Günün önemli şirket haberleri (26-04-2022)

Günün önemli şirket haberleri  (26-04-2022)
 Borsa İstanbul'a kote şirketlerin, sermaye artırımları, iş anlaşmaları, ortaklık yapılarındaki değişimler, öne çıkan projeleri neler? Piyasalar açılmadan okunması gereken şirket haberleri...Okuyun,bir adım önde olun.

#ARCLK – Şirketin %100 bağlı ortaklığı olan Arçelik Üretim ve Teknoloji’nin tüm aktif ve pasifiyle kül halinde devralınmasına ilişkin çalışmaların başlatılmasına karar verildiği açıklandı.

#ARDYZ – Şirket tarafından Tokat Erbaa Belediyesi EDS işi ihalesine en uygun teklifin 11,7 milyon TL bedelle şirket tarafından verildiği ve sözleşme imzalandığı açıklandı.

#ATATP – ATP Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi'nin kuruluş işlemlerinin tamamlanarak, tescil edildiği açıklandı.

#BMSTL –Şirket payları 27 Nisan'da Borsa'da işlem görmeye başlayacak.
Şirket paylarının halka arzında 209.262 yatırımcıdan halka arz edilen payların 2,5 katına denk gelen pay talebi geldiği açıklandı.

#DAGI –VBTS kapsamında şirket paylarına 25 Mayıs’a kadar açığa satış ve kredili işlem yasağı getirildi.
Şirketin Van AVM’ye yeni mağaza açtığı, güncel mağaza sayısının 90’a yükseldiği açıklandı.

#DENGE – Şirketin bağlı ortaklığı Fer Gayrimenkul’ün As Yatırım ile birlikte İstanbul Beykoz’daki 125.054 m2’lik arsada, arsa sahipleri ile Taşınmaz Satış Vaadi ve Arsa Payı Karşılığı İnşaat sözleşmesi imzaladığı açıklandı.

#DERHL – Şirket tarafından Consitex S.A.'ya karşı açılan tazminat talebine ilişkin dava sürecinin devam ettiği açıklandı.

#DOHOL – Şirketin %75 bağlı ortaklığı Öncü Girişim’in 1,5 milyon TL olan kayıtlı sermaye tavanının 3 milyon TL’ye, şirket sermayesinin ise 1,5 milyon TL’den nakden 2 milyon TL’ye çıkarılmasına karar verildiği ve DOHOL’ün sermaye artırımına 375 milyon TL ile katılacağı açıklandı.

#ESCOM – Şirket tarafından Değerlerini artıran iştiraklerden önümüzdeki 5 yılda iştiraklerden 4 adet Unicorn çıkmasının beklendiği, bağlı ortaklık ve iştiraklerden bir kısmı için uygun koşulların oluşması durumunda hisse satışı veya halka arzının planlandığı açıklandı.

#EUHOL – Sermaye artırımından elde edilen fonun 150 milyon TL’sinin Ege Sigorta’nın mali yapısının güçlendirilmesinde, 60 milyon TL’sinin Euro Finans Menkul Değerler’in mali yapısının güçlendirilmesinde, 30 milyon TL’sinin ise işletme sermayesinde kullanılmasının planlandığı açıklandı.

#EKGYO –Şirket projelerinden Merkez Ankara’da Yüklenici ile yapılan Sözleşmeye yapılan ek Protokol ile Arsa Satışı Karşılığı Asgari Şirket Payı Toplam Gelirinin 1,38 milyar TL’den 1,62 milyar TL’ye yükseldiği açıklandı. İstanbul Sarıyer Zekeriyaköy 4. Etap Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi ihalesinin 2. oturumunun 29 Nisan’da yapılacağı açıklandı. Şirket tarafından ihale edilen İstanbul Çekmeköy 2. Etap Konut İnşaatları ile Altyapı ve Çevre Düzenleme İnşaatı İşi'nin sözleşmesinin 1,23 milyar TL bedelle Yüklenici Aydur İnşat & Cevahir Yapı ile imzalandığı açıklandı.

#ERCB – 1 milyar TL’ye kadar borçlanma aracı ihracı kapsamında SPK’ya başvuru yapıldığı açıklandı.

