Günün önemli şirket haberleri (29-12-2022)

Günün önemli şirket haberleri (29-12-2022)
Borsa İstanbul'a kote şirketlerin, sermaye artırımları, iş anlaşmaları, ortaklık yapılarındaki değişimler, öne çıkan projeleri neler?Piyasalar açılmadan okunması gereken şirket haberleri...Okuyun,bir adım önde olun.

#ONCSM - Şirket paylarının halka arzında talepler sadece İnfo Yatırım aracılığıyla bugün toplanacak.

#SDTTR - Şirket paylarının halka arzında talepler İnfo Yatırım’ın konsorsiyum liderliğinde bugün toplanacak.

#AKSGY - Akiş Mudanya Adi Ortaklığı'nca İstanbul Beykoz’da geliştirilmesi planlanan yatırımlar kapsamında arsa sahipleri ile kat karşılığı inşaat sözleşmesinin imzalandığı açıklandı.

#ASUZU - Fzk Mühendislik faaliyetlerinin kısmi devir yoluyla 6,5 milyon dolara devralınmasına karar verildiği açıklandı.

#ARDYZ - Signum Teknoloji’nin 1,1 milyon dolara satın alındığı açıklandı.

#ANSGR - Zekai Mehmet Tuğtan'ın Genel Müdür olarak atanmasına karar verildiği açıklandı.

#BOSSA - Kayseri’deki 492.407 m2’lik arsanın 12,6 milyon TL ile satın alınma işleminin tamamlandığı, arsaya GES yatırımı yapılmasının planlandığı açıklandı.

#DOAS - Şirket kayıtlı sermaye tavanının 660 milyon TL’den 1 milyar TL’ye yükseltilmesi kapsamında SPK’ya başvuru yapıldığı açıklandı.

#DESPC - Şirketin, SteelSeries ApS tarafından Yılın Distribütörü ödülünü kazandığı açıklandı.

#ESEN - Şirketin sahip olduğu şirket sermayesinin %1,46’sına karşılık gelen 935.978 adet pay için pay başına 81,00 TL fiyatla Alıcı NATEN’e toptan alış satış işlemleri kapsamında satılacağı açıklandı.

#EKGYO - Şirket ile Bakanlık arasında imzalanan Dönüşüm Uygulamalarına İlişkin İş Birliği Protokolü kapsamında Bakanlık adına şirket tarafından ihale edilen İstanbul Güngören Tozkoparan 3. Etap 1. Kısım Kentsel Dönüşüm Projesi İnşaatı İşi’nin Yer Tesliminin yüklenici ile imzalandığı açıklandı.Şirket ile Bakanlık arasında imzalanan Dönüşüm Uygulamalarına İlişkin İş Birliği Protokolü kapsamında Bakanlık adına şirket tarafından ihale edilen İstanbul Güngören Tozkoparan 3. Etap 2. Kısım Kentsel Dönüşüm Projesi İnşaatı İşi’nin Yer Tesliminin yüklenici ile imzalandığı açıklandı.Ormanköy Çekmeköy Projesinin Kısmi Geçici Kabul Tutanağının onaylandığı açıklandı.

#EYGYO - Şirket payları bugün Borsa'da işlem görmeye başlayacak. Şirket ait İstanbul Beykoz’daki taşınmazlarla ilgili olarak yüklenici firma ile kat karşılığı inşaat sözleşmesi imzalandığı açıklandı.

#EPLAS #KRSTL #RTALB #YGYO - VBTS kapsamında şirket paylarına 27 Ocak’a kadar brüt takas tedbiri getirilirken, açığa satış ve kredili işlem yasağı da 27 Ocak’a kadar uzatıldı.

#FROTO - EBRD ile 200 milyon euro tutarına kadar kredi anlaşması imzalandığı açıklandı.

#FLAP - Sermaye artırımından elde edilen fonun 1,0 milyon TL’sinin işletme kredisi ödemesinde, 4,1 milyon TL’sinin gayrimenkul projesi kredisinde, 17,5 milyon TL’sinin işletme sermayesinde, 40 milyon TL’sinin ise yeni yatırımlarda kullanıldığı açıklandı.

#GLYHO - JCR Eurasia tarafından şirketin uzun vadeli ulusal kurum notunun BBB+ (Tr), kısa vadeli ulusal kurum notunun J2 (tr), not görünümlerinin ise stabil olarak belirlendiği açıklandı.

#HEDEF #HDFGS #INFO - 500 milyon sermaye ile kurulan Hedef Yatırım Bankası’nın faaliyet iznine yönelik yapılan çalışmaların tamamlandığı ve BDDK’ya faaliyet izni için başvurunun yapıldığı açıklandı.

