Günün önemli şirket haberleri (05-05-2022)

Günün önemli şirket haberleri (05-05-2022)
 Borsa İstanbul'a kote şirketlerin, sermaye artırımları, iş anlaşmaları, ortaklık yapılarındaki değişimler, öne çıkan projeleri neler? Piyasalar açılmadan okunması gereken şirket haberleri...Okuyun,bir adım önde olun.

#HEDEF #HDFGS #INFOBDDK’nın Hedef Yatırım Bankası A.Ş.'ye kuruluş izni ile ilgili kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

#ANGEN – Halka arzdan elde edilen fonun 16,8 milyon TL’sinin uluslararası pazarlarda büyümede, 11,2 milyon TL’sinin ise Ar – Ge faaliyetleri için kaynak sağlanmasında kullanıldığı açıklandı.

#AGYO – Atakule AVM’nin Kule bölümünde bulunan Dönen Restoran ve Kubbe Restoran'ın kiralanması kapsamında Bülbüloğlu Restoran ile kira sözleşmesi imzalandığı açıklandı.

#AKFGY – Şirketin kredilerinde 3,1 milyon euroluk erken ödeme gerçekleştirildiği açıklandı.

#ARENA – Şirketin Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü tarafından Yenileme Merkezi olarak yetkilendirildiği açıklandı.

#BASGZ – VBTS kapsamında şirket paylarına 3 Haziran’a kadar açığa satış ve kredili işlem yasağı getirildi.

#BRKSN – Mülkiyeti Bozüyük OSB'ye ait olan Bilecik Bozüyük’te yer alan şirket fabrikasının da üzerinde yer aldığı arsanın, 2012 tarihinde yapılan arsa tahsis sözleşmesi ile birlikte şirkete tahsis edilen 45.000 m2’lik kısmının şirkete tescil edildiği açıklandı.

#BURVA –Şirket ile ONYX Trading arasında Irak West Qurna Gaz Türbini Projesi kapsamında Ekim 2022 tarihine kadar teslim edilecek ESDV Acil Durum Kapatma Vanaları Temini konusunda anlaşıldığı açıklandı. Şirket ile ONYX Trading arasında Irak West Qurna Gaz Türbini Projesi kapsamında, Eylül 2022 tarihine kadar teslim edilecek Aktüatörlü Vanalar Temini konusunda anlaşıldığı açıklandı.

#DAGI –Ankara Gordion AVM’ye, Alanya Bostancıpınarı Caddesi’ne ve Afyon Afium AVM’ye 3 yeni mağaza açıldığı, güncel mağaza sayısının 93’e yükseldiği açıklandı.Şirketin %100 bağlı ortaklığı olarak kurulan Dagi Retail GmbH üstünden e – ticaret platformu olan zalando.de üzerinden 12 ülkede satışa başlandığı açıklandı.

#DESA – Perlavista AVM’deki Desa ve Ataköy Plus AVM’deki Samsonite mağazalarının kapatılmasına karar verildiği açıklandı.

#DENGE – YİP’te işlem gören şirket payları 6 Mayıs’tan itibaren Alt Pazar’da işlem görmeye başlayacak.

#DYOBY – 179 gün vadeli 100 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.

#EKGYOEvora İzmir projesi kapsamında toplam 872 adet bağımsız bölümün Tadilat Yapı Ruhsatlarının alındığı, proje kapsamında yapı ruhsatı düzenlenmiş toplam bağımsız bölüm sayısının 1.195’e yükseldiği açıklandı.İstanbul Sarıyer Zekeriyaköy 4. Etap Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi ihalesinin 2. oturumunun gerçekleştiği gelen en yüksek teklifin Yıldızlar İnşaat tarafından verildiği açıklandı.

#EMNIS – Şirket iştiraki Tulipack paylarının 6,3 milyon TL’ye satıldığı, satış sonucunda 3,3 milyon TL kar elde edildiği açıklandı.

#FONET – Kahramanmaraş İl Sağlık Müdürlüğü ile 36 ay süreli SBYS Hizmet Alımı sözleşmesinin 17,0 milyon TL bedelle imzalandığı açıklandı.

#GOLTS – Şirket kayıtlı sermaye tavanının 20 milyon TL’den 80 milyon TL’ye yükseltilmesi Genel Kurul’da da onaylandı.

#GARFA #GRNYO – BBVA'nın GARAN’daki paylarının tamamı için başlatılan gönüllü pay alım teklifi kapsamında yapılan pay alımlarının sonucu olarak BBVA'nın GARAN’daki pay sahipliği oranın %50'yi geçtiği, BBVA’nın, GARAN’ın iki bağlı ortaklığı olan GARFA ve GRNYO’daki dolaylı yönetim kontrolünü elde ettiği, BBVA’nın SPK’ya GARFA ve GRNYO’ya ilişkin zorunlu pay alım teklifinde bulunmaktan muafiyet başvurusunda bulunulduğu açıklandı.

