Günün önemli şirket haberleri (11-04-2023)

Günün önemli şirket haberleri (11-04-2023)
Borsa İstanbul'a kote şirketlerin, sermaye artırımları, iş anlaşmaları, ortaklık yapılarındaki değişimler, öne çıkan projeleri neler?Piyasalar açılmadan okunması gereken şirket haberleri...Okuyun,bir adım önde olun.

Özel Telegram Yatırım Grubumuz Borsa DEHA'ya katılımlarınız için linkimiz;

#AKGRT – Mart ayında prim üretimi %142 artışla 2,1 milyar TL’ye, Ocak – Mart döneminde prim üretimi %108 artışla 5,2 milyar TL’ye yükseldi.

#AGESA – Pay geri alım programının başlatılmasına, 1.800.000 adet paya karşılık 750 milyon TL kaynak ayrılmasına karar verildiği açıklandı.

#AHGAZ – Halka arzdan elde edilen fonun %1’lik kısmının yeni şirket alımlarında kullanıldığı açıklandı.

#ALFAS – Şirket kayıtlı sermaye tavanının 200 milyon TL’den 4 milyar TL’ye yükseltilmesi kararı Genel Kurul’da da onaylandı.

#ASTOR – Şirketin Biska Tekstil ile 39 milyon TL tutarında 1 Adet Güç Transformatörü, 4 Adet Yüksek Gerilim Kesici, 7 Adet Metal Clad Anahtarlama Ürünü, 1 Adet Yardımcı servis transformatörü, 34 Adet OG Metal Enclosed Anahtarlama Ürünü, 12 Adet Monoblok Beton köşk, 12 Adet Dağıtım Transformatörü sözleşmesi imzalandığı açıklandı.

#ATAGY – Şirket portföyünde yer alan Tekirdağ’daki gayrimenkulün kaba ve inşaat işleri için daha önce imzalanan anlaşmanın feshedildiği, kaba ve inşaat işlerinin 8,5 milyon TL bedelle V4 Mimarlık’a yaptırılmasına karar verildiği açıklandı.

#BTCIM – Şirket bağlı ortaklığı Batıçim Enerji’ye ait Düzce’de bulunan Hasanlar HES’in işletme hakkının Sim Yenilenebilir Enerji’ye devredildiğinin açıklanması sonrasında, toplam 188,6 milyon TL tutarındaki işletme hakkı devir bedelinin cinsinden işlem yapma sınırlamalarına uygun olarak, Sim Yenilenebilir Enerji tarafından şirketin bağlı ortaklığı Batıçim Enerji’ye TL olarak havale edildiği açıklandı.

#CVKMD – Şirket paylarının halka arzı kapsamında yurt içi bireysel yatırımcılara nihai tahsisat tutarının 4,3 katı talep geldiği açıklandı.

#CIMSA – Şirketin Sürdürülebilirlik hedefleri kapsamında iklim bilimine uygun olarak karbon emisyonlarına dair yakın vadeli azaltım hedefi belirlemeyi Bilim Temelli Hedefler Girişimi’ni taahhüt ettiği ve bu taahhüdü Bilim Temelli Hedefler Girişimi tarafından kabul edildiği açıklanırken, bu durumun resmi onaya sunulacağı açıklandı.

#EDIP – Kayıtlı sermaye sistemine geçiş kapsamında yapılan başvurunun SPK tarafından onaylandığı açıklandı.

#EKGYO – Deprem nedeniyle, ihtiyaç duyulan her türlü iş ve işlemlere yönelik hizmet alımları ile bu işler kapsamında yapılacak ihalelerin, her türlü gideri Bakanlık tarafından karşılanmak üzere EKGYO tarafından yapılmasına karar verildiği açıklandı.

#EKGYO – Köy Zekeriyaköy projesinin projedeki son kısmının Kısmi Geçici Kabul Tutanağının onaylandığı açıklandı.

#EKGYO – Bakanlık ile şirket arasında imzalanan Deprem Bölgesinde Yapılacak Kalıcı Konutlara İlişkin Protokol kapsamında Bakanlık adına şirket tarafından ihale edilen Adıyaman İndere Deprem Konutları A Etabı 1. Kısım İnşaatı İle Altyapı ve Çevre Düzenleme İşi'nin sözleşmesinin yüklenici ile 4,1 milyar TL’ye imzalandığı açıklandı.

