Günün önemli şirket haberleri (18-08-2022)

Günün önemli şirket haberleri (18-08-2022)
 Borsa İstanbul'a kote şirketlerin, sermaye artırımları, iş anlaşmaları, ortaklık yapılarındaki değişimler, öne çıkan projeleri neler? Piyasalar açılmadan okunması gereken şirket haberleri...Okuyun,bir adım önde olun.

#AKBNK - Moody's, tarafından bankanın kredi notunun B3 seviyesine indirildiği, not görünümünün ise Negatif’ten Durağan’a çevrildiği açıklandı.

#ANHYT - Ocak - Temmuz döneminde prim üretimi %83,4 artışla 1,58 milyar TL’ye yükseldi.

#ANGEN - Halka arzdan elde edilen fonun 19,7 milyon TL’sinin uluslararası pazarlarda büyümelerde, 14,8 milyon TL’sinin Ar - Ge faaliyetleri için daha fazla kaynak sağlanmasında kullanıldığı açıklandı.

#BAYRK - Şirketin 16 - 19 Kasım arasında İstanbul Fuar Merkezi'nde gerçekleşecek olan Aysaf Ayakkabı Yan Sanayi Fuar'ında katılımcı olarak yerini alacağı açıklandı.

#BIMAS - Şirketin 2022 yılı revize beklentileri aşağıdaki gibi açıklandı.
2022 Yılı Beklentileri
Önceki Beklenti Revize Beklenti
Satış Artışı %75 (± 5) %100 - 110
FAVÖK Marj %8,5 (± 0,5) %8,5 (± 0,5)
Yatırım Harcamasının Satışlara Oranı %3,2 %3,2

#BMSTL - Halka arzdan elde edilen fonun 23,4 milyon TL’sinin işletme sermayesinde, 3,7 milyon TL’sinin kısa vadeli borç ödemelerinde kullanıldığı açıklandı.

#CMBTN #TRCAS #TSKB - VBTS kapsamında şirket paylarına 16 Eylül’e kadar açığa satış ve kredili işlem yasağı getirildi.

#CONSE - Şanlıurfa Biyokütle Enerji Santrali'nin kazan revizyonu tasarım ve mühendislik çalışmalarının tamamlandığı, revizyon yatırımının ilk aşamasına başlanması amacı ile Urfa Santral’in 6 - 8 hafta ile planlı duruşa geçtiği açıklandı.

#DERIM - Sermaye artırımından elde edilen fonun 18,0 milyon TL’sinin finansal borç ödemelerinde, 6,4 milyon TL’sinin ise yurt içinden uygun koşullar ile katma değeri yüksek giysi ve ayakkabı - çanta tedarik edilmesinde kullanıldığı açıklandı.
#ENSRI - Halka arzdan elde edilen fonun 58,2 milyon TL’sinin borç kapamada, 14,1 milyon TL’sinin deri alımında, 11,8 milyon TL’sinin buğday alımında, 7,0 milyon TL’sinin ise işletme sermayesindeki kullanıldığı açıklandı.

#EKGYO - Muhtelif taşınmazların toplam 1,7 milyar bedel üzerinden satın alınmasına ilişkin şirket ile Bakanlık arasında protokol imzalandığı açıklandı.

#GARAN -750 milyon dolara kadar menkul kıymet ihraç edilmesine karar verildiği açıklandı. 5 milyar TL’ye kadar menkul kıymet ihraç edilmesine karar verildiği açıklandı.

#GSRAY - Sosyal medyada yer alan Yönetim Kurulu üyelerinin değişeceğine dair haberin gerçeği yansıtmadığı açıklandı.

#GLYHO -Şirket kayıtlı sermaye tavanının 650 milyon TL’den 9 milyar TL’ye yükseltilmesi tescil edildi.Şirketin dolaylı bağlı ortaklığı Global Ports Holding tarafından Porto Riko’da bulunan San Juan Kruvaziyer Limanı ile ilgili olarak, Porto Riko Kamu Özel Ortaklığı Daire Başkanlığı tarafından yürütülen rekabetçi bir ihale sürecinin ardından Porto Riko Liman Başkanlığı ile 30 yıllık bir imtiyaz sözleşmesi imzaladığı açıklandı.Global Ports Holding Plc'nin yolcu istatistikleri kapsamında Temmuz 2022'de şirket limanlarına gelen gemi sayısının 2019 Temmuz ayının %10 üzerinde gerçekleştiği, yolcu sayısının ise 2022 Temmuz ayında 2019 seviyesinin %99'una ulaştığı açıklandı.

#GOLTS - Alternatif yakıt kullanımını artırmak üzere Döner Fırın 1 ve Döner Fırın 2 Atık Besleme Sistemi yatırım sürecinin başlandığı bu kapsamda 1.etap yatırımıyla ilgili Bakanlık tarafından Yatırım Teşvik Belgesi alındığı açıklandı.

#HEDEF #INFO - HEDEF’in Hedef Varlık Kiralama şirketinin kurucusu olmaktan vazgeçilmesine VKŞ’nin INFO’nun altında konumlandırılmasına karar verildiği açıklandı.

#HDFGS - Şirketin grup şirketi olan Hedef Portföy’e Temmuz’da portföy yönetim hizmeti karşılığı 104.390 TL Portföy Yönetim ücreti ödendiği açıklandı.

#HKTM - Şirket payları bugün Borsa’da işlem görmeye başlayacak.

#ISCTR - Moody’s tarafından bankanın Uzun Vadeli Türk Parası ve Yabancı Para Mevduat Notları ile Teminatsız Borçlanma Notunun teyit edildiği, not görünümlerinin Negatif'ten Durağan'a revize edildiği açıklandı.

