Günün önemli şirket haberleri (15-04-2022)

Günün önemli şirket haberleri  (15-04-2022)
 Borsa İstanbul'a kote şirketlerin, sermaye artırımları, iş anlaşmaları, ortaklık yapılarındaki değişimler, öne çıkan projeleri neler? Piyasalar açılmadan okunması gereken şirket haberleri...Okuyun,bir adım önde olun.

#Kimteks Poliüretan’ın 37.950.000 adet payının pay başına 29,00 TL fiyattan halka arzına SPK tarafından onay verildi.

#BMS Birleşik Metal’in 10.875.000 adet payının pay başına 17,50 TL fiyattan halka arzına SPK tarafından onay verildi.

#İmaş Makine’nin 14.000.000 adet payının pay başına 15,00 TL fiyattan halka arzına SPK tarafından onay verildi.

#AKBNK – Rekabet Kurulu'nun 2019 yılında Bankaya idari para cezası vermesi kapsamında, Danıştay nezdinde kararın düzeltme aşamasında yerel mahkeme kararının Banka lehine bozulduğu ve yeniden incelenerek karar verilmek üzere dava dosyasının ilk kararı veren yerel mahkemeye gönderildiği, yerel mahkemenin Danıştay'ın bozma kararına uymadığı ve söz konusu yerel mahkeme kararına banka tarafından temyiz başvurusunda bulunulduğu, temyiz isteminin kabul edilerek ilk kararı veren yerel mahkemenin temyize konu ısrar kararının bozulmasına ve yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın yerel mahkemeye gönderilmesine karar verilmesi sonrasında, Rekabet Kurumu tarafından Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu'na yapılan karar düzeltme başvurusunun reddedildiği açıklandı.
#AKFGY – Bazı haber merkezlerinde yer alan şirketin iştiraki Fıratcan İnşaat çatısı altında yapılacak Söğütlüçeşme Projesi kapsamında bölgeye AVM yapılacağı haberlerinin gerçeği yansıtmadığı açıklandı.

#BIOEN – Şirketin bağlı ortaklığı Doğu Star Elektrik’in işletmecisi olduğu İnegöl Biyogaz Elektrik Üretim Tesisinin 2,800 MWe olan kurulu gücünün 4,242 MWe ye çıkarılması için Bakanlık tarafından kısmi kabul İşleminin gerçekleştirildiği açıklandı.

#BSOKE – Söke OSB tarafından kamulaştırma şerhi konan şirkete ait 203.510 m2’lik arazinin üzerinde bulunan kamulaştırma şerhi ile birlikte Söke OSB'de faaliyette bulunan bazı şirketlere (Batı Kiptaş ve QUAGR) 62,1m milyon TL’ye satıldığı ve bedellerinin tahsil edildiği açıklandı. (Satış sonucunda 95,8 milyon TL zarar elde edildiği belirtildi)

#CMBTN – İzmir’e şube açılmasına karar verildiği açıklandı.

#CONSE.HE – Şirket paylarının halka arzında talepler bugün toplanacak.

#DENGE – Metrobil Teknoloji ile Türksat Uydu Haberleşme Kablo TV 35 ay süreli 57,5 milyon TL bedelli Hizmet Alımı Sözleşmesi imzalandığı açıklandı.

#EREGL – North America Ltd. tarafından Şirket aleyhine açılan 8,7 milyon TL tutarlı tazminat davasında, istinaf yolu açık olmak üzere, davanın kısmen kabulüne kısmen reddine karar verilmesi sonrasında şirketin istinaf yoluna başvurduğu açıklandı.

#EGGUB – Aliağa Çakmaklı’daki liman tesisindeki iskelenin her birinin 100'er metre uzatılması için planlanmış bulunan İskele Kapasite Artışı ve Dip Taraması projesi için ÇED Olumlu kararı verilmesi sonrasında bölgede faaliyette bulunan özel bir iskele işletmecisi şirket tarafından, ÇED Olumlu Kararının iptali istemiyle dava açılması sonrasında, davanın itiraz yolu kapalı olmak üzere reddine karar verildiği açıklandı.

