Günün önemli şirket haberleri (22-03-2023)

Günün önemli şirket haberleri (22-03-2023)
 Borsa İstanbul'a kote şirketlerin, sermaye artırımları, iş anlaşmaları, ortaklık yapılarındaki değişimler, öne çıkan projeleri neler?
 Piyasalar açılmadan okunması gereken şirket haberleri...Okuyun,bir adım önde olun.

#AKSGY – İstanbul Üsküdar’daki 14 bağımsız bölüm ve bir taşınmazın 177,6 milyon TL bedelle Ziraat Katılım Bankası’na satılmasına, şirket ile Ziraat Katılım arasında Finansal Kiralama Sözleşmesi imzalanmasına, Finansal Kiralama Sözleşmesi kapsamında şirket tarafından taşınmazların Ziraat Katılım’dan 48 ay vadeli, 1 yıl anapara ve kar payı ödemesiz, sonraki 9 ay ise sadece kar payı ödemeli olacak şekilde 36 ay taksitli olarak kiralanmasına ve son kira bedelinin vade tarihinde taşınmazların mülkiyetinin şirket tarafından geri alınmasına karar verildiği açıklandı.

#ARCLK – S&P tarafından şirketin BB+ olan yabancı para cinsinden uzun vadeli kredi notunun BB’ye düşürüldüğü, not görünümünün teyit edildiği açıklandı.

#ASTOR – Şirketin İspanya ve Estonya’daki şirketleri ile toplamda 3,0 milyon euro tutarında Güç Transformatörü sözleşmesi imzaladığı açıklandı.

#BOBET – Şirket tarafından Kayseri'de yapılması planlanan GES projesi ile ilgili ÇED sürecinin başladığı açıklandı.

#CEMTS – Yatırım Teşvik Belgesi süresinin iki yıl uzatıldığı açıklandı.

#DESA – Şirket ile Düzce OSB arasında endüstriyel sanayi tesisi kurulumu amacı ile Düzce OSB genişleme alanı içerisinde arsa satın alımı için ön tahsis protokolü imzalandığı açıklandı.

#EMKEL – VBTS kapsamında şirket paylarına 20 Nisan’a kadar brüt takas tedbiri getirilirken, açığa satış ve kredili işlem yasağı da 20 Nisan’a kadar uzatıldı.

#EKSUN – Şirket paylarının halka arzı kapsamında halka arz miktarının 15 katı talep geldiği açıklandı.

#ESCOM – Alesta Teknoloji üzerinden %10 iştirak edilen Polynom’un 91,3 milyon TL değerleme üzerinden 8,5 milyon TL yatırım için niyet mektubu imzaladığı açıklandı.

#GEREL – VBTS kapsamında şirket paylarına 20 Nisan’a kadar açığa satış ve kredili işlem yasağı getirildi.

#GWIND – Bursa’da yatırımı planlanan 122,77 MW’lık hibrit GES santralinin EPDK tarafından onayının alındığı ve yatırımın 2023 yılının ilk yarısında devreye alınması planlandığı açıklandı.

#HALKB – Sermaye artırımından elde edilmesi beklenen fonun bankaca kullandırılacak krediler ve bankacılık hizmetlerine kaynak temininde kullanılmasının planlandığı açıklandı.

#IDEAS – Sermaye artırımından elde edilmesi beklenen fonun yatırım harcamalarında, işletme sermayesinde, mevcut iştiraklerin finansmanında ve borç ödemesinde kullanılmasının planlandığı açıklandı.

#KRDMA #KRDMB #KRDMD – Şirket ile Özçelik İş Sendikası arasında sürdürülmekte olan, 2023-2024 yıllarını kapsayan Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinin anlaşma ile sonuçlandığı açıklandı.

#KNFRT – Şirket kayıtlı sermaye tavanının 132 milyon TL’den 660 milyon TL’ye y

#KRVGD – Şirketin 2023 yılında 7,35 milyar TL ciro, %11,9 FAVÖK marjı, 875 milyon TL FAVÖK beklentisi olunduğu açıklandı.

#KRVGD – Şirket paylarının geri alınmasına ve 12.000.000 adet paya karşılık 300 milyon TL kaynak ayrılmasına karar verildiği açıklandı.

#KMPUR – Halka arzdan elde edilen fonun 51,9 milyon TL’sinin yatırım harcamalarında, 129,5 milyon TL’sinin banka kredisi kapamalarında, 32,7 milyon TL’sinin işletme sermayesinde kullanıldığı açıklandı.

#MIATK – Şirket kayıtlı sermaye tavanının 150 milyon TL’den 750 milyon TL’ye yükseltilmesi kapsamında SPK’ya başvuru yapıldığı açıklandı.

