Günün önemli şirket haberleri (15-12-2023)

Günün önemli şirket haberleri (15-12-2023)
Borsa İstanbul'a kote şirketlerin, sermaye artırımları, iş anlaşmaları, ortaklık yapılarındaki değişimler, öne çıkan projeleri neler? Piyasalar açılmadan okunması gereken şirket haberleri...Okuyun,bir adım önde olun.

#AKBNK - Mehmet Emre Cihangir tarafından 500.000 adet payın Borsa’da işlem görebilmesi için MKK’ya kakdileştirme başvurusu yapıldı.

#ANHYT - Ocak - Kasım döneminde prim üretimi %107 artışla 6,2 milyar TL’ye yükseldi.

#ALFAS - Mehmet Emre Cihangir tarafından 1.111.200 adet payın Borsa’da işlem görebilmesi için MKK’ya kakdileştirme başvurusu yapıldı.

#ALARK - Şirket bağlı ortaklığı Alarko Tarım’ın tarım ve seracılık sektöründe faaliyet gösteren bir şirketin satın alımına yönelik ön protokol imzaladığı açıklandı.

#ASTOR - Şirketin yurt içi bir firmanın açtığı Güç Faktörü İyileştirme İşleri konulu 4,1 milyon dolar ve 4,3 milyon TL’lik ihaleyi kazandığı açıklandı.

#ASTOR - Mehmet Emre Cihangir tarafından 50.000 adet payın Borsa’da işlem görebilmesi için MKK’ya kakdileştirme başvurusu yapıldı.

#AVPGY - Şirket paylarının halka arzı kapsamında talepler bugün toplanacak.

#BINHO - 1000 Finansal Teknolojiler unvanlı şirketin kuruluş işlemlerinin tamamlandığı açıklandı.

#CEOEM - Şirketin 0,68 milyon dolar tutarında iş aldığı açıklandı.

#CONSE - Şirketin %100 bağlı ortaklığı Tres Enerji’nin sermayesinin 36 milyon TL’den 72 milyon TL’ye yükseltilmesi tescil edildi.

#DAGHL - VBTS kapsamında şirket paylarına 12 Ocak’a kadar emir paketi tedbiri getirildi.

#DAGI #DAGHL - DAGI’nın DAGHL sermayesinde sahip olduğu 7.570.235 adet payın 13,19 TL pay başına fiyattan Mahmut Nedim Koç’a Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedür kapsamında satışının gerçekleşmesi için Borsa’ya başvuru yapıldığı açıklandı.

#DAPGM - Sermaye artırımından elde edilmesi beklenen fonun mevcut ve potansiyel projelerin projelendirme, inşaat ve finansman giderlerinde, finansal borçların ödenmesinde, Şirket işletme sermayesi ve faaliyet giderlerinin karşılanmasında kullanılmasının planlandığı açıklandı.

#DGGYO - Şirket ile Saha Kurumsal arasında 1 yıl süreli Kredi Derecelendirme Sözleşmesi’nin imzalandığı açıklandı.

#DOFER - Şirketin yurt içi üç firma ile toplamda 16,6 milyon TL tutarında sözleşme imzaladığı açıklandı.

#EDIP #EYGYO #KNFRT #KONKA #MOBTL # RTALB #SEGYO - VBTS kapsamında şirket paylarına 12 Ocak’a kadar kredili işlem yasağı getirildi.

#EKOS - Şirketin 6,4 milyon euro tutarında sözleşme imzalandığı açıklandı.

#FONET - Şirketin İstanbul Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile 36 ay süreli HBYS Hizmet Alımı sözleşmesinin 15,4 milyon TL bedelle imzalandığı açıklandı.

#GENIL - Spınraza adlı SMA İlacının Türkiye’de şirket adına ruhsatlandığının açıklanması sonrasında ilaca yönelik olarak SGK ile şirket arasında Alternatif Geri Ödeme Sözleşmesi imzalandığı açıklandı.

#GZNMI - İzmir’e şube açılmasına karar verildiği açıklandı.

#GARFA - 95 gün vadeli 304 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.

#GARAN - Mehmet Emre Cihangir tarafından 400.000 adet payın Borsa’da işlem görebilmesi için MKK’ya kakdileştirme başvurusu yapıldı.

#GEDIK - Şirket bağlı ortaklığı Marbaş Yatırım’ın halka arzı kapsamında Borsa ve SPK’ya başvuru yapıldığı açıklandı.

#GEDIK - Tekirdağ’da şube açılması kapsamında yapılan başvurunun SPK tarafından onaylandığı açıklandı.

#HALKB - 70 gün vadeli 467 milyon TL ve 88 gün vadeli 210 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.

#HATEK - Yusuf Öztaşbaşı tarafından 200.000 adet payın Borsa’da işlem görebilmesi için MKK’ya kakdileştirme başvurusu yapıldı.

#ISCTR - Mehmet Emre Cihangir tarafından 200.000 adet payın Borsa’da işlem görebilmesi için MKK’ya kakdileştirme başvurusu yapıldı.

