Günün Önemli Şirket Haberleri (30-12-2021)

Günün Önemli Şirket Haberleri (30-12-2021)

Borsa İstanbul'a kote şirketlerin, sermaye artırımları,  anlaşmaları, ortaklık yapılarındaki değişimler, öne çıkan projeleri neler? Piyasalar açılmadan okunması gereken şirket haberleri... Okuyun bir adım önde olun.

#ADESE – Şirket tarafından devir ve satış görüşmelerinin devam ettiği açıklanan 7 adet mağazanın devir imkanı bulunmadığından, demirbaşlarının satışı gerçekleştirilerek tasfiye işlemlerine başlandığı, toplam 4,4 milyon TL demirbaş satış geliri elde edildiği açıklandı.

#AKYHO – Şirketin %62,50 pay oranında sahip olduğu Milya Endüstri’deki payının %64,00’e çıkarılmasına karar verildiği açıklandı. (%1,5 – 600.000 TL)

#ANGEN – Şirketin iştiraki Alpha IVD’nin limited şirketten anonim şirkete dönüştürüldüğü açıklandı.

#ALMAD – Şirketin Tekirdağ Malkara’da bulunan TMSF’den ihale yoluyla satın aldığı maden sahası bölgesinde bulunan ve %80 oranında payına sahip olduğu parsele ait 562 m2'lik kısmının 22.500 TL’ye satın alınmasına ve sahiplik oranının %82,50 oranında çıkarılmasına karar verildiği açıklandı.

#AYES – Şirketin arsa ve binalarında yeniden değerleme ile toplamda 22,2 milyon TL net değer artışı sağlandığı açıklandı.#BLCYT - Şirket iştiraki Biteks İplik’in paylarının halka arz edilip Borsa’da işlem görebilmesi için SPK’ya kayıtlı sermayeye sistemine geçiş amacıyla esas sözleşme tadili için başvuruda bulunulduğu açıklandı.

#BIMAS - Şirketin bazı ürünlerinde %8 ile %40 arasında indirime gidildiği medyada yer aldı.

#CELHA #DITAS #EGEEN - Şirketin bağlı olduğu MESS İşveren Sendikası ile şirket işçileri için yetkili Birleşik Metal - İş Sendikası arasındaki Toplu İş Sözleşmesi kapsamında, Türk Metal Sendikası tarafından üzere Grev Kararı alındığı açıklandı.

#DAGI - Torium AVM’ye 1 adet mağaza açıldığı, güncel mağaza sayısının 89’a yükseldiği açıklandı.

#DZGYO #TRILC - VBTS kapsamında şirket paylarına 28 Ocak’a kadar brüt takas tedbiri getirilirken, açığa satış ve kredili işlem yasağı da 28 Ocak’a kadar uzatıldı.

#EDATA - VBTS kapsamında şirket paylarına 28 Ocak’a kadar emir paketi tedbiri getirildi.

#GESAN -Şirketin iştiraki Europower Ukraine’nın fabrika inşaatının tamamlandığı, fabrikanın faaliyete geçmesi için çalışmalara başlandığı, Ocak - Şubat 2022 itibariyle tesisin seri üretime geçmesinin planlandığı açıklandı.

Şirketin Hollanda'da bulunan 6 MWAC/8,22MWp gücündeki Nieuweweg Güneş Santrali Lisansını satın almak için attırma usulü ihaleye katılması sonrasında yapılan teklif ile ilk iki firma arasına girdiği ve son aşama olan Fiyat Artırımı Usulü ile pazarlık görüşmelerine katılmaya hak kazanması sonrasında, sürecin 2022 Ocak ayı içerisinde belli olacağı açıklandı.

#GENIL - Ankara Sincan’daki ASO 2. Ve 3. Organize Sanayi Bölgesinde şirket tarafından yapılması planlanan Farmasötik Müstahzarlar Üretimi Alan ve Kapasite Artışı, Steril likid flakon, Steril liyofilize flakon, Şırınga/Kartuş, Steril ampul projesi ile ilgili olarak yapılan ÇED Başvurusunda, ‘ÇED Gerekli Değildir’ kararı verildiği açıklandı.