#EMKEL – Yurt içi ve yurt dışından Mart ayında alınan sipariş tutarının 17,5 milyon TL olduğu, Mart ayı sonu itibariyle şirketin elindeki sipariş tutarının 93,6 milyon TL olduğu açıklandı.

#GLBMD – 150 milyon TL’ye kadar borçlanma aracı ihracı kapsamında yapılan başvurunun SPK tarafından onaylandığı açıklandı. Şirketin Akedaş Elektrik Dağıtım tarafından gerçekleştirilen '10 Kalem Dağıtım Trafosu Alımı İşi ihalesine katılarak 1,2 milyon dolarlık verilen teklif sonrasında, ihalenin şirket uhdesinde kaldığı açıklandı. Şirketin Akedaş Elektrik tarafından gerçekleştirilen 13 Kalem Hücre ve Mbk Alımı İşi ihalesine katılarak 2,1 milyon dolarlık teklif sonrasında, ihalenin şirket uhdesinde kaldığı açıklandı. Şirketin %70 bağlı ortaklığı Europower Enerji’nin TEİAŞ tarafından gerçekleştirilen 154 KV Kıyık (Muş) Yapımı İşi için ihaleye katıldığı ve 67,2 milyon TL bedel ile en avantajlı teklifin verildiği açıklandı. Şirketin %70 bağlı ortaklığı Europower Enerji’nin Toroslar EDAŞ tarafından gerçekleştirilen Hücre & Trafo Merkezi – MMMH– Havalı Alımı İşi ihaleye katıldığı ve 7 milyon dolar ile en avantajlı teklifin verildiği açıklandı.

#INVES – Rem GSYO’nun kuruluşu için yapılan başvurunun SPK tarafından olumlu karşılandığı açıklandı.

#MMCAS – VBTS kapsamında şirket paylarına 13 Mayıs’a kadar emir paketi tedbiri getirildi.

#MANAS –ABD’li Itron firması ile teknoloji transferine ilişkin sözleşme imzalandığı açıklandı.
G4 Doğalgaz Sayacı Üretim Hattının, Itron firmasından teknoloji transferi ve Manas tesislerine taşınması ile ilgili olarak Itron firması ile görüşmeler kapsamında yatırım teşvik belgesi almak üzere başvuruda bulunulduğu açıklandı.

#MEGAP – Şirketin ürettiği örme kumaşın tüketiciye ulaşımı sürecinde kumaşın boya ve çeşitli işlemlere tabi tutulabilmesi için boya ve apreleme tesisinin kurulum işlemlerinin tamamlandığı açıklandı.

#NTGAZ – ÇAYKUR’un 17 adet fabrika için açtığı LNG veya CNG İhalesi için teklif verildiği, şirket dahil toplam 5 firmanın ihaleye katıldığı, 17 adet fabrika için en iyi teklifin şirket tarafından verildiği açıklandı.

#QUAGR – Dört yeni üretim hattı ve inşaatı için planlanan yatırım kapsamında ikinci fırının ateşlendiği önümüzdeki haftalarda tam faaliyetine başlayacağı açıklandı.

#RALYH – Şirketin bağlı ortaklığı Ral Yapı Mühendislik tarafından Ankara Çankaya’da bulunan 10.795 m2 arsa üzerine Ticaret ve Ofis alanlarından oluşacak proje için Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi imzalanmak üzere görüşmelere başlandığı açıklandı.

#PEKGY –Şirket tarafından İngiltere'de bulunan 5.787 m2’lik arsanın imar şartı ile 4,3 milyon sterline satın alınması ile ilgili olarak Peker Skyline Ltd. ile gayrimenkul alım sözleşmesi imzalandığı açıklandı.
Şirketin Almanya'da 25.000 euro sermayeli Nordstern Düsseldorf GmbH unvanlı şirketin sermayesini temsil eden payların %89'unu Peker GMBH’den satın aldığı açıklandı.
Şirketin iştiraki Oxo Investment’ın Neuss şehrinde yer alan 15.184 m2’lik arsanın 13,7 milyon TL bedelle satın alınması işleminden vazgeçildiği açıklandı.
Şirketin Çamlıca arsasının bazı parsellerinin tevhidi işlemleri kapsamında parsellere yakın 652 m2’lik alanın yoldan ortaya çıkması ile söz konusu parsellere tevhidi ile ilgili olarak toplam 11,7 milyon TL’ye şirkete satılmasına Belediyece karar verildiği, şirket tarafından da tapu işlemlerinin yapılmasına karar verilmesi ardından, işlemlerin tamamlandığı açıklandı.