#IEYHO - Şirket bağlı ortaklığı Işıklar Holding’in 2016 yılı Genel Kurulu’nun iptali için açılan davanın 2021’de dava şartı yokluğundan usulden reddedilmesi nedeniyle, yapılan istinaf başvurusu kapsamında, istinaf incelemesinde verilen ilk derece mahkemesinin kararının kaldırılması kararı alındığı ve yeniden yargılama yapılmak üzere dosya kararı veren mahkemeye gönderildiği açıklandı.

#ISMEN - 10,1 milyar TL’ye kadar borçlanma aracı ihracı kapsamında SPK’ya başvuru yapıldığı açıklandı.

#ISYAT - İş Portföy ile Portföy Yönetim Sözleşmesinin uzatıldığı açıklandı. Şirket ile ISMEN arasındaki Risk Yönetimi Sistemleri Hizmet Alım Sözleşmesinin uzatıldığı açıklandı.

#IZINV - UP Venture Capital LLP’in, Alpha Ventures Investment'e ait 1.200.000 adet Borsa’da işlem gören ve 400.000 adet B tipi kapalı payları satın alma konusunda anlaşmaya vardığı açıklandı.

#KARSN - Şirketin Karbon Saydamlık Projesi İklim Değişikliği Raporlaması sonucunda farkındalık seviyesinde iklim risklerini ele alan şirket olarak değerlendirildiği açıklandı.

#KOZAL - Invictus Madencilik’e ait, Nevşehir’deki işletme ruhsatının bedelsiz olarak şirkete devredildiği açıklandı.

#KLKIM - Şirket tarafından olası GES yatırımı için ÇED sürecinin başlatılmış ve gelişmelere göre değerlendirileceği açıklanırken, alınmış bir yönetim kurulu kararı bulunmadığı belirtildi.

#LUKSK - Şirket ile Bakanlık arasında şirkette kullanılan enerjinin yoğunluğunu 40 aylık dönem içinde en az %10 oranında azaltmayı taahhüt ettiği Gönüllü Anlaşma imzalanmasına karar verildiği açıklandı.

#MEDTR - 3 ay vadeli 88,2 milyon tutarında KKM hesabı açılmasına karar verildiği açıklandı.

#NUGYO - Nurol İnşaat şirketin %22,6’sına karşılık gelen 75.981.492 adet payın 9,50 TL fiyatla TAS işlemleri kapsamında Nurol Holding’e satışının bugün yapılacağı açıklandı.

#NTGAZ - Konya Karatay’da toplam kurulu gücü 2.400,84 kWp olacak şekilde yapılması planlanan GES kapsamında MERAM tarafından şirkete çağrı mektubu verildiği ve Yatırım Teşvik için başvuru yapılması sonrasında, başvurunun onaylandığı, yüklenici ile Anahtar Teslim Mühendislik Tedarik ve İnşaat Sözleşmesi imzalandığı açıklandı.

#PSGYO - VBTS kapsamında şirket paylarına 27 Ocak’a kadar açığa satış ve kredili işlem yasağı getirildi.

#SAMAT - Raşit Kuru’nun sahip olduğu 1.500.000 adet payın satışıyla ilgili görüşmelere başladığı açıklandı.

#SOKE - Şirket paylarının halka arzı kapsamında talepler 4 - 5 - 6 Ocak’ta toplanacak.

#SMRTG - Şirketin %100 bağlı ortaklığı Smart Güneş Enerji Ekipmanları tarafından müşterisibde GES anahtar teslim kurulumu kapsamında 1,5 milyon dolar tutarında sipariş alındığı açıklandı.

#POLHO - Dop Yapı ve Dap Yapı Ortak Girişimi tarafından Poliport Kimya’ya ait Pendik arazisinde 17 adet yapı ruhsatı başvurusunun onaylandığı açıklandı.

#RNPOL - Kayseri’deki gayrimenkulün 5,5 milyon TL’ye satıldığı açıklandı.

#PSGYO - Şirket kayıtlı sermaye tavanının 1 milyar TL’den 5 milyar TL’ye yükseltilmesi işlemi tescil edildi.

#PETUN - 800 milyon TL’ye kadar borçlanma aracı ihraç edilmesine karar verildiği açıklandı.

#TOASO - JCR Eurasia tarafından şirketin uzun vadeli ulusal notunun AAA (Tr), kısa vadeli ulusal notunun J1+ (Tr), not görünümlerinin Stabil, uzun vadeli yabancı ve yerel para cinsinden uluslararası notunun BB, not görünümlerini ise Negatif olarak belirlendiği açıklandı.

