Günün önemli şirket haberleri (22-04-2022)

Günün önemli şirket haberleri  (22-04-2022)
 Borsa İstanbul'a kote şirketlerin, sermaye artırımları, iş anlaşmaları, ortaklık yapılarındaki değişimler, öne çıkan projeleri neler? Piyasalar açılmadan okunması gereken şirket haberleri...Okuyun,bir adım önde olun.

#BMSTL.HE - Şirket paylarının halka arzında talepler bugün toplanacak.

#BSOKE - 1. çeyrek finansallarının 27 Mayıs’a kadar KAP’ta açıklanması için istenen ek sürenin SPK tarafından uygun karşılandığı açıklandı.

#BTCIM - 1. çeyrek finansallarının 3 Haziran’a kadar KAP’ta açıklanması için istenen ek sürenin SPK tarafından uygun karşılandığı açıklandı.

#ERCB - 1 milyar TL’ye kadar borçlanma aracı ihraç edilmesine karar verildiği açıklandı.

#GESAN - Şirketin %70 bağlı ortaklığı Europower Enerji’nin halka arzına yönelik olarak Kayıtlı Sermaye Sistemine Geçiş ve Esas Sözleşme Tadil izin başvurusunun SPK’ya yapıldığı açıklandı.

#HALKB - 70 gün vadeli 100 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.

#HDFGS -Icrypex’in sermayesinde sahip olunan 5.000.000 adet payın 11,1 milyon TL’ye devredilmesine karar verilirken, devir sonucunda 3,2 milyon TL kar elde edileceği açıklandı. Şirketin girişim yatırımı portföyünde bulunan Hedef Portföy Yönetimi Değer Girişim Sermayesi Yatırım Fonu katılma paylarının fona iadesine ve Hedef Portföy Yönetimi tarafından kurulan ve kısa zamanda ihracı gerçekleştirilecek olan Varlık Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'na yatırım yapılmasına karar verildiği açıklandı.

#HEKTS - Şirket kayıtlı sermaye tavanının 1 milyar TL’den 3 milyar TL’ye yükseltilmesi kapsamında SPK’ya başvuru yapıldığı açıklandı.

#IDGYO - Şirket portföyünde yer alan yer alan İstanbul Şile’deki 6 bölümün kira ödemelerinin aylık net işletme cirosu üzerinden hesaplanacak şekilde 10 yıllığına MGROS’a kiraya verildiği açıklandı.

#IDEAS -Icrypex’in sermayesinde sahip olunan 10.000.000 adet payın 16,4 milyon TL’ye devir olunmasına karar verilirken, devir sonucunda 7,0 milyon TL kar elde edileceği açıklandı. Syslıne Bilişim’in sermayesinin 100.000 TL'den 142.900 TL'ne artırılmasına, 42.900 TL sermaye payının emisyon primli şirkete tahsis edilmesi kapsamında toplam 60.000 dolar ödenmesine karar verildiği açıklandı.

#IMASM - Şirket paylarının halka arzında talepler bugün toplanacak.

#INFO - Şişli İrtibat Bürosu açılışı kapsamında yapılan başvurunun SPK tarafından onaylandığı açıklandı.

#KMPUR - Şirket paylarının halka arzında talepler bugün toplanacak.

#KORDS - Microtex şirketinin sermayesinin %60'ına karşılık gelen payların tamamını şirketin bağlı ortaklığı Kordsa Inc tarafından 24,6 milyon euro bedelle devralınmasına karar verilmesi kapsamında Hisse Alım - Satım Sözleşmesi imzalandığı açıklandı.

#KLSYN - İstanbul Finans Merkezi yerleşkesinde bulunan bir finans kuruluşu ile mobilya temini konusunda 41 milyon TL’lik sözleşme imzalandığı açıklandı.

#MANAS - VBTS kapsamında şirket paylarına 20 Mayıs’a kadar açığa satış ve kredili işlem yasağı getirildi.

#OTTO - Şirket iştiraki Otto Entertainment Yapım’ın daha önce anlaşma yaptığı Dilemma filminin satışı ile ilgili The Walt Dısney Company ile görüşmelere başladığı açıklandı.

#OLMK - Şirketin tarafından İzmir, Bursa ve Kocaeli'deki mevcut üretim tesislerinde genişleme ve modernizasyona yönelik ~5 milyon dolarlık yatırımlar yapmayı planladığı açıklandı.