#GLRYH - A1 GSYO tarafından Erham Enerji’nin %50’sine karşılık gelen payların 29,9 milyon TL’ye satın alınmasına karar verildiği açıklandı.

#HLGYO - Şirket ile Haldız İnşaat, grup firması olan Faver Proje ve Haldız İnşaat'nın borçlu olduğu şirketin Ana Ortağı Banka (HALKB) arasında Sakarya Adapazarı’ndaki 59.314 m 2 ’lik arsa vasıflı taşınmaz üzerinde proje geliştirmek üzere İş Birliği Protokolü akdedildiği açıklandı.

#IZFAS - Pay geri alım sürecinin tamamlandığı açıklandı.

#KLNMA - Banka ile Çin Kalkınma Bankası arasında 200 milyon dolar tutarında Kredi Anlaşması imzalandığı açıklandı.

#KLGYO - Sermaye artırımından elde edilecek fonun devam eden projelerde kullanılmasının planlandığı açıklandı.

 İller Bankası tarafından yapılan İstanbul Pendik’deki Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi ihalesine verilen teklifin uygun bulunduğu, şirketin %99 payına sahip olduğu Kiler GYO - Biskon Yapı iş ortaklığının sözleşmenin imzalanması için davet edildiği açıklandı.

#KNFRT - Konfrut AG Tarım’ın kalan %50 payının 2,4 milyon TL bedelle satın alınasına ve doğrultuda Döhler Gıda ile Pay Devir Sözleşmesi imzalanmasına karar verildiği açıklandı.

#MOBTL - Halka arzdan elde edilen fonun 189,6 milyon TL’sinin finansal borç ödemelerinde, 81,2 milyon TL’sinin işletme sermayesi ihtiyacında kullanıldığı açıklandı.

#MEPET - Sermaye artırımından elde edilmesi beklenen fonun %75’inin Metro City Trade Center Batumi JSC'nin sermaye artırımına iştirak edilmesinde, %25’inin işletme sermayesinde kullanılacağı açıklandı.

#OYAKC - Şirketin üyesi bulunduğu sendika ÇEİS ile Türkiye Çimse - İş Sendikası arasında yapılacak yeni dönem toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin ikinci toplantısının bugün yapılacağı açıklandı.

#OZBAL - Şirketin Erciyas Çelik Boru’ya devrolmak suretiyle birleşmesi işlemine ilişkin SPK tarafından onaylanan Erciyas Çelik Boru’nun Esas Sözleşme tadilinin Bakanlık tarafından onaylandığı açıklandı.

#SISE - Şirketin Düzcam Kırklareli Fabrikası Şubesi tarafından yapılması planlanan Düzcam Üretim Tesisi Kapasite Artışı projesi ile ilgili ÇED sürecinin başladığı açıklandı.

#TKSB - Şirket kayıtlı sermaye tavanının 4,5 milyar TL’den 7,5 milyar TL’ye yükseltilmesine arar verildiği açıklandı.

#UZERB - Şirket tarafından kiralanan Erem İnşaat’a ait gayrimenkulün kira bedelinin 20.000 TL’ye yükseltildiği açıklandı.

#ULAS - Şirketin %0,04 oranında ortağı olan Anadolu Girişim Holding’in ULAS’taki 11.375 adet payının 22.741’TL'lik borç nedeniyle haciz işlemi için tesis edildiği açıklandı. 

PAY ALIM / SATIM

#ANSGR - Anadolu Hayat Emeklilik tarafından 36.765 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %5,00’e geriledi.

#BAKAB - Cem Bakioğlu tarafından 18,15 - 18,26 TL fiyat aralığından 4.958 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %15,99’e yükseldi.

#CEMAS - Işıklar İnşaat tarafından 1,09 TL fiyattan 13.678.493 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı sıfırlandı.

#DAGI - Mahmut Nedim Koç tarafından 2,50 TL fiyattan 18.651.860 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %48,71’e yükseldi.