#YATAS - Tasfiye Halinde Süntaş Sünger ve Yatak’nin satışa konu edilen Kayseri’deki taşınmazlarının satın alınması için karar alındığı açıklandı.

#YEOTK - 7 ortağın şirket sermayesinde sahip oldukları toplam 10.032.000 adet payın borsada işlem gören niteliğe dönüştürülmesi amacıyla düzenlemiş oldukları Pay Satış Bilgi Formlarının onaylanması talebiyle yaptıkları başvuruyu, geri çektikleri açıklandı.

#ZEDUR - Şirketin İzmir’de bulunan Kulesan Hazır Beton’a ait beton santraline Öztüketim Arazi GES yapılması kapsamında 0,85 milyon dolarlık anlaşma imzaladığı açıklandı.

PAY ALIM / SATIM


#ALARK - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 378.500 adet pay 79,20 - 78,30 TL fiyat aralığından geri alındı.

#ALGYO - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 122.500 adet pay 80,40 - 82,00 TL fiyat aralığından geri alındı.

#BIOEN - Doğanlar Yatırım Holding tarafından 18,50 TL fiyattan 1.687.308 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %54,5’e yükseldi.

#BIOEN - Osman Nuri Vardı tarafından 18,50 TL fiyattan 1.687.308 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %1,83’e geriledi.

#DESA - Adesa Mağazacılık tarafından 60,80 - 61,00 TL fiyat aralığından 31.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %1,00’e yükseldi.

#ESEN - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 1.293 adet pay 77,75 - 79,55 TL fiyat aralığından geri alındı.

#GENTS - Tahsin Kahraman tarafından 7,19 TL fiyattan 25.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %4,88’e yükseldi.

#GLRYH - Hedef Portföy tarafından 250.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %10,13’e yükseldi.

#ISSEN - Ersen Çelik tarafından 80,10 - 80,40 TL fiyat aralığından 16.050 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı sıfırlandı.

#ISSEN - Ali Kantur tarafından 80,90 TL fiyattan 10.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %2,32’ye yükseldi.

#KONTR - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 25.000 adet pay 148,00 - 151,60 TL fiyat aralığından geri alındı.

#METUR - BCC Yatırım tarafından 8,97 TL fiyattan 270.000 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %29’a geriledi.

#MAGEN #ESEN - ESEN tarafından 31,08 - 33,00 fiyat aralığından 1.557 adet MAGEN payı alınırken, ESEN’in MAGEN’deki payı %75,87’ye yükseldi.

#MIATK - Mehmet Cengiz Bağmacı tarafından 118,00 - 119,90 TL fiyat aralığından 3.790.000 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %12,17’ye geriledi.

#MPARK - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 103.927 adet pay 80,50 - 89,25 TL fiyat aralığından geri alındı.

#PKENT - Nurullah Ercan tarafından 169,10 TL fiyattan 1.550.000 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %80’e geriledi.

#RYGYO - Osman Güleç tarafından 13,46 - 13,48 TL fiyat aralığından 1.829 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %0,01’e geriledi.

#SAHOL - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 500.000 adet pay 42,60 - 43,00 TL fiyat aralığından geri alındı.

#SEKUR - Yönetim Kurulu Başkanı Murat Hakan Çil tarafından 27,20 - 28,90 TL fiyat aralığından 240.000 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %28,18’e geriledi.

#TURSG - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 262.418 adet pay 12,67 - 12,73 TL fiyat aralığından geri alındı.

#UZERB - Investat Holdilng tarafından 153,10 TL fiyattan 340.000 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %79,06’ya geriledi


 Hafta içinde güncel yorumlarımız için bizi

Facebook'ta;  BORSA TREND ( https://www.facebook.com/groups/borsatrend.1 )
                            BORSA SEANS ( https://www.facebook.com/groups/1286784951478515 )
Twitter'da;     BORSA SEANS ( https://twitter.com/seans_borsa )

Gruplarımızdan da takip edebilirsiniz.

Hafta içinde güncel yorumlarımız için bizi Sosyal Medya üzerinden takip edebilirsiniz.

Instagram'da; BORSA SEANS ( https://www.instagram.com/borsaseanscom )

Facebook'ta; BORSA TREND ( https://www.facebook.com/groups/borsatrend.1 )
BORSA SEANS ( https://www.facebook.com/groups/1286784951478515 )

Twitter'da; BORSA SEANS ( https://twitter.com/seans_borsa )
BORSA TREND (https://twitter.com/borsatrend_onur)

0 Yorum

YORUM EKLE