Günün Önemli Şirket Haberleri (27-12-2021)

Günün Önemli Şirket Haberleri (27-12-2021)
Borsa İstanbul'a kote şirketlerin, sermaye artırımları, anlaşmaları, ortaklık yapılarındaki değişimler, öne çıkan projeleri neler? Piyasalar açılmadan okunması gereken şirket haberleri... Okuyun bir adım önde olun.

#AKSGY – Şirketin %100 bağlı ortaklığı Akyaşam’ın gerçekleştireceği yatırımlara ilişkin finansman ihtiyacının karşılanması amacıyla Akyaşam tarafından gerçekleştirilecek ilk sermaye artırımında sermayeye ilave edilmek ve sermaye artırımından doğacak sermaye taahhüt borcundan mahsup edilmek üzere Akyaşam'a 4,5 milyon TL tutarında sermaye avansının gönderilmesine karar verildiği açıklandı.

#AKFGY – Ocak – Kasım döneminde kira gelirlerinin euro bazında %128, TL bazında ise %189 oranında arttığı açıklandı.

#BASCM #KONYA – Şirketin üyesi olduğu Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası ile Türkiye Çimse-İş Sendikası arasında yapılacak yeni dönem toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin gerçekleştiği açıklandı.

#BJKAS - Denetim firması tarafından hazırlanan 2009 - 2019 yılları arasındaki dönemi kapsayan Özel Kapsamlı İnceleme Raporuna göre şirket ve bağlı ortaklıkları için toplamda 102,2 milyon euro tutarında istisnai durum tespit edildiği, Özel Kapsamlı İnceleme Raporu üzerindeki ilk ön incelemelere göre 74,3 milyon euroluk bölümünün şirkete ilişkin olabileceğinin belirtildiği açıklandı.

#CCOLA - Fitch tarafından şirketin Yabancı ve Yerli Para Cinsinden Uzun Vadeli Temerrüt Derecelendirmesi Notunun, Uzun Vadeli Birincil Teminatsız Derecelendirme Notunun ve not görünümlerinin teyit edildiği açıklandı.

#DAGI - Ümraniye’ye 1 adet mağaza açıldığı, güncel mağaza sayısının 88’e yükseldiği açıklandı.

#DGKLB - Şirket unvanının Doğanlar Mobilya Grubu İmalat Sanayi ve Ticaret A.Ş. olarak tescil edildiği açıklandı.

#DOHOL - Şirketin bağlı ortaklığı Marlin Otelcilik’in sermayesinin 41 milyon TL’den 76 milyon TL’ye yükseltilmesine karar verildiği açıklandı.

#ESCOM - Şirketin 375.000 TL ile %7,5 oranında iştirak ettiği Servislet Yazılım’daki %5’lik payının 500.000 dolar bedelle satışı için sözleşme imzaladığı açıklandı.

#GARAN -Paris'teki Finansal Kurumlardan sorumlu yetkili ilk derece mahkemesinin aralarında GARAN’ında da bulunduğu davalılar hakkındaki kararı sonrasında GARAN aleyhine adli para cezasına ve kamu zararının karşılanması kararının verilmesi sonrası, GARAN’ın temyiz talebinin reddedildiği, 8 milyon euro olan cezanın ödeneceği, cezaya karşılık ayrıldığından bilançoya olumsuz etkisinin olmayacağı açıklandı. Bankanın takipteki krediler portföyünde yer alan ve toplam 649,3 milyon TL olan kredi kartı, bireysel destek kredisi ve kredili mevduat ve masraf hesabı türündeki kredilere ilişkin tahsili gecikmiş alacakların 119,2 milyon TL’ye GLCVY’ye, 542,6 milyon TL olan ticari krediler, çek hesapları, sigorta alacakları, kredi kartı, kredili mevduat ve masraf hesabı türündeki sorunlu ticari kredi alacakların 42,1 milyon TL’ye Emir Varlık Yönetim’e satıldığı açıklandı.

#GARFA - 90 gün vadeli 56,3 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.

