Günün önemli şirket haberleri (18-02-2022)

Günün önemli şirket haberleri  (18-02-2022)
 Borsa İstanbul'a kote şirketlerin, sermaye artırımları,  anlaşmaları, ortaklık yapılarındaki değişimler, öne çıkan projeleri neler? Piyasalar açılmadan okunması gereken şirket haberleri...Okuyun,bir adım önde olun.

 #AKSEN - Şirketin Özbekistan'da toplam 740 MW kurulu güce sahip olacak 3 adet doğalgaz santrali yatırımının ilk etabı olan 240 MW kurulu güce sahip Taşkent A santrali ve 270 MW kurulu güce sahip Buhara santrallerinde kademeli olarak ticari üretime başlanması sonrasında, Ocak ayı üretimine ilişkin kesilen fatura için Özbekistan Enerji Bakanlığı'na bağlı NEGU‘dan ilk tahsilatın yapıldığı açıklandı.

#ALMAD - Sermaye artırımından elde edilen fonun 19,1 milyon TL’sinin tedarikçi borç ödemesinde, 15 milyon TL’sinin kömür yıkama, zenginleştirme ve eleme tesisi alımında, 4,7 milyon TL’sinin lastik tekerlekli yükselici alımlarında, 26,3 milyon TL’sinin damperli kamyon alımında, 3,0 milyon TL’sinin ise Malkara Maden Sahası Bölgesinde yeni parsel alımları ve kiralamalarında kullanıldığı açıklandı.

#ARCLK - 1,0 milyar dolara kadar borçlanma aracı ihracı kapsamında yapılan başvuru SPK tarafından onaylandı.

#ATAGY - İstanbul Avcılar’daki dükkanın 16,5 milyon TL’ye satıldığı, satış sonucunda VUK’a göre 9,54 milyon TL kar elde edilmesinin beklendiği açıklandı.

#ARMDA - VBTS kapsamında şirket paylarına 17 Mart’a kadar emir paketi tedbiri getirildi.

#AYDEM - Fitch tarafından şirketin uzun vadeli derecelendirme notunun teyit edildiği, not görünümünüm ise Negatife revize edildiği açıklandı.

#BERA - Şirketin grup şirketlerinin toplam 26,1 milyon dolar tutarındaki banka mevcudunun Kur Korumalı Mevduat hesabına dönüştürüldüğü açıklandı.

#BRKO - Şirketin İzi Bilişim Teknolojileri ile digital para sistemleri ve innovative finansal ürünlerde ortaklık da dahil olmak üzere iş birliği yapılması olanakları üzerine görüşmelere başlandığı açıklandı.

#BIMAS - Rekabet Kurumu tarafından verilen cezanın erken ödeme indirimi ile 718,6 milyon TL olarak ödendiği, şirketin ödemeye karşılık ayıracağı açıklanırken, cezanın iptaline ilişkin dava açılacağı belirtildi.

#CEOEM #ERSU #TEKTU - VBTS kapsamında şirket paylarına 17 Mart’a kadar açığa satış ve kredili işlem yasağı getirildi.

#CRDFA - Şirketin DRC Derecelendirme Hizmetleri şirketinden Kurumsal Yönetim Derecelendirme Hizmeti almaya devam edeceği açıklandı.

#DAPGM - Şirket paylarının halka arzı kapsamında talepler bugün toplanacak.

#DERIM - Sermaye artırımından 27,1 milyon TL fon girişi sağlandığı açıklandı.

#EKGYO - İstanbul Sarıyer’deki İstanbul Sarıyer Ayazağa Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi kapsamında, 448 adet konuta ait Yapı Ruhsatlarının alındığı açıklandı.

#ETILR -YİP’te işlem gören şirket paylarının Ana Pazar’da işlem görmesi için Borsa’ya başvuru yapıldığı açıklandı.Şirketin Adıyaman Besni ilçesinde yapmayı planladığı kuruyemiş üretim ve paketleme tesisi için Bakanlığa yapılan 27 milyon TL’lik Yatırım Teşvik belgesi başvurusunun onaylandığı açıklandı.

#INFO #HUNER - HUNER halka arzına 243.100 katılımcının katıldığı, halka arza halka arz büyüklüğünün toplamda 3 katına denk gelen talep geldiği açıklandı.

#HUNER - Şirket payları Borsa'da 21 Şubat'ta işlem görmeye başlayacak.

#ISCTR - S&P tarafından bankanın Uzun Vadeli Türk Parası ve Yabancı Para Kredi Notlarının B'ye güncellendiği, notların görünümünün Negatif olduğu, Uzun Vadeli Ulusal Notunun trA-'ye, Kısa Vadeli Ulusal Notunun ise trA-2'ye revize edildiği açıklandı.

#KRTEK - Şirket kayıtlı sermaye tavanının 106 milyon TL’den 150 milyon TL’ye yükseltilmesine karar verildiği açıklandı.

#MAGEN - Halka arzdan elde edilen 824,5 milyon TL fonun 159,7 milyon TL’sinin borç ödemelerde, 39,9 milyon TL’sinin ise işletme sermayesi ve ofis alımında kullanıldığı açıklandı.

#MSGYO - Şirket portföyünde yer alan 2 adet konutun 12,7 milyon TL bedelle satıldığı açıklandı.

#OYYAT - 2,5 milyar TL’ye kadar borçlanma aracı ihracı kapsamında yapılan başvuru SPK tarafından onaylandı.

#PNLSN - Şirket payları bugün Borsa’da işlem görmeye başlayacak.