#SERVE – Şirket ile Kuvva Gıda’nın birleşme işlemlerinin tescil edildiği açıklandı.

#SUWEN – Şirket paylarının halka arzında talepler bugün toplanacak.

#TGSAS – Şirket kayıtlı sermaye tavanının 50 milyon TL’den 100 milyon TL’ye yükseltilmesi kapsamında yapılan başvuru SPK tarafından onaylandı.

#UMPAS – Şirketin grup şirketi Seranova Seramik’in Konkordato talebi ile ilgili duruşmanın 28 Haziran’a ertelendiği açıklandı.

#ZOREN – 120 gün vadeli 100 milyon TL tutarında kira sertifikası ihraç edildiği açıklandı.

PAY ALIM / SATIM

#ALMAD – Yönetim Kurulu Başkanı Mahmet Nureddin Çevik tarafından 2,13 TL fiyattan 2.777.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %20,10’a yükseldi.

#AVGYO – Metro Avrasya Investment Georgia tarafından 3,27 – 3,58 TL fiyat aralığından 1.759.044 adet alış ve 521.892 adet satış yapılırken, şirket sermayesindeki payı %34,23’e yükseldi.

#BOBET – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 222.800 adet pay 4,47 – 4,50 TL fiyat aralığından geri alındı.

#DAPGM – Rafet Yılmaz tarafından 26,38 – 26,92 TL fiyat aralığından 360.000 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %18,22’ye geriledi.

#DGNMO – Doğanlar Yatırım Holding tarafından 2,28 TL fiyattan 1.000.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %10,93’e yükseldi.

#ENKAI – Mehmet Sinan Tara tarafından 15,70 – 15,86 TL fiyat aralığından 100.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %0,51’e yükseldi.

#NTGAZ – Hasan Tahsin Turan tarafından 7,25 – 7,34 TL fiyat aralığından 248.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %0,46’ya yükseldi.

#PSDTC – Minereks Dış Ticaret tarafından 28,52 – 28,76 TL fiyat aralığından 600 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %14,17’ye geriledi

SERMAYE ARTIRIM

#ALBRK – Şirket sermayesinin 1,35 milyar TL’den %85,19 oranında bedelli olarak 1,15 milyar TL nakden artışla 2,5 milyar TL’ye yükseltilmesi kapsamında yapılan başvuru SPK tarafından onaylandı.

#MEGAP – Şirket sermayesinin 49,4 milyon TL’den %203,39 oranında bedelsiz olarak 100,6 milyon TL artışla 150 milyon TL’ye yükseltilmesine karar verildiği açıklandı.

#OZKGY – Şirket sermayesinin 364 milyon TL’den %100 oranında bedelsiz olarak 364 milyon TL artışla 728 milyon TL’ye yükseltilmesi kapsamında yapılan başvuru SPK tarafından onaylandı.

#YYAPI – Tahsisli sermaye artırımı kapsamında yapılan başvuru SPK tarafından onaylandı.Hafta içinde güncel yorumlarımız için bizi;

Facebook'ta;  BORSA TREND  ( https://www.facebook.com/groups/borsatrend.1 )
              BORSA SEANS  (https://www.facebook.com/groups/1286784951478515/?multi_permalinks=2199358036887864)
Twitter'da     ; BORSA TREND EXTRA  ( https://twitter.com/BorsaTrendExtra )
Gruplarımızdan da takip edebilirsiniz.

Hafta içinde güncel yorumlarımız için bizi Sosyal Medya üzerinden takip edebilirsiniz.

Instagram'da; BORSA SEANS ( https://www.instagram.com/borsaseanscom )

Facebook'ta; BORSA TREND ( https://www.facebook.com/groups/borsatrend.1 )
BORSA SEANS ( https://www.facebook.com/groups/1286784951478515 )

Twitter'da; BORSA SEANS ( https://twitter.com/seans_borsa )
BORSA TREND (https://twitter.com/borsatrend_onur)

0 Yorum

YORUM EKLE