Günün önemli şirket haberleri (09-01-2023)

Günün önemli şirket haberleri (09-01-2023)
Borsa İstanbul'a kote şirketlerin, sermaye artırımları, iş anlaşmaları, ortaklık yapılarındaki değişimler, öne çıkan projeleri neler? Piyasalar açılmadan okunması gereken şirket haberleri...Okuyun,bir adım önde olun.

#AEFES – Şirket tarafından 2024 yılı Konsolide Satış Hacmi beklentisinin düşük-orta tek haneli oranda artış, Konsolide Net Satış Gelirleri beklentisinin kur çevrim farkının etkisinden arındırılmış olarak düşük otuzlu yüzdelerde artış, Konsolide FAVÖK Marjı beklentisinin yaklaşık 100 baz puan daralma olduğu açıklandı.

#AEFES – Şirketin konsolide satış hacminin 2023 yılının dördüncü çeyreğinde yıllık %4,0 oranında daralarak 22,4 mhl seviyesinde gerçekleştiği açıklandı.

#AGROT – Şirketin Uluslararası Tarım ve Gıda Konfederasyonu ile sözleşmeli tarım ve stratejik ortaklık kapsamında protokol imzaladığı açıklandı.

#AKSEN – Şirketin grup şirketlerinden Aksa Global Investments’ın bağlı ortaklığı NDAR Energies’in Senegal’de 255 MW kurulu güce sahip olacak doğalgaz kombine çevrim santralinin finansmanı, kurulması, işletilmesi ve sahip olunması kapsamında yatırımlara başlayacağı açıklandı.

#ALARK – Şirketin bağlı ortaklığı Alarko Tarım tarafından Sanrose Tarım’ın toplam sermayesinin %25'ine denk gelen hisselerinin 5 milyon dolar karşılığı Türk Lirası bedelle satın alınmasına ilişkin hisse devir sözleşmesi imzaladığı açıklandı.

#ALGYO – 2023 yılında yapılan kira sözleşme tutarlarının 263 milyon TL olduğu açıklandı.

#ARDYZ – Şirket tarafından bakanlık birimlerine ait hizmetlerin E-Devlet kapısına entegrasyonunun sağlanması projesi kapsamında ihaleye en uygun teklifin verilmesi ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü ile 217,5 milyon TL bedelle ihale sözleşmesinin imzalandığı açıklandı.

#AVPGY – İstanbul Ümraniye’de bulunan 23 bağımsız bölümün 415 milyon TL bedelle satın alınmasına karar verildiği açıklandı.

#AVTUR – İstanbul Beykozda bulunan 18.851 m2 yüzölçümlü taşınmazın Beykoz Belediye’si tarafından hak sahiplerine satışına karar verilmesinin ardından şirket tarafından ilgili gayrimenkullerin iktisabında kaynaklanan maliyetler hakkında taahhüdü bulunan Galip Öztürk tarafından karşılanarak 52,8 milyon TL’ye satın alınmasına karar verildiği açıklandı.

#AYDEM – Eser Yıldırım tarafından 160.917 adet payın Borsa’da işlem görebilmesi için MKK’ya kaydileştirme başvurusu yapıldığı açıklandı.

#BEGYO – Aracı kurumu ile fiyat istikrarı sürecinin sona erdiği, 3.389.734 adet paya 2,83 TL ortalama fiyattan fiyat istikrarı gerçekleştirildiği açıklandı.

#BJKAS – Jean Onana'nın 2023-2024 sezonu sonuna kadar geçici transferi hususunda Olympique Marseille kulübüyle ve oyuncuyla anlaşmaya varıldığı açıklandı.

#BVSAN – Şirketin sermayesinin %85’ine sahip olduğu Bülbüloğlu Çelik’in, yurtiçi bir firmanın Macaristan NATO projesi için 9,2 milyon euro bedelle çelik konstrüksiyon hangar yapımı sözleşmesi imzaladığı açıklandı.

#CCOLA – Şirket tarafından 2024 yılı satış hacmi büyümesi beklentisi hem Türkiye hem uluslararası operasyonlarda orta tek haneli büyüme, net satış geliri büyümesi beklentisi düşük 40’lı yüzdelerde kur etkisinden arındırılmış büyüme, FAVÖK beklentisi 2023 yılına paralel olarak açıklandı.

#CCOLA – Şirketin konsolide satış hacminin 2023 yılında geçen yıla kıyasla %2,6 azalarak 1,5 milyar ünite kasa olduğu açıklandı.

