Günün önemli şirket haberleri (04-03-2022)

Günün önemli şirket haberleri  (04-03-2022)
 Borsa İstanbul'a kote şirketlerin, sermaye artırımları, anlaşmaları, ortaklık yapılarındaki değişimler, öne çıkan projeleri neler? Piyasalar açılmadan okunması gereken şirket haberleri...Okuyun,bir adım önde olun.

#GRSEL - Şirket paylarının halka arzı talepler Borsa’da Satış yöntemi ile bugün toplanacak.

#ALARK - Şirket bağlı ortaklığı Alsim Alarko’nun Alsim Alarko - Makyol İnşaat Ortak Girişimi'nin Bükreş Metro Otoritesi tarafından açılmış olan, "Bükreş Uluslararası Havalimanı Demiryolu Bağlantısı 6. Metro Kesimi Lot 1.1: 1 Mayıs - Otopeni arası inşaat işlerinin dizayn ve yapımı işi" ihalesine verdiği teklifin kazanan teklif olduğunun açıklanması sonrasında, şirketin sözleşme imzalamak üzere davet edildiği açıklandı.

#ALMAD - İş makinesi yatırımı kapsamında 4 adet Hitachi Paletli Ekskavatör için tedarikçi firmaya 1,0 milyon euro ödeme yapıldığı açıklandı.

#ATAGY - İstanbul Avcılar’daki bağımsız bölümün 13,5 milyon TL’ye satıldığı açıklandı.

#ATEKS - Şirkete %25,52 oranında iştirak eden RA Capital’in ortaklık yapısının değiştiği, yeni ortaklık yapısında şirketin ortaklarından Nuri Akın, Ali Akın ve Ahmet Akın sahip oldukları payların Ragıp Akın'a devredildiği açıklandı.

#AKFGY - VBTS kapsamında şirket paylarına 1 Nisan’a kadar açığa satış ve kredili işlem yasağı getirildi.

#BRKO - Şirket fabrikasının dokuma tezgahları ve doğal gaz katı yakıt dönüşüm çalışmaları ile ilgili olarak başlatılan revizyon çalışmalarının tamamlandığı açıklandı.

#DYOBY - 150 milyon TL’ye kadar borçlanma aracı ihracı kapsamında yapılan başvurunun SPK tarafından onaylandığı açıklandı.

#EDATA - Halka arzdan elde edilen fonun 33,5 milyon TL’sinin işletme sermayesinde, 19,5 milyon TL’sinin depo ve lojistik yatırımlarında kullanıldığı açıklandı.

#EDIP - Borsa tarafından şirket paylarına 1 Nisan’a kadar açığa satış, kredili işlem yasağı ve brüt takas tedbiri getirildi.

#EKGYO -İstanbul Köy Zekeriyaköy projesinde 22 blok ve bu bloklara ait alt yapı ve çevre düzenleme işlerinin Kısmi Kesin Kabul Tutanağı’nın onaylandığı açıklandı.
İstanbul Başakşehir Güney Ayazma ve Kayabaşı - Avcılar Kapadık Cami İnşaatları ile Ada İçi Altyapı ve Çevre Düzenleme İnşaatları İşi 'nin Kesin Kabul Tutanağı’nın onaylandığı açıklandı.
Ankara Çankaya Oran Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi ihalesinin 1. Oturumunun 17 Mart’ta yapılacağı açıklandı.

#EREGL - Şirketin 2006 yılındaki Genel Kurul Toplantısının iptali kapsamında açılan davanın temyiz yolu açık olmak üzere kabul edildiğinin açıklanması sonrasında, şirket tarafından temyiz yoluna başvurulduğu açıklandı.

#ERSU # KGYO - VBTS kapsamında şirket paylarına 1 Nisan’a kadar brüt takas tedbiri getirilirken, açığa satış ve kredili işlem yasağı da 1 Nisan’a kadar uzatıldı.

#GARAN - Yurtdışında 6 milyar dolara kadar borçlanma aracı ihracı kapsamında yapılan başvuru SPK tarafından onaylandı.

#GLCVY - Pie Portföy Yönetimi İkinci Finberg Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'na 25 milyon TL tutarında iştirak etme kararı alındığı açıklandı.

