Kervan Gıda Hisse Geri Alım Yapılmasına Karar Verdi

Kervan Gıda Hisse Geri Alım Yapılmasına Karar Verdi

Kervan Gıda Hisse fiyatının gerçek değerini yansıtmadığından dolayı geri alım kararı verdi


Konu ile ilgili KAP yayını aşağıdaki gibidir

- Sermaye Piyasası Kurulu'nun 21.07.2016 ve 25.07.2016 tarihli duyurularına istinaden; Şirketimizin pay fiyatının Şirket faaliyetlerinin gerçek performansını yansıtmaması sebebiyle hisse fiyatının istikrarlı ve gerçek değerine uygun oluşumuna katkı sağlamak amacıyla hisse geri alımı yapılmasına,

- Geri alıma konu edilebilecek azami pay sayısının 3.000.000 TL nominal değerde 3.000.000 adet olarak belirlenmesine,

- Geri alım için ayrılacak fonun Şirket iç kaynaklarından karşılanmak üzere en fazla 50.000.000 TL olarak belirlenmesine

karar verilmiştir.


0 Yorum

YORUM EKLE