#GLRYH - A1 GSYHO tarafından Turknet İletişim’nin 1.310.937 adet payının 47,5 milyon TL bedelle devralınmasına karar verildiği açıklandı.

#GLYHO - Şirketin dolaylı bağlı ortaklığı Global Ports Holding’in Eylül ayında yolcu sayısının 2020 yılına göre %3.867 oranında artarken, Ocak - Eylül döneminde ise %56 oranında azaldığı açıklandı.

#KUYAS - Şirket paylarının geri alınmasına ve 15 milyon TL kaynak ayrılmasına karar verildi.

#KFEIN - Şirketin %6,43 iştiraki olan SMART’taki 2.045.000 adet payının borsa dışında pay başına 7,82 TL fiyatla 16 milyon TL karşılığı Mad Yazılım’a satılmasına karar verildiği açıklandı.

#KONKA - Aracı kurumu ile fiyat istikrarı sürecinin sona erdiği, 839.246 adet paya 6,93 TL ortalama tutarla fiyat istikrarı sağlandığı açıklandı.

#INFO - 63 gün vadeli 100 milyon TL tutarında bono ihracı kapsamında talepler bugün ve yarın toplanacak.

#ISKPL - Işık - 2 fabrikasında deneme üretimleri yapılan ayna kaplı levha ürünlerinin fiili üretimine başlanıldığı ve ilk siparişlerin Aralık 2021 sonuna kadar teslim edilmesinin planlandığı açıklandı.

#ISFIN - 67 gün vadeli 150 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.

#KONTR - Şirketin Ar-Ge bölümü tarafından geliştirilen Yüzer GES Yüzdürücü Platform için patent başvurusu yaptığı açıklandı.
Şirket ile yabancı bir müşterisi arasında; 7 adet 132/33kV Mobile substation siparişi karşılığında toplam bedeli 7,1 milyon dolar olan Yurt Dışı Satış Sözleşmesi imzalandığı açıklandı.

#KORDS - Şirket tarafından %100 bağlı ortaklığı Kordsa Inc.'in 25 milyon dolar tutarındaki sermaye artırımına hissedarlık oranı olan %100 oranında katılım kararı alındığı açıklandı.

#MAALT - VBTS kapsamında şirket paylarına 26 Ocak’a kadar brüt takas tedbiri getirilirken, açığa satış ve kredili işlem yasağı da 26 Ocak’a kadar uzatıldı.

#MEDTR - Şirketin solunum sistemleri ürün grubu içerisinde yer alan Altech® Exhalation Valves’IN FDA’dan onay alındığı açıklandı.

#MIATK - Aselsannet Elektronik’den Konya Karapınar YEKA-1 GES Projesi Güvenlik ve Aydınlatma Sistemleri Faz 3-4-5" projesi kapsamında 3,4 milyon TL ve 2,0 milyon dolar bedel ile sipariş onayı alındığı, teslimatların 2022 yılında gerçekleştirilmesinin planlandığı açıklandı.

#OSMEN - Şirketin hisse edindirme programı kapsamında Çalışanlara Hisse Opsiyonu Verilmesi Sözleşmesinde belirtilen şartlara tabi olmak üzere 225 şirket çalışanına sermaye artırımı sonucunda çıkarılacak paylar üzerinde kullanılmak üzere yıllara göre ekteki fiyat ve tutarlarda pay alım opsiyonu verilmesi kararı alındığı açıklandı.

#PAPIL - Şirketin bir Balkan ülkesi Polis Teşkilatı'nda kullanılmak üzere 119.000 euro bedelli Yazılım Ve Hizmet Sözleşmesi imzaladığı, işlerin Haziran 2022’ye kadar tamamlanmasının planlandığı açıklandı.

#SAFKR - Şirketin raylı sistem klimaları temini için 1,7 milyon euroluk sözleşme imzalamak için davet aldığı açıklanması kapsamında, raylı sistem klimaları temini için 1,8 milyon euroluk sözleşme imzalandığı, teslimatların 2022 - 2023 arasında gerçekleşeceği açıklandı.

