Günün önemli şirket haberleri (16-02-2023)

Günün önemli şirket haberleri (16-02-2023)
Borsa İstanbul'a kote şirketlerin, sermaye artırımları, iş anlaşmaları, ortaklık yapılarındaki değişimler, öne çıkan projeler neler? Piyasalar açılmadan okunması gereken şirket haberleri...Okuyun,bir adım önde olun.

#ARDYZ - Pay geri alım programının başlatılmasına, 10.000.000 adet paya karşılık 75 milyon TL kaynak ayrılmasına karar verildiği açıklandı.

#AGHOL - Mehmet Okan Yazıcı tarafından Genel Kurul’daki bazı maddelerin iptali için açılan davanın 24 Mayıs’a ertelendiği açıklandı.

#AGESA - Hasar Fazlası Reasürans Sözleşmeleri kapsamında var olan deprem korumalarının, depremler sonucunda oluşacak tazminatları karşılayacağını ve ilgili tazminatların 2023 yılı mali tablolarında önemli bir etki oluşturmayacağı açıklandı.

#AKGRT - Hasar Fazlası Reasürans Sözleşmeleri kapsamında var olan deprem korumalarının, depremler sonucunda oluşacak tazminatları karşılayacağını ve ilgili tazminatların 2023 yılı mali tablolarında önemli bir etki oluşturmayacağı açıklandı.

#ANHYT - Ocak ayında prim üretimi %220 artışla 484,1 milyon TL’ye yükseldi.

#ASTOR - Şirketin 7,8 milyon dolarlık sözleşme imzaladığı açıklandı.

#AVOD - Geri alım programının revize edildiği, 20.000.000 adet paya karşılık 65 milyon TL kaynak ayrıldığı açıklandı.

#AYGAZ - Aygaz UK Londra şubesinin kapatılmasına karar verildiği açıklandı.

#AZTEK Harman International Industries ile imzalanan Yetkili Distribütörlük Anlaşmasının yılsonuna kadar uzatıldığı açıklandı.

#BANVT - Deprem bölgelerine 6,1 ton gıda yardımı gönderildiği açıklandı.

#BMSCH - Pay geri alım programının başlatılmasına, 700.000 adet paya karşılık 10 milyon TL kaynak ayrılmasına karar verildiği açıklandı.

#BMSTL - Pay geri alım programının başlatılmasına, 525.000 adet paya karşılık 20 milyon TL kaynak ayrılmasına karar verildiği açıklandı.

#CEMTS - Deprem nedeniyle 1,5 milyon TL bağış yapılmasına karar verildiği açıklandı.

#CELHA - Zorunlu Pay Alım teklifi sürecinin sona erdiği, sürece katılan yatırımcının olmadığı açıklandı.

#CRFSA - Şirketin deprem bölgelerine 28 tır yardım malzemesi gönderdiği açıklandı.

#DERHL - Şirket kayıtlı sermaye tavanının 75 milyon TL’den 300 milyon TL’ye yükseltilmesine karar verildiği açıklandı.

#DURDO - Pay geri alım programının başlatılmasına, 1.000.000 adet paya karşılık 40 milyon TL kaynak ayrılmasına karar verildiği açıklandı.

#ECILC - İstanbul Sarıyer’de kayıtlı taşınmazlar üzerinde, gerekli imar ve yasal süreçlerin tamamlanmasına bağlı olarak hasılat paylaşımı esasına dayalı bir gayrimenkul projesi geliştirilmesi amacıyla Artaş İnşaat ile müzakerelere başlandığı açıklandı.

#EDATA - Pay geri alım programının başlatılmasına, 4.500.000 adet paya karşılık 25 milyon TL kaynak ayrılmasına karar verildiği açıklandı.

#ESEN - Şirketin Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi imzacı şirket olarak kabul edildiği açıklandı.

#ESEN - Pay geri alım programının revize edildiği, ayrılan kaynağın 250 milyon TL’ye çıkarıldığı açıklandı.

#ENJSA - Deprem bölgesinde arıza tespit ve onarım çalışmalarına başlandığı, elektrik faturalarının geç ödenmesi ile ilgili kararın, EPDK tarafından açıklanması beklendiği, afetin getirdiği etkilere rağmen şirketin 2023 yılı planındaki iş sonuçlarında bir değişiklik yapılması öngörülmediği açıklandı.