#GENIL - Şirketin Lojistik Merkez ve Kimya Deposunun ÇED Sürecine ilişkin olarak, projenin gerçekleştirilmesi planlanan alanın ileriki süreçte havaalanının genişleme ihtiyacı nedeniyle DHMI tarafından kullanılması sonucunda, Lojistik Merkez ve Kimya Deposunun faaliyetine son verme durumunun olabileceğinin öğrenilmesi sonrasında ÇED sürecinden vazgeçildiği açıklandı.

#HALKB - 89 gün vadeli 500 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.

#GOZDE - 12 milyon TL sermayeli Gözde Tech Ventures unvanlı şirketin tescil edildiği açıklandı.

#INVES - 200 milyon TL sermayeli Rem Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı unvanlı yeni bir şirket kurulmasına karar verildiği açıklandı.

#IEYHO - Şirketin bağlı ortaklığı Işıklar İnşaat’ın sahip olduğu 5.101.000 adet NIBAS payının 3.270.000 adedinin Özışık İnşaat’a toplam 30,9 milyon TL bedelle satıldığı açıklandı.

#KRDMA # KRDMB # KRDMD - Şirketin II. Sınıf Düzenli Depolama Tesisi Projesi ile ilgili ÇED sürecinin başladığı medyada yer aldı.

#KONTR - Şirket ile yabancı bir müşterisi arasında; Atıksu Proses optimizasyonu, Otomasyonu ve IoT kapsamları için toplam bedeli 6,4 milyon euro olan Satış Sözleşmesi imzalandığı açıklandı.

#KLSYN - Şirket payları bugün Borsa’da işlem görmeye başlayacak.

#KZBGY - Şirketin Marmaris'te yürüttüğü Kızılbük Wellness Resort projesinde bulunan devremülk ünitelerinin ön satış işlemleri kapsamında 01 Ocak - 28 Şubat tarihleri arasında müşterileriyle 1.031 adet devre satış sözleşmesi imzalandığı, sözleşmelerin toplam ön satış bedelinin 165,5 milyon TL olduğu açıklandı.

#KUYAS - Şirketin 2022 - 2023 yılı beklentileri aşağıdaki gibi açıklandı.
2022 - 2023 Beklentileri
2022 (TL) 2023 (TL)
Borsa Kule Geliri 3,6 Milyon TL 7,2 Milyon TL
Borsa Kule Satışlar 505 Milyon TL -
Borsa Kule 2 Satışlar 246,7 Milyon TL 597,2 Milyon TL
Toplam 755,3 Milyon TL 604,4 Milyon TL

#MANAS - Türk menşeili bir firma ile 16,9 milyon TL tutarlı tutarlı Sayaç Malzeme Grubu Alımı sözleşmesi imzalandığı açıklandı.

#MPARK - Rekabet Kurumu tarafından Şirketin iştiraki Samsun Medikal'e toplam 10,8 milyon TL, şirkete ise 18,7 milyon TL idari para cezası verilmesine karar verildiği açıklandı.

#MEDTR - Halka arzdan elde edilen fonun 64,2 milyon TL’sinin işlete sermayesi ihtiyacında kullanıldığı, 7,0 milyon TL’sinin ise finansal borç ödemelerinde kullanıldığı açıklandı.

#MERKO - Bursa Kemalpaşa’daki fabrika binasının yanındaki 64.050 m 2 ’lik arsa ihalesini 4,0 milyon TL ihale bedeli ile şirketin kazandığı açıklandı.

#PAPIL - Halka arzdan elde edilen fonun 4,1 milyon TL’sinin işletme sermayesi güçlendirilmesinde, 7,1 milyon TL’sinin ise yeni Ar - Ge çalışmalarında kullanıldığı açıklandı.

