Günün önemli şirket haberleri (28-03-2023)

Günün önemli şirket haberleri (28-03-2023)
Borsa İstanbul'a kote şirketlerin, sermaye artırımları, iş anlaşmaları, ortaklık yapılarındaki değişimler, öne çıkan projeleri neler?Piyasalar açılmadan okunması gereken şirket haberleri...Okuyun,bir adım önde olun.

#ANSGR – Şirket kayıtlı sermaye tavanının 700 milyon TL’den 3,5 milyar TL’ye yükseltilmesi kararı Genel Kurul’da da onaylandı.

#AGYO – Şirket kayıtlı sermaye tavanının 300 milyon TL’den 600 milyon TL’ye yükseltilmesi Genel Kurul’da da kabul edildi.

#ASTOR – Şirketin yurt içinde yerleşik 3 ayrı firma ile toplam 2,8 milyon dolar tutarında Güç Transformatörü, Dağıtım Transformatörü ve Anahtarlama Ürünleri sözleşmesi imzalandığı açıklandı.

#BRISA – Şirket kayıtlı sermaye tavanının 400 milyon TL’den 750 milyon TL’ye yükseltilmesi kararı Genel Kurul’da da onaylandı.

#BRKVY – 122 gün vadeli 25 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.

#DEVA – 1,5 milyar TL’ye kadar borçlanma aracı ihraç edilmesine karar verildiği açıklandı.

#DESPC Hikvision Türkiye'nin toplantısında şirketin distribütörler kategorisinde dağıtılan En İyi Distribütör – Hiksemi ödülünü aldığı açıklandı

#DERHL – Şirket kayıtlı sermaye tavanının 75 milyon TL’den 300 milyon TL’ye yükseltilmesi Ticaret Sicil’de tescil edildi.

#DOCO – 100 milyon euro tutarında paya dönüştürülebilir tahvil ihraç edildi.

#EGEEN – Şirketin Ege Serbest Bölgesi'nde yapmayı planladığı fabrika yatırımı kapsamında Haziran 2023 sonunda kaba inşaat işleri, çatı kaplaması, iç saha zeminleri ve dış cephesinin, Ekim 2023 sonunda ise elektrik, mekanik ve diğer imalatların tamamlanmasının planlandığı açıklandı.

#EUREN – Şirketin Bosch Ev Aletleri firmasının Türkiye ve Dünyadaki şirketleri için onaylı tedarikçisi olduğu açıklandı.

#ESCOM – Şirketin bağlı ortaklığı Alesta Elektronik’in %1,53 pay sahibi olduğu Tektuş Sipariş Sistemleri’nin 100 milyon dolar değerleme ile yeni yatırım aldığı açıklandı.

#ESCOM – Şirket iştiraki Alesta Elektronik’in For Physician Eğitim Sağlık’a 7,5 milyon TL değer üzerinde %2,5 iştirak edilmesine karar verildiği açıklandı.

#GLCVY – Şirketin İş Faktoring’in gerçekleştirdiği tahsili gecikmiş alacak satışında, satışa çıkarılan toplam 11 milyon TL anaparaya sahip Kobi ve Ticari portföyün ihalesini en yüksek teklifi vererek kazandığı açıklandı.

#HEKTS – Şirket kayıtlı sermaye tavanının 3,0 milyar TL’den 8,5 milyar TL’ye yükseltilmesi kapsamında yapılan başvurunun SPK tarafından onaylandığı açıklandı.

#HUNER – Şirket bağlı ortaklığına ait Büyükbahçe Hidroelektrik Santrali için 9,99 MW kapasiteli yardımcı kaynak GES tesisi kurulum izni başvurusu sonucunda, 3,22 MW kapasiteli yardımcı kaynak GES yatırımının kabul edildiği, 6,78 MW için EPDK'ya başvuru yapıldığı açıklandı.

#ISCTR – 123 gün vadeli 300 milyon TL tutarında bono ihracı kapsamında SPK’ya başvuru yapıldığı açıklandı.

#ISCTR – Bankanın GMTN programının 7 milyar dolar ile güncellendiği açıklandı.

#INDES – HP Türkiye'nin İstanbul'da yaptığı iş ortakları toplantısında şirketin distribütörler kategorisinde dağıtılan 2022 En Yüksek Ciro Yapan Dağıtıcı ödülünü aldığı açıklandı.

#KRVGD – Şirket ile Öz Gıda İş Sendikası ile şirket arasında yürütülen Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinin olumlu sonuçlandığı açıklandı.

