Günün önemli şirket haberleri (22-12-2022)

Günün önemli şirket haberleri (22-12-2022)
Borsa İstanbul'a kote şirketlerin, sermaye artırımları, iş anlaşmaları, ortaklık yapılarındaki değişimler, öne çıkan projeleri neler?
Piyasalar açılmadan okunması gereken şirket haberleri...Okuyun,bir adım önde olun.

#Rekabet Kurumu, BIMAS, CRFSA, MGROS ve SOKMA’ ya cezaya gerek olmadığına karar verdi.

#AHGAZ - Şirket payları bugün Borsa’da işlem görmeye başlayacak.

#AKYHO - Şirketin bağlı ortaklığı Mai Otomotiv’de bulunan % 50 payının 1,2 milyon TL bedelle devredildiği açıklandı.

#ARDYZ - Şirketin Deloitte Teknoloji Fast 50 Türkiye 2022 programında ilk 50 şirket arasında yer aldığı açıklandı.

#ASUZU - Saha Kurumsal ile 1 yıl süreli Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi Hizmet Sözleşmesi imzalandığı açıklandı.

#BRYAT - Şirketin %15,2 ortak olduğu Borusan Teknolojik Yatırımlar’daki payların tamamının Borusan İstikbal Ticaret’e satılmasına karar verildiği açıklandı.

#DITAS #OSMEN #OZGYO - VBTS kapsamında şirket paylarına 22 Aralık’a kadar açığa satış ve kredili işlem yasağı getirildi.

#EKGYO - Kuzey Yakası Projesi kapsamında 2 blok ve bu bloklara ait Altyapı ve Çevre Düzenleme İşleri'nin Kısmi Geçici Kabul Tutanağının onaylandığı açıklandı.

#EMNIS - Konkordato ödemesinin on üçüncü taksitinin ödendiği açıklandı.

#EYGYO.HE - Şirket paylarının halka arzı kapsamında talepler Borsa’da satış yöntemi ile bugün ve yarın toplanacak.

#GEDZA - Çatı GES yatırımının tamamlandığı açıklandı.

#GENIL - Ankara'daki üretim tesisinde yapılacak planlı bakım çalışmaları nedeniyle 9 Ocak’a kadar üretime ara verildiği açıklandı.

#HKTM -Şirketin 0,42 milyon euro bedelli sipariş aldığı açıklandı. Şirket iştiraki Hereket Kontrol tarafından, Toplam Enerji Merkezi Sanayi unvanıyla ve 1 milyon TL sermaye ile kurulacak yeni şirkete %51 pay oranı ve 510.000 TL pay tutarıyla ortak olunmasına karar verildiği açıklandı.

#INVEO #GEDIK - Inveo Yatırım Bankası unvanının Misyon Yatırım Bankası olarak değiştirilmesine karar verildiği açıklandı.

#ISMEN - İskenderun’a şube açılmasına karar verildiği açıklandı.

#KFEIN - Şirketin Deloitte Teknoloji Fast 50 Türkiye 2022 programında ilk 50 şirket arasında yer aldığı açıklandı.

#MGROS - Rekabet Kurulu tarafından şirket hakkında bir idari para cezası uygulanmamasına karar verildiği, şirketin Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 4. maddesinin ihlal edildiğine ilişkin hükmün iptali istemiyle idari yargı yoluna başvuracağı açıklandı.

#OYYAT - 98 gün vadeli 200 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.

#OTTO #VKING - VBTS kapsamında şirket paylarına 20 Ocak’a kadar internet emir yasağı getirildi.

#OZSUB - VBTS kapsamında şirket paylarına 20 Ocak’a kadar emir paketi tedbiri getirildi.

#QNBFB - Şirketin %49 iştiraki Cigna Sağlık sermayesinin %51'ine karşılık gelen 22.950.000 adet payın 981,0 milyon TL bedelle satın alındığı açıklandı.