#DMRGD – Şirketin Bursa Downtown şubesinin faaliyete başladığı açıklandı.

#EBEBK – Şirket tarafından mağaza ve e-ticaret kanalları üzerinden yapılan toplam satış adedinin Aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %19,9 artışla 6,96 milyon, 2023 yılı tamamında ise önceki yıla göre %17,7 artışla 81,6 milyon olduğu açıklandı.

#ENJSA – Şirketin bağlı ortaklığı Enerjisa Müşteri Çözümleri tarafından yapılan kurulu gücü 70MWp / 50MWe olan Ankara ilindeki güneş enerjisi kaynağına dayalı depolamalı elektrik üretim tesisinin ön lisans başvurusunun EPDK tarafından onaylandığı açıklandı.

#EPLAS – Şirketin TSE tarafından gerçekleştirilen denetimin ardından ISO 50001 Enerji Yönetim Sistem Belgesini almaya hak kazandığı açıklandı

#EYGYO – Şirket tarafından İstanbul Sancaktepe’de toplam 27.101 m2 büyüklüğündeki arsalar üzerinde kat karşılığı yöntemi ile proje geliştirmesi kapsamında arsa sahipleri ile sözleşme imzalandığı açıklandı.

#FLAP – Şirket tarafından Ankara Çankaya’daki 3 adet taşınmazın birleştirilmesi kapsamında belediyeye yapılan başvurunun onaylandığı açıklandı.

#KCHOL – Koç Topluluğu şirketleri, Koç Ailesi Üyeleri, Koç Topluluğu ile ilişkili vakıfların sahip olduğu TATGD’nın toplam sermayesinin %49,04’üne denk gelen kısmı için Memişoğlu Tarım Ürünleri ile 80,9 milyon dolar değerinde pay alım satım sözleşmesi imzalandığı açıklandı.

#LIDER – Şirket tarafından Aralık ayında 85,7 milyon TL bedelle 107 araç alınırken 2023 yılı toplam araç alışının 687,1 milyon TL ile 865 adet olduğu açıklandı.

#OFSYM – Paylarının tamamı şirkete ait 90 bin ton depolama kapasitesine sahip Ofis Yem Lidaş Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk ünvanlı şirketin kuruluşunun tescil edildiği açıklandı.

#ONCSM – Şirketin Batman İl Sağlık Müdürlüğü Eğitim ve Araştırma Hastanesi tarafından yapılan 5 Kalem Kemoterapi Sarf Malzemesi Alımı ihalesine katılarak verilen 2,0 milyon TL’lik bedelle ihalenin şirket uhdesinde kaldığı açıklandı.

#OTKAR – Saha Kurumsal ile 1 yıl süreli Kredi Derecelendirme Sözleşmesi imzalandığı açıklandı.

#SKYMD – Aracı kurumu ile fiyat istikrarı sürecinin sona erdiği, fiyat istikrarına ilişkin işlem gerçekleşmediği açıklandı.

#SNICA – Şirketin Konya bayisi ile üst yapı boru ve radyatör ürünlerinin satışı kapsamında 22 milyon TL tutarlı ürün satış sözleşmesi imzaladığı açıklandı.

#THYAO – Aralık ayında 2022 yılının aynı dönemine göre iç hat yolcu sayısı %6,5 artışla 2,06 milyona yükselirken yolcu doluluk oranı 2,8 puan azalışla %78,5’a geriledi. Dış hat yolcu sayısı %12,1 artışla 4,05 milyona yükselirken, yolcu doluluk oranı 1,7 puan azalışla %80,0’e geriledi. Toplam yolcu sayısı ise %10,1 artışla 6,11 milyona yükselirken, yolcu doluluk oranı 1,8 puan azalışla %79,8'e geriledi.

#THYAO – Ocak – Aralık döneminde geçen yılın aynı dönemine göre iç hat yolcu sayısı %19,1 artışla 30,4 milyona yükselirken, yolcu doluluk oranı 1,5 puan azalışla %84,3’e geriledi. Dış hat yolcu sayısı %14,4 artışla 53,0 milyona, yolcu doluluk oranı 2,3 puan artışla %82,4’e yükseldi. Toplam yolcu sayısı ise %16,1 artışla 83,4 milyona ve yolcu doluluk oranı da 1,9 puan artışla %82,6’ya yükseldi.

#TNZTP – Şirketin %100 bağlı ortaklığı Tınaztepe Balçova Yatırım Turizm’in TNZTP bünyesinde bünyesinde kolaylaştırılmış usulde birleşmesine karar verildiği açıklandı.