#GARFA #GRNYO – BBVA'nın GARAN’daki paylarının tamamı için başlatılan gönüllü pay alım teklifi kapsamında yapılan pay alımlarının sonucu olarak BBVA'nın GARAN’daki pay sahipliği oranın %50'yi geçtiği, BBVA’nın, GARAN’ın iki bağlı ortaklığı olan GARFA ve GRNYO’daki dolaylı yönetim kontrolünü elde ettiği, BBVA’nın SPK’ya GARFA ve GRNYO’ya ilişkin zorunlu pay alım teklifinde bulunmaktan muafiyet başvurusunda bulunacağı açıklandı.

#GARAN – BBVA tarafından Gönüllü Pay Alım Teklifi’nin 12,20 TL’den 15,00’e revize edildiği, sürecin 18 Mayıs’a uzatıldığı açıklandı.

#GESAN –Şirketin DTM Enerji’den 10,4 milyon dolarlık sipariş aldığı açıklandı.
Şirket tarafından Nesce İnşaat ile 5,5 milyon dolar bedelle Ağrı’daki arazisine Öztüketim Arazi GES yapılması kapsamında anlaşmaya varıldığı açıklandı.Şirketin %70 bağlı ortaklığı Europower Enerji’nin Angola’da yerleşik bir firmadan Metal Köşk alımı konusunda 0,41 milyon dolarlık sipariş aldığı açıklandı.Şirketin %70 bağlı ortaklığı Europower Enerji’nin Bulgaristan’da bir firmadan Anahtarlama Ürünleri alımı konusunda 0,32 milyon dolarlık sipariş aldığı açıklandı.

#HEDEF #INFO #HDFGS – 300 milyon TL olarak planlanan Hedef Yatırım Bankası’nın sermayesinin 500 milyon TL olarak güncellenmesine, kuruluş sermayesinin HEDEF %20, INFO %30, HDFGS %30, Namık Kemal Gökalp %10 ve Sibel Gökalp %10 olmak üzere yerine getirilmesine karar verildiği açıklandı.

#INVEO #GEDIK – INVEO Ventures Giris¸im Sermayesi Yatırım Ortaklıgˆı şirketin kuruluş işlemlerinin tamamlanarak Ticaret Sicil’de tescil edildiği açıklandı.

#KNFRT – Konfrut AG Tarım’ın kalan %50 payının 2,4 milyon TL bedelle satın alınma işlemlerinin tamamlandığı açıklandı.

#KMPUR – Şirket paylarının halka arzında 38.129 yatırımcıdan halka arz edilen payların 1,64 katına denk gelen pay talebi geldiği açıklandı.

#KCHOL #AYGAZ #TUPRS – KCHOL ve AYGAZ aktifindeki Entek paylarının iştirak modeliyle kısmi bölünme yoluyla TUPRS'a devredilmesine karar verildiği açıklandı.

#NTHOL – Şirket kayıtlı sermaye tavanının 600 milyon TL’den 1,2 milyar TL’ye yükseltilmesi kapsamında yapılan başvurunun SPK tarafından onaylandığı açıklandı.

#OZKGY – Şirket kayıtlı sermaye tavanının 1 milyar TL’den 2 milyar TL’ye yükseltilmesi işlemi Ticaret Sicil’de tescil edildi.

#ORGE – Şirketin İstanbul, Ordu, Giresun, Muğla, Samsun, Sinop, Eskişehir, Zonguldak ve Bitlis’te GES kurulumu ihalesine verdiği 2,0 milyon dolarlık teklifin kabul edildiği ve ihalenin şirket lehine sonuçlandığı açıklandı.

#OYYAT – 99 gün vadeli 154 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.

#SAFKR – Şirket kayıtlı sermaye tavanının 75 milyon TL’den 200 milyon TL’ye yükseltilmesi tescil edildi.

#SMRTG – Şirket ile yurt içinde yerleşik bir müşteri arasında 1,2 milyon dolarlık güneş paneli satışına ilişkin sözleşme imzalandığı açıklandı.

#THYAO – Şirket tarafından Rize – Artvin Havalimanı'na tarifeli sefer başlatılmasına karar verildiği açıklandı.

#TRILC –Şirketin 7 ürünü için Turkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından fiyat artış onayı verildiği açıklandı.Persero tarafından şirkete verilen yetki kapsamında OPV – TURK oral çocuk felci aşısı için yüksek öncelik müsaadesine başvurulduğu açıklandı.

#TGSAS – Şirket kayıtlı sermaye tavanının 50 milyon TL’den 100 milyon TL’ye yükseltilmesinin SPK tarafından onaylanması sonrasında, karar Genel Kurul’un onayına sunulacak.

