Günün önemli şirket haberleri (12-04-2023)

Günün önemli şirket haberleri (12-04-2023)
Borsa İstanbul'a kote şirketlerin, sermaye artırımları, iş anlaşmaları, ortaklık yapılarındaki değişimler, öne çıkan projeleri neler?Piyasalar açılmadan okunması gereken şirket haberleri...Okuyun,bir adım önde olun.

Özel Telegram Yatırım Grubumuz Borsa DEHA'ya katılımlarınız için linkimiz;

#AEFES – Şirket ile Özgörkey Holding arasında Anadolu Etap Tarım’ın paylarının alımına ilişkin yapılan anlaşma sonrasında, Şirketin yönetim yapısının ve paydaşlar arasındaki anlaşmaların herhangi bir paydaşın Şirket'i tek başına kontrol etmesine imkan vermediğinin belirtilmesi üzerine, Özgörkey Holding'e, Anadolu Etap Tarım üzerinde belirli yönetimsel haklar, yönetime katılma ve pay sahipliği hakları tanındığı ve AEFES’in Anadolu Etap Tarım’ı tek başına kontrol edebilir hale geleceği açıklanması sonrasında, durumun Rekabet Kurulu tarafından onaylandığı açıklandı.

#AKBNK – 30 milyon dolar sermayeli Hollanda’da kurulacak Akbank Ventures BV unvanlı şirketin kuruluş işlemlerinin tamamlandığı açıklandı.

#ALARK – 320 milyon TL sermayeli Alser Alarko Sermaye Yatırımları Holding şirketinin kuruluş işlemlerinin tamamlandığı açıklandı.

#AKSEN – Şirketin %100 bağlı ortaklığı Aksa Yenilenebilir enerji tarafından EPDK’ya yapılan Mersin'de 100,08 MW, Manisa'da 82,16 MW olmak üzere toplam 182,24 MW kurulu gücünde depolamalı RES kurulumuna dair başvuru sonrasında ön lisans hakkı verildiği açıklandı.

#ASTOR Toroslar Elektrik Dağıtım tarafından gerçekleştirilen Havalı Hücre & Köşk Standart Alımı ihalesi kapsamında yapılan ihalede 5,8 milyon dolarlık teklif ile en uygun teklifin verildiği açıklandı.

#ATAGY – Tekirdağ’daki Ata Corner Tekirdağ Projesindeki 3 dairenin (1.053 m2) 10 yıllığına Tab Gıda’ya kiraya verildiği, kira bedelinin aylık net ciro üzerinden hesaplanacağı açıklandı.

#ATSYH – YİP’te işlem gören şirket paylarının Alt Pazar’da işlem görmesi için başvuru yapılmasına karar verildiği açıklandı.

#AZTEK – 2 milyar TL’ye kadar borçlanma aracı ihracı kapsamında SPK’ya başvuru yapıldığı açıklandı.

#BRKVY – Şirketin YKBNK’nın gerçekleştirdiği tahsili gecikmiş alacak satışında satışa çıkarılan 5 portföyden toplam 149,3 milyon TL anaparaya sahip 1 bireysel portföyün ihalesini en yüksek teklifi vererek kazandığı açıklandı.

#CRDFA #EDIP #HEDEF #LIDER – VBTS kapsamında şirket paylarına 11 Mayıs’a kadar açığa satış ve kredili işlem yasağı getirildi.

#CONSE – 92 gün vadeli 55 milyon TL tutarında bono ihracı kapsamında talepler bugün toplanacak.

#CVKMD – Şirket payları 13 Nisan'da işlem görmeye başlayacak.

#DURDO – Şirket kayıtlı sermaye tavanın 100 milyon TL’den 500 milyon TL’ye yükseltilmesi kapsamında SPK’ya başvuru yapıldığı açıklandı.

#DYOBY – 168 gün vadeli 100 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.

#EDIP – Kayıtlı sermaye sistemine geçiş kapsamında Bakanlığa başvuru yapıldığı açıklandı.

