Günün önemli şirket haberleri (26-12-2022)

Günün önemli şirket haberleri (26-12-2022)
Borsa İstanbul'a kote şirketlerin, sermaye artırımları, iş anlaşmaları, ortaklık yapılarındaki değişimler, öne çıkan projeleri neler?
Piyasalar açılmadan okunması gereken şirket haberleri...Okuyun,bir adım önde olun.

#ONCSM - Şirket paylarının halka arzında talepler sadece İnfo Yatırım aracılığıyla 28 - 29 Aralık’ta toplanacak.

#SDTTR - Şirket paylarının halka arzında talepler İnfo Yatırım’ın konsorsiyum liderliğinde 28 - 29 Aralık’ta toplanacak.

#AKGRT - Şirket kayıtlı sermaye tavanının 750 milyon TL’den 3 milyar TL’ye yükseltilmesi Ticaret Sicil’de onaylandı.

#ALMAD - Gürtaş Tarım Enerji Yatırımları’nın paylarının satışı sonrasında oluşan ayrılma kapsamında, ayrılma hakkı talebinde pay sahibi bulunmadığı açıklandı.

#AYDEM - 4 milyon dolar değerinde şirket eurobondlarının geri alındığı, işlem tutarının 3,5 milyon dolar olduğu açıklandı.

#BMSCH - Şirketin Dilovası Üretim Tesisinde 37,1 milyon TL tutarında 2 yıl süre ile Yatırım Teşvik Belgesi alındığı açıklandı.

#BRKVY - VBTS kapsamında şirket paylarına 25 Ocak’a kadar açığa satış ve kredili işlem yasağı getirildi.

#BRYAT - 2018, 2019, 2020, 2021 dönemlerine ilişkin vergi kanunları yönünden sınırlı inceleme yapılacağına dair tebligatın şirkete ulaştığı açıklandı.

#DENGE - Şirketin %25 iştiraki Vepa Fırça’nın unvanının Vepa Kişisel Bakım olarak değiştirildiği, sermayesinin 5,1 milyon TL’den 7,7 milyon TL’ye yükseltildiği açıklandı.

#DOHOL - Adilbey Holding’in tüm aktif ve pasifinin bir bütün halinde DOHOL tarafından devralınması suretiyle birleşmesine karar verildiği açıklandı.

#DOKTA - TÜBİTAK tarafından desteklenen Döktaş Orhangazi Tesisinin prototip dökümü gerçekleştirilen Özgün Motor Geliştirilmesi Projesi’nin tamamlandığı açıklandı.

#DOBUR - VBTS kapsamında şirket paylarına 25 Ocak’a kadar emir paketi tedbiri getirildi.

#EGPRO - Şirketin ana ortağı Deceunınck’in sahip olduğu halka açık 2.500.000 adet EGPRO paylarının pay başına 70 TL'den az olmamak üzere Borsa’da satılmasına karar verildiği açıklandı.

#FONET - Samsun İl Sağlık Müdürlüğü ile 12 ay süreli SBYS Hizmet Alımı sözleşmesi in 10,6 milyon TL bedelle imzalandığı açıklandı.

#FROTO - Ford Otosan Romania’nın satın alımı sırasında hesaplanan düzeltilmiş tutarın 12,9 milyon euro olarak kesinleştiği ve Ford Otosan Netherlands B.V. tarafından 15 iş günü içerisinde Ford Capital B.V.'ye ödeneceği açıklandı.

#HEKTS - Şirketin %100 bağlı ortaklığı Febris Tarım’ın halka arzı kapsamında sürecin başlamasına karar verildiği açıklandı. Areo Tohumculuk’un 45,7 milyon TL sermayesinin 95,8 milyon TL’ye yükseltilmesi kapsamında Ticaret Sicil’e başvuru yapıldığı açıklandı.

#HDFGS - Şirketin girişim yatırımı portföyünde bulunan RNPOL’e ait 2.999.000 adet payın borsada işlem gören tipe dönüştürülmesine ve girişim yatırımı kapsamından çıkarılmasına karar verildiği açıklandı.

#GESAN - Şirket tarafından, Ünal Kuruyemiş’in Ankara’daki arazisine Öztüketim Arazi GES yapılması kapsamında firma ile 0,76 milyon dolar bedelli anlaşmaya varıldığı açıklandı.

#GOODY - JCR Eurasia tarafından şirketin Uzun Vadeli Ulusal Notunun teyit edildiği, Kısa Vadeli Ulusal Notunun J1+ (tr), not görünümünün stabil olarak belirlendiği açıklandı.

#GZNMI - Bir bankanın aktifinde yer alan, Ege Bölgesi'nde faaliyet gösteren 5 yıldızlı otelin, 120 milyon TL’ye satın alınması amacıyla teklif verilmesi sonrasında, teklifin olumsuz değerlendirildiği açıklandı.