#OLMK #TIRE - OLMK’nın tüm aktif ve pasifleriyle birlikte bir bütün olarak devralınması ve tasfiyesiz infisah yoluyla TIRE bünyesinde birleşmesine ilişkin işlemlere başlandığı ve SPK’ya başvuru yapılması sonrasında uzman kuruluş raporunun tespitine göre Hisse değişim oranının 0,58056044 olarak belirlendiği açıklandı.

#ORGE - Şirketin Gaziantep’te devam eden Gaziantep Entegre Sağlık Kampüsü Projesi'nin T1 - T2 Kuleler Elektrik İşleri'nin yapımına yönelik olarak verdiği 3,9 milyon euro ve 45,9 milyon TL tutarındaki teklifin kabul edildiği ve ihalenin şirket lehine sonuçlandığının açıklanması sonrasında sözleşme görüşmelerinin iptal edildiği açıklandı.

#TCELL - 1,5 milyon dolar değerli şirket eurobondunun 95.800 dolar fiyattan alımının gerçekleştirildiği açıklandı.

#TIRE - Şirket tarafından üretim kapasitesinin ve verimliliğinin artırılması amacıyla Karaman Fabrika İşletmesi için ~5 milyon euro tutarında yüksek kaliteli baskı ve ciltleme makinası ve teçhizat yatırımı yapılmasına karar verildiği açıklandı.

#TSKB - Cezalı gelir vergisi/damga vergisi tarhiyatlarının iptali talebiyle banka tarafından açılan davaların banka lehine sonuçlandığı açıklandı.

#TUCLK - Kocaeli Arslanbey OSB’de 59.065 m 2 arsa içerisinde 40.000 m 2 üretim sahası bulunan fabrika binasının 16 milyon dolar bedelle satın alınmasına, finansman için VAKBN’den 1 yıl geri ödemesiz toplam 7 yıl vadeli kredi kullanılmasına karar verildiği açıklandı

#TTRAK - Şirket tarafından 2022 yılı beklentilerinde revizeye gidilmedi.

PAY ALIM / SATIM

#ATAGY - Ata Portföy tarafından 3,78 - 3,83 TL fiyat aralığından 10.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %5,59’a yükseldi.

#BOBET - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 218.700 adet pay 4,58 - 4,59 TL fiyat aralığından geri alındı.

#BIOEN - CEO Osman Nuri Vardı tarafından 5,79 - 5,89 TL fiyat aralığından 20.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %0,004’e yükseldi.

#CONSE - Serdar Kırmaz tarafından 4,44 - 4,47 TL fiyat aralığından 20.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %0,005’e yükseldi.

#COSMO - Global Art Sanat tarafından 164.898 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %12,32’ye yükseldi.

#GEDIK - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 6.000 adet pay 8,95 TL fiyat aralığından geri alındı.

#IZMDC -Hüseyin Baştuğ tarafından 2,60 - 2,62 TL fiyat aralığından 5.500.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %0,90’a yükseldi. Selim Şahin tarafından 2,56 - 2,60 TL fiyat aralığından 5.500.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %0,37’ye yükseldi.

#SAHOL - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 210.000 adet pay 20,64 - 20,80 TL fiyat aralığından geri alındı.

SERMAYE ARTIRIM

#OZKGY - Şirket sermayesi 27 Nisan’da 364 milyon TL’den %100 oranında bedelsiz olarak 364 milyon TL artışla 728 milyon TL’ye yükseltilecek.Hafta içinde güncel yorumlarımız için bizi;

Facebook'ta;  BORSA TREND  ( https://www.facebook.com/groups/borsatrend.1 )
              BORSA SEANS  (https://www.facebook.com/groups/1286784951478515/?multi_permalinks=2199358036887864)
Twitter'da     ; BORSA TREND EXTRA  ( https://twitter.com/BorsaTrendExtra )
Gruplarımızdan da takip edebilirsiniz.

Hafta içinde güncel yorumlarımız için bizi Sosyal Medya üzerinden takip edebilirsiniz.

Instagram'da; BORSA SEANS ( https://www.instagram.com/borsaseanscom )

Facebook'ta; BORSA TREND ( https://www.facebook.com/groups/borsatrend.1 )
BORSA SEANS ( https://www.facebook.com/groups/1286784951478515 )

Twitter'da; BORSA SEANS ( https://twitter.com/seans_borsa )
BORSA TREND (https://twitter.com/borsatrend_onur)

0 Yorum

YORUM EKLE