#EUPWR – Şirket paylarının halka arzı kapsamında talepler 12 – 13 – 14 Nisan’dan toplanacak.

#GEDIK – GYT Bilişim unvanlı 5 milyon TL sermayeli şirketin kurulmasına karar verildiği açıklandı.

#GESAN – Şirketin Toroslar Elektrik tarafından gerçekleştirilen Gazlı Hücre – Köşk Standart Alımı İşi konulu ihaleye katılarak 6,3 milyon dolar ile en avantajlı teklifin verilmesi sonrasında Toroslar Elektrik ile sözleşme imzalandığı açıklandı.

#GESAN – Şirketin Akça Hazır Beton’un Denizli’de bulunan arazilerine GES yapılması kapsamında 3,5 milyon dolar bedelle anlaşma sağlandığı açıklandı.

#GLCVY – Şirketin YKBNK’nın gerçekleştirdiği tahsili gecikmiş alacak satışında satışa çıkarılan 5 portföyden toplam 298,76 milyon TL anaparaya sahip 2 bireysel portföyün ihalesini en yüksek teklifi vererek kazandığı açıklandı.

#KOPOL – Şirket payları 13 Nisan'da işlem görmeye başlayacak.

#KLSYN – Tekirdağ’da kullanılmak üzere 1,5 mWp gücünde 1,3 milyon dolar ek Güneş Enerjisi Paneli sistemi kurulmasına karar verildiği açıklandı.

#KOZAL Mollakara Altın ve Gümüş açık Ocağı, Cevher Zenginleştirme Tesisi revizyon projesi ile ilgili ÇED raporu inceleme sürecinin başladığı medyada yer aldı.

#MANAS – Şirket kayıtlı sermaye tavanının 60 milyon TL’den 400 milyon TL’ye yükseltilmesi Genel Kurul’da da onaylandı.

#OSTIM – Ostim Finans’ın Lisanssız GES yatırım başvurusunun kapasite dolması sebebiyle TEİAŞ tarafından iptal edildiği açıklandı.

#QUAGR – Şirket kayıtlı sermaye tavanının 525 milyon TL’den 15 milyar TL’ye yükseltilmesi kararı Genel Kurul’da da onaylandı.

#PGSUS – Mart ayında 2022 yılının aynı dönemine göre iç hat yolcu sayısı %10 artışla 0,83 milyona yükselirken, yolcu doluluk oranı 6 puan azalışla %82,9’a geriledi. Dış hat yolcu sayısı %33 artışla 1,31 milyona yükselirken, yolcu doluluk oranı 2,2 puan azalışla %83’e geriledi. Toplam yolcu sayısı ise %23 artışla 2,14 milyona yükselirken, yolcu doluluk oranı 3,8 puan azalışla %83’e yükseldi.

#PGSUS – Ocak – Mart döneminde geçen yılın aynı dönemine göre iç hat yolcu sayısı %17 artışla 2,57 milyona, yolcu doluluk oranı 0,4 puan artışla %85,5’e yükseldi. Dış hat yolcu sayısı %40 artışla 3,70 milyona, yolcu doluluk oranı 6,1 puan artışla %83,7’ye yükseldi. Toplam yolcu sayısı ise %29 artışla 6,27 milyona ve yolcu doluluk oranı da 3,6 puan artışla %84,4’e yükseldi.

#SAYAS – Şirketin 2023 yılının ikinci çeyreğinde Ateş Wind Power'a rüzgar türbini ve türbin kulesi aksamları ile ticari mal satışlarından yaklaşık 3,1 milyon euro ciro elde etmeyi planladığı açıklandı.

#ULUUN – Şirketin %100 bağlı ortaklığı Alfaway’ın 2022 yılı karından 9,5 milyon TL temettü dağıtılmasına ve sermayesinin 5 milyon TL’den bedelsiz olarak 40 milyon TL’ye artırılmasına karar verildiği açıklandı.