#TATGD - JCR Eurasia tarafından şirketin uzun vadeli ulusal notunun ve not görünümlerinin teyit edildiği, uzun vadeli yabancı ve yerli para cinsinden uluslararası notunun BB, görünümlerinin Negatif olarak belirlendiği açıklandı.

#TERA - Şirket payları Borsa’da bugün işlem görmeye başlayacak.

#TUPRS - Entek Elektrik tarafından 40 MW GES ve 417 MW RES olmak üzere, toplamda 7 proje ile 457 MW ilave kapasite için daha ön lisans başvurusu yapılması sonrasında, bu başvurular ile birlikte 190 MW GES ve 1.271,5 MW RES olmak üzere, toplamda 22 proje ile 1.461,5 MW ilave kapasite için ön lisans başvurusunun yapıldığı açıklandı.

#SUNTK - Myth Yapay Zeka kuluçka girişimine yatırım yapma amacı ile 350.000 TL tutarındaki Hissedarlar Sözleşmesinin imzalandığı açıklandı.

#YKBNK -3 milyar TL’ye kadar İpotek Teminatlı Menkul Kıymet ihraç edilmesi kapsamında Genel Müdürlüğe yetki verildiği açıklandı.Yurt dışında 250 milyon euroya kadar İpotek Teminatlı Menkul Kıymet ihraç edilmesi kapsamında Genel Müdürlüğe yetki verildiği açıklandı.Yurt dışında 7 milyar TL’ye kadar borçlanma aracı ihracı kapsamında Genel Müdürlüğe yetki verildiği açıklandı. Yurt dışında 3 milyar TL’ye kadar yeşil borçlanma aracı ihracı kapsamında Genel Müdürlüğe yetki verildiği açıklandı. 90 gün vadeli 165 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.

#YYAPI - Şirket kayıtlı sermaye tavanının 500 milyon TL’den 2,2 milyar TL’ye yükseltilmesi kapsamında SPK’ya başvuru yapıldığı açıklandı.

PAY ALIM / SATIM

#ESEN - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 1.232 adet pay 80,55 - 82,00 TL fiyat aralığından geri alındı.

#EMKEL - Aylin Arabul tarafından 5,23 TL fiyattan 72.000 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %0,33’e geriledi.

#GEDIK - Şirket tarafından 1.493.271 adet rüçhan 3,29 TL fiyattan satılırken, satış sonucunda 4,9 milyon TL gelir elde edildiği açıklandı.

#MAGEN #ESEN - ESEN tarafından 36,96 - 37,62 fiyat aralığından 1.344 adet MAGEN payı alınırken, ESEN’in MAGEN’deki payı %75,87’ye yükseldi.

#MPARK - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 32.521 adet pay 81,75 - 82,75 TL fiyat aralığından geri alındı.

#OZRDN - Hasan Çemrek tarafından 1.300.088 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı sıfırlandı.

#RYSAS - Egemen Döven tarafından 24,64 - 25,00 TL fiyat aralığından 57.923 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %10,41’e yükseldi.

#TSGYO #TSKB - TSKB tarafından 6,15 - 6,30 TL fiyat aralığından 700.000 adet TSGYO payı satılırken, TSKB’nin TSGYO’daki payı %88,87’ye geriledi.

SERMAYE ARTIRIM

#BRMEN - Şirket sermayesi bugün 22,3 milyon TL’den %100 oranında bedelli olarak 22,3 milyon TL nakden artışla 44,6 milyon TL’ye yükseltilecek olup, düzeltilmiş pay fiyatı 2,36 TL’ye denk gelmekte.


 Hafta içinde güncel yorumlarımız için bizi

Facebook'ta;  BORSA TREND  ( https://www.facebook.com/groups/borsatrend.1 )
               BORSA TREND EXTRA ( https://www.facebook.com/groups/1286784951478515 )
Twitter'da     ; BORSA TREND EXTRA  ( https://twitter.com/BorsaTrendExtra )

Gruplarımızdan da takip edebilirsiniz.

0 Yorum