#SAHOL-İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. - Şirketin Philsa Philip Morris ve Philip Morrissa’nın sermayesinde sahip olduğu payların tamamının Philip Morris Products ve/veya iştiraklerine devrinin tamamlanması amacıyla Rekabet Kurumu'na yapılan izin başvurusunun olumlu karşılandığı açıklandı.

#TSKB -Yurt dışında 750 milyon dolara kadar borçlanma aracı ihracı kapsamında Genel Müdürlüğe yetki verildiği açıklandı.
 Bankanın Dünya Bankası'ndan Hazine ve Maliye Bakanlığı garantisi ile temin edip Türkiye genelinde özel sektör firmalarının jeotermal yatırımlarının finansmanına yönelik kullandırılacak olan 150 milyon ABD dolar tutarında kredi sözleşmesi imzaladığı açıklandı.

#TTRAK - JCR Eurasia tarafından şirketin uzun vadeli ulusal notunun "AAA (Trk)", kısa vadeli ulusal notunun "A-1+ (Trk)", uzun vadeli yabancı ve yerli para cinsinden uluslararası notunun "BB", kısa vadeli yabancı ve yerli para cinsinden uluslararası notunun "B", görünümlerinin ise Stabil olarak belirlendiği açıklandı.

#THYAO - Şirket ile Hava-İş Sendikası arasındaki 2 yıl süreli Toplu İş Sözleşmesinin anlaşma ile sonuçlandığı, 2022 yılının birinci altı ayı için Tüketici Fiyatları Türkiye Geneli Aralık 2021 indeks sayısının Haziran 2021 indeks sayısına göre hesaplanan değişim oranına %60 eklenerek ücret zammı yapılacağı, sonraki dönemlerde ilgili dönemin indeks sayısına göre hesaplanan değişim oranı üzerine 2022 yılının ikinci altı ayı için %5, 2023 yılının birinci altı ayı için %1 ve 2023 yılının ikinci altı ayı için %1 ilave edilerek ücret artışı yapılacağı açıklandı.

#USAK - Şirket kayıtlı sermaye tavanının 300 milyon TL’den 1 milyar TL’ye yükseltilmesi kapsamında yapılan başvuru SPK tarafından onaylandı.

#YKBNK - 63 gün vadeli 80,1 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.

PAY ALIM / SATIM

#ANGEN - Alper Akyüz tarafından 25,94 - 26,60 TL fiyat aralığından 338.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %42,86’ya yükseldi.

#ANHYT - Anadolu Hayat Emeklilik 1.150.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %5,12’ye yükseldi.

#ARSAN -Yönetim Kuruşu Başkanı Alişan Arıkan tarafından 4,94 - 5,00 TL fiyat aralığından 90.000 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %7,39’a geriledi.
Timuçin Ersöz tarafından 4,89 - 5,06 TL fiyat aralığından 181.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %0,12’ye yükseldi.
Şerafettin Özcan tarafından 5,08 TL fiyattan 40.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %0,0003’e yükseldi.

#ARDYZ - İstanbul Portföy tarafından 301.948 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %5,11’e yükseldi.

#AVGYO - Metro Avrasya Investment Georgia tarafından 2,57 - 2,82 TL fiyat aralığından 2.291.421 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %26,67’ye yükseldi.

#BAKAB - Cem Bakioğlu tarafından 17,95 - 18,01 TL fiyat aralığından 15.153 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %15,98’e yükseldi.

#BIMAS -Merkez Bereket Gıda tarafından 63,58 ortalama fiyattan 100.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %15,13’e yükseldi.
JPMorgan Chase tarafından 64,50 - 72,03 TL fiyat aralığından 1.175.957 adet alış ve 3.165.020 adet satış yapılırken, şirket sermayesindeki payı 4,69’a geriledi.

#CRDFA - Altınbaş Holding tarafından 3,10 TL fiyat aralığından 2.400.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %29,05’e yükseldi.

