JPMorgan, Türkiye göze çarpmadan güçlü bir mali performans sergiliyor

JPMorgan, Türkiye göze çarpmadan güçlü bir mali performans sergiliyor
JPMorgan, Türkiye'nin göze çarpmadan, fark edilmeden güçlü bir mali performans, bütçe performansı, göstermekte olduğunu bildirdi.

JPMorgan bugün yayınladığı raporda, pandemi ile ilişkili mali harcamaların düşük tutulmasının, güçlü vergi toplama performansının bütçe dengelerinde keskin bir iyileşmeye yol açtığını vurguladı.

Gösterilen bu güçlü performansın talep yönetimine yardımcı olduğunu, yatırımcı güvenini iyileştirdiğini ve borç dinamiklerini desteklediğini savunan JPMorgan, büyümeyi desteklemek için bir çabanın maliye politikasını yılın ikinci yarısında biraz gevşeteceğini öngördüklerini, ancak 2021 yılında bütçe açığının GSYH'ya oranın yüzde 2,7 ile hükümetin yüzde 3,5'lik hedefinin altında kalmasını beklediklerini ifade etti.

Türk Hazinesi'nin yurt içi borçlanma stratejisini ciddi şekilde değiştirdiğini ve bu değişikliklerin kamu borç dinamiklerinde anlamlı bir kötüleşmeyi engellediğini vurgulayan JPMorgan, borç dinamiklerinde iyileşmenin kısa vadeli, döviz cinsinden borçlanmaya bağımlılığın azaltılması ile iyileştiğini de belirtti.

0 Yorum

YORUM EKLE