilirsiniz.

Hafta içinde güncel yorumlarımız için bizi Sosyal Medya üzerinden takip edebilirsiniz.

Instagram'da; BORSA SEANS ( https://www.instagram.com/borsaseanscom )

Facebook'ta; BORSA TREND ( https://www.facebook.com/groups/borsatrend.1 )
BORSA SEANS ( https://www.facebook.com/groups/1286784951478515 )

Twitter'da; BORSA SEANS ( https://twitter.com/seans_borsa )
BORSA TREND (https://twitter.com/borsatrend_onur)

0 Yorum

YORUM EKLE