Günün önemli şirket haberleri (21-03-2022)

Günün önemli şirket haberleri  (21-03-2022)
 Borsa İstanbul'a kote şirketlerin, sermaye artırımları, iş anlaşmaları, ortaklık yapılarındaki değişimler, öne çıkan projeleri neler? Piyasalar açılmadan okunması gereken şirket haberleri...Okuyun,bir adım önde olun.

#ANSGR – Ocak – Şubat döneminde prim üretimi %70,4 oranında artışla 2,6 milyar TL’ye yükseldi.

#AKSGY – Şirket tarafından Colony ile Akasya AVM ile ilgili fikri mülkiyet haklarının kullanımı karşılığında, blok zinciri teknolojisi ile ürün ve hizmetlere erişim sağlama, sadakat programı ve fayda esasına dayalı Akasya Token projesi geliştirilmesi amacıyla Akasya Token İşbirliği Sözleşmesi imzalanmasına karar verildiği açıklandı.

#ALARK – Şirket paylarının geri alınmasına 8.700.000 adet pay için 180 milyon TL kaynak ayrılmasına karar verildiği açıklandı.

#ATAGY – Sermaye artırımından elde edilmesi beklenen fonun şirketin borçlanma aracı ile oluşan kısa vadeli borç ödemesinde, Tekirdağ Ata Corner projesinin finansmanında ve yeni gayrimenkullerin finansmanında kullanılmasının planlandığı açıklandı.

#BIMAS Kartel soruşturması kapsamında Rekabet Kurumu tarafından şirkete verilen cezanın iptali kapsamında dava açıldığı belirtildi.

#ENSRI –Şirket payları 22 Mart'ta Borsa'da işlem görmeye başlayacak.
Şirket paylarının halka arzı kapsamında halka arz büyüklüğünün 2,55 katı talep geldiği açıklandı.

#EPLAS #MZHLD – Şirket ortağı Kemal Zorlu'nun şahsi borcundan şirketin sorumlu tutulması talebiyle açılan 12 milyon dolarlık davadaki karara istinaden istinaf başvurusu yapıldığı açıklandı.

#GLRYH – A1 GSYO sermayesinin 120 milyon TL’den 21 milyon TL artışla 141 milyon TL’ye yükseltilmesi kapsamında yapılan başvuru SPK tarafından onaylandı.

#KRDMA #KRDMB #KRDMD – Şirketçe Çağ Çelik ve Karçel aleyhine açılan Çağ Çelik Demir uhdesinde bulunan 14.509.090 adet KRDMB payın, Karçel uhdesinde bulunan 3.635.432 adet

KRDMA ve 11.806.765 adet KRDMD payın, 3. kişilere devrini önleyecek şekilde ihtiyati tedbir konulmasına karar verildiği açıklandı.

#KLGYO – Şirket kayıtlı sermaye tavanının 1,4 milyar TL’den 7,0 milyar TL’ye yükseltilmesine karar verildiği açıklandı.

#KRSTL – Sermaye artırımından elde edilen fonun 27,1 milyon TL’sini alüminyum teneke dolum hattı ve ekipmanlarında, 25 milyon TL’sinin stok ilk madde malzeme alımında kullanıldığı açıklandı.

#MAVI – Şirket kayıtlı sermaye tavanının 245 milyon TL’den 500 milyon TL’ye yükseltilmesi kapsamında yapılan başvuru SPK tarafından onaylandı.

#ORCAY #PKENT – VBTS kapsamında şirket paylarına 20 Nisan’a kadar açığa satış ve kredili işlem yasağı getirildi.

#QUAGR – 18 Şubat’ta ateşlenen ilk fırının devreye alınarak üretime başladığı açıklandı.

#QNBFB – 84 gün vadeli 257,7 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.

#RTALB – Sermaye artırımından elde edilen fonun 4,4 milyon TL’sinin işletme sermayesinde, 7,1 milyon TL’sinin Malatya’da yapılması planlanan endüstriyel mikrobiyolojik üretim tesisi yatırımında kullanıldığı, 14,9 milyon TL’sinin şirket tarafından nemalandırıldığı açıklandı.

#TURSG – Ocak – Şubat döneminde prim üretimi %73 oranında artışla 3,53 milyar TL’ye yükseldi.

#TUPRS – Şirket ve Petrol İş Sendikası arasındaki Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerindeki anlaşma kapsamında 2022 – 2024 arasında 3 yıl geçerli olmak üzere, ilk 6 ay için %%40, ikinci, üçüncü, dördüncü ve altıncı 6 aylar için TÜFE ve beşinci 6 ay için ise TÜFE+%3 oranında ücret artışı yapılmasına karar verildiği açıklandı.