#EKGYO – Bakanlık ile şirket arasında imzalanan Deprem Bölgesinde Yapılacak Kalıcı Konutlara İlişkin Protokol kapsamında Bakanlık adına şirket tarafından ihale edilen Adıyaman Gölbaşı Deprem Konutları 1. Etap İnşaatı ile Altyapı ve Çevre Düzenleme İşi'nin sözleşmesinin yüklenici ile 2,7 milyar TL’ye imzalandığı açıklandı.

#EKGYO – Bakanlık ile şirket arasında imzalanan Deprem Bölgesinde Yapılacak Kalıcı Konutlara İlişkin Protokol kapsamında Bakanlık adına şirket tarafından ihale edilen Adıyaman İndere Deprem Konutları A Etabı 2. Kısım İnşaatı ile Altyapı ve Çevre Düzenleme İşi'nin sözleşmesinin yüklenici ile 3,7 milyar TL’ye imzalandığı açıklandı.

#EUPWR – Şirket paylarının halka arzı kapsamında talepler 12 – 13 – 14 Nisan’dan toplanacak.

#GENIL – Şirketin, ilişkili tarafı h2o Bilişim Yazılım’a yapacağı yatırımlar için 1 milyon dolar üst sınır olacak şekilde, Türk Lirası cinsinden paya dönüştürülebilir nitelikte borç vermeye karar verdiği açıklandı.

#GSDDE – Şirketin bağlı ortaklığı Hollanda'da kuruluşu tamamlanan GSD Ship Finance’ın 12 milyon dolar sermaye ile %100 pay oranında iştirak edilmesine karar verildiği açıklandı.

#HEKTS – 98 gün vadeli 305 milyon TL ve 161 gün vadeli 255 milyon TL tutarlarında bono ihraç edildi.

#HKTM – Şirketin 0,49 milyon euro bedelli sipariş aldığı açıklandı.

#IZINV – Geo Jeotermal Yatırımlarının sermaye artırımları yolu ile 0,31 milyon dolara %1,6’sının edinildiği açıklandı.

#KARTN – Şirket ile Selüloz İş sendikası arasında yeniden 2 yıllık dönem için Toplu İş Sözleşmesinde anlaşma sağlandığı açıklandı.

#KOPOL – Şirket paylarının halka arzı kapsamında yurt içi bireysel yatırımcılara nihai tahsisat tutarının 4,9 katı talep geldiği açıklandı.

#KLRHO – Şirketin 4 ana segment (Gayrimenkul & Taahhüt, Enerji, Sanayi, Hizmet) altında izlenen grup şirketlerini kombine FAVÖK rakamına katkılarının 2022 yılı itibariyle sırasıyla %38, %52, %5 ve %5 şeklindeyken 2025 yılında sırasıyla %20, %60, %10 ve %5 getirilirken kalan %5 payın ise yeni girilecek iş ve sektörlerden oluşmasına karar verildiği açıklandı.

#KFEIN – Şirketin Bio – Curity: Dijital Biyobelirteç Ekosistemi ile E – Sağlık Servisleri projesinin TÜBİTAK tarafından desteklenmeye uygun bulunduğu açıklandı.

#PETKM – Şirket ile SOCAR Turkey Enerji arasındaki mevcut Hisse Satış Sözleşmesi'nin şartlarına ilave olarak bir protokol imzalanmasına karar verildiği açıklandı.

#RTALB – Devlet Malzeme Ofisi ile şirket arasında imzalanan sözleşme kapsamında 1.500.000 Adet Nükleik Asit Ekstraksiyon Kiti ve 8 Adet Nükleik Asit Ekstraksiyon Otomatize Sistemi’nin sipariş edildiği açıklandı.

#SMRTG – Şirket bağlı ortaklığı Smart Güneş Enerji Ekipmanları’nın yurt içinde bir müşterisi ile 84,3 milyon TL tutarında sözleşme imzaladığı açıklandı.

#SNICA – Şirketin Elazığ OSB’de 3 etaplı olarak kurulması planlanan Tarımsal Sulama Tesisi yatırımının 1. etabı olan yağmurlama boruları ve aksesuarlarının üretimine başlandığı açıklandı.

#SUWEN – Şirket kayıtlı sermaye tavanının 100 milyon TL’den 300 milyon TL’ye yükseltilmesi tescil edildi.

