Günün önemli şirket haberleri (22-06-2023)

Günün önemli şirket haberleri (22-06-2023)
Borsa İstanbul'a kote şirketlerin, sermaye artırımları, iş anlaşmaları, ortaklık yapılarındaki değişimler, öne çıkan projeleri neler?
Piyasalar açılmadan okunması gereken şirket haberleri...Okuyun,bir adım önde olun.

Özel Telegram Yatırım Grubumuz Borsa DEHA'ya katılımlarınız için linkimiz;

#AZTEK – Şirket ile MGROS arasında JBL markalı kulaklık ve hoparlörlerin Türkiye genelinde MGROS mağazaları kanalıyla satışı amacıyla iki yıllık Tedarik Sözleşmesi imzalandığı açıklandı.

#AZTEK – Şirketin Harman 2023 marketing ödülleri kapsamımda, Headphone Growth winner ödülünü kazandığı açıklandı.

#BMSTL – Kırşehir'deki 147.000 m² araziye kurulacak 5000 kWe kapasiteli GES yatırımının büyütülmesine karar verilirken, araziye ek 31.832 m²’lik arazinin 1,6 milyon TL’ye satın alındığı açıklandı.

#CELHA – KAM Projesi kapsamında Tel Çekme ve Patentli Galvaniz Hattı Verici Revizyonu işlemlerinin yapılması işi için Nizamoğulları Metal ile 1,1 milyon TL’lik, Tel Çekme ve Patentli Galvaniz Hattı Boru Hattı ve Armatür İmalat Montaj İşi için Efe Mekanik Sistemleri ile 16.000 euroluk, Tel Çekme ve Patentli Galvaniz Hattı Havalandırma Sitemleri ve Çatı Fanı İmalat Montaj işi için Hexagon ile 2,0 milyon TL’lik sözleşme imzalanmasına karar verildiği açıklandı.

#CRDFA – 77 gün vadeli 60 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.

#CIMSA – Çimsa'nın Feldispat Ocağı Projesi ile İlgili ÇED süreci başladığı medyada yer aldı.

#CVKMD – Şirket ile yurt dışı bir müşterisi arasında 2,9 milyon dolarlık Maden Cevheri Satışı konusunda anlaşma sağlandığı açıklandı.

#DESA – Şirketin Türkiye'nin En Değerli Markaları araştırmasının 2023 sonuçlarında 96. sıraya yükseldiği medyada yer aldı.

#EKGYO – İstanbul Başakşehir Kayabaşı 9. Etap Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi'nin sözleşmesinin Yüklenici ile imzalandığı Arsa Satışı Karşılığı Satış Toplam Geliri 6,4 milyar TL olduğu açıklandı.

#EREGL – 2013 yılında şirket aleyhine açılan 10,8 milyon TL’lik davanın bir sonraki duruşma tarihinin 22 Kasım olarak belirlendiği açıklandı.

#ENJSA – 744 gün vadeli 1,2 milyar TL tutarında tahvil ihraç edildi.

#GARFA – Şirket ile Kobirate arasında 1 yıl süreli Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi Sözleşmesi imzalandığı açıklandı.

#GARAN – Yurt dışında 750 milyon euroya kadar İpotek Teminatlı Menkul Kıymet İhracı kapsamında SPK’ya başvuru yapıldığı açıklandı.

#GARAN – 5 milyar TL’ye kadar İpotek Teminatlı Tahvil İhracı kapsamında SPK’ya başvuru yapıldığı açıklandı.

#GARAN – Yurt dışında 2 milyar dolara kadar borçlanma aracı ihracı kapsamında SPK’ya başvuru yapıldığı açıklandı.

#GLCVY – Şirketin YKBNK’nın gerçekleştirdiği tahsili gecikmiş alacak satışında, satışa çıkarılan 7 portföyden toplam 312,0 milyon TL anaparaya sahip 2 Bireysel portföyün ihalesini en yüksek teklifi vererek kazandığının açıklanması sonrasında devir işlemlerinin tamamlandığı açıklandı.

#HUNER – Şirketin %80 kurucu ortağı olduğu Storemate Teknoloji unvanlı şirketin kurulduğu açıklandı.