#KONTR – Dicle Elektrik Dağıtım tarafından düzenlenen Dicle EDAŞ 6 İl Geneli 2023 Yılı Scada Tesis Yapım İşi ihalesine verilen 100,3 milyon TL’lik teklifin en avantajlı teklif olduğunun açıklanması sonrasında sözleşmenin imzalandığı açıklandı.

#KONTR – Dicle Elektrik Dağıtım tarafından düzenlenen Dicle EDAŞ 2023 Diyarbakır 1.Grup AG/OG Elektrik Tesis Yapım İşi ihalesine 98,7 milyon TL teklif verilerek en avantajlı teklifin verildiğinin açıklanması sonrasında sözleşmenin imzalandığı açıklandı.

#KONTR – Dicle Elektrik Dağıtım tarafından düzenlenen Dicle EDAŞ 2023 Diyarbakır 4.Grup AG/OG Elektrik Tesis Yapım İşi ihalesine 62,1 milyon TL teklif verilerek en avantajlı teklifin verildiğinin açıklanması sonrasında sözleşmenin imzalandığı açıklandı.

#KONTR – Dicle Elektrik Dağıtım tarafından düzenlenen Dicle EDAŞ 2023 Diyarbakır 6.Grup AG/OG Elektrik Tesis Yapım İşi ihalesine 95,3 milyon TL teklif verilerek en avantajlı teklifin verildiğinin açıklanması sonrasında sözleşmenin imzalandığı açıklandı.

#KONTR – Şirketin 2023 yılı satış beklentisinin ~5 milyar TL, FAVÖK beklentisinin ise ~%25 marj ile ~1,25 milyar TL olduğu açıklandı.

#KUYAS – Şirketin Elektrikli Araç Şarj İstasyonu Ağına ve İşletmeci Lisansına sahip yurt içi yerleşik bir firmanın paylarının alımı konusunda görüşmelere başlandığı açıklandı.

#KGYO – Şirket ile Göktürk 218 Yapı arasında yapılan Hisse Devir Sözleşmesi kapsamında yer alan taahhütlerin yerine getirilmesi kapsamında, değerlemesi yapılan bağımsız bölümler içerisinden Orhun Kartal'a ait olan hisse devir bedeli borcuna karşılık 2.187 m2 alana sahip toplam 21 adet bağımsız bölümün 141,1 milyon TL’ye, Vehbi Ergin Öztürk’e ait olan hisse devir bedeli borcuna karşılık 465 m2 alana sahip toplam 6 adet bağımsız bölümün 30,1 milyon TL’ye, Ahmet Şakarcan’a ait olan Hisse devir bedeli borcuna karşılık 468 m2 alana sahip toplam 6 adet bağımsız bölümün 31,1 milyon TL’ye satılmasına karar verildiği açıklandı.

#LIDFA – VBTS kapsamında şirket paylarına 27 Nisan’a kadar açığa satış ve kredi işlem yasağı getirildi.

#MERKO – Ayrılma hakkı kullanım fiyatının 6,31 TL’ye revize edilmesine karar verildiği açıklandı.

#NETAS – Şirketin Superonline’dan ZTE VDSL Modem ürün projesi kapsamında 1,1 milyon dolar tutarında sipariş alındığı açıklandı.

#QUAGR – 171 gün vadeli 100 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.

#TRILC – Devlet Malzeme tarafından açılan Tıbbi Beşeri İlaç alım ihalesi Turkfleks markası ile 124,1 milyon tutarla şirke uhdesinde kaldığı açıklandı.

#TNZTP – İzmir Buca’da 6.678 m2’lik Hazine adına kayıtlı taşınmazın Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığından %60 ‘ı şirkete, %40 ‘ı da diğer ortak şirketle birlikte toplam 204,6 milyon TL’ye alınması sorasında, taşınmaz için müteahhit bir firma arasında ile %50 – %50 paylaşım oranlı kat karşılığı inşaat sözleşmesi imzalandığı açıklandı.

#ULAS – Ayrılma hakkı kullanım sürecinin genel kurula katılıp olumsuz oy kullanarak muhalefet şerhini toplantı tutanağına işleten pay sahibi olmadığından sona erdiği açıklandı.

#ULUUN – Şirket kayıtlı sermaye tavanının 422,5 milyon TL’den 2,5 milyar TL’ye yükseltilmesi kapsamında yapılan başvurunun SPK tarafından onaylandığı açıklandı.

#VAKBN – 91 gün vadeli 200 milyon TL tutarında bono ihracı kapsamında SPK’ya başvuru yapıldığı açıklandı.