#GESAN –Şirketin Vangölü Elektrik Dağıtım tarafından gerçekleştirilen Köşk Hücre, Redresör Ve Trafo Alımı ihalesine 1,5 milyon dolar bedelle katılarak en avantajlı teklifin verildiği açıklandı.
Şirketin %100 bağlı ortaklığı Europower Enerji’nin Anka Toprak Ürünleri’nin Eskişehir’de bulunan fabrikasına Çatı Öztüketim GES yapılması kapsamında 3,8 milyon dolarlık anlaşma sağladığı açıklandı.

#HUBVC -Şirket iştiraki Eyedius’un 77.338 TL olan sermayesinin 4.070 TL artırılarak 81.408 TL'ye yükseltildiği, şirketin Eyedius'daki payının %11,40'a düştüğü açıklandı. Şirketin İngiltere'de kurulu Quin AI Limited'e iştirak etmesine ilişkin satın alma bedeli olan 75.750 sterlinin ödendiği açıklandı.

#KCHOL - Entek’in sermayesinin %49,62'sine karşılık gelen Entek paylarının iştirak modeliyle, TUPRS’a kısmi bölünme yoluyla devredilmesine, eşzamanlı olarak AYGAZ aktifindeki Entek sermayesinin %49,62'sine denk gelen Entek paylarının da ortaklara pay devri modeliyle kısmi bölünme yoluyla TUPRS’a devredilmesine karar verilmesi sonrasında SPK’ya başvuru yapıldığı açıklandı.

#KFEIN - Rekabet Kurulu'nun işgücü piyasasında centilmenlik anlaşmaları yapılması kapsamında kanunun ihlal edilip edilmediğinin tespitine yönelik olarak şirkete soruşturma açtığı belirtildi.

#LUKSK - Şirketin TEKSİF Sendikası ile arasındaki Dönem Grup Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinin anlaşma ile sonuçlandığı açıklandı.

#LKMNH - Şirketin Lokman Hekim Engürüsağ markasının Turquality Marka Programına alındığı açıklandı.

#NUGYO -Sermaye artırımından elde edilen fonun tamamının Nurol Holding’e olan borç ödemesinde kullanıldığı açıklandı.Şirket kayıtlı sermaye tavanının 400 milyon TL’den 1 milyar TL’ye yükseltilmesine karar verildiği açıklandı.

#OSTIM - Şirket ile Ceceli Demir ve Emek Boru arasında imzalanan kat karşılığı ve hasılat paylaşımlı inşaat sözleşmesi kapsamında, Sincan 2. ve 3. OSB'de yapılacak olan fabrika binasının harfiyat ve çevre duvarlarının yapımına başlandığı açıklandı.

#OTTO - Şirket iştiraki OTTO Entertainment tarafından Böcek Yapım Prodüksiyon’un %51’lik payının satın alınması konusunda anlaşma sağlandığı açıklandı.

#OSMEN - 91 gün vadeli 60 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.

#OZRDN - Şirket ortaklarından Naci Tamer Özerden ve Mustafa Karanis tarafından; Naci Tamer Özerden'in Mustafa Karanis' in sahip olduğu 2.337.328,47 adet A tipi imtiyazlı payın satın alması işleminin gerçekleştiği açıklandı.

#QNBFB - 98 gün vadeli 103 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.

#NETAS #KRONT - NETAS tarafından KRONT’taki paylarının tamamının pay başına 36,5 TL fiyattan 52,1 milyon TL bedelle Zeynep Yenel Onursal'a satıldığı açıklandı.

#PEKGY - İspanya Malaga’da yer alan taşınmazın alınması için Peker GYO Spain SL unvanlı şirketin kurulduğu ve taşınmazın 1,4 milyon euro bedelle satın alınmasına karar verildiği açıklandı.

#SKTAS - Şirketin bağlı olduğu TTSİS ile sendikalı çalışanların bağlı olduğu TEKSİF arasında yürütülen Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinin anlaşma ile sonuçlandığı açıklandı.

#SAHOL -Şirketin kurucusu olduğu DxBV tarafından SEM İnternet Reklam paylarının %100'ü ve Liberdatum İnternet paylarının %100'ünü toplam 13,5 milyon dolar bedelle satın alınması üzere sözleşme imzalandığı açıklandı. DxBV tarafından Radiflow Ltd. paylarının %100'ünü satın almak için sözleşme imzalandığı, Mevcut ortaklardan hem de Radiflow tarafından 2022 yılında yapılacak sermaye artırımından pay edinimi suretiyle, kapanış tarihi itibarıyla Radiflow'un %51'lik sermaye payının toplam 31,1 milyon USD bedelle satın alınmasına karar verildiği açıklandı.

#SANFM - Şirket kayıtlı sermaye tavanının 75 milyon TL’den 200 milyon TL’ye yükseltilmesi tescil edildi.

#SUNTK - Şirket paylarının halka arzında talepler 11 - 12 - 13 Mayıs’ta toplanacak.