#USAK – Modernizasyon yatırımları kapsamında kapatılan 3 adet seramik pişirme fırınından 1 tanesinin modernizasyonlarının tamamlanarak devreye alındığı açıklandı.

#ZRGYO – Şirket portföyünde bulunan İstanbul Finans Merkezi Ziraat Kuleleri Projesi'nde yer alan Kule - 2'nin 27-39 arasındaki ofis katlarının Ziraat Katılım Bankası’na 5 yıl süreyle aylık 10,7 milyon TL (KDV hariç) kira bedeli üzerinden kiralanmasına karar verildiği açıklandı.

PAY ALIM / SATIM

#ALMAD – Yönetim Kurulu Başkanı Mehmed Nureddin Çevik tarafından 4,09 – 4,22 TL fiyat aralığından 1.250.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %30,10’a yükseldi.

#ALARK – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 137.717 adet pay 71,90 – 72,50 TL fiyat aralığından geri alındı.

#AKFYE – Capital Union Bank tarafından 17.000.771 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %3,38’e geriledi.

#AYDEM – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 100.000 adet pay 15,40 – 15,70 TL fiyat aralığından geri alındı.

#BARMA – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 300.000 adet pay 15,80 – 16,06 TL fiyat aralığından geri alındı.

#BURCE – Soner Özbey tarafından 58,70 – 62,60 TL fiyat aralığından 95.892 adet alış ve 76.272 adet satış yapılırken, şirket sermayesindeki payı %5,02’ye geriledi.

#KRVGD – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 22.000 adet pay 17,15 – 17,32 TL fiyat aralığından geri alındı.

#KRVGD – Aydın Çelik tarafından 17,34 – 17,39 TL fiyat aralığından 30.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %9,23’e yükseldi.

#KLSYN – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 204.357 adet pay 3,21 – 3,23 TL fiyat aralığından geri alındı.

#LIDER – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 10.750 adet pay 123,50 – 130,00 TL fiyat aralığından geri alındı.

#MEDTR – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 14.676 adet pay 29,08 – 29,50 TL fiyat aralığından geri alındı.

#PEGYO – Salih Yüksel tarafından 6,97 – 7,00 TL fiyat aralığından 50.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %5,06’ya yükseldi.

#PSGYO – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 300.000 adet pay 6,19 – 6,20 TL fiyat aralığındna geri alındı.

#SUNTK – Şirket paularının geri alınması kapsamında 12.265 adet pay 40,44 – 41,24 TL fiyat aralığından geri alındı.

#ULUUN – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 77.000 adet pay 27,54 – 28,04 TL fiyat aralığından geri alındı.

#YAYLA – Mehmet Yayla tarafından 5,03 TL fiyattan 6.476 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %5,02’ye geriledi.

SERMAYE ARTIRIM

#MMCAS – Tahsisli sermaye artırımı kapsamında SPK’ya başvuru yapıldığı açıklandı.

#QUAGR – Şirket sermayesinin 240 milyon TL’den %1.067 oranında bedelsiz olarak 2,6 milyar TL artışla 2,8 milyar TL’ye yükseltilmesi kararı Genel Kurul’da onaylandı.

#SEKUR – Şirket sermayesinin 13,9 milyon TL’den %100 oranında bedelli olarak 13,9 milyon TL nakden artışla 27,8 milyon TL’ye yükseltilmesi kapsamında SPK’ya başvuru yapıldığı açıklandı. (Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı: 7 TL


 Hafta içinde güncel yorumlarımız için bizi

Facebook'ta;  BORSA TREND ( https://www.facebook.com/groups/borsatrend.1 )
              BORSA SEANS ( https://www.facebook.com/groups/1286784951478515 )
Twitter'da;   BORSA SEANS ( https://twitter.com/seans_borsa )
              BORSA TREND (https://twitter.com/borsatrend_onur)
Gruplarımızdan da takip edebilirsiniz.

0 Yorum