Günün önemli şirket haberleri (11-02-2022)

Günün önemli şirket haberleri  (11-02-2022)
 Borsa İstanbul'a kote şirketlerin, sermaye artırımları, anlaşmaları, ortaklık yapılarındaki değişimler, öne çıkan projeleri neler? Piyasalar açılmadan okunması gereken şirket haberleri...Okuyun,bir adım önde olun.

 #Hun Yenilenebilir Enerji’ nin 130.000.000 adet payının pay başına 1,82 TL fiyattan halka arzına SPK tarafından onay verildi.

#DAP Gayrimenkul’ ün 30.020.000 adet payının pay başına 18,50 TL fiyattan halka arzına SPK tarafından onay verildi.

#ADESE - Şirket ile Aydın Yatırım Grup arasında %50 paylaşım esasına göre yapımı sürdürülmekte olan ve şirketin 17 adet bağımsız bölümüne sahip olduğu Aydın Sanayi ve Ticaret Merkezi Projesinde yer alan 1 blok ve 1 bağımsız bölüme ilişkin olarak satış vaadi sözleşmesi düzenlendiği açıklandı.

#AKGRT - Ocak ayında prim üretimi %70 artışla 980,3 milyon TL’ye yükseldiği açıklandı.

#AGHOL - 1 milyar TL’ye kadar borçlanma aracı ihraç edilmesine karar verildiği açıklandı.

#ATAGY - Çanakkale’deki 123 m 2 ’lik taşınmazın TAB Gıda’ya kiraya verildiği açıklandı.

#AYGAZ - Şirketin %50 pay sahibi olduğu Bangladeş'teki iş ortaklığı United LPG’nin sermayesinin 1,1 milyar BDT’den(12 milyon dolar) 2,1 milyar BDT’ye yükseltilmesine ve şirketin payı kadar sermaye artırımına iştirak etmesine karar verildiği açıklandı.

#BALAT - Şirket ile şirketin ortağı konumunda bulunan Anadolu Girişimleri arasında 3,5 milyon TL tutarda Finansman Temini Anlaşması imzalandığı açıklandı.

#CIMSA - 1 milyar TL’ye borçlanma aracı ihraç edilmesine karar verildiği açıklandı.

#DESA - VBTS kapsamında şirket paylarına 10 Mart’a kadar açığa satış ve kredili işlem yasağı getirildi.

#DITAS - Şirketin iştiraki Profil Sanayi’nin sermayesinin 11,2 milyon TL’den 62,2 milyon TL’ye yükseltilmesine karar verildiği açıklandı.

#GARFA - 97 gün vadeli 150 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.

#HALKB - 91 gün vadeli 1,2 milyar TL tutarında bono ihraç edildi.

#HDFGS - RNPOL’a girişim yatırımı yapılmasına ve Fatih Mehmet Akbeyaz'dan 750.000 adet ve Akgül Akbeyaz'dan 250.000 adet olmak üzere toplam 1.000.000 adet payın 12 milyon TL bedelle satın alınması işleminin tamamlandığı açıklandı.

#HURGZ - Demirören Medya tarafından HURGZ paylarında 7,4011 TL’den yapılan pay alım teklifi tamamlanırken, toplamda 291 yatırımcıdan 12.017.987 adet pay 88,9 milyon TL karşılığında satın alındı.

#INVEO - Şirketin %5,50 oranında ortağı Detay Danışmanlık Bilgisayar’ın halka açılmak amacıyla esas sözleşmesinin tadili kapsamında yapılan başvurunun SPK tarafından onaylandığı açıklandı.

#INFO - 500 milyon TL’ye kadar borçlanma aracı ihracı kapsamında yapılan başvuru SPK tarafından onaylandı.

#INVEO - 10 TL sermayeli kripto varlık şirketinin kurulmasına karar verildiği açıklandı.

#INVEO #GEDIK - INVEO’nun %85, GEDIK’in %15 iştirak edeceği 65 milyon TL sermayeli Inveo GSYO unvanlı şirketin kurulmasına karar verildiği açıklandı.

#PGSUS - Şirket tarafından 2012 Airbus Siparişi kapsamında Şubat - Aralık 2022 döneminde teslime konu 20 adet Airbus A321neo uçağın finansmanının finansal kiralama yöntemiyle sağlanmasına karar verildiği açıklandı.

#SONME - VBTS kapsamında şirket paylarına 10 Mart’a kadar emir paketi tedbiri getirildi.

#TAVHL - Şirketin Ocak ayında işlettiği havalimanlarındaki yolcu sayıları 2021 yılına göre iç hatlarda %67, dış hatlarda %230,56, toplamda ise %94 artış gösterdi.