#HUBVC - Bedelli sermaye artırımı süreci kapsamında, şirket ortağı MV Holding tarafından verilmiş olan 16,5 milyon TL tutarındaki sermaye avansından MV Holding'nin %15,38’lik pay oranı karşılığı 6,1 milyon TL'lik yeni pay alma hakkının mahsup edilerek, 10,4 milyon TL’lik sermaye avansının MV Holding'ye iade edildiği açıklandı.

#IDGYO - Şirketin EKGYO ile imzaladığı İdealist Cadde - İdealist Koru Sözleşmesi'ne göre 68,5 milyon TL olan Asgari Şirket Payı Toplam Gelirinin Ek Protokol ile 122,7 milyon TL’ye yükseldiği açıklandı.

#ISCTR - 70 gün vadeli 500 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.

#KOZAL - Şirket kayıtlı sermaye tavanının 500 milyon TL’den 5 milyar TL’ye yükseltilmesi tescil edildi.

#KONTR - Borsa tarafından şirket paylarına 25 Ocak’a kadar açığa satış, kredili işlem yasağı ve brüt takas tedbiri getirildi.

#KRTEK - Verimlilik raporu kapsamında sunulan enerji maliyeti yüksek verimliliği düşük makinelerden oluşan bir hattın 1 Ocak’tan itibaren kapatılmasına karar verildiği açıklandı.

#OSMEN - Hisse edindirme programı kapsamında, 263 çalışana sermaye artırımı sonucunda çıkarılacak paylar üzerinde kullanılmak üzere yıllara göre pay alım opsiyonu verilmesine karar verildiği açıklandı.

#QUAGR - Şirketin 5. ve 6. Hatlarının açılışının gerçekleştirildiği, yıllık kapasitesinin 41 milyon m²'ye ulaştığı açıklandı.

#QNBFB - 91 gün vadeli 24 milyon euro ve 98 gün vadeli 21,3 milyon dolar tutarında borçlanma aracı ihraç edildi.

#PSGYO - Mevcut pay sahiplerinin satış hasılatı 533,9 milyon TL olacak şekilde, Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedürü kapsamında belirlenecek pay satış fiyatına göre hesaplanacak toplam nominal sermaye tutarı kadar artırılmasına karar verildiği açıklandı.

#PRKME - Şirketin bağlı ortaklığı Konya Ilgın’ın 2013’te 49 yıl süreli elektrik üretim lisansının EPDK kararıyla iptal edilmesi ve EPDK’ya itirazda bulunulduğunun açıklanması sonrasında, 30 gün içinde itiraza ilgili makam tarafından cevap verilmemesi durumunda itirazın reddedilmiş sayılacağı ve itirazın reddedilmiş sayılması halinde idari dava açma süresinin yeniden işlemeye başlayacağı düzenlenmiş olduğundan, herhangi bir hak kaybına uğranılmaması için EPDK'nın söz konusu idari işlemi yürütmenin durdurulması istemli iptal davası açılması yönünde çalışmalara başlandığı açıklandı.

#RUBNS - Ataköy Prestij Konakları projesinde bir dairenin 20,7 milyon TL’ye satıldığı açıklandı.

#RYSAS #ULUFA - VBTS kapsamında şirket paylarına 25 Ocak’a kadar brüt takas tedbiri getirilirken, açığa satış ve kredili işlem yasağı da 25 Ocak’a kadar uzatıldı.

#RALYH -Şirketin bağlı ortaklığı Ral Enerji’nin mevcut 20.000.000 TL olan sermayesinin 30.000.000 TL nakit artırımla 50.000.000 TL'ye çıkarılmasına ilişkin sermaye artırım işlemi 20.12.2022 tarihinde tescil edilmiştir.Şirket kayıtlı sermaye tavanının 90 milyon TL’den 750 milyon TL’ye yükseltilmesi kapsamında SPK’ya başvuru yapıldığı açıklandı.

#RNPOL - Şirket tarafından Kayseri Yeşilhisar’da yapılması planlanan 7.4 MWe tarla GES 1.Etap yatırımı için ÇED Gerekli Değildir kararı verildiği açıklandı.

#SOKE - Şirket paylarının halka arzı kapsamında talepler 4 - 5 - 6 Ocak’ta toplanacak.

#TAVHL - 2 milyar TL’ye kadar borçlanma aracı ihraç edilmesi kapsamında SPK’ya başvuru yapıldığı açıklandı.

#TRCAS - Şirketin %30 iştiraki RTG’nin 2021 yılı karı olan kısımdan 100 milyon TL’sinin kar payı olarak dağıtılmasına karar verildiğinin açıklanması kapsamında, kar dağıtım işlemlerinin RTG Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda onaylandığı ve sürecin tamamlandığı açıklandı.

#TCELL - Yurt dışında Global Tower’ın halka arzına karar verildiği açıklandı. Şirketin bağlı ortaklığı Lifecell Ventures Coöperatief’nin sermayesinin 1,76 milyar eurodan 1,77 milyon euroya çıkarıldığı açıklandı.

#TMPOL - Şirketin Sat ve Geri Kirala yöntemine konu ettiği Kayseri’deki Fabrika Binasını, ikinci kez, Sat ve Geri Kirala yöntemi ile Ziraat Katılım Bankası’na satıp finansal kiralama yolu ile hemen geri kiralanmasına karar verildiği açıklanması sonrasında, işlemlerin tamamlandığı açıklandı.

