Günün önemli şirket haberleri (25-04-2022)

Günün önemli şirket haberleri (25-04-2022)
 Borsa İstanbul'a kote şirketlerin, sermaye artırımları, iş anlaşmaları, ortaklık yapılarındaki değişimler, öne çıkan projeleri neler? Piyasalar açılmadan okunması gereken şirket haberleri...Okuyun,bir adım önde olun.

Yayla Agro Gıda’nın 71.000.000 adet payının pay başına 12,50 TL fiyattan halka arzına SPK tarafından onay verildi.

#AEFES – Şirket ve AB InBev arasında AB InBev'in AB InBev Efes NV ortaklığındaki kontrol gücü olmayan paylarının AEFES’e yapılacak satışıyla ilgili aktif görüşmelere başlandığı açıklandı.

#AKFGY – JCR Avrasya tarafından şirketin uzun vadeli ulusal kurum notunun A-'ye yükseltildiği açıklandı.

#ATLAS – VBTS kapsamında şirket paylarına 24 Mayıs’a kadar emir paketi tedbiri getirildi.

#ATATP – ATP Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı’nın tescil edildiği açıklandı.

#ARCLK – Şirketin 2022 yılı beklentileri aşağıdaki gibi açıklandı.


#BASGZ – Elektrik dağıtım ve satış sektörüne yatırım yapılmasına, AKCEZ Enerji Yatırımları’nın paylarının alımı için, BASGZ payının %49'u aşmaması kaydıyla Torunlar Enerji ile birlikte teklif verilmesine karar verildiği açıklandı.

#CCOLA – Ankara Çankaya’daki 10.559 m2’lik arsanın 172,4 milyon TL’ye satıldığı, satış sonucunda 163,3 milyon TL kar elde edildiği açıklandı.

#DESA #KRSTL #OYYAT – VBTS kapsamında şirket paylarına 24 Mayıs’a kadar açığa satış ve kredili işlem yasağı getirildi.

#DAGHL – VBTS kapsamında şirket paylarına 24 Mayıs’a kadar tek fiyat işlem yöntemi getirildi.

#DAPGM – Validebağ Konakları’nın tüm bloklar ve bu bloklara ait Altyapı ve Çevre Düzenleme İşlerinin Kesin Kabul Tutanağı’nın onaylandığı açıklandı.

#DERHL – Şirketin %45 iştirak Toprak Yenilenebilir Enerji tarafından İzmir, Seferihisar, Tepecik Mahallesinde kurulmuş olan toplam kapasitesi 2.381 MWp olan Durukan GES ve ZMM GES Güneş Enerjisi Santrallerinin 3,3 milyon dolar bedelle satın alınmasına karar verildiği ve devir sözleşmesinin imzalandığı açıklandı.

#DOHOL – Şirketin doğrudan bağlı ortaklığı Öncü Girişim Sermayesi’nin KAREL’in (KAREL’in sermayesinin %40’ına karşılık gelen) 80.000.000 adet payını pay başına 9,11 TL fiyattan satın almasına yönelik Hisse Alım/Satım Sözleşmesi imzalanması sonrasında Rekabet Kurumuna yapılan izin başvurusunun uygun karşılandığı açıklandı.

#ESCOM – Wears Yazılım Danışmanlık’a 4 milyon TL değerleme üzerinden %10 pay karşılığı iştirak edilmesine karar verildiği açıklandı.

#EKGYO –İstanbul Sarıyer Zekeriyaköy 4. Etap Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi ihalesinin 1. Oturumunun yapıldığı ve 11 şirketin katıldığı açıklandı.
İstanbul Tuzla Merkez Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi ihalesinin 2. Oturumunun yapıldığı, en yüksek teklifin Cevahir Yapı tarafından verildiği açıklandı.

#GEDIK – JCR Eurasia tarafından şirketin Uzun Vadeli Ulusal Notunun, Kısa Vadeli Ulusal Notunun ve not görünümlerinin korunduğu açıklandı.

#GENTS – Şirket ile şirketin bağlı ortaklığı GBS Gentaş Bolu’nun GENTS bünyesinde birleşmesine karar verildiği açıklandı.

#HALKB –98 gün vadeli 82,5 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
Platform Ortak Kartlı Sistemler sermayesinde TVF ve PTT’nin eşit oranda sahibi oldukları, bedellerinin %25’ini ödedikleri 2.800.000 adet payın 0,70 milyon TL karşılığında sermaye ödeme borcu da dahil tüm hak ve yükümlülükleri ile beraber banka tarafından satın alınmasına karar verildiği açıklandı.

#HLGYO – Antalya Muratpaşa’daki 31.229 m², 31.499 m² ve 172m² alanlı gayrimenkullerin 200 milyon TL bedelle HALKB’den satın alındığı açıklandı.

#INVEO – 10 milyon TL sermayeli Ichain Yatırım Holding şirketinin kuruluş işlemlerinin tamamlandığı açıklandı.

#KLKIM – Şirketin 2022 beklentileri aşağıdaki gibi açıklandı.


#QNBFB – 91 gün vadeli 569,7 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.

#OZKGY – Şirketin EKGYO tarafından düzenlenen İstanbul Tuzla Merkez Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi ihalesine katıldığı, ihalenin şirket lehine sonuçlanmadığı açıklandı.

#PETKM – S&P tarafından şirketin yabancı para cinsinden uzun vadeli kredi notunun "B+" not görünümün ise Durağan olarak belirlendiği açıklandı.

#SMRTG – Şirket ile yurtiçinde yerleşik iki müşterisi arasında, Güneş enerjisi elektrik santrali projesine ilişkin mühendislik, tedarik ve kurulumu kapsamında 0,67 milyon euro ve 0,84 milyon dolarlık sözleşmeler imzalandığı açıklandı.