#HEKTS – 1,1 milyar TL’ye kadar borçlanma aracı ihracı kapsamında yapılan başvuru SPK tarafından onaylandı.

#IZMDC – Şirketin %85,4 bağlı ortaklığı İzdemir Enerji’nin Manisa’da yenilenebilir enerji üretimi alanında 147 MWe üretim hacmine sahip arazi üzerine, 24,1 MWe kurulu gücünde GES yatırımı yapılacağının açıklanması sonrasında, 24,1 MWe kurulu gücünde GES yatırımı kapsamında Bakanlık tarafından 361,1 milyon TL tutarlı Yatırım Teşvik Belgesinin alındığı açıklandı.

#KLGYO – Şirket portföyünde yer alan Referans Kartal Loca projesinin bir etabında inşaat imalatlarının tamamlandığı ve projenin diğer etabında tamamlanma oranının %80 olduğu açıkladı.

#KIMMR – Oğuz Tanrıöver tarafından 197.000 adet payın Borsa’da işlem görmesi için MKK’ya kaydileştirme başvurusu yapıldığı açıklandı.

#KIMMR – Ekrem Tanrıöver tarafından 112.386 adet payın Borsa’da işlem görmesi için MKK’ya kaydileştirme başvurusu yapıldığı açıklandı.

#KIMMR – Alparslan Tanrıöver tarafından 173.336 adet payın Borsa’da işlem görmesi için MKK’ya kaydileştirme başvurusu yapıldığı açıklandı.

#MAGEN – Enda Enerji’nin Tirenda Tire Enerji’yi devralması suretiyle kolaylaştırılmış usulde birleşmesine ilişkin yapılan başvurunun SPK tarafından onaylandığı açıklandı.

#OZKGY – JCR Eurasia tarafından şirketin Uzun Vadeli Ulusal Kurum Kredi notunun AA+ (Tr), Kısa Vadeli Ulusal Kurum Kredi notunun J1+ (Tr), not görünümlerinin Stabil olarak belirlendiği açıklandı.

#QNBFL – 50 milyar TL’ye kadar borçlanma aracı ihracı kapsamında yapılan başvuru SPK tarafından onaylandı.

#PEKGY – Şirketin %100 pay sahibi olduğu Peker GYO Global GMBH şirketi bünyesinde devam etmekte olarak Solingen projesi ile ilgili olarak projede yapılacak olan otelin B&B Hotel grubuna 20 + 5 yıllığına kiralanması için sözleşme imzalandığı, kira bedeli yıllık 426.600 Euro olup, 5'inci yıldan sonra yıllık ciro'nun %23,5'u baz kiranın üzerinde olması durumunda kira bedeli cironun %23,5'u olarak ödeneceği açıklandı.

#RHEAG – VBTS kapsamında şirket paylarına 21 Temmuz’a kadar emir paketi tedbiri getirildi.

#SAHOL – Şirket tarafından Exsa'nın devralınması suretiyle birleşilmesine ilişkin SPK’ya başvuru yapıldığı açıklandı.

#SMRTG – Şirket ile Sumec Enerrgy arasında uzun vadeli iş birliği sözleşmesi imzalandığı açıklandı.

#TERA – 72 gün vadeli 50 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.

#TUPRS – Şirketin Siyah Ürün Dönüşüm Tesisi ve Depolama Tankları Kapasite Artışı Projesi ile ilgili ÇED olumlu kararı verildiği medyada yer aldı.

#ULUUN – Pay geri alım programının sona erdiği açıklandı.

#VAKBN – 50 milyar TL’ye kadar borçlanma aracı ihracı kapsamında yapılan başvuru SPK tarafından onaylandı.

#ZOREN – İspanya’da Electrip Energy Solutions Spain unvanlı şirketin kurulduğu açıklandı.

PAY ALIM / SATIM

#AHGAZ – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 1.000.000 adet pay 7,61 TL fiyattan geri alındı.

#AKFGY – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 1.000.000 adet pay 3,88 – 3,89 TL fiyat aralığından geri alındı.

#AVGYO #METRO – METRO tarafından 4,32 – 4,54 TL fiyat aralığından 477.637 adet AVGYO payı alınırken, METRO’nun AVGYO’daki payı %1,43’e yükseldi.