#RYGYO -

- Adana Sarıçam’daki 22.495 m 2 ’lik deponun 11.540 m 2 ’lik depolama alanının 1 yıllığına kiraya verildiği, 1 yıllık kiradan 7 milyon TL gelir elde edileceği açıklandı.
-Ankara Kahramankazan’daki 16.936 m 2 ’lik deponun 10.452 m 2 ’lik depolama alanının 1 yıllığına kiraya verildiği, 1 yıllık kiradan 5,2 milyon TL gelir elde edileceği açıklandı.
-Kocaeli Çayırova’daki 57.387 m 2 ’lik deponun 42.882 m 2 ’lik depolama alanının 1 yıllığına kiraya verildiği, 1 yıllık kiradan 26,5 milyon TL gelir elde edileceği açıklandı.
-İstanbul Esenyurt’taki 41.865 m 2 ’lik deponun 29.495 m 2 ’lik depolama alanının 1 yıllığına kiraya verildiği, 1 yıllık kiradan 20,0 milyon TL gelir elde edileceği açıklandı.
-Samsun Çarşamba’daki 17.360 m 2 ’lik deponun 11.929 m 2 ’lik depolama alanının 1 yıllığına kiraya verildiği, 1 yıllık kiradan 5,1 milyon TL gelir elde edileceği açıklandı.
-İzmir Torbalı’daki 14.683 m 2 ’lik deponun tamamının 1 yıllığına kiraya verildiği, 1 yıllık kiradan 8,0 milyon TL gelir elde edileceği açıklandı.
-Antalya Serik’teki 42.483 m 2 ’lik deponun 17.315 m 2 ’lik depolama alanının 1 yıllığına kiraya verildiği, 1 yıllık kiradan 11,0 milyon TL gelir elde edileceği açıklandı.

#SANEL - VBTS kapsamında şirket paylarına 1 Nisan’a kadar emir paketi tedbiri getirildi.

#TTRAK - Şubat ayında yurt içi traktör satış adedi yıllık bazda %31,2 azalarak 2.033 adete gerilerken, yurtdışı satışları ise %56,2 artarak 1.609 adete yükseldi.

#VKGYO - Şirket sermayesinin 1,0 milyar TL’den %14,50 oranında kar payından bedelsiz olarak 145 milyon TL artışla 1,4 milyar TL’ye yükseltilmesi kararı Genel Kurul’un onayına sunulacak.

#YUNSA -Şirketin 2022 beklentileri aşağıdaki gibi açıklandı.
2022 Beklentiler
2021 Gerçekleşen 2022 Beklenti
Ciro 342 Milyon TL 1 milyar TL
Net Kar 26 Milyon TL 100 Milyon TL
Şirket tarafından yenileme ve modernizasyon yatırımı kararı alındığı açıklandı.
Şirketin hakim ortağı Sürmegöz Tekstil’in ortakları Ziraat Katılım ve Mustafa SÜRMEGÖZ arasında yapılan hisse devirleri kapsamında, Ziraat Katılım'ın Sürmegöz Tekstil'de sahip olduğu payların tamamının Mustafa Sürmegöz tarafından devralındığı açıklandı.

#VERUS - Şirketin %100 bağlı ortaklığı olan Standard Boksit’in üretime geçen Adana Tufanbeyli Boksit maden sahası zenginleştirme tesisi kapsamında ÇED projesinin Bakanlık tarafından onaylandığı açıklandı.

#VKGYO - Şirket kayıtlı sermaye tavanının 1 milyar TL’den 1,75 milyar TL’ye yükseltilmesi kapsamında yapılan başvuru Ticaret Bakanlığı tarafından onaylandı.

#ZOREN - Şirketin %100 bağlı ortaklığı Zorlu Doğal Elektrik Üretimi’nin Denizli Sarayköy’de işletmekte olduğu 15 MWm / 15 MWe kurulu güce sahip Kızıldere 1 Jeotermal Enerji Santrali'ne entegre olarak güneş enerjisinden elektrik üretmek üzere Birleşik Yenilenebilir Elektrik Üretim Tesisi kurmak amacıyla santralin mevcut elektrik üretim lisansının 15,99 MWm / 15,00 MWe olarak tadil edilmesi için EPDK’ya başvuru yapıldığı açıklandı. 

PAY ALIM / SATIM

#ARCLK - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 45.000 adet pay 54,70 - 55,00 TL fiyat aralığından geri alındı.

#AVGYO - Metro Avrasya Investment Georgia tarafından 2,74 - 2,91 TL fiyat aralığından 684.613 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %29,62’ye yükseldi.

#CRFSA - Carrefour Nederland tarafından 33,00 - 34,82 TL fiyat aralığından 42.741 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %37,31’e geriledi.

#DAGI -İbrahim Yiğit Yurtseven tarafından 2,74 TL fiyattan 4.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %1,19’a yükseldi.
Mahmut Nedim Koç tarafından 2,74 TL fiyat aralığından 900.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %49,40’a yükseldi.