#TTKOM - Şirket ile ING Belgium arasında 109,9 milyon euro tutarında uzun vadeli kredi anlaşması imzalandığı açıklandı.

#ULUFA - 400 milyon TL’ye kadar borçlanma aracı kapsamında SPK’ya başvuru yapıldığı açıklandı.

#VAKBN - 91 gün vadeli 41,8 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.

#YKBNK - Yurt dışında 182 gün vadeli 22,4 milyon sterlin tutarında borçlanma aracı ihraç edildi.

#ZOREN - Şirketin dolaylı bağlı ortaklığı Zorlu Jeotermal Enerji Elektrik’in Manisa, Alaşehir'de işletmekte olduğu 45 MWm/45MWe kurulu güce sahip Alaşehir 1 JES’e entegre olarak kurulan 3,588 MWp güneş enerji santralinde ticari elektrik satışına başlandığı açıklandı.

PAY ALIM / SATIM

#AKMGY - Akkök Holding tarafından 80,05 - 8,50 TL fiyat aralığından 2.100 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %11,92’ye yükseldi.

#AYDEM - Şirket paylarının geri alınması kapsamında geri alınan 5.733.502 adet payın 24,76 TL fiyattan satıldığı ve satış sonucunda 94,8 milyon TL kar elde edildiği açıklandı.

#BIOEN - Doğanlar Yatırım Holding tarafından 18,50 TL fiyattan 49.950.000 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %54,15’e geriledi.

#BRSAN - Connas Limited tarafından 13.749.000 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı sıfırlandı.

#CEMAS - Bank of America Corporation tarafından 2,73 - 2,87 TL fiyat aralığından 10.641.321 adet alış ve 17.070.078 adet satış yapılırken, şirket sermayesindeki payı %4,24’e geriledi.

#DESA - Adesa Mağazacılık tarafından 64,55 - 67,45 TL fiyat aralığından 148.520 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %0,94’e geriledi.

#ESEN - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 1.282 adet pay 78,55 - 79,30 TL fiyat aralığından geri alındı.

#EUREN - İdris Nebi Hatipoğlu tarafından 37.000.000 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %46,89’a geriledi.

#GWIND - Çağlar Göğüş tarafından 23,06 TL fiyattan 920.613 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %0,03’e geriledi.

#GLYHO - Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kutman tarafından 12,87 TL fiyattan 150.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %33,68’e yükseldi.

#LIDER - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 20.000 adet pay 78,80 - 80,30 TL fiyat aralığından geri alındı.

#MAGEN #ESEN tarafından 36,52 - 36,98 fiyat aralığından 1.359 adet MAGEN payı alınırken, ESEN’in MAGEN’deki payı %75,87’ye yükseldi.

#MPARK - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 37.313 adet pay 81,70 - 82,90 TL fiyat aralığından geri alındı.

#QUAGR - Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ercan tarafından 71,50 TL fiyattan 5.100.000 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %51,31’e geriledi.

#PEGYO - Bank of America Corporation tarafından 5,25 - 5,55 TL fiyat aralığından 4.049.942 adet alış ve 4.793.798 adet satış yapılırken, şirket sermayesindeki payı %4,66’ya geriledi.

#RYSAS - Egemen Döven tarafından 23,80 - 24,00 TL fiyat aralığından 93.200 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %10,55’e yükseldi.

#SAHOL - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 500.000 adet pay 42,88 - 43,20 TL fiyat aralığından geri alındı.

SERMAYE ARTIRIM

#BARMA - Şirket sermayesinin 52,5 milyon TL’den %400 oranında bedelsiz olarak 210 milyon TL artışla 262,5 milyon TL’ye yükseltilmesi kapsamında SPK’ya başvuru yapıldı.

#IMASM - Şirket sermayesinin 37 milyon TL’den %525 oranında bedelsiz olarak 194,3 milyon TL artışla 231,3 milyon TL’ye yükseltilmesine karar verildi.


 Hafta içinde güncel yorumlarımız için bizi

Facebook'ta;  BORSA TREND  ( https://www.facebook.com/groups/borsatrend.1 )
               BORSA TREND EXTRA ( https://www.facebook.com/groups/1286784951478515 )
Twitter'da     ; BORSA TREND EXTRA  ( https://twitter.com/BorsaTrendExtra )

Gruplarımızdan da takip edebilirsiniz.

Hafta içinde güncel yorumlarımız için bizi Sosyal Medya üzerinden takip edebilirsiniz.

Instagram'da; BORSA SEANS ( https://www.instagram.com/borsaseanscom )

Facebook'ta; BORSA TREND ( https://www.facebook.com/groups/borsatrend.1 )
BORSA SEANS ( https://www.facebook.com/groups/1286784951478515 )

Twitter'da; BORSA SEANS ( https://twitter.com/seans_borsa )
BORSA TREND (https://twitter.com/borsatrend_onur)

0 Yorum

YORUM EKLE