#ETILR - Şirketin Kağıthane Franchise Şube'sinin sözleşmesinin Şube İşletmecisi ile karşılıklı feshedildiği açıklandı.

#GENIL - Pay geri alım programının revize edilmesine ve ayrılan kaynağın 200 milyon TL’ye revize edilmesine karar verildiği açıklandı.

#GRSEL - Pay geri alım programının başlatılmasına, 2.500.000 adet paya karşılık 30 milyon TL kaynak ayrılmasına karar verildiği açıklandı.

#GEDIK - Pay geri alım programının başlatılmasına, 10.150.000 adet paya karşılık 75 milyon TL kaynak ayrılmasına karar verildiği açıklandı.

#GEDZA - Deprem nedeniyle 0,15 milyon TL tutarında bağış yapılmasına karar verildiği açıklandı.

#GLCVY - Pay geri alım programının başlatılmasına, 2.500.000 adet paya karşılık 50 milyon TL kaynak ayrılmasına karar verildiği açıklandı.

#GKNUR - Şirket paylarının halka arzı kapsamında toplanacak talepler ileri bir tarihe ertelendi.

#GLYHO - Global Ports Holding tarafından Ocak 2023'te limanlara gelen gemi sayısı 2022 yılı Ocak ayının %64 üzerinde, yolcu sayısının da 2023 yılı Ocak ayında 2022 Ocak seviyesinin %279 üzerinde gerçekleştiği açıklandı.

#GLYHO - Şirketin ve grup şirketlerinin deprem bölgelerinde yer alan tesislerinde her hangi bir hasar olmadığı, faaliyetlere devan edildiği açıklandı.

#GOODY - Deprem nedeniyle 100.000 dolar bağış yapıldığı açıklandı.

#HEKTS - Şirketin %100 bağlı ortaklığı Ferbis Tarım’ın halka arz süreci kapsamında, esas sözleşme değişikliği için SPK’ya başvuru yapıldığı açıklandı.

#IDEAS - Dorinsight Araştırma ve Danışmanlık Hizmetleri’nin 0,42 milyon dolar karşılığında satın alınmasına karar verildiği açıklandı.

#INVEO - Pay geri alım programının başlatılmasına, 1.950.000 adet paya karşılık 50 milyon TL kaynak ayrılmasına karar verildiği açıklandı.

#ISSEN - Pay geri alım programının başlatılmasına, 300.000 adet paya karşılık 20 milyon TL kaynak ayrılmasına karar verildiği açıklandı.

#ISCTR - 83 gün vadeli 1,4 milyar TL tutarında bono ihraç edildi.

#ISMEN - Deprem nedeniyle 55 milyon TL bağış yapılmasına karar verildiği açıklandı.

#ISYAT - Deprem nedeniyle 0,50 milyon TL bağış yapılmasına karar verildiği açıklandı.

#ISFIN - Deprem nedeniyle 5 milyon TL bağış yapılmasına karar verildiği açıklandı.

#INFO - 2,2 milyar TL’ye kadar borçlanma aracı ihraç edilmesine karar verildiği açıklandı.

#KFEIN - Pay geri alım programının başlatılmasına, 300.000 adet paya karşılık 10 milyon TL kaynak ayrılmasına karar verildiği açıklandı.

#KRVGD - Pay geri alımının revize edilmesine 12.000.000 adet paya karşılık 300 milyon TL kaynak ayrılmasına karar verildiği açıklandı.

#KLSYN - Pay geri alım programının başlatılmasına, 7.000.000 adet paya karşılık 21 milyon TL kaynak ayrılmasına karar verildiği açıklandı.

#KCAER - Deprem nedeniyle 3 milyon TL’ye kadar yardım yapılmasına karar verildiği açıklandı.

#LIDFA - 363 gün vadeli 50 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.

#MANAS - G4 Doğalgaz Sayacı Üretim Hattının devreye alınması kapsamında tesislerde üretilen doğalgaz sayacı test için yurt dışına gönderilen numenlerin test işlemleri yetkili otoriteler tarafından tamamlandığı açıklandı.

#MAVI - Şirket tarafından maddi desteklerin yardım kuruluşlarınca iletildiği, deprem bölgelerindeki 32 mağazanın kapalı bulunduğu, mağazaların satış gelirinin %4,3’ünü oluşturduğu açıklandı.