#TMPOL - Yönetici Sorumluluk Sigortası’nın 1 yıl süreyle yenilendiği açıklandı.

#TCELL - 2,0 milyon dolar değerli şirket eurobondunun 90.300 dolar fiyattan alımının gerçekleştirildiği açıklandı.

#TTKOM - Şirket iştiraki TTG Finansal Teknolojiler’ee bağlı olarak 200 milyon TL sermaye ile bir tüketici finansman şirketi kurulmasına kararı sonrasında Rekabet Kurumu’na yapılan başvurunun onaylandığı açıklandı.

#YAPRK - Şirketin Makine - Ekipman Modernizasyonu Yatırım Projesi kapsamında Bakanlığa yaptığı başvuru sonrasında projenin yedek olarak belirlendiği açıklandı.

#YYLGD - Şirket paylarının halka arzında talepler 11 - 12 - 13 Mayıs’ta toplanacak.

#YUNSA - Şirketin bağlı olduğu TTSİS ile sendikalı çalışanların bağlı olduğu TEKSİF arasında yürütülen Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinin anlaşma ile sonuçlandığı açıklandı.

#YKBNK - 98 gün vadeli 200 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.

#ZOREN - Şirketin %100 bağlı ortaklığı ZES Dijital Ticaret’in şarj ağı işletmeci lisansı almak üzere EPDK’ya başvuruda bulunduğu açıklandı.

PAY ALIM / SATIM

#ARCLK - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 238.373 adet pay 66,90 - 67,50 TL fiyat aralığından geri alındı.

#BIMAS - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 50.000 adet pay 83,88 TL ortalama fiyattan geri alındı.

#DAGI - İbrahim Yiğit Yurtseven tarafından 3,27 - 3,40 TL fiyat aralığından 191.649 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %1,52’ye yükseldi.

#ENKAI -Yönetim Kurulu Başkanı Agah Mehmet Tara tarafından 15,62 - 15,73 TL fiyat aralığından 100.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %0,26’ya yükseldi.Mehmet Sinan Tara tarafından 15,65 - 15,84 TL fiyat aralığından 150.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %0,52’ye yükseldi.

#GEDIK - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 200.000 adet pay 9,00 - 9,50 TL fiyat aralığından geri alındı.

#ISGYO - Akdere İnşaat tarafından 12,18 - 12,95 TL fiyat aralığından 312.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %5,96’ya yükseldi.

#INVEO - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 35.889 adet pay 32,50 - 33,50 TL fiyat aralığından geri alındı.

#PRKME - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 25.000 adet pay 6,32 - 6,39 TL fiyat aralığından geri alındı.

#SAHOL - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 1.320.000 adet pay 19,84 - 20,10 TL fiyat aralığından geri alındı.

#SISE - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 584.577 adet pay 17,73 - 17,84 TL fiyat aralığından geri alındı.

#SOKM - Small Cap World Fund tarafından 776.865 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %4,90’a yükseldi.

#ULUUN - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 60.000 adet pay 8,33 - 8,36 TL fiyat aralığından geri alındı.

#VESTL - Zorlu Holding tarafından 25,00 - 25,40 TL fiyat aralığından 4.797.000 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %62,27’ye geriledi.

SERMAYE ARTIRIM

#SASA - Şirket sermayesi bugün 1,1 milyar TL’den %100 oranında bedelsiz olarak 1,1 milyar TL artışla 2,2 milyar TL’ye yükseltilecek olup, düzeltilmiş pay fiyatı 32,00 TL’ye denk gelmekte.

#TEZOL - Şirket sermayesinin 100 milyon TL’den %120 oranında bedelsiz olarak 120 milyon TL artışla 220 milyon TL’ye yükseltilmesi kapsamında SPK’ya başvuru yapıldığı açıklandı.

#VKGYO - Şirket sermayesi yarın 1 milyar TL’den %14,50 oranında bedelsiz olarak 145 milyon TL artışla 1,1 milyar TL’ye yükseltilecek.Hafta içinde güncel yorumlarımız için bizi;

Facebook'ta;  BORSA TREND  ( https://www.facebook.com/groups/borsatrend.1 )
              BORSA SEANS  (https://www.facebook.com/groups/1286784951478515/?multi_permalinks=2199358036887864)
Twitter'da     ; BORSA TREND EXTRA  ( https://twitter.com/BorsaTrendExtra )
Gruplarımızdan da takip edebilirsiniz.

Hafta içinde güncel yorumlarımız için bizi Sosyal Medya üzerinden takip edebilirsiniz.

Facebook'ta; BORSA TREND ( https://www.facebook.com/groups/borsatrend.1 )
BORSA SEANS ( https://www.facebook.com/groups/1286784951478515 )

Twitter'da; BORSA SEANS ( https://twitter.com/seans_borsa )
BORSA TREND (https://twitter.com/borsatrend_onur)

0 Yorum

YORUM EKLE