#UFUK – YİP’te işlem gören şirket payları 27 Nisan’da itibaren Alt Pazar’da işlem görmeye başlayacak.

#ULUSE – Şirketin üretimini gerçekleştirdiği ve teknoloji haklarının sahibi olduğu HMH serisi Metal Mahfazalı Modüler Hücreler ile URING serisi SF6 Gaz Yalıtımlı Kompakt ve Modüler Hücrelerin teknoloji haklarının şirket ile aynı grup içerisinde yer alan ve aynı ana şirketin diğer bir iştiraki olan İrlanda'da yerleşik grup şirketi olan Eaton Intelligent’a devredilmesine karar verildiği açıklandı.

#YKBNK – Bankanın 126,7 milyon euro tutarında 6 yıl vadeli havale akımlarına dayalı gelecekteki nakit akışı işlemi ve hazine işlemlerinin gerçekleştirildiği açıklandı.

PAY ALIM / SATIM

#AKHYO – Cemal Batur 2.998.779 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %4,62’ye geriledi.

#AYDEM – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 200.000 adet pay 9,56 – 9,61 TL fiyat aralığından geri alındı.

#BOBET – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 224.450 adet pay 4,45 – 4,47 TL fiyat aralığından geri alındı.

#ENKAI – Mehmet Sinan Tara tarafından 15,68 – 15,92 TL fiyat aralığından 100.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %0,52’ye yükseldi.

#FENER – Burak Sözübir tarafından 31,12 – 32,00 TL fiyat aralığından 151.907 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %1,16’ya yükseldi.

#GEDIK – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 150.000 adet pay 8,80 – 8,90 TL fiyat aralığından geri alındı.

#INVEO – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 10.000 adet pay 32,00 TL fiyattan geri alındı.

#SISE – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 1.420.000 adet pay 17,66 – 17,89 TL fiyat aralığından geri alındı.

#SAHOL – Serra Sabancı tarafından 20,36 – 20,60 TL fiyat aralığından 2.700.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %0,28’e yükseldi.

#SARKY –Sevgür Arslanpay tarafından 18,82 TL fiyattan 5.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %0,22’ye yükseldi.Hamit Mücellit tarafından 18,75 – 18,77 TL fiyat aralığından 10.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %0,75’e yükseldi.

#ULUUN – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 100.000 adet pay 8,04 – 8,08 TL fiyat aralığından geri alındı.

SERMAYE ARTIRIM

#ALBRK – Şirket sermayesi 27 Nisan’da 1,3 milyar TL’den %85,19 oranında bedelli olarak 1,1 milyar TL nakden artışla 2,5 milyar TL’ye yükseltilecek.

#EUHOL – Şirket sermayesinin 60 milyon TL’den %400 oranında bedelli olarak 240 milyon TL nakden artışla 300 milyon TL’ye yükseltilmesine karar verildi.

#OZKGY – Şirket sermayesi 27 Nisan’da 364 milyon TL’den %100 oranında bedelsiz olarak 364 milyon TL artışla 728 milyon TL’ye yükseltilecek.

#YYAPI – Tahsisli sermaye artırımının bugün gerçekleşeceği açıklandı.

#YGGYO – Şirket sermayesinin 161,3 milyon TL’den %50 oranında bedelsiz olarak 80,6 milyon TL artışla 241,9 milyon TL’ye yükseltilmesine karar verildiği açıklandı.


Hafta içinde güncel yorumlarımız için bizi;

Facebook'ta;  BORSA TREND  ( https://www.facebook.com/groups/borsatrend.1 )
              BORSA SEANS  (https://www.facebook.com/groups/1286784951478515/?multi_permalinks=2199358036887864)
Twitter'da     ; BORSA TREND EXTRA  ( https://twitter.com/BorsaTrendExtra )
Gruplarımızdan da takip edebilirsiniz.

Hafta içinde güncel yorumlarımız için bizi Sosyal Medya üzerinden takip edebilirsiniz.

Instagram'da; BORSA SEANS ( https://www.instagram.com/borsaseanscom )

Facebook'ta; BORSA TREND ( https://www.facebook.com/groups/borsatrend.1 )
BORSA SEANS ( https://www.facebook.com/groups/1286784951478515 )

Twitter'da; BORSA SEANS ( https://twitter.com/seans_borsa )
BORSA TREND (https://twitter.com/borsatrend_onur)

0 Yorum

YORUM EKLE