#ISCTR - Bankanın IFC, PROPARCO ve GGF ile toplam 67 milyon Doları ve 75 milyon euro tutarında kredi anlaşması imzaladığı açıklandı.

#IZENR - Pay geri alım programının başlatılmasına 105.000.000 adet paya karşılık 650 milyon TL kaynak ayrılmasına karar verildiği açıklandı.

#KAYSE - SS Elbistan ve Civarı Pancar Ekiciler Kooperatifi tarafından 14.024.025 adet payın Borsa’da işlem görebilmesi için MKK’ya kakdileştirme başvurusu yapıldı.

#KGYO - Şirket portföyünde yer alan İstanbul Eyüpsultan’daki parselin Eyüpsultan Belediyesi lehine hibe edildiği açıklandı.

#KRVGD - Şirketin sermayelerinin %100’üne sahip olduğu Dünya93 ile Sistem Pazarlama’yı devralması suretiyle gerçekleştireceği kolaylaştırılmış usulde birleşme kapsamında yapılan başvurunun SPK tarafından olumlu karşılandığı açıklandı.

#KONTR - Şirket ile IC İçtaş arasında Erzin-2 GES Projesi için Mühendislik, Ekipman Tedarik ve Devreye Alma İşleri kapsamında 3,2 milyon dolar ve 158,8 milyon TL tutarlarında sözleşme imzalandığı açıklandı.

#LIDFA - Şirket kayıtlı sermaye tavanının 400 milyon TL’den 1,2 milyar TL’ye yükseltilmesi kapsamında yapılan başvurunun SPK tarafından onaylandığı açıklandı.

#MEGMT - Şirket payları 15 Aralık'ta Borsa'da işlem görmeye başlayacak.

#MEKAG - Şirketin %100 bağlı ortaklığı Meka İthalat’ ile yurt dışındaki yerleşik bir şirket arasında Kuzey Amerika pazarında Kırma Eleme Tesisi Satışı konusunda Bayilik Sözleşmesi imzaladığı açıklandı.

#MARTI - 4,5 TL fiyatlı ayrılma hakkının kullanım tarihlerinin 14 - 27 Aralık olduğu açıklandı.

#OTKAR - Şirketin 136 milyon dolarlık ihracat sözleşmesi imzaladığı açıklandı.

#OYYAT - 77 gün vadeli 105 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.

#QNBFB - Bankanın IFC, PROPARCO ve GGF ile toplam 60 milyon Doları ve 45 milyon euro tutarında kredi anlaşması imzaladığı açıklandı.

#OYAKC - 2 milyar TL’ye kadar borçlanma aracı ihracı kapsamında yapılan başvurunun SPK tarafından onaylandığı açıklandı.

#PAGYO - Ankara Çankaya’daki 24.172 m2 arsanın tapu işlemlerinin tamamlandığı açıklanırken, arsa üzerine banka tarafından 1,5 milyar TL ipotek tesis edileceği açıklandı.

#PRDGS - Re - Pie Portföy Yönetimi Arf Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'na 25,0 milyon TL tutarında girişim yatırımı yapılmasına karar verildiği açıklandı.

#PGSUS - Şirketin 2012 Airbus siparişi kapsamında 2024 yıl sonuna kadar teslime konu 17 adet Airbus A321neo uçağın finansmanının finansal kiralama yöntemiyle sağlanmasına karar verdiği açıklandı.

#RAYSG - Ocak - Kasım döneminde prim üretimi %132,5 oranında artışla 10,2 milyar TL’ye yükseldi.

#RTALB - Şirket ile Thermo Fisher Scientific arasında Distribütörlük Sözleşmesi imzalandığı açıklandı.

#TMSN - 500 milyon TL’ye kadar kira sertifikası ihracı kapsamında SPK’ya başvuru yapıldığı açıklandı.

#THYAO - Mehmet Emre Cihangir tarafından 50.000 adet payın Borsa’da işlem görebilmesi için MKK’ya kaydileştirme başvurusu yapıldı.

#TTKOM - Mehmet Emre Cihangir tarafından 150.000 adet payın Borsa’da işlem görebilmesi için MKK’ya kaydileştirme başvurusu yapıldı.

#TUPRS - Mehmet Emre Cihangir tarafından 100.000 adet payın Borsa’da işlem görebilmesi için MKK’ya kaydileştirme başvurusu yapıldı.

#VAKFN - Sermaye artırımından elde edilmesi beklenen fonun finansal kiralama işlemlerinin finansmanında kullanılacağı açıklandı.

#VRGYO - Özelleştirme İdaresi tarafından İstanbul’daki taşınmazın özelleştirilmesi kapsamında açılan ihalede şirketin 1,6 milyar TL teklif verdiği, teklifin en yüksek teklif olduğu açıklandı.

#VKFYO - Filiz Darende tarafından 3.363.130 adet payın Borsa’da işlem görebilmesi için MKK’ya kaydileştirme başvurusu yapıldı.