#RAYSG - Ocak ayında prim üretimi %153,9 artışla 383,2 milyon TL’ye yükseldi.

#RYGYO - Kocaeli Çayırova’daki 63.189 m 2 ’lik deponun 2.660 m 2 ’lik kısmının 1 yıllığına kiraya verildiği, 1 yıllık kiradan 600.000 TL gelir elde edileceği açıklandı.

#SERVE - Şirket tarafından Kuvva Gıda’nın tüm aktif ve pasifleriyle birlikte bir bütün halinde devralınması suretiyle SERVE bünyesinde birleşilmesi kapsamında yapılan başvuru SPK tarafından olumlu karşılandı.

#SKTAS - Doğal kaynak su kullanımının azaltılması amacıyla atıksu arıtma tesisi çıkışında ileri arıtma yöntemlerinden Reverse Osmosis sisteminin kurulması için Aqumatch Türkiye ile sözleşme imzalandığı açıklandı.

#SOKM - Şirketin 2022 yılı beklentileri aşağıdaki gibi açıklandı.
2022 Beklentileri
Konsolide Satış Büyümesi %45 (+/- %5)
FAVÖK Marjı %9 (+/- %0,5)
Yatırım Harcamaları ¨1,5 Milyar TL (+/- 100 Milyon TL)

#TRILC - Rusya Direct Yatırım Fonu grup firmalarından Human Vaccine Firmasının, şirketi sputnik light aşısının Türkiye tedarik ve dağıtımı için yetkilendirilmiş partner olarak seçtiği ve yapılan sözleşme ile ilk etapta 10 000.000 doz aşının tedarik ve satışının kapsandığı açıklandı.

#TCELL - Şirketin 2022 yılı beklentileri aşağıdaki gibi açıklandı.
2022 Beklentileri
Gelir Büyümesi ~%30
FAVÖK 19 Milyar TL
Yatırım Harcamaları / Gelir %20 - 21

#TUKAS - Şirketin Cem Zeytin’i devralınması kapsamında yapılan başvuru SPK tarafından olumsuz karşılandı.

#ZOREN -480 milyon TL’ye kadar kira sertifikası ihracı kapsamında yapılan başvurunun EPDK tarafından onaylandığı açıklandı.Şirketin %100 bağlı ortaklığı Zorlu Doğal Elektrik Üretimi tarafından Denizli ve Aydın’da kurulması planlanan Kızıldere 4 Jeotermal Enerji Santrali'nin ön lisansının süresinin 23 ay uzaltılması için yapılan başvurunun EPDK tarafından kabul edildiği açıklandı.Şirketin İsrail'de Zador Israel Ltd. unvanlı şirkete 1 NIS sermaye payı ile tek kurucu ortak olarak iştirak ettiği açıklandı. 

PAY ALIM / SATIM

#AKSA - Emniyet Ticaret tarafından 32,96 - 33,58 TL fiyat aralığından 129.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %20,27’ye yükseldi.

#ARCLK - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 200.000 adet pay 54,70 - 55,10 TL fiyat aralığından geri alındı.

#AYDEM - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 200.000 adet pay 7,87 - 8,07 TL fiyat aralığından geri alındı.

#DZGYO - Mehmet Emre Cihangir tarafından 3,23 - 3,40 TL fiyat aralığından 722.724 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %7,24’e yükseldi.

#GEDIK - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 50.000 adet pay 7,75 - 7,80 TL fiyat aralığından geri alındı.

#INDES - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 189.250 adet pay 8,35 - 8,53 TL fiyat aralığından geri alındı.

#INVEO - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 25.000 adet pay 31,10 TL fiyattan aralığından geri alındı.

#ORGE - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 150.000 adet pay 6,91 - 6,98 TL fiyat aralığından geri alındı.

#ULUUN - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 70.000 adet pay 6,35 - 6,37 TL fiyat aralığından geri alındı.

#SAHOL - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 725.000 adet pay 15,68 - 16,04 TL fiyat aralığından geri alındı.

SERMAYE ARTIRIM

#MEDTR - Şirket sermayesinin 34 milyon TL’den %250 oranında bedelsiz olarak 85 milyon TL artışla 119 milyon TL’ye yükseltilmesi kapsamında yapılan başvuru SPK tarafından onaylandı.

#HALKB #VAKBN - Tahsisli sermaye artırımı kapsamında yapılan başvurular SPK tarafından onaylandı.

HALKA ARZ

#Hitit Bilgisayar’ ın 35.192.308 adet payının pay başına 11,50 - 12,50 TL fiyat aralığından halka arzına SPK tarafından onay verildi.

#Koleksiyon Mobilya’ nın 107.854.952 adet payının pay başına 1,45 TL fiyattan halka arzına SPK tarafından onay verildi.

#Investco Holding’ in 37.500.000 adet payının pay başına 24,00 TL fiyattan halka arzına SPK tarafından onay verildi.

Hafta içinde güncel yorumlarımız için bizi Sosyal Medya üzerinden takip edebilirsiniz.

Instagram'da; BORSA SEANS ( https://www.instagram.com/borsaseanscom )

Facebook'ta; BORSA TREND ( https://www.facebook.com/groups/borsatrend.1 )
BORSA SEANS ( https://www.facebook.com/groups/1286784951478515 )

Twitter'da; BORSA SEANS ( https://twitter.com/seans_borsa )
BORSA TREND (https://twitter.com/borsatrend_onur)

0 Yorum

YORUM EKLE