#ECILC #ECZYT - ECZYT tarafından 6,72 - 6,82 TL fiyat aralığından 456.680 adet ECILC payı alınırken, ECZYT’nin ECILC’deki payı %30,30’a yükseldi.
#ESEN - Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Şenel tarafından 27,06 - 27,12 TL fiyat aralığından 5.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %0,58’e yükseldi.

#HDFGS - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 293.806 adet pay 2,56 - 2,63 TL fiyat aralığından geri alındı.

#ISGYO #ISCTR - ISCTR tarafından 2,61 - 2,82 TL fiyat aralığından 2.500.000 adet ISGYO payı alınırken, ISCTR’nin ISGYO’daki payı %51,75’e yükseldi.

#IZMDC - Halil Şahin tarafından 47.751.275 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %3,76’ya geriledi.
Mahmut Nedim Koç tarafından Borsa dışından Halil Şahin’e 40.848.967 adet pay virmanlandığı, Mahmut Nedim Koç’un şirket sermayesindeki payının %17,26’ya gerilediği açıklandı.

#KZBGY - Avni Çelik tarafından 2.620.000 adet pay Borsa dışından satılırken, şirket sermayesindeki payı %7,22’ye geriledi.

#IZMDC - Halil Şahin tarafından Borsa dışından 40.848.967 adet payın Mahmut Nedim Koç’a, 5.427.450 adet payın Nuri Şahin’e, 1.474.856 adet payın Ahmet Baştuğ’a devredildiği, Halil Şahin’in şirket sermayesindeki payının %3,76’ya gerilediği açıklandı.

#METRO - Metro Avrasya Investment Georgia tarafından 1,44 - 1,58 TL fiyat aralığından 9.985.718 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %8,16’ya yükseldi.

#MAGEN - Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Şenel tarafından 9,09 TL fiyattan 10.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %1,48’e yükseldi.

#NATEN - Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Şenel tarafından 39,38 - 39,54 TL fiyat aralığından 5.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %64,30’a yükseldi.

#NUGYO - Nurol İnşaat tarafından 6,56 - 7,10 TL fiyat aralığından 9.000.003 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %43,05’e geriledi.

#OZGYO - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 100.000 adet pay 1,52 TL fiyattan geri alındı.

#SAHOL - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 250.000 adet pay 13,27 - 13,39 TL fiyat aralığından geri alındı.

#SNGYO - Avni Çelik tarafından 20.500.000 adet pay Borsa dışından satılırken, şirket sermayesindeki payı %50,26’ya geriledi.

#SRVGY - Avni Çelik tarafından 915.000 adet pay Borsa dışından satılırken, şirket sermayesindeki payı %52,19’a geriledi.

#SISE #ISCTR - ISCTR tarafından 13,25 - 13,75 TL fiyat aralığından 1.700.000 adet SISE payı alınırken, ISCTR’nin SISE’deki payı %51,06’ya yükseldi.

#TETMT - Özdemir Uçar tarafından 361,00 - 362,00 TL fiyat aralığından 100 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %6,25’e yükseldi.

#VANGD #METRO - METRO tarafından 4,57 - 5,44 TL fiyat aralığından 2.589.530 adet VANGD payı satılırken, METRO’nun VANGD’deki payı %27,04’e geriledi.

SERMAYE ARTIRIM

#SELVA - Şirket sermayesinin 78 milyon TL’den %34 oranında bedelsiz olarak 26,5 milyon TL artışla 104,5 milyon TL’ye yükseltilmesi kapsamında SPK’ya başvuru yapıldı.


Hafta içinde güncel yorumlarımız için bizi

Facebook'ta;  BORSA TREND  ( https://www.facebook.com/groups/borsatrend.1 )
               BORSA TREND EXTRA ( https://www.facebook.com/groups/1286784951478515 )
Twitter'da     ; BORSA TREND EXTRA adet pay 1,52 TL fiyattan geri alındı.

Gruplarımızdan takip edebilirsiniz.

0 Yorum