Günün önemli şirket haberleri (10-05-2022)

Günün önemli şirket haberleri (10-05-2022)
 Borsa İstanbul'a kote şirketlerin, sermaye artırımları, iş anlaşmaları, ortaklık yapılarındaki değişimler, öne çıkan projeleri neler? Piyasalar açılmadan okunması gereken şirket haberleri...Okuyun,bir adım önde olun.

#AEFES - Şirketin 2022 yılı beklentileri kapsamında hacim beklentisi dışında tüm beklentilerini koruduğu, hacimlerde jeopolitik gerginlikten kaynaklı olarak orta - onlu yüzdelerde daralma beklendiği açıklandı.

#AGYO - Atakule Kule bölümünün Perşembe günü hizmete açılacağı açıklandı.

#ATEKS - Şirketin bağlı olduğu TTSİS ile sendikalı çalışanların bağlı olduğu TEKSİF arasında yürütülen Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinin anlaşma ile sonuçlandığı açıklandı.

#ARDYZ - Şirket ile Dallmeier Electronic GmbH & Co.KG arasında İş Ortaklığı Sözleşmesi imzalandığı açıklandı.

#AYGAZ - Şirket tarafından 2022 yılı beklentilerinde değişikliğe gidilmedi.

#BIZIM - Şirket tarafından 2022 yılı satış beklentisi 50% (+/-5%)’den 65%(+/-5%)’e revize edildi.

#BERA - Şirketin iştiraki Golda Gıda’nın Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası almaya hak kazandığı açıklandı.

#BMSCH - Halka arzdan elde edilen fonun 36,5 milyon TL’sinin işletme sermayesi ihtiyacında, 23,5 milyon TL’sinin kısa vadeli borç ödemesinde, 7,2 milyon TL’sinin yatırım harcamalarında kullanıldığı açıklandı.

#BIMAS - Şirketin 2022 yılı revize beklentileri aşağıdaki gibi açıklandı.
2022 Yılı Beklentileri
Önceki Beklenti Revize Beklenti
Satış Artışı %55 (± 5) %75 (± 5)
FVAÖK Marj %8,5 (± 0,5) %8,5 (± 0,5)
Yatırım Harcamasının Satışlara Oranı %3,2 %3,2

#EKGYO - Şirket projelerinden İstanbul Çekmeköy 2. Etap Konut İnşaatları İle Altyapı Ve Çevre Düzenleme İnşaatı İşi’nin yer tesliminin yüklenici ile yapıldığı açıklandı.

#GARFA - Fitch tarafından şirketin Uzun Vadeli Yabancı Para ve Türk Lirası derecelendirme notlarının teyit edildiği açıklandı.

#GESAN - Şirketin Hakan Gıda’nın Mersin Toroslar’da bulunan tesislerine Çatı Öztüketim GES kapsamında Hakan Gıda ile 1,04 milyon dolar bedelle anlaşmaya vardığı açıklandı.

#GLCVY - Şirketin Fibabanka’nın gerçekleştirdiği tahsili gecikmiş alacak satışında toplam 50,1 milyon TL olan portföy ihalesini kazandığı açıklandı. ihalesini kazanmıştır.

#HDFGS #SEYKM - HDFGS’nin SEYKM’de sahip olduğu paylardan 2.092.568 adedinin Borsa’da satılmasına ilişkin pay satış bilgi formunun düzenlenerek yapılan başvurunun SPK tarafından onaylandığı açıklandı.

#HTTBT - Şirket ile Nepal Havayolları arasında imzalanan anlaşma kapsamında, Nepal Havayollarının 5 yıl yıl boyunca şirketin yolcu hizmet sistem ve gelir muhasebesi çözümlerini kullanacağı açıklandı.

#INFO - 91 gün vadeli 174,5 milyon TL tutarındaki bono ihracı kapsamında talepler bugün toplanacak.

#ISCTR - 128 gün vadeli 1,1 milyar TL tutarında bono ihraç edildi.

#IZINV - Şirketin Çevresel, Sosyal ve Kurumsal Yönetişim odaklı jeotermal yatırımları geliştirilmesi amacı ile çalışmalarına başladığı açıklandı.