#ETILR – Şirket paylarının geri alınması kapsamında alınan 212.769 adet pay 13,50 TL fiyattan satılırken, satış sonucunda 139.304 TL kar elde edildi.

#GENIL – Abidin Gülmüş tarafından 37,52 – 38,32 TL fiyat aralığından 130.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %73,22’ye yükseldi.

#INVEO – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 62.992 adet pay 19,75 – 20,00 TL fiyat aralığından geri alındı.

#INDES – Nevres Erol Bilecik tarafından 20,40 TL fiyattan 1.000.000 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %31,68’e geriledi.

#INDES – Desbil Teknolojik Ürünler tarafından 20,40 TL fiyattan 1.000.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %8,42’ye yükseldi.

#KLYSN – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 125.000 adet pay 4,20 TL fiyattan geri alındı.

#KRVGD – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 40.000 adet pay 16,35 – 16,50 TL fiyat aralığından geri alındı.

#LOGO – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 50.000 ader pay 58,75 – 59,95 TL fiyat aralığından geri alındı.

#MEDTR – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 9.632 adet pay 31,62 – 32,14 TL fiyat aralığından geri alındı.

#MPARK – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 30.000 adet pay 71,25 – 73,25 TL fiyat aralığından geri alındı.

#SAHOL – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 750.000 adet pay 42,04 – 43,10 TL fiyat aralığından geri alındı.

#TURSG – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 100.000 adet pay 10,11 – 10,20 TL fiyat aralığından geri alındı.

#ULAS – Tevfik Mutlu Ulaş tarafından 14,30 – 15,10 TL fiyat aralığından 175.000 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %0,69’a geriledi.

SERMAYE ARTIRIM

#ARASE – Şirket sermayesinin 67 milyon TL’den %273 oranında bedelsiz olarak 183 milyon TL artışla 250 milyon TL’ye yükseltilmesine karar verildi.

#BAKAB – Şirket sermayesinin 36 milyon TL’den %100 oranında bedelsiz olarak 36 milyon TL artışla 72 milyon TL’ye yükseltilmesine karar verildi.

#BOSSA – Şirket sermayesinin 356 milyon TL’den %82,6 oranında bedelsiz olarak 294 milyon TL artışla 650 milyon TL’ye yükseltilmesi kapsamında yapılan başvuru SPK tarafından onaylandı.

#IZINV – Tahsisli sermaye artırımı yapılmasına karar verildi.

#IHAAS – Şirket sermayesinin 64 milyon TL’den %154,7 oranında bedelsiz olarak 99 milyon TL artışla 163 milyon TL’ye yükseltilmesi kapsamında yapılan başvuru SPK tarafından onaylandı.

#OTTO – Tahsisli sermaye artırımının SPK tarafından onaylandığı açıklandı.

#RYSAS – Şirket sermayesinin 250 milyon TL’den %100 oranında bedelli olarak 250 milyon TL nakden artışla 500 milyon TL’ye yükseltilmesi kapsamında yapılan başvuru SPK tarafından onaylandı.

#SARKY – Şirket sermayesinin 400 milyon TL’den %25 oranında bedelsiz olarak 100 milyon TL artışla 500 milyon TL’ye yükseltilmesi kapsamında yapılan başvuru SPK tarafından onaylandı


 Hafta içinde güncel yorumlarımız için bizi

Facebook'ta;  BORSA TREND ( https://www.facebook.com/groups/borsatrend.1 )
              BORSA SEANS ( https://www.facebook.com/groups/1286784951478515 )
Twitter'da;   BORSA SEANS ( https://twitter.com/seans_borsa )
              BORSA TREND (https://twitter.com/borsatrend_onur)
Gruplarımızdan da takip edebilirsiniz.

Hafta içinde güncel yorumlarımız için bizi Sosyal Medya üzerinden takip edebilirsiniz.

Instagram'da; BORSA SEANS ( https://www.instagram.com/borsaseanscom )

Facebook'ta; BORSA TREND ( https://www.facebook.com/groups/borsatrend.1 )
BORSA SEANS ( https://www.facebook.com/groups/1286784951478515 )

Twitter'da; BORSA SEANS ( https://twitter.com/seans_borsa )
BORSA TREND (https://twitter.com/borsatrend_onur)

0 Yorum

YORUM EKLE