#THYAO - Ocak ayında 2019 yılının aynı dönemine göre iç hat yolcu sayısı %39,2 azalışla 1,56 milyona ve yolcu doluluk oranı 7,9 puan azalışla %79,3’e geriledi. Dış hat yolcu sayısı %24,8 azalışla 2,33 milyona, yolcu doluluk oranı 13,9 puan azalışla %64,4’e geriledi. Toplam yolcu sayısı ise %31,3 azalışla 3,90 milyona ve yolcu doluluk oranı da 13,5 puan azalışla %65,9’a geriledi.

#TSKB - Bankanın Japonya Uluslararası İşbirliği Bankası ile 220 milyon dolar tutarında JBIC Yeşil Kredisi 2 kredi sözleşmesini imzaladığı açıklandı.

#TKNSA - 3. kişi satıcıların TKNSA müşterilerine teknosa.com üzerinden elektronik ürün satışı gerçekleştirmelerine imkan tanıyacak pazaryeri projesinin faaliyete geçtiği açıklandı.

#VAKBN - 84 gün vadeli 80,8 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.

#YAPRK - Teknoloji Yenileme ve Modernizasyon Kapsamında Makine-Ekipman Modernizasyonu Yatırım Projesi kapsamında Bakanlığa hibe başvurusu yapıldığı, hibe başvurusunun olumlu sonuçlanması durumunda yatırım bedeli 2,3 milyon TL olan projenin %50’sinin hibe olacağı açıklandı.

#YKSLN - 1.000 dolar sermayeli ABD'nin İllinois Rising Steel unvanlı şirketin kurulduğu açıklandı. 

PAY ALIM / SATIM

#ARCLK - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 1.000.000 pay 54,05 - 54,20 TL fiyat aralığından geri alındı.

#ARDYZ - İstanbul Portföy tarafından 1.458.566 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %4,28’e geriledi.

#ULUUN - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 100.000 adet pay 6,64 - 6,68 TL fiyat aralığından geri alındı.

SERMAYE ARTIRIM

#AVOD - Şirket sermayesinin 90 milyon TL’den %200 oranında bedelli olarak 180 milyon TL nakden artışla 270 milyon TL’ye yükseltilmesi kapsamında yapılan başvur SPK tarafından onaylandı.

#DERIM - Şirket sermayesinin 27 milyon TL’den %100 oranında bedelli olarak 27 milyon TL nakden artışla 54 milyon TL’ye yükseltilmesi kapsamında rüçhan haklarının kullandırılmasının ardından kalan 31.176 adet pay 14 - 15 Şubat’ta Borsa Birincil Piyasa’da satılacak.

#EKIZ - Tahsisli sermaye artırımının pay başına 7,12 TL fiyattan toptan alış satış işlemleri gerçekleştirilerek sermaye artırımı tamamlandı.

#HALKB - Banka sermayesinin 2,4 milyar TL’den %541,68 oranında tahsisli olarak 13,4 milyar TL artışla 15,9 milyar TL’ye yükseltilmesi kapsamında SPK’ya başvuru yapıldı. (Türkiye Varlık Fonu’na tahsisli satış)

#IZTAR - Şirket sermayesinin 14,8 milyon TL’den %101,39 oranında tahsisli olarak 15 milyon TL artışla 29 milyon TL’ye yükseltilmesi kapsamında SPK’ya başvuru yapıldı.

#SOKM - Şirket sermayesinin 611,9 milyon TL’den Geri Alınan Paylar Tebliği'ne göre fon çıkışı gerektirmeyen sermaye azaltımı usullerine istinaden 593,3 milyon TL’ye düşürülmesine karar verildiği açıklandı.

#VAKBN - Banka sermayesinin 3,9 milyar TL’den %343,10 oranında tahsisli olarak 13,4 milyar TL artışla 17,3 milyar TL’ye yükseltilmesi kapsamında SPK’ya başvuru yapıldı. (Türkiye Varlık Fonu’na tahsisli satış)


Hafta içinde güncel yorumlarımız için bizi;

Facebook'ta;  BORSA TREND  ( https://www.facebook.com/groups/borsatrend.1 )
               BORSA TREND EXTRA ( https://www.facebook.com/groups/1286784951478515 )
Twitter'da     ; BORSA TREND EXTRA  ( https://twitter.com/BorsaTrendExtra )

Gruplarımızdan da takip edebilirsiniz.

Hafta içinde güncel yorumlarımız için bizi Sosyal Medya üzerinden takip edebilirsiniz.

Facebook'ta; BORSA TREND ( https://www.facebook.com/groups/borsatrend.1 )
BORSA SEANS ( https://www.facebook.com/groups/1286784951478515 )

Twitter'da; BORSA SEANS ( https://twitter.com/seans_borsa )
BORSA TREND (https://twitter.com/borsatrend_onur)

0 Yorum

YORUM EKLE