#VAKBN – Yurt dışında 1 milyar euroya kadar İpotek Teminatlı Menkul Kıymet ihracı kapsamında SPK’ya başvuru yapıldığı açıklandı.

#YEOTK – Şirketin %51 ortağı Defic Globe’nin %100 bağlı ortaklığı Future PV'nin Romanya’da bulunan 18,57 MW GES projesi için yurtdışı kaynaklı 15 milyon euro kredinin şirketin banka hesaplarına aktarıldığı, tesisin Temmuz ayında tamamlanmasının planlandığı açıklandı.

#ZEDUR – YİP’te işlem gören şirket payları 29 Mart’tan itibaren Alt Pazar’da işlem görmeye başlayacak.

PAY ALIM / SATIM

#ALMAD – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 150.000 adet pay 4,09 – 4,12 TL fiyat aralığından geri alındı.

#AKFYE – Erkan Erciyas tarafından 20,96 TL fiyattan 5.709.965 adet pay satıldı.

#FONET – Şirket paylarının geri alnması kapsamında 28.000 adet pay 12,02 – 12,14 TL fiyat aralığından geri alındı.

#INDES – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 91.886 adet pay 19,00 – 19,25 TL fiyat aralığından geri alındı.

#KRVGD – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 21.381 adet pay 19,00 – 19,17 TL fiyat aralığından geri alındı.

#LIDER – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 20.000 adet pay 112,70 – 116,30 TL fiyattan geri alındı.

#MPARK – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 38.951 adet pay 71,70 – 73,80 TL fiyat aralığından geri alındı.

#MEDTR – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 10.317 adet pay 31,36 – 31,54 TL fiyat aralığından geri alındı.

#PSGYO – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 300.000 adet pay 6,08 – 6,14 TL fiyat aralığından geri alındı.

#SAHOL – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 280.000 adet pay 40,94 – 41,04 TL fiyat aralığından geri alındı.

#SMRTG – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 25.000 adet pay 81,00 – 81,20 TL fiyat aralığından geri alındı.

#ULUUN – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 34.440 adet pay 27,82 – 28,06 TL fiyat aralığından geri alındı.

#VANGD – Şükrü Karaca tarafından 48.385 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %5,01’e yükseldi.

#ZOREN – Zorlu Holding tarafından 4,45 TL fiyattan 12.500.000 adet payın özel emirle Kurumsal yatırımcılara satıldığı, şirket sermayesindeki payı %41,42’ye geriledi.

SERMAYE ARTIRIM

#HALKB – Şirket sermayesinin 4,97 milyar TL’den 30 milyar TL karşılığı nominal tutarda artırılmak üzere TVF’ye tahsisli olarak ihraç edilmesi kapsamında yapılan başvuru SPK tarafından onaylandı.

#VAKBN – Şirket sermayesinin 7,11 milyar TL’den 32 milyar TL karşılığı nominal tutarda artırılmak üzere TVF’ye tahsisli olarak ihraç edilmesi kapsamında yapılan başvuru SPK tarafından onaylandı.

#IHAAS – Şirket sermayesinin 64 milyon TL’den %200 oranında bedelsiz olarak 128 milyon TL artışla 192 milyon TL’ye yükseltilmesi kapsamında SPK’ya başvuru yapıldığı açıklandı.

#OZKGY – Şirket sermayesinin 728 milyon TL’den %100 oranında bedelsiz olarak 728 milyon TL iç kaynaklardan artışla 1,4 milyar TL’ye yükseltilmesi kararı Genel Kurul’un onayına sunulacak.


 Hafta içinde güncel yorumlarımız için bizi

Facebook'ta;  BORSA TREND ( https://www.facebook.com/groups/borsatrend.1 )
              BORSA SEANS ( https://www.facebook.com/groups/1286784951478515 )
Twitter'da;   BORSA SEANS ( https://twitter.com/seans_borsa )
              BORSA TREND (https://twitter.com/borsatrend_onur)
Gruplarımızdan da takip edebilirsiniz.

Hafta içinde güncel yorumlarımız için bizi Sosyal Medya üzerinden takip edebilirsiniz.

Instagram'da; BORSA SEANS ( https://www.instagram.com/borsaseanscom )

Facebook'ta; BORSA TREND ( https://www.facebook.com/groups/borsatrend.1 )
BORSA SEANS ( https://www.facebook.com/groups/1286784951478515 )

Twitter'da; BORSA SEANS ( https://twitter.com/seans_borsa )
BORSA TREND (https://twitter.com/borsatrend_onur)

0 Yorum

YORUM EKLE