#TATGD – Şirket ile Tekgıda – İş Sendikası arasında Toplu İş sözleşmesi görüşmelerinin anlaşma ile sonuçlandığı açıklandı.

#TUCLK – İstanbul Sancaktepe Fabrikasının enerji maliyetinin düşürülmesi amacıyla GES yatırımı için başvuruda bulunulması sonrasında, Meram Elektrik Dağıtım’dan çağrı mektubu alındığı, Nevşehir Avanos’da kurulacak olan GES tesisi yatırımının bedelinin yaklaşık 5 milyon dolar olduğu açıklandı.

#TRCAS – Şirketin %30 iştiraki RWE & Turcas Güney’in sahibi olduğu Denizli Doğal Gaz Kombine Çevrim Elektrik Santralinin bakım çalışmaları kapsamında bakım çalışmalarının sorun yaşanmadan yürütüldüğü ve test çalışmalarının tapıldığı açıklandı.

#TMPOL – 1 yıl süreli Yönetici Sorumluluk Sigortası’nın yenilendiği açıklandı.

#YONGA – Ağaç İş Türkiye Ağaç ve Kağıt Sanayi İşçileri Sendikasının grev kararı aldığı açıklandı.

PAY ALIM / SATIM

#ALMAD – Yönetim Kurulu Başkanı Mehmed Nureddin Çevik tarafından 3,99 – 4,19 TL fiyat aralığından 750.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %30,10’a yükseldi.

#AYDEM – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 100.000 adet pay 15,23 – 15,50 TL fiyat aralığından geri alındı.

#BARMA – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 50.000 adet pay 16,30 – 16,40 TL fiyat aralığından geri alındı.

#BMSCH – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 50.000 adet pay 13,97 – 14,11 TL fiyat aralığından geri alındı.

#ETILR – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 10.000 adet pay 13,68 – 13,72 TL fiyat aralığından geri alındı.

#IZFAS – Gökmen Keleşoğlu tarafından 6,31 TL fiyattan 100.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %11,17’ye yükseldi.

#KRVGD – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 72.500 adet pay 17,32 – 17,44 TL fiyat aralığından geri alındı.

#LIDER – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 4.250 adet pay 133,80 – 134,80 TL fiyat aralığından geri alındı.

#MEDTR – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 13.482 adet pay 29,26 – 29,66 TL fiyat aralığından geri alındı.

#PSGYO – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 300.000 adet pay 6,15 – 6,18 TL fiyat aralığındna geri alındı.

#SANEL – Mustafa Irmak tarafından 84.303 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %4,60’a geriledi.

#ULUUN – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 48.776 adet pay 27,18 – 27,42 TL fiyat aralığından geri alındı.

SERMAYE ARTIRIM

#ESEN – Şirket sermayesinin 64 milyon TL’den %306 bedelsiz olarak 196 milyon TL artışla 260 milyon TL’ye yükseltilmesi kararı Genel Kurul’da onaylandı.

#MAGEN – Şirket sermayesinin 410 milyon TL’den %187,8 bedelsiz olarak 770 milyon TL artışla 1,2 milyar TL’ye yükseltilmesi kararı Genel Kurul’da onaylandı.

#NATEN – Şirket sermayesinin 33 milyon TL’den %400 bedelsiz olarak 132 milyon TL artışla 165 milyon TL’ye yükseltilmesi kararı Genel Kurul’da onaylandı.


 Hafta içinde güncel yorumlarımız için bizi

Facebook'ta;  BORSA TREND ( https://www.facebook.com/groups/borsatrend.1 )
              BORSA SEANS ( https://www.facebook.com/groups/1286784951478515 )
Twitter'da;   BORSA SEANS ( https://twitter.com/seans_borsa )
              BORSA TREND (https://twitter.com/borsatrend_onur)
Gruplarımızdan da takip edebilirsiniz.

Hafta içinde güncel yorumlarımız için bizi Sosyal Medya üzerinden takip edebilirsiniz.

Instagram'da; BORSA SEANS ( https://www.instagram.com/borsaseanscom )

Facebook'ta; BORSA TREND ( https://www.facebook.com/groups/borsatrend.1 )
BORSA SEANS ( https://www.facebook.com/groups/1286784951478515 )

Twitter'da; BORSA SEANS ( https://twitter.com/seans_borsa )
BORSA TREND (https://twitter.com/borsatrend_onur)

0 Yorum

YORUM EKLE