#KNFRT - Şirketin iştiraki Konfrut AG Tarım tarafından Zirai Hammadde Üretim ve Tedariki İş Birimi altında 264 çiftçi ile 100 milyon TL tutarında sözleşmeli üretim anlaşması yapıldığı açıklandı.

#LIDFA - VBTS kapsamında şirket paylarına 9 Haziran’a kadar brüt takas tedbiri getirilirken, açığa satış ve kredili işlem yasağı da 9 Haziran’a kadar uzatıldı.

#MGROS - Şirketin 2022 yılı revize beklentileri aşağıdaki gibi açıklandı.
2022 Yılı Beklentileri
Önceki Beklenti Revize Beklenti
Satış Büyümesi %40 - 45 %55 - 60
FAVÖK Marjı %8 - 8,5 %8 - 8,5
Mağaza Açılış Hedefi 200+ 250+
Yatırım Harcamaları ~ 1,2 Milyar TL ~ 1,5 Milyar TL

#NTHOL - Şirket kayıtlı sermaye tavanının 600 milyon TL’den 1,2 milyar TL’ye yükseltilmesi kapsamında yapılan başvuru Bakanlık tarafından onaylandı.

#PAMEL - Şirketin sahip olduğu Tortum HES'in mevcut üretim kapasitesinin artırılması amacıyla başlanan yeni su hattı projesinin %85’inin tamamlandığı açıklanırken, kalan kısmın bu yılın ilk yarısında bitirilmesin in planlandığı açıklandı.

#PNLSN - Şirketin %50 sermaye payı ile ortak olduğu ASP’nin kuracağı fabrikaya ilişkin fizibilite çalışmalarının devam ettiği, ASP'ye Kazakistan Varlık Fonunun ortak olması gündeme gelmesi sonrasında, Kazakistan Varlık Fonunun tabi olduğu düzenlemeler nedeniyle ASP'nin mevcut ortakları olarak sahip olunan payların ayrı bir şirket çatısı altında toplanması gerektiği bu nedenle Panelsan KZ LLP unvanlı şirketin kurulmasına karar verildiği açıklandı.

#RALYH - Şirketin bağlı ortaklıklarından Ral Yapı Mühendislik tarafından Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen 9 ilde 12 Tesis 1. Paket Spor Tesisleri Yapım İşi ihalesine katılarak 164,9 milyon TL bedelle 5. en düşük teklifi verdiği açıklandı.

#RYGYO - Şirket portföyünde yer alan Erzurum Palandöken’deki mülkiyete Şehir - Kayak Oteli işletilmesi için Holiday Inn şirketi ile 10+10 yıllık sözleşme imzalandığı açıklandı.

#SOKM - Şirketin 2022 revize beklentileri aşağıdaki gibi açıklandı.
2022 Yılı Beklentileri
Önceki Beklenti Revize Beklenti
Konsolide Satış Büyümesi %45 (+/- %5) 65% (+/- 5%)
FAVÖK Marjı %9 (+/- %0,5) %9 (+/- %0,5)
Yatırım Harcamaları ~1,5 Milyar TL (+/- 100 Milyon TL) ~1,6 Milyar TL (+/- 100 Milyon TL)

#SUNTK - Şirket paylarının halka arzında talepler 11 - 12 - 13 Mayıs’ta toplanacak.

#SMRTG -Şirket ile yurtiçinde yerleşik büyük bir müşteri arasında 3,85 milyon dolar bedel üzerinden Yurt İçi Satış Sözleşmesi imzalandığı açıklandı.Smart Holding ile Shanghai Electric Power Co. arasında Bulgaristan'da 30MW AC Fotovoltaik Enerji Santrali projesi ortak yatırımına istinaden Mutabakat Zaptı imzalandığı açıklandı.

#UFUK - VBTS kapsamında şirket paylarına 9 Haziran’a kadar tek fiyat işlem yöntemi getirildi.

#VAKBN -88 gün vadeli 43,6 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.199,5 milyon dolar ve 738,7 milyon Euro olmak üzere 367 gün vadeli sendikasyon kredisi sağlarken, kredinin maliyeti ABD Doları ve Euro cinsinden sırasıyla SOFR+%2,75 ve Euribor+%2,10 olarak açıklandı.

