Günün önemli şirket haberleri (09-01-2023)

Günün önemli şirket haberleri (09-01-2023)
Borsa İstanbul'a kote şirketlerin, sermaye artırımları, iş anlaşmaları, ortaklık yapılarındaki değişimler, öne çıkan projeleri neler?Piyasalar açılmadan okunması gereken şirket haberleri...Okuyun,bir adım önde olun.

#ARZUM - Şirketin Solvia Yazılım ile 14,7 milyon TL + 1,1 milyon euro bedelli sözleşme imzaladığı açıklandı.

#ASELS - Şirketin uluslararası bir müşterisinin kullanımına yönelik olarak 59,4 milyon euro bedelli sözleşme imzaladığı, teslimatların 2024 yılında gerçekleştirileceği açıklandı.

#ASTOR - Şirket paylarının halka arzı kapsamında talepler 11 - 12 - 13 Ocak’ta toplanacak.

#BFREN - Şirket kayıtlı sermaye tavanının 10 milyon TL’den 450 milyon TL’ye yükseltilmesi kapsamında SPK’ya başvuru yapıldığı açıklandı.

#BFREN #DESA - VBTS kapsamında şirket paylarına 8 Şubat’a kadar açığa satış ve kredili işlem yasağı getirildi.

#BRKO - Şirket merkezinin İstanbul’a taşınması ile ilgili SPK’ya başvuru yapıldığı açıklandı.

#CCOLA - 2022 yılında konsolide satış hacminin raporlanan bazda %14,6, konsolide satış hacminin proforma bazda %8,4, uluslararası operasyonların satış hacminin %23,2, uluslararası operasyonların satış hacminin proforma bazda %12,2, Türkiye operasyonlarının satış hacminin %2,8, gazlı içecekler kategorisi satış hacminin %15,5 arttığı açıklandı. 2023 yılında, konsolide bazda orta ile yüksek tek haneli satış hacmi büyümesi, Türkiye'de 2022 yılına paralel ile orta tek hane arasında büyüme, uluslararası operasyonlarda yüksek tek haneli ile düşük çift haneli arasında büyüme, net satış gelirinde yüksek 40'lı, düşük 50'li yüzdelerde kur etkisinden arındırılmış net satış geliri büyümesi, 2022 yılına paralel ile hafif artış aralığında FVÖK marjı, yüksek tek haneli yüzdeler seviyesinde yatırım harcamaları/net satışlar oranı, düşük tek haneli işletme sermayesi/satışlar oranı, yatırım harcamalarındaki artışa rağmen serbest nakit akışında TL bazında mutlak artış beklendiği açıklandı.

#DERHL - Şirket kayıtlı sermaye tavanının 75 milyon TL’den 300 milyon TL’ye yükseltilmesine karar verildiği açıklandı.

#DNISI - Şirket kayıtlı sermaye tavanının 80 milyon TL’den 700 milyon TL’ye yükseltilmesine karar verildiği açıklandı.

#EREGL - Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası ile Türk Metal Sendikası arasında devam eden Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinin anlaşma ile sonuçlandığı açıklandı.

#ECILC - Şirketin bağlı ortaklığı EİP Eczacıbaşı İlaç Pazarlama’nın Gensenta'nın ruhsat sahibi olduğu 88 adet (bitmiş) ürünün yurt içinde dağıtım, tanıtım, pazarlama ve satışından sorumlu yetkili şirket olarak belirlendiği açıklandı.

#EUREN - Kütahya Zafer Altıntaş Organize Sanayinde yapılması planlanan Güneş Enerjisi Panel Camları yatırımı için yapılan ÇED başvurusu kapsamında ÇED Gerekli Değildir kararı verildiği açıklandı.

#GESAN - Şirketin Eren Perakende’nin Bitlis'teki 3 tesisine Öztüketim Çatı GES yapılması kapsamında 8,6 milyon dolar bedelle anlaşma sağladığı açıklandı.

#HDFGS #IMASM #ITTFH - 50 milyon TL sermayeli Norm Yeşil Enerji unvanlı şirketin kuruluş işlemlerinin tamamlandığı açıklandı.

#HKTM - Şirketin Proveedora Industrial Vargas ile Meksika bölgesi için distribütörlük anlaşmasına vardığı açıklandı.

#ISMEN - 40 gün vadeli 1,45 milyar TL tutarında bono ihraç edildi.

#ISFIN - 90 gün vadeli 200 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.

#ISGYO -İstanbul Çekmeköy’de 7.871 m2’lik arsanın 38,0 milyon TL’ye satın alınmasına karar verildiği açıklandı. Profilo AVM ile ilgili proje geliştirmek üzere Artaş İnşaat ile Arsa Payı Karşılığı Hasılat Paylaşımı ve Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi imzalandığı, elde edilecek tüm gelirlerin %40'ı arsa bedeli karşılığı hasılat payı olarak şirkete ödeneceği, şirkete ödenecek asgari hasılat payı tutarının 65 milyon dolar olduğu açıklandı.

#INFO - 91 gün vadeli 200 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.

#KARSN - Kanada Saint John’a teslim edilen altı adet e - JEST aracının hizmete başladığı açıklandı.

#KATMR - Sermaye artırımından elde edilmesi beklenen fonun 190 milyon TL’sinin borç ödemelerinde, 175 milyon TL’sinin proje finansmanında, 57,2 milyon TL’sinin işletme sermayesinde kullanılmasının planlandığı açıklandı.

#KGYO - Göktürk Liberte projesi kapsamındaki bağımsız bölümlerin ön satış işlemlerine başlandığı açıklandı.

#OSMEN - 91 gün vadeli 190 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.

#OYYAT - 98 gün vadeli 300 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.