#SELGD – Sermaye artırımından elde edilen fonun 4,2 milyon TL’sinin kamu borçlarında, 0,88 milyon TL’sinin proje finansmanında, 3,1 milyon TL’sinin ise işletme sermayesinde kullanıldığı açıklandı.

#ULUUN –Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından açılan 65,9 milyon TL’lik Buğday ihalesine verilen teklif kapsamında şirket uhdesinde kalan miktarın 25 Mart – 22 Nisan arasında teslim edileceği açıklandı.
Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından açılan 31,1 milyon TL’lik Buğday ihalesine verilen teklif kapsamında şirket uhdesinde kalan miktarın 28 Mart – 22 Nisan arasında teslim edileceği açıklandı.

#YEOTK – Halka arzdan elde edilen fonun 24,3 milyon TL’sinin işletme sermayesi güçlendirilmesinde, 7,4 milyon TL’sinin kapasite artışı ve yeni yatırımlarda kullanıldığı açıklandı.

PAY ALIM / SATIM

#ARSAN – Yönetim Kurulu Başkanı Alişan Arıkan tarafından 3,75 – 3,78 TL fiyat aralığından 500.000 adet alış ve 353.500 adet satış yapılırken, şirket sermayesindeki payı %7,83’e yükseldi.

#ATAGY – Ata Portföy tarafından 4,23 – 4,34 TL fiyat aralığından 40.609 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %0,48’e yükseldi.

#CRFSA – Carrefour Nederland B.V tarafından 32,50 – 33,00 TL fiyat aralığından 175.971 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %36,97’ye geriledi.

#ENKAI – Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Sinan Tara tarafından 14,17 – 14,31 TL fiyat aralığından 100.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %0,47’ye yükseldi.

#ECILC #ECZYT – ECZYT tarafından 8,51 – 8,62 TL fiyat aralığından 467.287 adet ECILC payı alınırken, ECZYT’nin ECILC’deki payı %30,58’e yükseldi.

#KRVGD – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 15.226 adet pay 9,46- 9,48 TL fiyat aralığından geri alındı.

#SARKY – Cenap Taşkın tarafından 17,79 TL fiyattan 8.286 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %2,33’e yükseldi.

#SAHOL – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 400.000 adet pay 17,00 – 17,02 TL fiyat aralığından geri alındı.

SERMAYE ARTIRIM

#ATAGY – Şirket sermayesinin 23,8 milyon TL’den %321,05 oranında bedelli olarak 76,3 milyon TL nakden artışla 100 milyon TL’ye yükseltilmesine karar verildiği açıklandı.

#IZTAR – Tahsisli sermaye artırımının pay başına 19,97 TL fiyattan alıcı Alpha Ventures Investment LLP'e bugün gerçekleşeceği açıklandı.

#SOKM – Şirket sermayesinin 611,9 milyon TL’den Geri Alınan Paylar Tebliği'ne göre fon çıkışı gerektirmeyen sermaye azaltımı usullerine istinaden 593,3 milyon TL’ye düşürülmesi kapsamında yapılan başvuru SPK tarafından onaylandı.

#HLGYO – Şirket sermayesinin 1,0 milyar TL’den %50 oranında bedelli olarak 510 milyon TL nakden artışla 1,5 milyar TL’ye yükseltilmesi kapsamında rüçhan haklarının kullandırılmasının ardından kalan 546.613 adet pay Borsa Birincil Piyasa’da satılarak sermaye artırımı tamamlandı.

#HATEK – Şirket sermayesinin 21 milyon TL’den %200 oranında bedelsiz olarak 42 milyon TL artışla 63 milyon TL’ye yükseltilmesi kapsamında SPK’ya başvuru yapıldı.


Hafta içinde güncel yorumlarımız için bizi;

Facebook'ta;  BORSA TREND  ( https://www.facebook.com/groups/borsatrend.1 )
              BORSA SEANS  (https://www.facebook.com/groups/1286784951478515/?multi_permalinks=2199358036887864)
Twitter'da     ; BORSA TREND EXTRA  ( https://twitter.com/BorsaTrendExtra )

Gruplarımızdan da takip edebilirsiniz.

Hafta içinde güncel yorumlarımız için bizi Sosyal Medya üzerinden takip edebilirsiniz.

Facebook'ta; BORSA TREND ( https://www.facebook.com/groups/borsatrend.1 )
BORSA SEANS ( https://www.facebook.com/groups/1286784951478515 )

Twitter'da; BORSA SEANS ( https://twitter.com/seans_borsa )
BORSA TREND (https://twitter.com/borsatrend_onur)

0 Yorum

YORUM EKLE