#NUHCM – Şirketin Hazır Beton Santrali ve Beton Yapı Elemanları Üretim Tesisi Projesi ile İlgili ÇED Gerekli Değildir kararı verildiği medyada yer aldı.

#NTGAZ – Çay İşletme Genel Müdürlüğü tarafından açılan LNG veya CNG ihalesine en iyi teklifin verildiği açıklandı.

#ORGE – Şirketin İstanbul'da inşa edilecek Koç Üniversitesi Kültür ve Yurt Yerleşkesi Projesi'nin elektrik işlerine yönelik verdiği 0,71 milyon euro ve 17,6 milyon TL tutarındaki teklifin kabul edilerek imza sürecinin tamamlandığı açıklandı.

#PEKGY – Sermaye artırımından elde edilen fonun 15,97 milyon TL’sinin finansal borç ödemelerinde, 26,6 milyon TL’sinin faaliyet giderlerinde, 284,5 milyon TL’sinin Almanya yatırım harcamalarında, 24,1 milyon TL’sinin İngiltere yatırım harcamalarında, 29 milyon TL’sinin Türkiye yatırım harcamalarında kullanıldığı açıklandı.

#RALYH – Şirketin bağlı ortaklığı Hera Teknik’in TOKİ tarafından düzenlenen Kars Merkez İlçesi Karacaören Mahallesi 309 Adet Konut İnşaatı ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İkmal İşi ihalesinin 435,4 milyon TL bedelle şirket uhdesinde kaldığı açıklandı.

#RUBNS – TMSF tarafından ihale edilen Türk Ticaret Bankası ihalesine şirketin katılım sağlamadığı açıklandı.

#SEKUR – Sermaye artırımından elde edilmesi beklenen fonun tamamının şirketin sermaye yapısının güçlendirilmesinde kullanılmasının planlandığı açıkladı.

#SISE – Şirketin Mersin Fabrikası tarafından yapılması planlanan LPG Depolama Kapasite Artışı projesi ile ilgili ÇED Gerekli Değildir kararı verildiği medyada yer aldı.

#SMRTG – Şirket bağlı ortaklığı Smart Güneş Enerji Ekipmanları’nın yurt içinde bir müşterisi ile 70,3 milyon TL tutarında sözleşme imzaladığı açıklandı.

#VAKBN – Sermaye artırımından elde edilmesi beklenen fonun bankanın sermaye yapısının güçlendirilmesinde kullanılmasının planlandığı açıklandı.

#YEOTK – Şirketin Alkataş İnşaat ile 6,3 milyon dolarlık sözleşme imzaladığı açıklandı.

#YESIL – Şirketin bağlı ortaklığı Zincir Gayrimenkul Geliştirme’nin unvanının Yeşil Dönüşüm İnşaat olarak değiştirildiği açıklandı.

#YKBNK – 128 gün vadeli 300 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.

PAY ALIM / SATIM

#ALGYO – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 25.000 adet pay 59,75 – 60,00 TL fiyat aralığından geri alındı.

#ALARK – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 211.500 adet pay 70,25 – 71,25 TL fiyat aralığından geri alındı.

#ALMAD – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 100.000 adet pay 4,00 – 4,04 TL fiyat aralığından geri alındı.

#ALMAD – Mehmed Nureddin Çevik tarafından 4,10 TL fiyattan 1.500.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %28,84’e yükseldi.

#ALBRK – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 2.500.000 adet pay 2,58 – 2,61 TL fiyat aralığından geri alındı.

#BMSTL – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 25.000 adet pay 36,72 – 37,00 TL fiyat aralığından geri alındı.

#DAGI – Mesut Kurukaya tarafından 7,20 – 7,52 TL fiyat aralığından 134.075 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %5,09’a yükseldi.

#ETILR – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 60.000 adet pay 12,65 – 12,71 TL fiyat aralığından geri alındı.

#GRSEL – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 34.682 adet pay 14,88 TL fiyattan geri alındı.

#HALKB – Banka paylarının geri alınması kapsamında 275.000 adet pay 10,89 – 11,05 TL fiyat aralığından geri alındı.

#INDES – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 100.000 adet pay 19,00 – 19,44 fiyat aralığından geri alındı.

#INDES – Kaan Bilecik tarafından 19,48 – 19,57 TL fiyat aralığından 160.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %0,39’a yükseldi.

#IHEVA – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 500.000 adet pay 1,56 – 1,58 TL fiyat aralığından geri alındı.

#INVEO – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 67.977 adet pay 20,50 TL fiyattan geri alındı.

#KOZAL – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 2.000.000 adet pay 20,60 – 21,00 TL fiyat aralığından geri alındı.