#ISFIN #SKBNK - VBTS kapsamında 16 Eylül’e kadar brüt takas tedbiri getirilirken, açığa satış ve kredili işlem yasağı da 16 Eylül’e kadar uzatıldı.

#KOZAL - Kaymaz işletmesi mevcut açık ocak sahalarında, 2022 yıllında gerçekleştirilen cevher geliştirme sondajları kapsamında, yaklaşık 20.000 ons'luk potansiyel altın kaynağı tespit edildiği, 2022 yılı cirosuna yaklaşık 500 milyon TL katkı sağlayacağı açıklandı.

#KMPUR - Yatırım Teşvik Belgesinin güncellendiği Şirket'in toplam yatırım teşvik büyüklüğünün 271,1 milyon TL’ye yükseldiği açıklandı.Halka arzdan elde edilen fonun 45,2 milyon TL’sinin yatırım harcamalarında, 129,5 milyon TL’sinin banka kredi kapamalarında, 32,7 milyon TL’sinin işletme sermayesi ihtiyacında kullanıldığı açıklandı.

#OBASE - Şirket ile aracı kurumu arasında fiyat istikrarı işlemlerinin sona erdiği, süreçte fiyat istikrarı işlemi gerçekleştirilmediği açıklandı.

#RAYSG - Ocak - Temmuz döneminde prim üretimi %104,5 artışla 2,3 milyar TL’ye yükseldi.

#PGSUS - 2,5 milyar TL’ye kadar borçlanma aracı ihraç edilmesine karar verildiği açıklandı.

#PNSLN - Halka arzdan elde edilen fonun 1,5 milyon TL’sinin fabrika inşaatı ve makine alımında, 76,1 milyon TL’sinin işletme sermayesinde, 8,5 milyon TL’sinin finansal borç ödemelerinde kullanıldığı açıklandı.

#RODRG - Şirketin uzun vadeli EXIM yatırım kredileri ile kısa vadeli tüm döviz kredilerini kapattığı açıklandı.

#RUBNS - Şirketin ürün satışları kapsamında 15 - 19 Ağustos tarihleri arasında 4 farklı şirket ile 32,5 milyon TL tutarlı İplik sipariş sözleşmesi imzalandığı açıklandı.

#TRCAS - 12,5 milyon TL sermayeli Yönetici Sorumluluk Sigortası’nın yenilendiği açıklandı.

#VAKBN - Moody's, tarafından bankanın kredi notunun B3 seviyesine indirildiği, not görünümünün ise Negatif’ten Durağan’a çevrildiği açıklandı.

#YKBNK - Moody's, tarafından bankanın kredi notunun B3 seviyesine indirildiği, not görünümünün ise Negatif’ten Durağan’a çevrildiği açıklandı.

#YKSLN - JCR Eurasia tarafından şirketin Uzun Vadeli Ulusal Notu'nun A+ (tr) ve Kısa Vadeli Ulusal Notu'nun ise J1 (tr) olarak belirlendiği açıklandı.

#YYLGD - Halka arzdan elde edilen fonun 174 milyon TL’sinin yeni katma değerli ürünlerin üretimi fabrika yatırımında, 202 milyon TL’sinin işletme sermayesi güçlendirilmesinde kullanıldığı açıklandı.

PAY ALIM / SATIM

#ARCLK - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 100.000 adet pay 68,15 - 68,50 TL fiyat aralığından geri alındı.

#DOGUB - Bank of America Corporation tarafından 5,76 - 5,83 TL fiyat aralığından 504.994 adet alış ve 333.162 adet satış yapılırken, şirket sermayesindeki payı %5,12’ye yükseldi.

#EUHOL  #ETYAT - ETYAT tarafından 2,40 - 2,41 TL fiyat aralığından 114.596 adet EUHOL payı satılırken, şirket sermayesindeki payı sıfırlandı.

#EUHOL #EUKYO - EUKYO tarafından 2,40 - 2,42 TL fiyat aralığından 100.000 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı sıfırlandı.

#ESEN #NATEN - NATEN tarafından 34,02 - 34,34 TL fiyat aralığından 290.2611 adet ESEN payı alınırken, NATEN’in ESEN’deki payı %67,86’ya yükseldi.

#GEDIK - Yönetim Kurulu Başkanı Onur Topaç tarafından 7,85 - 8,00 TL fiyat aralığından 50.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %0,91’e yükseldi.

#MPARK - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 113.093 adet pay 41,74 - 42,90 TL fiyat aralığından geri alındı.

#MANAS -Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Reşat Görür tarafından 21,14 TL fiyattan 1.950.000 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %19,70’e geriledi.Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hüseyin Çelik tarafından 21,46 TL fiyattan 1.950.000 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı sıfırlandı.

#NATEN - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 143.015 adet pay 67,00 - 67,70 TL fiyat aralığından geri alındı.

#PRKME - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 7.500 adet pay 6,81 TL fiyattan geri alındı.

#PNSLN - Azimut Portföy tarafından 14,90 TL fiyat fiyattan 100.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %5,00’e yükseldi.Hafta içinde güncel yorumlarımız için bizi;

Facebook'ta;  BORSA TREND  ( https://www.facebook.com/groups/borsatrend.1 )
              BORSA SEANS  (https://www.facebook.com/groups/1286784951478515/?multi_permalinks=2199358036887864)
Twitter'da     ; BORSA TREND EXTRA  ( https://twitter.com/BorsaTrendExtra )
Gruplarımızdan da takip edebilirsiniz.

0 Yorum