#MARTI - Pay geri alım programının başlatılmasına, 60.000.000 adet paya karşılık 330 milyon TL kaynak ayrılmasına karar verildiği açıklandı.

#MRGYO - Pay geri alım programının başlatılmasına, 33.000.000 adet paya karşılık 231 milyon TL kaynak ayrılmasına karar verildiği açıklandı.

#MAGEN - Pay geri alım programının başlatılmasına, 10.000.000 adet paya karşılık 250 milyon TL kaynak ayrılmasına karar verildiği açıklandı.

#MAGEN - Şirketin Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi imzacı şirket olarak kabul edildiği açıklandı.

#MGROS - Deprem gününde 12 acil yardım tırının bölgeye hareket ettiği, toplamda 45 tır malzemenin bölgeye ulaştırıldığı açıklanırken, 10 ilde tamamı kiralık ve sigortalı olan 228 mağazanın 66’sının kullanılmaz durumda olduğu açıklandı.

#NATEN - Şirketin Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi imzacı şirket olarak kabul edildiği açıklandı.

#NATEN - Pay geri alım programının revize edildiği, ayrılan kaynağın 250 milyon TL’ye çıkarıldığı açıklandı.

#OBASE - Deprem nedeniyle 0,50 milyon TL bağış yapılmasına karar verildiği açıklandı.

#OZGYO - Pay geri alım programının başlatılmasına, 7.500.000 adet paya karşılık 30,4 milyon TL kaynak ayrılmasına karar verildiği açıklandı.

#OYAKC - Şirketin Adana'da GES Kapasite Artışı Projesi ile ilgili ÇED sürecinin başladığı medyada yer aldı.

#OZRDN - Deprem nedeniyle 1 milyon TL tutarında bağış yapılmasına karar verildiği açıklandı.

#ONCSM - Şirketin Dr. Abdurrahman Yurtaslan Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi tarafından yapılan 8,2 milyon TL bedelli 2023 Yılı Kemoterapi İlaç hazırlama Hizmet Alımı ihalesini kazandığı açıklandı.

#PRKME - Deprem bölgelerine gıda, ilaç, giyecek, makine/ekipman ve iş gücü desteği sağlandığı açıklanırken, 0,25 milyon TL bağış yapılmasına karar verildiği belirtildi.

#RNPOL - Deprem bölgelerine 0,16 milyon TL tutarında gıda yardımı yapıldığı açıklandı.

#SASA - Şirket paylarının geri alınmasına, geri alınan paylar için 500 milyon TL kaynak ayrılmasına karar verildiği açıklandı.

#SARKY - 179 gün vadeli 200 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.

#SEKFK - Pay geri alım programının başlatılmasına, 1.000.000 adet paya karşılık 10 milyon TL kaynak ayrılmasına karar verildiği açıklandı.

#SMRTG - Pay geri alım programının başlatılmasına, 1.000.000 adet paya karşılık 75 milyon TL kaynak ayrılmasına karar verildiği açıklandı.

#SOKM - Deprem nedeniyle etkilenen 10 ildeki mağaza sayısının yaklaşık 250 olduğu, hasar tespit çalışmalarının devam ettiği açıklandı.

#SISE - Deprem nedeniyle 200 milyon TL tutarında bağış yapılmasına karar verildiği açıklandı.

#TRILC - Pay geri alım programının başlatılmasına, 1.000.000 adet paya karşılık 12 milyon TL kaynak ayrılmasına karar verildiği açıklandı.

#TKSB - Deprem nedeniyle 55 milyon TL bağış yapılmasına karar verildiği açıklandı.

#TSGYO - Deprem nedeniyle 3,5 milyon TL bağış yapılmasına karar verildiği açıklandı.

#TURSG - Pay geri alım programının revize edilmesine, 60.000.000 adet paya karşılık 600 milyon TL kaynak ayrılmasına karar verildiği açıklandı.

#THYAO - Şirketin hissedarları olduğu TSI, TCI ve Cornea şirketlerinin TCI Kabin İçi Sistemleri çatısı altında birleştirilmesi işlemlerinin tamamlandığı açıklandı.

#TUREX - Şirketin İstaç İstanbul ile 31,9 milyon TL bedelli Personel Taşıma Sözleşmesi imzaladığı açıklandı.

#TUREX - Şirketin THY Do&Co İkram ile arasında yıl sonuna kadar sürece 151,8 milyon TL’lik sözleşme imzalandığı açıklandı.