#YYLGD - Şirket paylarının halka arzında talepler 11 - 12 - 13 Mayıs’ta toplanacak.

PAY ALIM / SATIM

#AKSA - Emniyet Ticaret tarafından 48,18 - 48,34 TL fiyat aralığından 65.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %20,90’a yükseldi.

#ARCLK - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 778.583 adet pay 67,65 - 69,50 TL fiyat aralığından geri alındı.

#BOBET - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 435.000 adet pay 4,58 - 4,61 TL fiyat aralığından geri alındı.

#DAPGM - Ziya Yılmaz tarafından 27,20 - 28,48 TL fiyat aralığından 343.119 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %48,18’e geriledi.

#DGNMO - Doğanlar Yatırım Holding tarafından 2,32 - 2,40 TL fiyat aralığından 2.000.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %11,86’ya yükseldi.

#GEDIK - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 50.000 adet pay 8,90 TL fiyattan geri alındı.

#INVEO - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 10.000 adet pay 32,00 TL fiyattan aralığından geri alındı.

#ISMEN - 85 gün vadeli 742,2 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.

#IMASM - İstanbul Portföy tarafından 2.628.001 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı sıfırlandı.

#MEPET #METRO - METRO tarafından 3,40 - 3,70 TL fiyat aralığından 517.386 adet MEPET payı alınırken, METRO’nun MEPET’teki payı %45,31’e yükseldi.

#PSDTC -Minereks Dış Ticaret tarafından 28,02 - 29,40 TL fiyat aralığından 20.132 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %13,17’ye geriledi.Roteks Tekstil tarafından 28,44 - 29,08 TL fiyat aralığından 77.000 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %12,18’e geriledi.

#SAHOL - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 300.000 adet pay 19,31 - 19,45 TL fiyat aralığından geri alındı.

#SNGYO - Şirketin sahip olduğu paylardan 1.000 adetini sattığı açıklandı.

#TKFEN -Meltem Berker tarafından 19,88 TL fiyattan 912.043 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %11,77’ye yükseldi.Nilgün Şebnem Berker tarafından 19,88 TL fiyattan 912.043 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %11,77’ye yükseldi. Alev Berker tarafından 19,88 TL fiyattan 1.824.086 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı sıfırlandı.

#UZERB - Mustafa Özhan Erem tarafından 36,32 - 37,90 TL fiyat aralığından 8.597 adet pay satılırken, şirket sermeyesindeki payı %3,37’ye geriledi.

#YKSLN - Barış Göktürk tarafından 8,91 - 8,92 TL fiyat aralığından 55.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %28,34’e yükseldi.

SERMAYE ARTIRIM

#BOSSA - Şirket sermayesinin 62 milyon TL’den %480,65 oranında bedelsiz olarak 298 milyon TL artışla 360 milyon TL’ye yükseltilmesine karar verildi.

#MARTI - Bedelli sermaye artırım süresinin 26 Mayıs’a kadar uzatılması için yapılan başvurunun SPK tarafından onaylandığı açıklandı.

#OSMEN - Tahsili sermaye artırımının bugün gerçekleşeceği açıklandı.

#VAKFN - Şirket sermayesinin 500 milyon TL’den %20 oranında bedelsiz olarak 100 milyon TL artışla 600 milyon TL’ye yükseltilmesi kapsamında SPK’ya başvuru yapıldı.Hafta içinde güncel yorumlarımız için bizi;

Facebook'ta;  BORSA TREND  ( https://www.facebook.com/groups/borsatrend.1 )
              BORSA SEANS  (https://www.facebook.com/groups/1286784951478515/?multi_permalinks=2199358036887864)
Twitter'da     ; BORSA TREND EXTRA  ( https://twitter.com/BorsaTrendExtra )
Gruplarımızdan da takip edebilirsiniz.

Hafta içinde güncel yorumlarımız için bizi Sosyal Medya üzerinden takip edebilirsiniz.

Facebook'ta; BORSA TREND ( https://www.facebook.com/groups/borsatrend.1 )
BORSA SEANS ( https://www.facebook.com/groups/1286784951478515 )

Twitter'da; BORSA SEANS ( https://twitter.com/seans_borsa )
BORSA TREND (https://twitter.com/borsatrend_onur)

0 Yorum

YORUM EKLE