İmaş Makina, yüzde 525 oranında bedelsiz kararı aldı

İmaş Makina, yüzde 525 oranında bedelsiz kararı aldı
İmaş Makina, yüzde 525 oranında bedelsiz sermaye artırımına giderek, sermayesini 231.250.000 TL'ye yükseltmek için SPK'ya başvuracak.

Hisseleri Borsa İstanbul'da işlem gören İmaş Makina (#IMASM) bugün (23 Aralık) gerçekleştirilen yönetim kurulu toplantısında bedelsiz sermaye artırımına gitme kararı aldı.

Kararla ilgili Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) gönderilen açıklamaya göre şirket, 37.000.000 TL mevcut sermayesini, tamamı iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle 194.250.000 TL (%525 oranında) yükselterek 231.250.000 TL'ye çıkarmak için SPK'ya başvuruda bulunacak.

Açıklamada, sermaye artırımında kullanılacak olan miktarın 87.660.648 TL'sinin emisyon priminden, 103.238.017 TL'sinin geçmiş yıl karlarından, 3.351.333 TL'sinin ise diğer sermaye yedeklerinden karşılanacağı ifade edildi.

Bundan sonraki süreçte, şirketin sermaye artırımıyla ilgili SPK'ya başvurmasının ardından Kurul'un kararı beklenecek.
İmaş Makina, sermaye artırımına onay alması durumunda 150.000.000 TL'lik kayıtlı sermaye tavanını aşmış olacak.

Şirket tarafından KAP'a gönderilen açıklama şu şekilde:

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 23.12.2022 tarihli toplantısında;

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-18.1 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği'nin 6 ncı maddesinin 6 ncı fıkrasında yer alan "Her tür iç kaynak ile kar payının sermayeye ilave edilmesi suretiyle ve birleşme, bölünme ve benzeri genel kurul kararı gerektiren işlemler neticesinde, her bir tavan kapsamında bir defaya mahsus olmak üzere kayıtlı sermaye tavanı aşılabilir." hükmü çerçevesinde

1.Şirketimizin mevcut 37.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, 87.660.648,24 TL'si Emisyon Priminden, 3.351.333,94 TL'si Diğer Sermaye Yedeklerinden, 103.238.017,82 TL'si Geçmiş Yıl Karlarından karşılanmak suretiyle toplam 194.250.000 TL artırılarak, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-18.1 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği'nin 6 ncı maddesinin 6 ncı fıkrası hükmü uyarınca bir defaya mahsus olmak üzere 150.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanının aşılarak, 231.250.000 TL'ye yükseltilmesine,
2.Şirket sermayesinin %525 oranında bedelsiz olarak artırılması kapsamında ihraç edilecek, 34.650.000 TL nominal değerli 34.650.000 adet (A) grubu ve 159.600.000 TL nominal değerli 159.600.000 adet (B) grubu payların, pay sahiplerine Şirket sermayesindeki mevcut payları oranında bedelsiz olarak ve Sermaye Piyasası Mevzuatı'nın kaydi sisteme ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde usulüne uygun şekilde dağıtılmasına,

3.Bu kapsamda iç kaynaklardan gerçekleştirilecek sermaye artırımına ilişkin olarak Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye ve Pay Senetlerinin Türü" başlıklı 6'ncı maddesine ilişkin tadil tasarısına (Ek) uygun görüş verilmesi için Sermaye Piyasası Kuruluna başvurulmasına,

4.Tadil tasarısına ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu başta olmak üzere, Konya Ticaret Sicil Müdürlüğü de dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın tüm resmi kurum ve kuruluşlara yapılacak olan başvurular, yazışmalar ve benzer belge ve bilgileri tanzime ve imzalamaya, bu bilgi ve belgelerin takibine ve tekemmüle; ilgili diğer makam ve dairelerdeki usul ve işlemleri ifa ve ikmale Şirket'imiz temsile yetkili olan kişilerin yetkili kılınmasına,

5.Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ilgili mevzuat hükümleri uyarınca gerekli açıklamaların yapılmasına oy birliği karar verilmiştir.


 Hafta içinde güncel yorumlarımız için bizi

Facebook'ta;  BORSA TREND  ( https://www.facebook.com/groups/borsatrend.1 )
               BORSA TREND EXTRA ( https://www.facebook.com/groups/1286784951478515 )
Twitter'da     ; BORSA TREND EXTRA  ( https://twitter.com/BorsaTrendExtra )

Gruplarımızdan da takip edebilirsiniz.

Hafta içinde güncel yorumlarımız için bizi Sosyal Medya üzerinden takip edebilirsiniz.

Instagram'da; BORSA SEANS ( https://www.instagram.com/borsaseanscom )

Facebook'ta; BORSA TREND ( https://www.facebook.com/groups/borsatrend.1 )
BORSA SEANS ( https://www.facebook.com/groups/1286784951478515 )

Twitter'da; BORSA SEANS ( https://twitter.com/seans_borsa )
BORSA TREND (https://twitter.com/borsatrend_onur)

0 Yorum

YORUM EKLE