#KOZAA #KOZAL – KOZAL tarafından 39,56 – 40,66 TL fiyat aralığından 400.000 adet pay alınırken, KOZAL’ın KOZAA’daki %0,43’e yükseldi.

#KOZAA #IPEKE – KOZAL tarafından 28,26 – 28,96 TL fiyat aralığından 200.000 adet IPEKE payı alınırken, KOZAL’ın IPEKE’deki payı %0,29’a yükseldi.

#LKMNH – Lokman Hekim Van Sağlık Hizmetleri tarafından 20.000 adet pay 21,94 TL fiyattan alınırken, şirket sermayesindeki payı %0,29’a yükseldi.

#KRVGD – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 180.000 adet pay 19,40 – 19,74 TL fiyat aralığından geri alındı.

#KLYSN – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 135.000 adet pay 3,27 – 3,31 TL fiyat aralığından geri alındı.

#LIDER – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 7.500 adet pay 108,00 TL fiyattan geri alındı.

#MTRKS – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 4.000 adet pay 34,28 – 35,10 TL fiyat aralığından geri alındı.

#MPARK – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 91.861 adet pay 72,15 – 75,50 TL fiyat aralığından geri alındı.

#OZGYO – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 100.000 adet pay 4,02 – 4,05 TL fiyat aralığından geri alındı.

#OZRDN –Şirket paylarının geri alınması kapsamında 2.726 adet pay 11,75 TL fiyattan geri alındı.

#PSGYO – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 500.000 adet pay 5,97 – 6,15 TL fiyat aralığından geri alındı.

#PAPIL – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 3.000 adet pay 15,31 – 15,33 TL fiyat aralığından geri alındı.

#SUNTK – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 6.300 adet pay 40,20 – 40,24 TL fiyat aralığından geri alındı.

#THYAO – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 650.000 adet pay 123,00 – 124,50 TL fiyat aralığından geri alındı.

#ULUUN – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 81.000 adet pay 27,66 – 28,94 TL fiyat aralığından geri alındı.

#VERUS – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 94.173 adet pay 104,30 – 107,00 TL fiyat aralığından geri alındı

SERMAYE ARTIRIM

#HALKB – Şirket sermayesinin 4,97 milyar TL’den 30 milyar TL karşılığı nominal tutarda artırılmak üzere TVF’ye tahsisli olarak ihraç edilmesine karar verildi. (10 günlük ağırlıklı ortalama 11,64 TL olarak alındığında 2,58 milyar TL artışla (%51,87) 7,55 milyar TL’ye yükseltilmesi anlamına geliyor). Fiili halka açıklık oranı ise bu doğrultuda %12,29’dan %8,09’a gerileyebilecek

#VAKBN – Şirket sermayesinin 7,11 milyar TL’den 32 milyar TL karşılığı nominal tutarda artırılmak üzere TVF’ye tahsisli olarak ihraç edilmesine karar verildi. (10 günlük ağırlıklı ortalama 9,76 TL olarak alındığında 3,28 milyar TL artışla (%46,10) 10,39 milyar TL’ye yükseltilmesi anlamına geliyor). Fiili halka açıklık oranı ise bu doğrultuda %8,57’den %5,87’ye gerileyebilecek

#SEKUR – Şirket sermayesinin 13,9 milyon TL’den %100 oranında bedelli olarak 13,8 milyon TL nakden artışla 27,7 milyon TL’ye yükseltilmesine karar verildi. (Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı: 7,00 TL)

#VKGYO – Şirket sermayesinin 1,1 milyar TL’den %107,6 oranında bedelsiz, %50 oranında bedelli olarak artışla 2,9 milyar TL’ye yükseltilmesi kapsamında SPK’ya başvuru yapıldı.


 Hafta içinde güncel yorumlarımız için bizi

Facebook'ta;  BORSA TREND ( https://www.facebook.com/groups/borsatrend.1 )
              BORSA SEANS ( https://www.facebook.com/groups/1286784951478515 )
Twitter'da;   BORSA SEANS ( https://twitter.com/seans_borsa )
              BORSA TREND (https://twitter.com/borsatrend_onur)
Gruplarımızdan da takip edebilirsiniz.

Hafta içinde güncel yorumlarımız için bizi Sosyal Medya üzerinden takip edebilirsiniz.

Instagram'da; BORSA SEANS ( https://www.instagram.com/borsaseanscom )

Facebook'ta; BORSA TREND ( https://www.facebook.com/groups/borsatrend.1 )
BORSA SEANS ( https://www.facebook.com/groups/1286784951478515 )

Twitter'da; BORSA SEANS ( https://twitter.com/seans_borsa )
BORSA TREND (https://twitter.com/borsatrend_onur)

0 Yorum

YORUM EKLE