INVEO YATIRIM BANKASI,BDDK ONAYI İLE RESMEN KURULDU

INVEO YATIRIM BANKASI,BDDK ONAYI İLE RESMEN KURULDU
BDDK, Inveo Yatırım Holding, Gedik Yatırım Menkul Değeler, Inveo Portföy Yönetimi, Erhan Topaç ve Onur Topaç tarafından 300 milyon TL kuruluş sermayeli Inveo Yatırım Bankası A.Ş. unvanlı yatırım bankasının kuruluşuna onay verdi

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Inveo Yatırım Bankası'nın kurulması talebini onayladı. 

Resmi Gazete'de yayımlanan Inveo Yatırım Bankası'ın kurulmasına dair BDDK kararı şöyle:

Kurul Başkanlığı'nın 22.09.2021 tarihli gündem yazısı ekinde gönderilen 22.09.2021 tarih ve E-20008792-101.01.01-26164 sayılı yazı ve ekleri inclenenmiştir.
Bankanın İzne Tabi İşlemleri ile Dolaylı Pay Sahipliğine İlişkin yönetmeliğin 4'üncü maddesi kapsamında alınan bilgi ve belgeler ve söz konusu bilgi ve belgelere yönelik aynı maddenin ikinci fıkrasında verilen yetki çerçevesinde, 5411 sayılı Bankacılık Kanunun (Kanun) 7'nci ve 8'inci maddeleri kapsamında yapılan inceleme ve değerlendirme neticesinde, Kanunun 6'ncı maddesi uyarınca Inveo Yatırım Holding A.Ş., Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Inveo Portföy Yönetimi A.Ş., Erhan Topaç ve Onur Topaç tarafından300 milyon TL kuruluş sermayeli Inveo Yatırım Bankası A.Ş. unvanlı bir yatırım bankası kurulmasına karar verilmiştir.

5 TEMMUZ'DA BAŞVURU YAPILMIŞTI

Inveo Yatırım Bankası A.Ş'nin kuruluş izni için BDDK'ya başvuru 5 Temmuz 2021 tarihinde yapılmıştı.

Inveo Yatırım Holding ve iştiraki Gedik Yatırım tarafından yapılan başvuruda yatırım bankasının sermayesinin %74.99'luk kısmının Inveo Yatırım Holding A.Ş.'ye, %25'lik kısmının ise Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'ye ait olacağı ifade edilmişti. Geri kalan hisselerin ise Inveo Portföy Yönetimi A.Ş., Gedik Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Erhan Topaç ve CEO'su Onur Topaç arasında paylaşılacağı belirtilmişti. 

Demet Özdemir ve Bora Oruç'un danışma kurulunda yer alacağı yeni yatırım bankasına, yatırım bankacılığı alanında yeni trendlere yön vermiş ve ödüllü finansal teknoloji projeleri ile yatırım bankacılığına yeni bir soluk kazandırmış Dr. Önder Halisdemir'in liderlik edeceği bildirilmişti. 

Inveo Yatırım Bankası'nın hedefleri, "Gelişmekte olan sermaye piyasalarına katkıda bulunmak ve ülkemizin sürdürülebilir büyüme ve kalkınma öncelikleri doğrultusunda, yatırım, üretim, dijital dönüşüm ve istihdamın artırılması yönünde kritik yatırımlarda, en yeni finansal piyasa araçlar kullanılarak şirketlerin alternatif finansman kaynaklarına erişim sağlayabilmek" olarak açıklanmıştı.

Bankanın faaliyet alanlarının da yatırım bankacılığı, kurumsal finansman, yatırım danışmanlığı, dış ticaret, hazine ve türev ürünleri olarak belirlenmişti. Bankanın, ileri teknolojik Ar-Ge projelerinin finansmanı, imalat sanayinin dijital dönüşümü, eğitim ve sağlık yatırımları, yenilenebilir enerji ve kaynak verimliliği projeleri, şehircilik, kentsel dönüşüm ve altyapı projeleri, turizm yatırımları gibi sektörlerde yenilikçi dönüşümü başlatacağı projelerde, reel sektörün kısa/ uzun vadeli fonlara kavuşması açısından kritik rol üstlenmesinin planlandığı ifade edilmişti. 

Yeni nesil bir yatırım bankası olacak

Yeni nesil bir yatırım bankası olacağı belirtilen bankanın global finansal teknoloji (fintech) trendlerin uygulayıcısı olacağı da belirtilmişti. Blockchain, yapay zekâ ve veri bilimi analitiğinin kullanımıyla özgün bir iş modeliyle hareket edileceği belirtilen bankanın girişim ekosistemi ile yakın çalışma içerisinde iş birlikleri geliştirerek, bir finansal teknoloji şirketi dinamizmiyle ülkemizdeki finansal derinliğe yaratıcı katkı sunacağı bildirilmişti. Bankanın yenilikçi ürün ve hizmet çeşitliliği yanı sıra yurt dışı fonlama alanlarında da yeni kaynaklar ve avantajlar sunmasının öngörüldüğü de ifade edilmişti.

0 Yorum

YORUM EKLE