#ECILC #ECZYT - ECZYT tarafından 7,07 - 7,32 TL fiyat aralığından 136.400 adet ECILC payı alınırken, ECZYT’nin ECILC’deki payı %30,34’e yükseldi.

#ESEN - Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Şenel tarafından 30,60 TL fiyattan 5.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %0,59’a yükseldi.

#ESEN #NATEN - NATEN tarafından 30,26 - 31,50 TL fiyat aralığından 455.500 adet pay alınırken, NATEN’in ESEN’deki payı %64,79’a yükseldi.

#HDFGS - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 241.509 adet pay 2,60 TL fiyattan geri alındı.

#IEYHO - Işıklar Enerji tarafından 1,09 - 1,22 TL fiyat aralığından 25.178.493 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %5,01’e yükseldi.

#ISGYO #ISCTR - ISCTR tarafından 2,86 - 2,93 TL fiyat aralığından 3.000.000 adet ISGYO payı alınırken, ISCTR’nin ISGYO’daki payı %52,06’ya yükseldi.

#KRDMA - Yolbulan Demir Sanayi tarafından 8,00 - 8,07 TL fiyat aralığından 876.755 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %2,53’e geriledi.

#MAGEN - Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Şenel tarafından 9,34 TL fiyattan 10.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %1,48’e yükseldi.

#MTRKS - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 18.000 adet pay 20,78 - 21,10 TL fiyat aralığından geri alındı.

#NTHOL - Kerem Tibuk tarafından 5,57 - 5,70 TL fiyat aralığından 1.000.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %1,76’ya yükseldi. Şirketin sermayesinin %25,68'ine karşılık gelen 144.799.536 adet payın pay başına 5,83 TL fiyatla Kerem Tibuk’a Toptan Alış Satış İşlemleri kapsamında bugün satılacağı açıklandı. Şirket paylarının geri alınması kapsamında 3.010.161 adet pay 5,06 - 5,70 TL fiyat aralığından geri alındı.

#NATEN - Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Şenel tarafından 41,00 TL fiyattan 5.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %64,33’e yükseldi.

#SAHOL - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 350.000 adet pay 12,98 - 13,18 TL fiyat aralığından geri alındı.

#TSKB #ISCTR - ISCTR tarafından 1,48 TL fiyattan 500.000 adet TSKB payı alınırken, ISCTR’nin TSKB’deki payı %47,68’e yükseldi.

#VANGD #METRO - METRO tarafından 4,35 - 4,75 TL fiyat aralığından 2.135.965 adet VANGD payı satılırken, METRO’nun VANGD’deki payı %18,50’e geriledi.

SERMAYE ARTIRIM

#KLNMA - Şirket sermayesinin 1,6 milyar TL’den %6,25 oranında bedelli, %18,75 oranında bedelsiz olarak 2 milyar TL’ye yükseltilmesi kapsamında rüçhan haklarının kullandırılmasının ardından kalan 4.143 adet pay bugün ve yarın Borsa Birincil Piyasa’da satılacak.

#MEDTR - Şirket sermayesinin 34 milyon TL’den %250 oranında bedelsiz olarak 85 milyon TL artışla 119 milyon TL’ye yükseltilmesi kapsamında SPK’ya başvuru yapıldığı açıklandı.

#MEPET - Şirket sermayesinin 75,3 milyon TL’den %160 oranında bedelli olarak 120,6 milyon TL nakden artışla 195,9 milyon TL’ye yükseltilmesi kapsamında SPK’ya başvuru yapıldı.


Hafta içinde güncel yorumlarımız için bizi

Facebook'ta;  BORSA TREND  ( https://www.facebook.com/groups/borsatrend.1 )

               BORSA TREND EXTRA ( https://www.facebook.com/groups/1286784951478515 )

Twitter'da     ; BORSA TREND EXTRA  ( https://twitter.com/BorsaTrendExtra )

Gruplarımızdan da takip edebilirsiniz.

0 Yorum