#TKFEN – Şirket bağlı ortaklığı Tekfen İnşaat’ın TUPRS tarafından Tüpraş İzmir Rafinerisi'nde yaptırılması planlanan FCC Revamp Projesi’nin yapımını üstlenmek üzere katılığı ihaleyi kazandığı, proje bedelinin 54,5 milyon dolar olduğu açıklandı.

#TSGYO – Borsa tarafından şirket paylarına 24 Mayıs’a kadar açığa satış, kredili işlem yasağı, brüt takas tedbiri ve emir paketi tedbiri getirildi.

#TRILCDMO tarafından açılan Beşeri Tıbbi Ürün Alım ihalesinin 3,9 milyon TL bedelle şirket uhdesinde kaldığı açıklandı.

#UFUK – YİP’te işlem gören şirket paylarının Alt Pazar’da işlem görmesi için başvuru yapıldığı açıklandı.

#VAKBN –98 gün vadeli 355,2 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
Platform Ortak Kartlı Sistemler sermayesinde TVF ve PTT’nin eşit oranda sahibi oldukları, bedellerinin %25’ini ödedikleri 2.800.000 adet payın 0,70 milyon TL karşılığında sermaye ödeme borcu da dahil tüm hak ve yükümlülükleri ile beraber banka tarafından satın alınmasına karar verildiği açıklandı.

#YAYLA – Ankara’daki 19.635 m2’lik arsanın 18,6 milyon TL’ye satıldığı, satış sonucunda 2,1 milyon TL kar elde edildiği açıklandı.

#YEOTK – Fabrika çatısına kurulacak Çatı üstü GES’in tüm elektrik, inşaat ve mekanik işleri dahil olmak üzere 0,92 milyon dolar bedelli sözleşme imzalandığı açıklandı.

#YKBNK – 91 gün vadeli 410,5 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.

PAY ALIM / SATIM

#BOBET - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 326.155 adet pay 4,60 - 4,61 TL fiyat aralığından geri alındı.

#BIOEN - CEO Osman Nuri Vardı tarafından 5,79 - 5,89 TL fiyat aralığından 100.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %0,0006’ya yükseldi.

#DGNMO - Doğanlar Yatırım Holding tarafından 2,47 TL fiyattan 500.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %11,29’a yükseldi.

#ENKAI - Mehmet Sinan Tara tarafından 16,14 - 16,24 TL fiyat aralığından 150.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %0,52’ye yükseldi.

#GEDIK - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 125.262 adet pay 8,98 TL fiyat aralığından geri alındı.

#HDFGS - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 500.000 adet pay 2,32 TL fiyattan geri alındı.

#INVEO - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 60.000 adet pay 32,00 - 34,40 TL fiyat aralığından geri alındı.

#PSDTC - Roteks Tekstil tarafından 28,22 - 28,96 TL fiyat aralığından 30.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %13,33’e yükseldi.

#SISE - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 5.105.827 adet pay 17,62 - 17,86 TL fiyat aralığından geri alındı.

#SAHOL - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 545.659 adet pay 20,20 - 20,80 TL fiyat aralığından geri alındı.

#SARKY -Turgay Şohoğlu tarafından 19,75 - 19,78 TL fiyat aralığından 5.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %1,28’e yükseldi. Cenap Taşkın tarafından 19,63 TL fiyattan 5.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %2,34’e yükseldi.

SERMAYE ARTIRIM

#ALBRK - Şirket sermayesi 27 Nisan’da 1,3 milyar TL’den %85,19 oranında bedelli olarak 1,1 milyar TL nakden artışla 2,5 milyar TL’ye yükseltilecek.

#GSDHO - Şirket sermayesinin 450 milyon TL’den %104,4 oranında bedelsiz olarak kar payından 469,7 milyon TL artışla 919,7 milyon TL’ye yükseltilmesi kararı Genel Kurul’un onayına sunulacak.

#KGYO - Şirket sermayesinin 40 milyon TL’den %600 oranında bedelli olarak 240 milyon TL nakden artışla 280 milyon TL’ye yükseltilmesine karar verildi.

#NIBAS - Şirket sermayesinin 54 milyon TL’den %270,37 oranında bedelli olarak 146 milyon TL nakden artışla 200 milyon TL’ye yükseltilmesi kapsamında SPK’ya başvuru yapıldı.

#OZKGY - Şirket sermayesi 27 Nisan’da 364 milyon TL’den %100 oranında bedelsiz olarak 364 milyon TL artışla 728 milyon TL’ye yükseltilecek.

#SANEL - Tahsisli sermaye artırım sürecinin iptal edildiği açıklandı.

#YYAPI - Tahsisli sermaye artırımı kapsamında baz fiyatın 1,19 TL olduğu açıklandı.


Hafta içinde güncel yorumlarımız için bizi;

Facebook'ta;  BORSA TREND  ( https://www.facebook.com/groups/borsatrend.1 )
              BORSA SEANS  (https://www.facebook.com/groups/1286784951478515/?multi_permalinks=2199358036887864)
Twitter'da     ; BORSA TREND EXTRA  ( https://twitter.com/BorsaTrendExtra )
Gruplarımızdan da takip edebilirsiniz.

Hafta içinde güncel yorumlarımız için bizi Sosyal Medya üzerinden takip edebilirsiniz.

Instagram'da; BORSA SEANS ( https://www.instagram.com/borsaseanscom )

Facebook'ta; BORSA TREND ( https://www.facebook.com/groups/borsatrend.1 )
BORSA SEANS ( https://www.facebook.com/groups/1286784951478515 )

Twitter'da; BORSA SEANS ( https://twitter.com/seans_borsa )
BORSA TREND (https://twitter.com/borsatrend_onur)

0 Yorum

YORUM EKLE