#DAPGM -Rafet Yılmaz tarafından 6.491.600 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %33,24’e yükseldi.
Ziya Yılmaz tarafından 9.737.400 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %49,86’ya yükseldi.

#DENGE - Veysi Kaynak tarafından 7.470.000 adet payın devredildiği açıklandı.

#DOBUR # DOHOL - DOHOL tarafından 71,90 - 76,45 TL fiyat aralığından 10.000 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %39,78’e geriledi.

#ECILC # ECZYT - ECZYT tarafından 7,88 - 7,99 TL fiyat aralığından 121.905 adet ECILC payı alınırken, ECZYT’nin ECILC’deki payı %30,43’e yükseldi.

#GENIL - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 100.000 adet pay 13,48 - 13,73 TL fiyattan geri alındı.

#GEDIK - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 100.000 adet pay 7,00 TL fiyattan geri alındı.

#HDFGS - Hedef Portföy tarafından 2,23 - 2,24 TL fiyat aralığından 1.696.861 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %0,71’e yükseldi.

#INDES - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 565.000 adet pay 8,26 - 8,48 TL fiyat aralığından geri alındı.

#KUYAS - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 100.000 adet pay 5,69 - 5,78 TL fiyat aralığından geri alındı.

#METRO - Metro Avrasya Investment Georgia tarafından 1,19 TL fiyattan 489.092 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %10,14’e yükseldi.

#RYSAS - Egemen Döven tarafından 3,97 - 4,11 TL fiyat aralığından 377.776 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %5,38’e yükseldi.

#TAVHL - Vehbi Serkan Kaptan tarafından 32,00 TL fiyattan 3.000 adet pay aşınırken, şirket sermayesindeki payı %0,006’e yükseldi.

#SAHOL - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 500.000 adet pay 15,80 - 15,99 TL fiyat aralığından geri alındı.

#ULUUN - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 60.000 adet pay 6,71 - 6,74 TL fiyat aralığından geri alındı.

SERMAYE ARTIRIM

#AVOD - Şirket sermayesinin 90 milyon TL’den %200 oranında bedelli olarak 180 milyon TL nakden artışla 270 milyon TL’ye yükseltilmesi kapsamında rüçhan haklarının kullandırılmasının ardından kalan 1.831.340 adet pay bugün ve Pazartesi günü Borsa Birincil Piyasa’da satılacak.

#BUCIM - Şirket sermayesinin 500 milyon TL’den %200 oranında bedelli olarak 1,0 milyar TL nakden artışla 1,5 milyar TL’ye yükseltilmesi kapsamında rüçhan haklarının kullandırılmasının ardından kalan 3.370.015 adet pay Borsa Birincil Piyasa’da satılarak sermaye artırımı tamamlandı.

#ENKAI - Şirket sermayesinin 5,6 milyar TL’den %7,14 oranında kar payından bedelsiz olarak 400 milyon TL artışla 6,0 milyar TL’ye yükseltilmesi kararı Genel Kurul’un onayına sunulacak.

#IZTAR - Tahsisli sermaye artırımı kapsamında yapılan başvuru SPK tarafından onaylandı.


Hafta içinde güncel yorumlarımız için bizi;

Facebook'ta;  BORSA TREND  ( https://www.facebook.com/groups/borsatrend.1 )
                            BORSA SEANS  (https://www.facebook.com/groups/1286784951478515/?multi_permalinks=2199358036887864)
Twitter'da     ; BORSA TREND EXTRA  ( https://twitter.com/BorsaTrendExtra )

Gruplarımızdan da takip edebilirsiniz.

Hafta içinde güncel yorumlarımız için bizi Sosyal Medya üzerinden takip edebilirsiniz.

Instagram'da; BORSA SEANS ( https://www.instagram.com/borsaseanscom )

Facebook'ta; BORSA TREND ( https://www.facebook.com/groups/borsatrend.1 )
BORSA SEANS ( https://www.facebook.com/groups/1286784951478515 )

Twitter'da; BORSA SEANS ( https://twitter.com/seans_borsa )
BORSA TREND (https://twitter.com/borsatrend_onur)

0 Yorum

YORUM EKLE