#TNZTP – Şirket kayıtlı sermaye tavanının 500 milyon TL’den 2,0 milyar TL’ye yükseltilmesine karar verildiği açıklandı.

#TUREX – Şirketin Eren Holding ile Personel Taşıma Sözleşmesinin 192,8 milyon TL bedelle 24 ay yenilendiği açıklandı.

#SAHOL – Enerjisa Üretim'in 2023 yıl sonu itibarıyla toplam operasyonel kurulu gücünün 3.792 MW'a ulaştığı ve devam eden yatırımlar ve kapasite artışlarıyla 2026 yılında 5.000 MW'lık kurulu güce ulaşmasının beklendiği açıklandı.

#SAYAS – Şirket tarafından Dongkuk S&C ünvanlı müşterisine 2023 yılı içinde farklı tarihlerde verilen toplam 1,1 milyon euroluk tekliflerin kabul edildiği açıklandı.

#YEOTK – Şirket ile bir müşterisi arasında bir RES Kapasite Artışı projesinin elektrifikasyon ve otomasyon işleri kapsamında 2,4 milyon euro bedelle sözleşme imzaladığı açıklandı.

#YKBNK – Banka tarafından ADCB, Citibank, J.P. Morgan, MUFG, SMBC ve Standard Chartered'dan oluşan banka grubunun Asya, Avrupa ve ABD’de yatırımcılarla 8 Ocak 2024'te başlayacak bir seri toplantı düzenlenmesi amacıyla yetkilendirildiği açıklandı.

#YYLGD – TATGD’nın %53,33 oranındaki paylarının satın alınması için şirket tarafından iletilen bağlayıcı teklifin kabul edilmediği ve sürecin şirket adına sonlandığı açıklandı.

#ZEDUR – Şirket kayıtlı sermaye tavanının 200 milyon TL’den 1,25 milyar TL’ye yükseltilmesine karar verildiği açıklandı.

PAY ALIM / SATIM

#AGESA – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 58.750 adet pay 53,00 – 53,90 TL fiyat aralığından geri alındı.

#DOHOL – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 150.000 adet pay 11,86 – 11,92 TL fiyat aralığından geri alındı.

#DMRGD – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 594.036 adet pay 10,95 – 11,10 TL fiyat aralığından geri alındı.

#ESEN – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 7.162 adet pay 17,17 – 17,48 TL fiyat aralığından geri alındı.

#GUBRF – Oğuzhan Şahinkaya tarafından 6.240.042 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %4,91’e geriledi.

#KUYAS – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 299.026 adet pay 57,40 – 59,50 TL fiyat aralığından geri alındı.

#LIDER – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 100.000 adet pay 53,75 – 55,00 TL fiyat aralığından geri alındı.

#MAGEN – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 15.346 adet pay 9,87 – 10,09 TL fiyat aralığından geri alındı.

#MPARK – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 35.000 adet pay 141,30 – 142,70 TL fiyat aralığından geri alındı.

#NATEN – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 6.045 adet pay 49,80 – 51,00 TL fiyat aralığından geri alındı.

#SUWEN – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 189.000 adet pay 20,72 – 21,06 TL fiyat aralığından geri alındı

SERMAYE ARTIRIM

#EGSER – Şirket sermayesinin 360 milyon TL’den %100 oranında bedelli olarak 360 milyon TL nakden artışla 720 milyon TL’ye yükseltilmesi kapsamında rüçhan haklarının kullanılmasının ardından kalan paylar Borsa Birincil Piyasa’da satılacak


 Hafta içinde güncel yorumlarımız için bizi

Facebook'ta;  BORSA TREND ( https://www.facebook.com/groups/borsatrend.1 )
              BORSA SEANS ( https://www.facebook.com/groups/1286784951478515 )
Twitter'da;   BORSA SEANS ( https://twitter.com/seans_borsa )
              BORSA TREND (https://twitter.com/borsatrend_onur) Gruplarımızdan da takip edebilirsiniz.

Hafta içinde güncel yorumlarımız için bizi Sosyal Medya üzerinden takip edebilirsiniz.

Facebook'ta; BORSA TREND ( https://www.facebook.com/groups/borsatrend.1 )
BORSA SEANS ( https://www.facebook.com/groups/1286784951478515 )

Twitter'da; BORSA SEANS ( https://twitter.com/seans_borsa )
BORSA TREND (https://twitter.com/borsatrend_onur)

0 Yorum

YORUM EKLE