#TSPOR - Futbolcu Lazar Markovic’in kiralandığı açıklandı.

#UNLU - Pay geri alım programının başlatılmasına, 5.000.000 adet paya karşılık 35 milyon TL kaynak ayrılmasına karar verildiği açıklandı.

#ULUSE - Eaton LP’den 58 milyon TL tutarında 3 ay vadeli kredi kullanmasına karar verildiği açıklandı.

#YEOTK - Şirket ile TUPRS arasında GES yapımı için imzalanan anlaşmanın bedelinin 15,8 milyon dolar + 8 milyon TL olarak revize edildiği açıklandı.

#YKBNK - Pay geri alım programının başlatılmasına, 85.000.000 adet paya karşılık 750 milyon TL kaynak ayrılmasına karar verildiği açıklandı.

PAY ALIM / SATIM

#AZTEK - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 10.000 adet pay 20,12 - 20,60 TL fiyat aralığından geri alındı.

#BIEON - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 100.000 adet pay 15,27 - 15,36 TL fiyat aralığından geri alındı.

#BOBET - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 300.000 adet pay 12,99 - 13,43 TL fiyat aralığından geri alındı.

#CUSAN - Şirket paylarının geri alınması kapsamına 25.000 adet pay 15,30 - 16,34 TL fiyat aralığından geri alındı.

#ESEN - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 80.000 adet pay 59,25 - 65,10 TL fiyat aralığından geri alındı.

#GEDIK - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 65.643 adet pay 5,84 - 6,00 TL fiyat aralığından geri alındı.

#GRSEL - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 40.000 adet pay 12,25 - 12,38 TL fiyat aralığından geri alındı.

#HALKB - Banka paylarının geri alınması kapsamında 150.000 adet pay 9,85 TL fiyattan geri alındı.

#HEDEF - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 90.122 adet pay 14,83 TL fiyattan geri alındı.

#HLGYO - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 100.000 adet pay 4,40 TL fiyattan geri alındı.

#INVEO - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 30 adet pay 20,00 TL fiyattan geri alındı.

#KFEIN - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 49.600 adet pay 25,00 - 25,16 TL fiyat aralığından geri alındı.

#MAGEN - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 50.000 adet pay 27,36 - 27,46 TL fiyat aralığından geri alındı.

#MEDTR - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 16.192 adet pay 32,72 - 32,88 TL fiyat aralığından geri alındı.

#NATEN - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 20.000 adet pay 129,60 - 130,40 TL fiyat aralığından geri alındı.

#NTHOL - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 300.000 adet pay 9,72 - 10,36 TL fiyat aralığından geri alındı.

#SKBNK - Banka paylarının geri alınması kapsamında 5.000.000 adet pay 2,45 - 2,47 TL fiyat aralığından geri alındı.

#TAVHL - Mustafa Sani Şener tarafından 75,00 TL fiyattan 27.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %0,02’ye yükseldi.

#TURSG - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 4.854.292 adet pay 8,80 - 9,78 TL fiyat aralığından geri alındı.

SERMAYE ARTIRIM

#KOZAL - Şirket sermayesi 17 Şubat’ta 152,5 milyon TL’den %2.000 oranında bedelsiz olarak 3,0 milyar TL artışla 3,2 milyar TL’ye yükseltilecek.

#MRSHL - Tahsisli sermaye artırımının tamamlandığı açıklandı.


 Hafta içinde güncel yorumlarımız için bizi

Facebook'ta;  BORSA TREND ( https://www.facebook.com/groups/borsatrend.1 )
              BORSA SEANS ( https://www.facebook.com/groups/1286784951478515 )
Twitter'da;   BORSA TREND  (https://twitter.com/borsatrend_onur ) 
              BORSA SEANS ( https://twitter.com/seans_borsa )

Gruplarımızdan da takip edebilirsiniz.

Hafta içinde güncel yorumlarımız için bizi Sosyal Medya üzerinden takip edebilirsiniz.

Instagram'da; BORSA SEANS ( https://www.instagram.com/borsaseanscom )

Facebook'ta; BORSA TREND ( https://www.facebook.com/groups/borsatrend.1 )
BORSA SEANS ( https://www.facebook.com/groups/1286784951478515 )

Twitter'da; BORSA SEANS ( https://twitter.com/seans_borsa )
BORSA TREND (https://twitter.com/borsatrend_onur)

0 Yorum

YORUM EKLE