#SAHOL - Ömer Sabancı tarafından 2.600.000 adet payın Borsa’da işlem görebilmesi için MKK’ya kaydileştirme başvurusu yapıldı.

#THYAO - Aralık ayında 2019 yılının aynı dönemine göre iç hat yolcu sayısı %7,8 azalışla 1,93 milyona gerilerken, yolcu doluluk oranı 2,5 puan azalışla %81,3’e geriledi. Dış hat yolcu sayısı %6,5 artışla 3,61 milyona, yolcu doluluk oranı 1,3 puan artışla %81,6’ya yükseldi. Toplam yolcu sayısı ise %1,1 artışla 5,54 milyona ve yolcu doluluk oranı da 0,9 puan artışla %81,6’ya yükseldi. 2022 yılında 2019’a göre iç hat yolcu sayısı %16,3 azalışla 25,49 milyona ve yolcu doluluk oranı 0,3 puan azalışla %85,8’e geriledi. Dış hat yolcu sayısı %5,7 artışla 46,3 milyona yükselirken, yolcu doluluk oranı 0,9 puan azalışla %80,1’e geriledi. Toplam yolcu sayısı ise %3,3 azalışla 71,8 milyona ve yolcu doluluk oranı da 1,0 puan azalışla %80,6’a geriledi.

#TUKAS - Niğde Bor Karma ve Deri İhtisas OSB’deki yatırımlar kapsamında yatırım teşvik belgesinin revize edilerek salça ve sebze konservesi yatırımları için 735 milyon TL'ye çıkarılmasına, dondurulmuş gıda yatırımları için 2,3 milyar TL'lik yeni yatırım teşvik belgesi alınmasına ve gerekli işlemler için başvuruların yapılmasına karar verildiği açıklandı.

#ULUSE - Anadolu Organize Bölgesindeki 9,98 milyon TL’lik projenin fizibilite çalışması sonucunda projenin yapılmamasına karar verildiği ve ilgili tutarın iade edileceği açıklanırken, tutarın işletme sermayesi ihtiyacında kullanılacağı açıklandı.

#VAKBN - 84 gün vadeli 384,1 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.

#VBTYZ - Yönetim Kurulu Başkanı Birol Başaran tarafından şirket bünyesinde çalışan 4 kilit personele toplam 150.000 adet pay devrettiği açıklandı.

#YEOTK - Şirket ile bir müşterisi arasında Tekirdağ Çerkezköy'de membran çatı üzerine kurulacak çatı üzeri GES için 2,4 milyon dolarlık sözleşme imzalandığı açıklandı.

#YGYO - Innovia - 4 Projesine ait Ruhsat yenileme başvurusunun Belediye tarafından onaylandığı açıklandı.

#YYAPI - Innovia-4 projesine ilişkin bölge imar planları yenilenmesi kapsamında 6.653 Konut ve 175 Adet Ticari üniteden oluşan projenin inşaat ruhsatının yenilendiği açıklandı.

PAY ALIM / SATIM

#BRMEN - Yaşar Küçükçalık tarafından 5.876.288,63 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %26,45’ye yükseldi.

#DGNMO - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 100.000 adet pay 7,59 - 7,68 TL fiyat aralığından geri alındı.

#EREGL - ArcelorMittal S.A tarafından 186.074 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %9,55’e geriledi.

#ESEN - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 2.500 adet pay 68,50 - 69,30 TL fiyat aralığından geri alındı.

#MPARK - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 54.000 adet pay 82,25 - 86,60 TL fiyat aralığından geri alındı.

#LIDER - Şirket paylarının geri alınmasını kapsamında 17.500 adet pay 86,50 - 89,90 TL fiyat aralığından geri alındı.

#LKMNH - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 35.000 adet pay 29,00 - 29,50 TL fiyat aralığından geri alındı.

#PETKM - Azimut Portföy tarafından 19,65 TL fiyattan 1.650.000 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %4,99’a geriledi.

#SAHOL - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 500.000 adet pay 41,76 - 42,28 TL fiyat aralığından geri alındı.

#SAMAT - Bedrettin Yıldırım tarafından 139.900 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %25,19’a yükseldi.

SERMAYE ARTIRIM

#BRKSN - Şirket sermayesi bugün 15,6 milyon TL’den %100 oranında bedelsiz olarak 15,6 milyon TL artışla 31,2 milyon TL’ye yükseltilecek olup düzeltilmiş pay fiyatı 10,81 TL’ye denk gelmekte.

#BRMEN - Şirket sermayesinin 22,3 milyon TL’den %100 oranında bedelli olarak 22,3 milyon TL nakden artışla 44,6 milyon TL’ye yükseltilmesi sonrasında rüçhan haklarının kullanılmasının ardından kalan 136.455 adet pay 12 - 13 Ocak’ta Borsa Birincil Piyasa’da satılacak.

#EUHOL - Şirket sermayesinin 60 milyon TL’den %150 oranında bedelli olarak 90 milyon TL nakden artışla 150 milyon TL’ye yükseltilmesi sonrasında rüçhan haklarının kullanılmasının ardından kalan 15.261.073 adet pay 9 - 10 Ocak’ta Borsa Birincil Piyasa’da satılacak.

#KATMR - Şirket sermayesinin 652 milyon TL’den %65 oranında bedelli olarak 424,1 milyon TL nakden artışla 1,1 milyar TL’ye yükseltilmesine karar verildi.


 Hafta içinde güncel yorumlarımız için bizi

Facebook'ta;  BORSA TREND ( https://www.facebook.com/groups/borsatrend.1 )
              BORSA SEANS ( https://www.facebook.com/groups/1286784951478515 )
Twitter'da;   BORSA SEANS ( https://twitter.com/seans_borsa )

Gruplarımızdan da takip edebilirsiniz.

0 Yorum