Katmerciler yüzde 65 bedelli kararı aldı

Katmerciler yüzde 65 bedelli kararı aldı
Katmerciler, yüzde 65 oranında bedelli sermaye artırımı kararı alındığını açıkladı. Halka açık Katmerciler Ekipman (#KATMR) bedelli sermaye artırımına gitme kararı alındığını duyurdu.

Katmerciler tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) gönderilen açıklamada, mevcut sermayesi 652.500.000 TL olan şirketin, sermayesini 424.125.000 TL (yüzde 65 oranında) bedelli olarak artırarak, 1.076.625.000 TL'ye yükseltme kararı alındığı kaydedildi.

Bundan sonraki süreçte, sermaye artırımıyla ilgili SPK'ya başvuru yapılmasının ardından Kurul'un kararı beklenecek.

Katmerciler'in kayıtlı sermaye tavanı ise 1.087.500.000 TL seviyesinde bulunuyor.

Şirket tarafından KAP'a gönderilen açıklamanın tamamı şu şekilde:

Şirketimiz Yönetim Kurulu 06.01.2023 tarihinde saat 17.00'de şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almışlardır.

· Şirketimiz Esas Sözleşmesinin 6. maddesinin vermiş olduğu yetkiye istinaden, Şirketimizin özkaynak yapısının güçlendirilmesi, savunma sanayii alanındaki projelerin finansmanı, finansal borç ödemeleri, işletme sermayesi ihtiyacının fonlanması amacıyla 1.087.500.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 652.500.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin %65 oranında bedelli olarak 424.125.000 TL tutarında nakden artışla 1.076.625.000 TL'ye çıkarılmasına,

· Mevcut ortakların yeni pay alma haklarının kullandırılmasına,

· Nakden artırılan 424.125.000 TL'lik sermayeyi temsil edecek payların 33.930.000 TL nominal değerli kısmının A grubu nama yazılı, 390.195.000 TL nominal değerli kısmının B grubu hamiline yazılı olarak ihraç edilmesine,
· Ortaklarımızın nakit olarak artırılan 424.125.000 TL tutarında sermayeyi temsil eden paylarına ilişkin yeni pay alma haklarının 1,00 TL nominal değerli pay için 1,00 TL'den 15 gün süreyle kullandırılmasına, bu sürenin son gününün resmi tatile rastlaması halinde, yeni pay alma hakkı kullanım süresinin, izleyen iş günü akşamı sona ermesine, mevcut pay sahiplerinin rüçhan hakları karşılığında A grubu nama yazılı paylar için A Grubu nama, B grubu hamiline yazılı paylar için B grubu hamiline yazılı pay verilmesine,

· Nakit olarak artırılan sermayeyi temsil eden paylara ilişkin yeni pay alma haklarının kullandırılmasından sonra kalan payların nominal değerden düşük olmamak üzere Borsa Birincil Piyasa'da oluşacak fiyat üzerinden 2 işgünü süreyle satılmasına,

· Kalan payların Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa'da satılmasını takiben kalan paylar olması halinde söz konusu payların İsmail Katmerci tarafından satın alınacağının taahhüt edilmesine,

· Sermaye artırımı nedeniyle çıkarılacak payların şirket ortaklarına SPK ve MKK'nın kaydileştirme ile ilgili düzenlemeleri çerçevesinde kaydi pay olarak dağıtılmasına ve yeni pay alma haklarının kaydileştirme sistemi esasları çerçevesinde kullandırılmasına,
· Sermaye artırımı işlemlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla gerekli başvuruların yapılması, izinlerin alınması ve işlemlerin ifa ve ikmali için Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş., Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş., T.C. Ticaret Bakanlığı ve ilgili diğer tüm resmi kurum ve kuruluşlar nezdinde gerekli her türlü işlemlerin yapılması hususunda yönetime yetki verilmesine

Oy birliği ile karar verilmiştir.


 Hafta içinde güncel yorumlarımız için bizi

Facebook'ta;  BORSA TREND ( https://www.facebook.com/groups/borsatrend.1 )
              BORSA SEANS ( https://www.facebook.com/groups/1286784951478515 )
Twitter'da;   BORSA SEANS ( https://twitter.com/seans_borsa )

Gruplarımızdan da takip edebilirsiniz.

0 Yorum