#YKBNK - Mehmet Emre Cihangir tarafından 700.000 adet payın Borsa’da işlem görebilmesi için MKK’ya kaydileştirme başvurusu yapıldı.

#YEOTK - Vangölü Elektrik Dağıtım tarafından ihale edilen Scada Genişleme ve Entegrasyon yapımı işi ihalesinin 1,4 milyon dolar bedelle sözleşmenin imzalandığı açıklandı.

#YKBNK - Yurt dışında 92 gün vadeli 15 milyon euro tutarında borçlanma aracı ihraç edildi.

#YKBNK - 55 milyar TL’ye kadar borçlanma aracı ihracı kapsamında yapılan başvurunun SPK tarafından onaylandığı açıklandı.

#ZOREN - 154 gün vadeli 66,4 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.

#ZOREN - 399 gün vadeli 141,9 milyon TL tutarında tahvil ihraç edildi.

PAY ALIM / SATIM

#AKSEN - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 81.109 adet pay 30,40 - 30,50 TL fiyat aralığından geri alındı.

#ALBRK - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 750.000 adet pay 3,81 - 3,83 TL fiyat aralığından geri alındı.

#ARSAN - Yönetim Kurulu Başkanı Alişan Arıkan tarafından 10,00 - 10,20 TL fiyat aralığından 290.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %10,51’e yükseldi.

#DESA - Adesa Mağazacılık tarafından 18,13 - 18,30 TL fiyat aralığından 30.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %1,13’e yükseldi.

#DAGI #DAGHL - DAGHL tarafından 7,95 TL fiyattan 6.848.141 adet pay özel emirle Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Nedim Koç’a satılırken, DAGHL’in DAGI’deki payı sıfırlandı.

#DURDO - Ali Can Duran tarafından 46,86 - 47,50 TL fiyat aralığından 11.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %3,55’e yükseldi.

#ENKAI - Mehmet Sinan Tara tarafından 33,88 - 34,80 TL fiyat aralığından 600.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %0,74’e yükseldi.

#GMTAS - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 115.309 adet pay 7,54 TL ortalama fiyattan geri alındı.

#GLYHO - Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kutman tarafından 10,26 TL fiyattan 250.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %34,67’ye yükseldi.

#IZENR - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 3.800.000 adet pay 4,99 - 5,30 TL fiyat aralığından geri alındı.

#IZMDC - Nuri Şahin tarafından 5,00 - 5,02 TL fiyat aralığından 256.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %3,11’e yükseldi.

#KRVGD - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 230.000 adet pay 19,62 - 19,87 TL fiyat aralığından geri alındı.

#MPARK - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 38.000 adet pay 128,30 - 133,00 TL fiyat aralığından geri alındı.

#SNICA - Hüseyin Nesimi Fatinoğlu tarafından 29,30 - 29,78 TL fiyat aralığından 5.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %44,46’ya yükseldi.

#SUWEN - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 115.629 adet pay 16,50 - 16,75 TL fiyat aralığından geri alındı.

#SISE - Efes Holding tarafından 46,00 - 46,20 TL fiyat aralığından 300.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %6,71’e yükseldi.

SERMAYE ARTIRIM

#DAPGM - Tahsisli sermaye artırımı kapsamında SPK’ya başvuru yapıldığı açıklandı.

#EGSER - Şirket sermayesinin 360 milyon TL’den %100 oranında bedelli olarak 360 milyon TL nakden artışla 720 milyon TL’ye yükseltilmesi kapsamında yapılan başvuru SPK tarafından onaylandı.

#EGGUB - Şirket sermayesinin 40 milyon TL’den %150 oranında bedelsiz olarak 60 milyon TL artışla 100 milyon TL’ye yükseltilmesi kapsamında yapılan başvuru SPK tarafından onaylandı.

#VAKFN - Şirket sermayesinin 1 milyar TL’den %100 oranında bedelli olarak 1 milyar TL nakden artışla 2 milyar TL’ye yükseltilmesine karar verildi


 Hafta içinde güncel yorumlarımız için bizi

Facebook'ta;  BORSA TREND ( https://www.facebook.com/groups/borsatrend.1 )
              BORSA SEANS ( https://www.facebook.com/groups/1286784951478515 )
Twitter'da;   BORSA SEANS ( https://twitter.com/seans_borsa )
              BORSA TREND (https://twitter.com/borsatrend_onur)
Gruplarımızdan da takip edebilirsiniz.

Hafta içinde güncel yorumlarımız için bizi Sosyal Medya üzerinden takip edebilirsiniz.

Instagram'da; BORSA SEANS ( https://www.instagram.com/borsaseanscom )

Facebook'ta; BORSA TREND ( https://www.facebook.com/groups/borsatrend.1 )
BORSA SEANS ( https://www.facebook.com/groups/1286784951478515 )

Twitter'da; BORSA SEANS ( https://twitter.com/seans_borsa )
BORSA TREND (https://twitter.com/borsatrend_onur)

0 Yorum

YORUM EKLE